e-boekhouden

Inkomstenbelasting

Als ondernemer met een eenmanszaak moet je inkomstenbelasting over de behaalde winst betalen. Gelukkig zijn er belastingvoordelen voor een eenmanszaak. Hoeveel dit is hangt af van verschillende factoren. Hier ligt ook veel verantwoordelijkheid bij jou als ondernemer.

Inhoud:

Inkomstenbelasting ondernemers met een eenmanszaak

zelf de aangifte inkomstenbelasting eenmanszaak berekenenHet maakt niet uit of je nu als zzp’er inkomstenbelasting betaalt of een onderneming hebt met personeel: inkomsten uit een eenmanszaak zijn resultaat uit werk, en vallen in box-1. Wel zijn er aftrekposten zodat je niet over het hele bedrag belasting betaalt. Tenminste, als de belastingdienst vindt dat er sprake is van een onderneming.

Met een online boekhoudprogramma regel je de inkomstenbelasting zelf. Zoek je een betaalbaar en goed programma? Probeer nu e-Boekhouden gratis uit!

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Wanneer je de eenmanszaak hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zullen ze je automatisch bij de belastingdienst inschrijven. Die kijkt dan of je belastingplichtig bent als ondernemer. Zo niet, dan betaal je inkomstenbelasting als particulier en mis je enkele belastingvoordelen zoals de mkb-winstvrijstelling, startersaftrek en zelfstandigenaftrek.

als ondernemer betaal je inkomstenbelasting over je winstOndernemers met een eenmanszaak betalen gewoon inkomstenbelasting, ook wel loonbelasting genoemd. Hoeveel loonbelasting je betaalt is afhankelijk van je winst én hoeveel ondernemersaftrek je recht op hebt. Hieraan stellen ze een aantal eisen. De belangrijkste eis is dat je 1225 uur per jaar in de onderneming werkt (het urencriterium). Andere punten waarnaar de instanties kijken zijn:

 •  inkomsten;
 •  zelfstandigheid;
 •  kapitaal;
 •  winst;
 •  bestede uren en omvang werkzaamheden;
 •  klantenkring;
 •  wel of niet hobbymatig;
 •  presentatie aan de buitenwereld;
 •  ondernemersrisico;
 •  aansprakelijk voor de schulden van de onderneming

Je hoeft niet alle punten te perfectioneren, maar bij elkaar geven deze wel een goede indicatie. Als er bijvoorbeeld een jaar geen winst is gemaakt kan dat een keer gebeuren. Maar als de kans op inkomsten klein was omdat je er ook geen tijd aan hebt besteed, is het een ander verhaal. Over het algemeen verwacht de belastingdienst dat je jaarlijks aan bovenstaande factoren voldoet. Als je aan deze voorwaarden voldoet kom je in aanmerking voor enkele belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting? Daarvoor gelden voorwaarden!

belasting
Inkomstenbelasting zzp’er berekenen

Aangifte inkomstenbelasting berekenen (eenmanszaak)

Als je voldeed aan bovenstaande voorwaarden dan kom je als ondernemer met een eenmanszaak in aanmerking voor aftrekposten. Deze mag je van de winst afhalen waardoor je minder belasting betaalt. Hierna blijft het belastbare inkomen over en kun je de aangifte van je inkomstenbelasting berekenen.

De meeste ondernemers laten de aangifte berekenen door een boekhouder, of maken gebruik van een goed boekhoudprogramma. Heb je een kleine eenmanszaak en werk je bijvoorbeeld als zzp’er? De inkomstenbelasting kun je dan soms ook zelf via software berekenen.

Veel ondernemers laten de aangifte inkomstenbelasting over aan een boekhouder.

Een boekhouder of boekhoudprogramma is niet verplicht. Als ondernemer met een eenmanszaak mag je ook zelf de aangifte van je belastingen uitrekenen. Er zijn verschillende type belastingen die je moet betalen bij een eenmanszaak.

