Inkomstenbelasting

Als ondernemer moet je inkomstenbelasting betalen over je winst. Hiervoor doe je meestal jaarlijks belastingaangifte. Voor winst uit een eenmanszaak zijn er aftrekposten. Hoeveel je van je bruto jaarinkomen mag aftrekken en hoeveel belasting je moet betalen over je inkomen kun je ook zelf uitrekenen.

Inhoud:

Inkomstenbelasting eenmanszaak

zelf de aangifte voor de inkomstenbelasting eenmanszaak berekenenDe inkomstenbelasting bestaat uit meerdere boxen. Het inkomen uit een eenmanszaak is resultaat uit werk. Deze inkomsten vallen in box-1.

Hoeveel belasting je in box-1 betaalt hangt af van je persoonlijke situatie en of de belastingdienst vindt dat er sprake is van een onderneming.

Met een goed boekhoudprogramma zelf de administratie van je onderneming online bijhouden? Probeer e-Boekhouden of Moneymonk vrijblijvend uit. 100.000+ mkb-ondernemers gingen je voor.

Berekening belastbare inkomen

Met een eenmanszaak mag je zelf berekenen hoeveel belasting je over je inkomen moet betalen. Je moet dan eerst je belastbare winst berekenen. Houd je de boekhouding van je onderneming zelf bij? Bijvoorbeeld in een online boekhoudprogramma? Dan kun je daarmee vaak ook zelf de belastingaangiftes uitrekenen. Daarvoor heb je een jaarrekening en balans nodig. Bij een eenmanszaak mag je die zelf maken.

Als je de winst van je onderneming weet kun je beginnen aan je belastbare inkomen. Voor deze berekening neem je de gemaakte winst en hier haal je aftrekposten vanaf. Voor belastingvoordelen als de zelfstandigenaftrek moet de belastingdienst je eerst zien als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Met een eenmanszaak gelden er voorwaarden voor je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

afhankelijk van je persoonlijke situatieAls je de eenmanszaak gaat inschrijven bij de Kamer van Koophandel meldt die je bij de belastingdienst. Ondernemers met een eenmanszaak betalen inkomstenbelasting over het bruto jaarinkomen.

Hoeveel inkomstenbelasting je betaalt hangt af van je  winst én hoeveel ondernemersaftrek je recht op hebt. Want de belastingdienst heeft voorwaarden voor het je ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. De belangrijkste eis is dat je 1.225 uur per jaar in de onderneming werkt (urencriterium). Andere punten zijn:

 •  inkomen;
 •  zelfstandigheid;
 •  kapitaal;
 •  winst;
 •  bestede uren en omvang werkzaamheden;
 •  klantenkring;
 •  wel of niet hobbymatig;
 •  presentatie aan de buitenwereld;
 •  ondernemersrisico;
 •  aansprakelijk voor de schulden van de onderneming

De belastingdienst verwacht dat je jaarlijks aan al deze voorwaarden kunt voldoen. Als je dat niet redt en inkomstenbelasting betaalt als particulier kom je bij de belastingaangifte niet in aanmerking voor fiscale voordelen zoals de startersaftrek en zelfstandigenaftrek.

Ben je parttime ondernemer en heb je een omzet onder de 20.000 euro? Met de KOR-regeling voor kleine ondernemers reken je geen btw en hoef je ook geen btw-aangifte meer te doen.

Aangifte inkomstenbelasting berekenen

belasting over inkomen uit werk
Inkomstenbelasting zzp’er berekenen

Als je voldeed aan bovenstaande voorwaarden dan kun je als ondernemer met een eenmanszaak fiscale aftrekposten van de winst afhalen. Hierna blijft het belastbare inkomen over en kun je de aangifte van je inkomstenbelasting berekenen.

De btw-aangifte doen veel ondernemers zelf, maar de aangifte van de inkomstenbelasting laten de meesten berekenen door een boekhouder.

Heb je een kleine eenmanszaak en werk je bijvoorbeeld als zzp’er? Dan kun je de inkomstenbelasting zelf berekenen.

Zoek je een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf programma's vergelijken? Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s.

Aftrekposten eenmanszaak of vof

Met een jaarrekening heb je de belastbare winst, maar bij de belastingaangifte mag je daar vaak nog een deel aftrekken. De belangrijkste aftrekposten voor de belasting bij een eenmanszaak zijn:

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering

De belastingdienst int ook de inkomensafhankelijke bijdrage van de zorgverzekeringswet. Naast de kosten van je zorgverzekeraar betaal je als ondernemer met een eenmanszaak een percentage van je belastbare inkomen (inkomensafhankelijke bijdrage) aan premie Zvw voor de zorg.

Zie ook de info over facturen maken, alles rond online boekhouden, of onze suggesties voor een boekhoudprogramma voor de eenmanszaak.

Voorbeeldberekening belastbare inkomen zzp’er

De inkomstenbelasting van een zzp’er met een eenmanszaak berekenen komt veel bij kijken. Om nu toch een idee te krijgen van de belastingdruk van een eenmanszaak geven we een indicatie. Daarvoor begin je met de bruto-winst. Dit is het resultaat van je inkomsten (omzet) min de kosten van je onderneming.

Jaaromzet € 60.000
Kosten € 10.000 –
Winst € 50.000

Dit bedrijf heeft dus 50.000 euro winst gemaakt. Naast inkomsten en kosten zijn er ook soms reserveringen (oudedagsreserve), afschrijvingen (investeringen) of bijtellingen (auto) maar hier houden we deze winst aan.

