Inkomstenbelasting

Als ondernemer met een eenmanszaak betaal je inkomstenbelasting over je winst. Hiervoor doe je zelf jaarlijks belastingaangifte. Voor winst uit een eenmanszaak zijn er aftrekposten. Deze kun je zelf berekenen. Reken zelf je bruto jaarinkomen uit en ontdek hoeveel belasting jij over je inkomen moet betalen.

Inhoud:

Inkomstenbelasting eenmanszaak

zelf de aangifte voor de inkomstenbelasting eenmanszaak berekenenDe inkomstenbelasting bestaat uit meerdere boxen. Het inkomen uit een eenmanszaak is resultaat uit werk. Deze inkomsten vallen in box-1.

Hoeveel belasting je betaalt hangt af van je persoonlijke situatie en of de belastingdienst je ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Je kunt hiervan zelf al een inschatting  maken.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl of MoneyMonk vrijblijvend uit. 100.000+ mkb-ondernemers gingen je voor.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

afhankelijk van je persoonlijke situatieAls je de eenmanszaak gaat inschrijven bij de Kamer van Koophandel meldt die je bij de belastingdienst. Ondernemers met een eenmanszaak betalen inkomstenbelasting over het bruto jaarinkomen.

Hoeveel inkomstenbelasting je betaalt hangt af van je  winst én hoeveel ondernemersaftrek je recht op hebt. Want de belastingdienst heeft voorwaarden voor het je ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. De belangrijkste eis is dat je 1.225 uur per jaar in de onderneming werkt (urencriterium). Andere punten zijn:

 •  inkomen;
 •  zelfstandigheid;
 •  kapitaal;
 •  winst;
 •  bestede uren en omvang werkzaamheden;
 •  klantenkring;
 •  wel of niet hobbymatig;
 •  presentatie aan de buitenwereld;
 •  ondernemersrisico;
 •  aansprakelijk voor de schulden van de onderneming

De belastingdienst verwacht dat je jaarlijks aan de meeste van deze voorwaarden voldoet. Zo niet, dan betaal je inkomstenbelasting als particulier. Je komt dan niet in aanmerking voor zakelijke fiscale voordelen zoals de startersaftrek en zelfstandigenaftrek.

Berekening belastbare inkomen

Met een eenmanszaak houd je een boekhouding van je onderneming bij. Hiermee bereken je deels zelf hoeveel belasting je over je inkomen moet betalen. Je moet bijvoorbeeld zelf je belastbare winst berekenen. Als je dat doet in een online boekhoudprogramma rekent die vaak ook deels de belastingaangiftes uit.

Voor de berekening van je belastbare winst heb je een jaarrekening en balans nodig. Bij een eenmanszaak ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Je kunt deze laten opstellen door een boekhouder, maar met een boekhoudprogramma kun je dit ook zelf.

Als je de winst van je onderneming weet kun je jouw belastbare inkomen berekenen. Dat lijkt op de gemaakte winst, maar hier haal je de aftrekposten er vanaf. Voor belastingvoordelen als de zelfstandigenaftrek moet de belastingdienst je wel eerst zien als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Heb je een kleine eenmanszaak en werk je bijvoorbeeld als zzp’er? Dan kun je zelf de inkomstenbelasting berekenen.

Ben je parttime ondernemer en heb je een omzet onder de 20.000 euro? Met de KOR-regeling voor kleine ondernemers reken je geen btw en hoef je ook geen btw-aangifte meer te doen.

Berekening maken van het inkomen.

Aftrekposten eenmanszaak of vof

Met een jaarrekening heb je de belastbare winst, maar bij de belastingaangifte mag je daar vaak nog een deel aftrekken. De belangrijkste aftrekposten voor de belasting bij een eenmanszaak of vof zijn:

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering

De belastingdienst int ook de inkomensafhankelijke bijdrage van de zorgverzekeringswet. Naast de kosten van je zorgverzekeraar betaal je als ondernemer met een eenmanszaak een percentage van je belastbare inkomen (inkomensafhankelijke bijdrage) aan premie Zvw voor de zorg.

Zie ook de info over facturen maken, alles rond online boekhouden, of onze suggesties voor een boekhoudprogramma voor de eenmanszaak.

Voorbeeldberekening belastbare inkomen zzp’er

De inkomstenbelasting van een zzp’er met een eenmanszaak berekenen komt veel bij kijken. Om nu toch een idee te krijgen van de belastingdruk van een eenmanszaak geven we een indicatie. Daarvoor begin je met de bruto-winst. Dit is het resultaat van je inkomsten (omzet) min de kosten van je onderneming.