 1. De belasting over je omzet (omzetbelasting), oftewel de btw.
 2. Over de gemaakte winst betaal je inkomstenbelasting.
 3. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.
 4. Heb je personeel in dienst, dan betaal je voor hen de loonbelasting.
 5. Afhankelijk van je bedrijf kunnen er extra belastingen van toepassing zijn.

Zoek je een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf vergelijken? Zie ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Belastbare inkomen berekenen

Voordat je jouw inkomstenbelasting berekent moet je eerst je belastbare inkomen weten. Hiervoor neem je de gemaakte winst, en haal je de zakelijke aftrekposten hier vanaf. Als je als zzp’er werkt in jouw eenmanszaak kun je in aanmerking komen voor extra aftrekposten. Het is dan wel noodzakelijk om door de belastingdienst erkend te zijn als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Voldoe je aan de eisen, dan kan je onder andere in aanmerking voor:

Het belastbare inkomen zijn de inkomsten waarover je de inkomstenbelasting betaalt. Dit inkomen kan per persoon enorm verschillen.

Jaarrekening en balans maken

Voordat je de aangifte van je inkomstenbelasting goed kunt berekenen heb je eerst een jaarrekening en balans nodig. Dit kun je zelf uitrekenen, maar je kunt deze ook maken via een boekhoudprogramma. Je kunt een belastingaangifte laten doen door een boekhouder, maar als je als zzp’er werkt en de inkomstenbelasting zelf wilt uitrekenen mag dat ook.

Aftrekposten eenmanszaak

Nadat je een jaarrekening hebt gemaakt kun je aan de slag met aftrekposten. Deze mag je van de winst aftrekken. Daarna wordt de inkomstenbelasting berekend. Hoe hoger de aftrekposten, des te lager de te betalen belasting. De belangrijkste aftrekposten voor de belasting bij een eenmanszaak zijn:

 • Zelfstandigenaftrek: indien je het urencriterium hebt gehaald;
 • Startersaftrek: in de eerste vijf jaar van je ondernemerschap heb je drie keer een extra aftrekpost;
 • MKB-winstvrijstelling: na aftrek van de andere aftrekposten mag 14% van de overgebleven winst worden afgetrokken van de gemaakt winst;
 • Meewerkaftrek: afhankelijk van het aantal uur dat je partner meewerkt in de eenmanszaak mag een percentage van de winst worden afgetrokken;
 • WBSO-subsidie: is je bedrijf actief met technologische en innovatie vernieuwingen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie;
 • Stakingsaftrek: pas van belang wanneer de zaak wordt opgeheven;
 • Investeringsaftrek: afhankelijk van de kosten van de gemaakt investering(en) kan er geld worden afgetrokken van de winst;
 • Onder strenge voorwaarden de werkruimte in huis.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

De belastingdienst int ook de inkomensafhankelijke bijdrage: dit maakt deel uit van de zorgverzekeringswet. Deze wet bestaat uit twee delen: de basispremie en de inkomensafhankelijke bijdrage. De eerste is voor particulieren en ondernemers gelijk en betaal je aan de verzekeraar (meestal rond de 150 euro per maand). De tweede is voor ondernemers met een eenmanszaak een percentage van het belastbare inkomen (inkomensafhankelijke bijdrage). Deze betaal je aan de belastingdienst.

Zie ook de info over facturen maken, alles rond online boekhouden, of onze suggesties voor een boekhoudprogramma voor de eenmanszaak.

Voorbeeldberekening belastbare inkomen zzp’er

De aangifte van de inkomstenbelasting van een zzp’er met een eenmanszaak berekenen is niet moeilijk, maar er komt wel veel bij kijken. Om nu toch een idee te krijgen van de belastingdruk van een eenmanszaak kunnen we wel vast een indicatie van de inkomstenbelasting geven. Daarvoor begin je met een berekening van de bruto-winst. Dit is het resultaat van je inkomsten (omzet) min de kosten.

Jaaromzet € 60.000
Kosten € 10.000 –
Winst € 50.000

Dit bedrijf heeft dus 50.000 euro winst gemaakt. Meestal is het niet zo zwart-wit want naast kosten kun je ook te maken hebben met reserveringen (zoals de oudedagsreserve), afschrijvingen of bijtellingen (auto). In dit fictieve geval houden we wel deze winst aan.

