e-boekhouden

Inkomstenbelasting

Als ondernemer met een eenmanszaak moet je inkomstenbelasting betalen over je inkomen. Voor een eenmanszaak zijn er belastingvoordelen mogelijk. Hoeveel je van je bruto jaarinkomen mag aftrekken hangt af van verschillende factoren. Hier ligt ook veel verantwoordelijkheid bij jou als ondernemer.

Inhoud:

Inkomstenbelasting eenmanszaak

zelf de aangifte voor de inkomstenbelasting eenmanszaak berekenenHet maakt niet uit of je zzp’er bent of een onderneming hebt met personeel: inkomen uit een eenmanszaak is resultaat uit werk en vallen in box-1.

Hoeveel inkomstenbelasting je in box-1 betaalt hangt af van je persoonlijke situatie en of de belastingdienst vindt dat er sprake is van een onderneming.

Je administratie bijhouden met een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s als je liever zelf enkele pakketten wilt vergelijken.

Berekening belastbare inkomen

Je kunt een boekhouder de belastingaangifte laten doen maar ook zelf uitrekenen hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen. Hiervoor heb je eerst de belastbare winst nodig van je onderneming. Deze bereken je met een jaarrekening en balans. Bij een eenmanszaak mag je die zelf maken of met een boekhoudprogramma opstellen.

Als je de winst van je onderneming weet kun je beginnen aan je belastbare inkomen. Voor deze berekening neem je de gemaakte winst en hier haal je aftrekposten vanaf. Tenminste, als die er zijn. Voor belastingvoordelen als de zelfstandigenaftrek moet de belastingdienst je eerst zien als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Met een eenmanszaak gelden er voorwaarden voor je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

afhankelijk van je persoonlijke situatieAls je de eenmanszaak gaat inschrijven bij de Kamer van Koophandel meldt die je bij de belastingdienst. Ondernemers met een eenmanszaak betalen inkomstenbelasting over het bruto jaarinkomen.

Hoeveel inkomstenbelasting je betaalt hangt af van je  winst én hoeveel ondernemersaftrek je recht op hebt. Want de belastingdienst heeft voorwaarden voor het je ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. De belangrijkste eis is dat je 1.225 uur per jaar in de onderneming werkt (urencriterium). Andere punten zijn:

 •  inkomen;
 •  zelfstandigheid;
 •  kapitaal;
 •  winst;
 •  bestede uren en omvang werkzaamheden;
 •  klantenkring;
 •  wel of niet hobbymatig;
 •  presentatie aan de buitenwereld;
 •  ondernemersrisico;
 •  aansprakelijk voor de schulden van de onderneming

De belastingdienst verwacht dat je jaarlijks aan al deze voorwaarden kunt voldoen. Als je dat niet redt en inkomstenbelasting betaalt als particulier kom je niet in aanmerking voor belastingvoordelen zoals de startersaftrek en zelfstandigenaftrek.

Aangifte inkomstenbelasting berekenen

belasting over inkomen uit werk
Inkomstenbelasting zzp’er berekenen

Als je voldeed aan bovenstaande voorwaarden dan kun je als ondernemer met een eenmanszaak enkele  fiscale aftrekposten van de winst afhalen. Hierna blijft het belastbare inkomen over en kun je de aangifte van je inkomstenbelasting berekenen.

De btw-aangifte doen veel ondernemers zelf, maar de aangifte van de inkomstenbelasting laten de meesten berekenen door een boekhouder, of een goed boekhoudprogramma.

Heb je een kleine eenmanszaak en werk je bijvoorbeeld als zzp’er? Dan kun je de inkomstenbelasting zelf berekenen.

Zoek je een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf programma's vergelijken? Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s.


Aftrekposten eenmanszaak of vof

Nadat je een jaarrekening hebt gemaakt heb je de belastbare winst, maar daarvan mag je vaak nog een deel aftrekken. De belangrijkste aftrekposten voor de belasting bij een eenmanszaak zijn:

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering

De belastingdienst int ook de inkomensafhankelijke bijdrage van de zorgverzekeringswet. Naast de kosten van je zorgverzekeraar betaal je als ondernemer met een eenmanszaak een percentage van je belastbare inkomen (inkomensafhankelijke bijdrage) aan premie Zvw voor de zorg.

Zie ook de info over facturen maken, alles rond online boekhouden, of onze suggesties voor een boekhoudprogramma voor de eenmanszaak.

Voorbeeldberekening belastbare inkomen zzp’er

De inkomstenbelasting van een zzp’er met een eenmanszaak berekenen komt veel bij kijken. Om nu toch een idee te krijgen van de belastingdruk van een eenmanszaak geven we een indicatie. Daarvoor begin je met de bruto-winst. Dit is het resultaat van je inkomsten (omzet) min de kosten van je onderneming.

Jaaromzet € 60.000
Kosten € 10.000 –
Winst € 50.000

Dit bedrijf heeft dus 50.000 euro winst gemaakt. Naast inkomsten en kosten zijn er ook soms reserveringen (oudedagsreserve), afschrijvingen (investeringen) of bijtellingen (auto) maar hier houden we deze winst aan.