Dit is de bruto-winst en hier gaan nog aftrekposten vanaf. Stel dat dit een startende zzp’er is die recht heeft op zelfstandigenaftrek (over 2020 was dit 7.030 + 2.123 = 9.153) en de mkb-winstvrijstelling (14% in 2020).

Winst € 50.000
Starters- en zelfstandigenaftrek € 9.153 –
14% MKB-winstvrijstelling € 5.719 –
Belastbaar inkomen € 35.128

Het belastbaar inkomen bij een winst van 50.000 is dan € 35.128. Hiermee kun je de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers berekenen.

Inkomstenbelasting box-1: inkomen uit werk

aangifte inkomstenbelasting berekenenNederland heeft een ‘boxenstelsel’ om de inkomstenbelasting te berekenen. Box-1 is voor inkomsten uit werk en wonen. De winst uit een eenmanszaak valt hieronder.

Box-2 gaat over aandelen (aanmerkelijk belang) en is niet van toepassing bij een eenmanszaak. In box-3 moet je belasting betalen over privévermogen. De winst van de eenmanszaak valt dus volledig in box-1.

Voordat we het bedrag invoeren in box-1 moeten we het bedrag nog verlagen met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk.

Daarna heb je een belastbaar inkomen berekend. Het bedrag dat je overhoudt moet je belasting over betalen. Box-1 werkt met schijven met verschillende belastingtarieven. Hoe meer je verdient hoe hoger het percentage belasting is dat je daarover moet betalen.

Hoeveel het exact is hangt erg af van je persoonlijke situatie. De complexiteit neemt toe bij een eigen huis (hypotheekaftrek), auto van de zaak (bijtelling) of investeringen, bijvoorbeeld. Dit kan meer belastingvoordeel opleveren, maar ook extra belasting.

Belasting uitrekenen via een boekhoudprogramma

Veel ondernemers boekhouden in Excel. Voor het bijhouden van uren of autoritten is dat erg handig. Maar de berekening van alle belastingen, heffingen en aftrekposten is daarmee een hele klus. Je hebt dan ook met afschrijvingen en aftrekposten te maken.

Een goed online boekhoudprogramma berekent deze zaken meestal vrijwel automatisch. Ook al ben je financieel best handig, een programma bespaart je veel tijd met alle berekeningen, en verdient zichzelf bijna altijd wel terug.

Met een goed boekhoudprogramma zelf de administratie van je onderneming online bijhouden? Probeer e-Boekhouden of Moneymonk vrijblijvend uit. 100.000+ mkb-ondernemers gingen je voor.

Belastingaangifte overlaten aan een boekhouder

Vrijwel alle ondernemers nemen vroeg of laat een boekhoudpakket. De kosten van een boekhouder zijn ondernemers minder eensgezind over. Veel ondernemers vinden dat niet meer nodig, omdat er bij het online boekhouden eigenlijk maar weinig expertise van cijfers meer komt kijken. Ze gaan zelf met de software aan de slag, ook als ze weinig kennis hebben van fiscale zaken.

Andere ondernemers willen juist dat een boekhouder alle belastingzaken regelt. Ze willen die check, zoeken een klankbord of zijn van mening dat een boekhouder zichzelf terugverdient omdat die niet alleen alles goed invult en veel tijd bespaart maar ook meedenkt over verzekeringen, een financiering, of risico’s.

Aangifte inkomstenbelasting betalen

De belasting betaal je niet automatisch maar moet je zelf handmatig overboeken. Het eerste jaar zijn de inkomsten zo onduidelijk dat de belastingdienst dat jaar de inkomstenbelasting achteraf berekent. Daarna doe je jaarlijks belastingaangifte waarbij je ook een voorschot op de belasting betaalt.

Je moet het dus zelf bijhouden en zelf het geld reserveren op een aparte spaarrekening of je kunt de belastingdienst vragen om maandelijks de inkomstenbelasting te betalen. De bedragen blijven dan te overzien en het verplicht je elke maand om alles goed op orde te houden.

Boekhoudprogramma’s bieden meestal een goede indicatie van de inkomstenbelasting. Vergelijk ze makkelijk en snel in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de inkomstenbelasting zijn:

Hoeveel inkomstenbelasting betalen ondernemers met een eenmanszaak?

Net als in loondienst betaal je over je inkomen een percentage belasting. Hoeveel dit is, is dus helemaal afhankelijk van jouw belastbare inkomen. Ondernemers hebben vaak een lagere belastingdruk door belastingvoordelen als de mkb-winstvrijstelling, startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Hoe doe ik de aangifte inkomstenbelasting?

Je kunt de aangifte inkomstenbelasting zelf doen via de site van de belastingdienst, een boekhoudprogramma of laten verzorgen door een boekhouder. De aangiftes voor de omzetbelasting doen ondernemers vaak zelf. De inkomstenbelasting is vanwege belastingvoordelen of persoonlijke aftrekposten wat lastiger maar zeker niet onmogelijk.

Wanneer doe ik een inkomstenbelastingaangifte?

Als ondernemer doe je meestal jaarlijks belastingaangifte voor de inkomstenbelasting. De belastingdienst stuurt je hiervoor een verzoek.

Welke belastingen betaal ik met een eenmanszaak?

Er zijn verschillende belastingen die je moet betalen bij een eenmanszaak.

 1. Btw: belasting over je omzet (omzetbelasting).
 2. Inkomstenbelasting.
 3. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.
 4. Heb je personeel in dienst dan betaal je voor hen de loonbelasting.
 5. Afhankelijk van je bedrijf kunnen er extra belastingen van toepassing zijn.