Jaaromzet € 60.000
Kosten € 10.000 –
Winst € 50.000

Dit bedrijf heeft 50.000 euro winst gemaakt. Naast inkomsten en kosten zijn er ook soms afschrijvingen (investeringen) of bijtellingen (auto) maar hier rekenen we met deze winst. Dit is de bruto-winst. Hier gaan nog aftrekposten vanaf. Bijvoorbeeld als de ondernemer recht heeft op zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Bij de getallen van 2023 komt deze dan uit op:

Winst € 50.000
Starters- en zelfstandigenaftrek € 7.153 –
14% MKB-winstvrijstelling € 5.999 –
Belastbaar inkomen € 36.848

Het inkomen bij een winst van 50.000 is dan 36.848 euro (cijfers van 2023). Je belastbare inkomen mag je verlagen met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Hiermee bereken je de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers.

Inkomstenbelasting: inkomen uit werk

aangifte inkomstenbelasting berekenen

Over het bedrag dat je na alle fiscale voordelen overhoudt moet je belasting betalen. Het inkomen uit een eenmanszaak valt in box-1 van de inkomstenbelasting.

Deze werkt met schijven met verschillende belastingtarieven. Hoe meer je verdient hoe hoger het percentage belasting dat je daarover betaalt.

De belastingdienst controleert jouw aangifte eerst en komt vervolgens met een definitieve aanslag. Hoeveel het exact is hangt erg af van je persoonlijke situatie. De complexiteit neemt toe bij een eigen huis (hypotheekaftrek), auto van de zaak (bijtelling) of investeringen, bijvoorbeeld. Dit kan meer belastingvoordeel opleveren, maar ook extra belasting.

Belasting uitrekenen via een boekhoudprogramma

Veel ondernemers boekhouden in Excel. Voor het bijhouden van uren of autoritten is dat erg handig. Maar de berekening van alle belastingen, heffingen en aftrekposten is daarmee een hele klus. Je hebt dan ook met afschrijvingen en aftrekposten te maken.

Een goed online boekhoudprogramma berekent deze zaken meestal vrijwel automatisch. Ook al ben je financieel best handig, een programma bespaart je veel tijd met alle berekeningen, en verdient zichzelf bijna altijd wel terug.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl of MoneyMonk vrijblijvend uit. 100.000+ mkb-ondernemers gingen je voor.

Belastingaangifte overlaten aan een boekhouder

Vrijwel alle ondernemers nemen vroeg of laat een boekhoudpakket. De kosten van een boekhouder zijn ondernemers minder eensgezind over. Veel ondernemers vinden dat niet meer nodig, omdat er bij het online boekhouden eigenlijk maar weinig expertise van cijfers meer komt kijken. Ze gaan zelf met de software aan de slag, ook als ze weinig kennis hebben van fiscale zaken.

Andere ondernemers willen juist dat een boekhouder alle belastingzaken regelt. Ze willen die check, zoeken een klankbord of zijn van mening dat een boekhouder zichzelf terugverdient omdat die niet alleen alles goed invult en veel tijd bespaart maar ook meedenkt over verzekeringen, een financiering, of risico’s.

Aangifte inkomstenbelasting betalen

De belasting betaal je niet automatisch maar moet je zelf handmatig overboeken. Het eerste jaar zijn de inkomsten zo onduidelijk dat de belastingdienst dat jaar de inkomstenbelasting achteraf berekent. Daarna doe je jaarlijks belastingaangifte waarbij je ook een voorschot op de belasting betaalt.

Je moet het dus zelf bijhouden en zelf het geld reserveren op een aparte spaarrekening of je kunt de belastingdienst vragen om maandelijks de inkomstenbelasting te betalen. De bedragen blijven dan te overzien en het verplicht je elke maand om alles goed op orde te houden.

Boekhoudprogramma’s bieden meestal een goede indicatie van alle belastingen. Vergelijk ze makkelijk en snel in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de inkomstenbelasting zijn:

Hoeveel inkomstenbelasting betaal ik met een eenmanszaak?

Net als in loondienst betalen ondernemers een percentage belasting over het inkomen. Hoeveel dit is, is dus helemaal afhankelijk van jouw belastbare inkomen. Ondernemers hebben vaak een lagere belastingdruk door belastingvoordelen als de mkb-winstvrijstelling, startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Welke belastingen betaal ik met een eenmanszaak?

Er zijn verschillende belastingen die je moet betalen bij een eenmanszaak.

 1. Btw: belasting over je omzet (omzetbelasting).
 2. Inkomstenbelasting.
 3. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.
 4. Heb je personeel in dienst dan betaal je voor hen de loonbelasting.
 5. Afhankelijk van je bedrijf kunnen er extra belastingen van toepassing zijn.

Over welke box betaal ik belasting?

Nederland heeft een ‘boxenstelsel’ om de inkomstenbelasting te berekenen. Box-1 is voor inkomsten uit werk en wonen. De winst uit een eenmanszaak valt hieronder. Box-2 gaat over aandelen (aanmerkelijk belang) en is niet van toepassing bij een eenmanszaak. In box-3 betaal je belasting over je privévermogen.