Dit is de bruto-winst en hier gaan nog aftrekposten vanaf. Stel dat dit een startende zzp’er is die recht heeft op zelfstandigenaftrek (over 2020 was dit 7.030 + 2.123 = 9.153) en de mkb-winstvrijstelling (14% in 2020).

Winst € 50.000
Starters- en zelfstandigenaftrek € 9.153 –
14% MKB-winstvrijstelling € 5.719 –
Belastbaar inkomen € 35.128

Het belastbaar inkomen bij een winst van 50.000 is dan € 35.128. Hiermee kun je de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers berekenen.

Inkomstenbelasting box-1: inkomen uit werk

aangifte inkomstenbelasting berekenenNederland heeft een ‘boxenstelsel’ om de inkomstenbelasting te berekenen. Box-1 is voor inkomen uit werk en wonen. De winst uit een eenmanszaak valt hieronder. Box-2 gaat over aandelen en is niet van toepassing bij een eenmanszaak en box-3 gaat over privévermogen en laten we hier ook buiten beschouwing.

Voordat we het bedrag invoeren in box-1 moeten we het bedrag nog verlagen met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk.

Daarna heb je een belastbaar inkomen berekend. Het bedrag dat je overhoudt moet je belasting over betalen. Box-1 werkt met schijven met verschillende tarieven. Hoe meer je verdient hoe hoger het percentage belasting is dat je daarover moet betalen.

Hoeveel het  exact is hangt erg af van je persoonlijke situatie. De complexiteit neemt toe bij een eigen huis (hypotheekaftrek), auto van de zaak (bijtelling) of investeringen, om maar wat te noemen. Dit kan meer belastingvoordeel opleveren, maar ook extra belasting.

Belasting uitrekenen via een boekhoudprogramma

De berekening van alle belastingen, heffingen en aftrekposten is een hele klus maar kan tegenwoordig vrijwel automatisch met een boekhoudprogramma. Ook al ben je financieel best handig, een programma bespaart je veel tijd met alle berekeningen, en verdient zichzelf bijna altijd wel terug.

Je administratie bijhouden met een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s als je liever zelf enkele pakketten wilt vergelijken.

Belasting overlaten aan een boekhouder?

Vrijwel alle ondernemers nemen vroeg of laat een boekhoudprogramma. De kosten van een boekhouder zijn ondernemers minder eensgezind over. Veel ondernemers vinden dat niet meer nodig, omdat er bij het online boekhouden eigenlijk maar weinig expertise van cijfers meer komt kijken. Ze gaan zelf met de software aan de slag, ook als ze weinig kennis hebben van fiscale zaken.

Andere ondernemers willen juist dat een boekhouder alle belastingzaken regelt. Ze willen die check, zoeken een klankbord of zijn van mening dat een boekhouder zichzelf terugverdient omdat die niet alleen alles goed invult en veel tijd bespaart maar ook meedenkt over verzekeringen, een financiering, of risico’s.

Aangifte inkomstenbelasting betalen

De belasting betaal je niet automatisch maar moet je zelf handmatig overboeken. Het eerste jaar zijn de inkomsten zo onduidelijk dat de belastingdienst dat jaar de inkomstenbelasting achteraf berekent. Daarna doe je jaarlijks belastingaangifte waarbij je ook een voorschot op de belasting betaalt.

Je moet het dus zelf bijhouden en zelf het geld reserveren op een aparte spaarrekening of je kunt de belastingdienst vragen om maandelijks de inkomstenbelasting te betalen. De bedragen blijven dan te overzien en het verplicht je elke maand om alles goed op orde te houden.

Boekhoudprogramma’s bieden meestal een goede indicatie van de inkomstenbelasting. Vergelijk ze makkelijk en snel in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de inkomstenbelasting zijn:

Hoeveel inkomstenbelasting betalen ondernemers met een eenmanszaak?

Net als in loondienst betaal je over je inkomen een percentage belasting. Hoeveel dit is, is dus helemaal afhankelijk van jouw belastbare inkomen. Ondernemers hebben vaak een lagere belastingdruk door belastingvoordelen als de mkb-winstvrijstelling, startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Hoe doe ik aangifte voor de inkomstenbelasting?

Je kunt de aangifte inkomstenbelasting zelf doen via de site van de belastingdienst, een boekhoudprogramma of laten verzorgen door een boekhouder. De aangiftes voor de omzetbelasting doen ondernemers vaak zelf. De inkomstenbelasting is vanwege belastingvoordelen of persoonlijke aftrekposten wat lastiger maar zeker niet onmogelijk.

Wanneer doe ik een inkomstenbelastingaangifte?

Als ondernemer doe je meestal jaarlijks belastingaangifte voor de inkomstenbelasting. De belastingdienst stuurt je hiervoor een verzoek.

Welke belastingen betaal ik met een eenmanszaak?

Er zijn verschillende belastingen die je moet betalen bij een eenmanszaak.

 1. Btw: belasting over je omzet (omzetbelasting).
 2. Inkomstenbelasting.
 3. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.
 4. Heb je personeel in dienst dan betaal je voor hen de loonbelasting.
 5. Afhankelijk van je bedrijf kunnen er extra belastingen van toepassing zijn.