Dit is de bruto-winst, maar hier gaan nog aftrekposten vanaf. Stel dat dit een startende zzp’er is die voldoet aan de eisen van de belastingdienst. Dan heeft hij recht op de maximale zelfstandigenaftrek (over 2020 is dit 7.030 + 2.123 = 9.153). Hierna mag ook de MKB-winstvrijstelling van het bedrag afgehaald worden (14% in 2020).

Winst € 50.000
Starters en zelfstandigenaftrek € 9.153 –
14% MKB-winstvrijstelling € 5.719 –
Belastbaar inkomen € 35.128

Het belastbaar inkomen bij een winst van 50.000 is in dit geval dus € 35.128. Hiermee kun je de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers berekenen.

Inkomstenbelasting box-1: inkomen uit werk en wonen

In Nederland wordt gebruik gemaakt van een ‘boxenstelsel’ om de inkomstenbelasting te berekenen. Verschillende tarieven worden gebruik voor verschillende delen van het inkomen. De bedragen uit de drie boxen bij elkaar zijn de totale inkomstenbelasting. Box-1 wordt gebruikt voor de winst uit de onderneming. Box-2 gaat over aandelen en is niet van toepassing bij ons voorbeeld van een zzp’er met eenmanszaak en box-3 gaat over privévermogen, en laten we hier ook buiten beschouwing.

aangifte inkomstenbelasting berekenenVoordat we het bedrag invoeren in box-1 moeten we het bedrag nog verlagen met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk.

Daarna heb je een belastbaar inkomen berekend. Het bedrag dat je overhoudt moet je belasting over betalen. Box-1 werkt met verschillende schijven dus hoe meer je verdient, hoe hoger het percentage belasting is dat je daarover moet betalen.

Hoeveel het in ons voorbeeld exact is, is lastig te zeggen. Het is erg afhankelijk van je persoonlijke situatie. De belasting wordt complexer wanneer er meer zaken spelen als een eigen huis (hypotheekaftrek), auto van de zaak (bijtelling) of investeringen om maar wat te noemen. Dit kan meer aftrekposten opleveren, maar ook extra belasting. Het is in ieder geval verstandig om een extra bedrag opzij te zetten voor mogelijke naheffingen van de belastingdienst.

Aangifte inkomstenbelasting uitrekenen via een boekhoudprogramma

Vroeger werd de belasting voor alle ondernemers uitgerekend door de boekhouder, maar dit is niet verplicht. Het periodiek berekenen van alle belastingen, heffingen en aftrekposten is een hele klus maar kan tegenwoordig vrijwel automatisch met een boekhoudprogramma. Ook al ben je financieel best handig, een programma bespaart je veel tijd met alle berekeningen, en verdient zichzelf bijna altijd wel terug.

Zoek je een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf vergelijken? Zie ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Belasting overlaten aan een boekhouder?

Vrijwel alle ondernemers nemen vroeg of laat een boekhoudprogramma. De kosten van een boekhouder zijn ondernemers minder eensgezind over. Veel ondernemers vinden dat niet meer nodig, omdat er bij het online boekhouden eigenlijk maar weinig expertise van cijfers meer komt kijken. Veel ondernemers gaan vaak zelf met de software aan de slag, ook als ze geen kaas van fiscale zaken hebben gegeten.

Andere ondernemers zweren juist bij een boekhouder die voor hen alle belastingzaken regelt. Ze willen die check, zoeken een klankbord of zijn van mening dat een boekhouder zichzelf gemakkelijk terugverdient omdat hij niet alleen alles goed invult, maar bijvoorbeeld ook meedenkt over verzekeringen, risico’s, of advies geeft bij een mogelijke financieringsbehoefte.

Aangifte inkomstenbelasting betalen

Bij starters zijn de inkomsten vooraf zo onduidelijk dat het eerste jaar de belastingdienst inkomstenbelasting achteraf berekent. Ondernemers die langer bezig zijn kunnen vooraf  belastingaangifte doen en vast een inschatting opgeven van het te verwachten inkomen. De belasting betaal je niet automatisch maar moet je zelf handmatig overboeken naar de belastingdienst.

Je moet het dus zelf bijhouden en zelf vooraf het geld voor de inkomstenbelasting reserveren. Een boekhoudprogramma kan je hierbij helpen. De bedragen kun je overboeken naar een aparte spaarrekening of je kunt de belastingdienst verzoeken om maandelijks de inkomstenbelasting af te dragen. De bedragen blijven dan te overzien en het verplicht je tevens om alles elke maand weer goed op een rijtje te zetten.

Boekhoudprogramma’s bieden meestal wel een indicatie van de inkomstenbelasting. Vergelijk ze makkelijk en snel in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de inkomstenbelasting zijn:

Hoeveel inkomstenbelasting betalen ondernemers?

Net als in loondienst betaal je over je inkomen een percentage belasting. Hoeveel dit is, is dus helemaal afhankelijk van jouw belastbare inkomen. Ondernemers hebben vaak wel een lagere belastingdruk door  voordelen als de zelfstandigenaftrek. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Wanneer doe ik een inkomstenbelastingaangifte?

Als ondernemer doe je meestal jaarlijks belastingaangifte voor de inkomstenbelasting. De belastingdienst zal je hiervoor een verzoek toesturen.

Hoe doe ik aangifte voor de inkomstenbelasting?

Je kunt de aangifte inkomstenbelasting zelf doen of laten verzorgen door een boekhouder. De aangiftes voor de omzetbelasting doen ondernemers vaak zelf. De inkomstenbelasting is vanwege belastingvoordelen of persoonlijke aftrekposten wat lastiger maar zeker niet onmogelijk.

Hoeveel inkomstenbelasting moet ik als zzp'er betalen?

De inkomstenbelasting is gelijk voor zowel mensen in loondienst als zzp’ers met een eenmanszaak. Toch betaal je als zzp’er meestal minder inkomstenbelasting dan in loondienst bij een vergelijkbaar bruto-inkomen. Maar als je winst boven de vrijstellingen uitkomt moet je alsnog inkomstenbelasting betalen. Hoeveel is lastig om te zeggen want het is afhankelijk van veel factoren.

Al kun je wel snel een schatting maken. Bijvoorbeeld door eerst je belastbare winst te berekenen en te kijken welke aftrekposten van toepassing zijn. Een boekhoudprogramma kan hierbij helpen, maar je kunt het ook zelf berekenen.

Welk percentage is de inkomstenbelasting bij een eenmanszaak?

De percentages van de inkomstenbelasting zijn gebaseerd op het belastbare loon. Hierin zijn geen uitzonderingen voor ondernemers, dus de percentages van de inkomstenbelasting zijn bij een eenmanszaak hetzelfde als voor mensen in loondienst.

Toch betaal je als ondernemer meestal minder inkomstenbelasting dan in loondienst bij een vergelijkbaar bruto-inkomen. Dit komt door aftrekposten, die het belastbare inkomen verlagen. Een boekhoudprogramma die ook de inkomstenbelasting berekent houdt hier meestal al rekening mee. Je kunt ook zelf een berekening maken om te zien hoeveel belasting je moet betalen. Je inkomen baseer op je basis van je eigen administratie.

Als ik mijn aangifte heb ingediend: hoe betaal ik de inkomstenbelasting?

Een boekhouder of boekhoudprogramma zal direct na de aangifte een indicatie geven van wat je moet betalen. Meestal is deze correct, maar nadat je een aangifte voor de inkomstenbelasting hebt ingediend laat de belastingdienst nog definitief weten hoeveel je moet betalen.

Je hoeft dus niet direct na de aangifte te betalen, maar kunt wachten op de definitieve uitkomst van de belastingdienst. Zodra je deze hebt ontvangen zal hierop ook een betalingstermijn worden genoemd. Je dient dan het bedrag voor deze betalingstermijn over te maken. Deze betaaltransactie dien je zelf handmatig door te voeren via je eigen bank.