menu

Inkomstenbelasting ondernemers

Ondernemers moeten net als mensen in loondienst inkomstenbelasting betalen. Hoeveel dit is, is afhankelijk van verschillende factoren. De winst is natuurlijk van invloed, maar ook het aantal uren dat een ondernemer aan zijn onderneming heeft besteed, of de ondernemingsvorm van het bedrijf maken uit. Omdat vooraf niet altijd duidelijk is hoeveel winst er is of uren er besteed gaan worden aan de onderneming ligt hier ook veel verantwoordelijkheid bij de ondernemer.

Inkomstenbelasting voor ondernemers

Inkomstenbelasting bij ondernemers niet automatisch ingehouden

Als iemand begint aan een baan krijgt hij echter vooraf te horen hoeveel hij zal verdienen. Dan is daar dan al een goede schatting van te maken, en de werkgever zal de inkomstenbelasting vooraf inhouden op het salaris. Als dit later door bonussen of wisselingen in het contract verandert wordt er aan het einde van het jaar een correctie op aangebracht. Over het algemeen krijgen mensen met een baan het geld dat naar de Belastingdienst gaat niet eerst in handen.

Voor ondernemers is dit anders. Aangezien soms vooraf totaal niet duidelijk is wat de inkomsten zullen zijn, wordt in het eerste jaar van een ondernemer vaak geen inkomstenbelasting ingehouden. Dit wordt het eerste jaar achteraf berekend. Daarna wordt de ondernemer periodiek gevraagd om een inschatting op te geven van zijn te verwachten inkomen. Tenminste, als de belastingdienst vindt dat er sprake is van een onderneming.

Voorwaarden om ondernemer te worden voor de inkomstenbelasting

Je zou denken: ik schrijf mij in bij de KvK en zodra dit gebeurd is, ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting. Meestal gaat deze vlieger zo op, maar er zijn wel meer eigenschappen waar de belastingdienst naar kijkt. Een inschrijving bij de KvK is niet altijd voldoende. De belastingdienst kijkt hiervoor naar verschillende zaken, waaronder bijvoorbeeld de volgende punten:

 •  winst
 •  zelfstandigheid
 •  kapitaal
 •  bestede uren en omvang werkzaamheden
 •  klantenkring
 •  wel of geen hobby
 •  presentatie aan de buitenwereld
 •  ondernemersrisico
 •  aansprakelijk voor de schulden van de onderneming

Urencriterium ondernemers

Bovenstaande punten zijn geen harde eis, maar hierop wordt wel gelet. Als er bijvoorbeeld een jaar geen winst is gemaakt kan dat een keer gebeuren. Over het algemeen verwacht de Belastingdienst dat aan bovenstaande factoren wordt voldaan. Om aan de zelfstandigenaftrek te voldoen wordt verder door de Belastingdienst verwacht dat er minimaal 1225 uur per kalenderjaar (3 dagen per week) aan de onderneming wordt gewerkt.

Dat hoeven niet allemaal winstgevende uren te zijn, ook het lezen van deze website kan hier bijvoorbeeld onder vallen. Maar een sluitende agenda die aangeeft dat er minimaal 3 dagen per week aan de onderneming wordt gewerkt kan nodig zijn. Dit kan dan weer bewezen worden met offertes, visitekaartjes van bezoeken, een klantenkring, omzet en ander bewijsmateriaal.

Zelfstandigenaftrek

Ondernemers die kunnen aantonen dat ze ondernemen hebben een hogere belastingvrije voet dan mensen in loondienst. Dit is om het ondernemerschap te stimuleren. Hoeveel dit is, is afhankelijk van de winst en en heffingskortingen. Daarnaast krijgen startende ondernemers de eerste drie jaar een extra startersaftrek bovenop de zelfstandigenaftrek. Deze aftrekposten zijn alleen van toepassing als de ondernemer voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Inkomstenbelasting vooraf reserveren

Met uitzondering van het oprichtingsjaar dien je als ondernemer meestal vooraf een inschatting te maken en alvast een voorschot te betalen voor de inkomstenbelasting van dat jaar. Vervolgens kun je al het geld dat binnenkomt zelf opmaken. Slim is dat niet, want achteraf controleert de belastingdienst wel of het voorschot dat is betaald ook werkelijk klopt. Indien er meer winst is gemaakt kan er achteraf nog inkomstenbelasting over geheven worden. Dit is afhankelijk van de winst. Boekhoudsoftware geeft vaak continu een indicatie.

Voor ondernemers die geen software hebben aangeschaft voor de boekhouding en geen belastinggeld hebben gereserveerd kan de naheffing een groot probleem worden. Deze correctie komt meestal rond april. Dezelfde maand als waarin de omzetbelasting van het eerste kwartaal moet worden afgedragen. Verder wil de belastingdienst rond dat moment weten wat je verwacht dat in dat jaar de winst zal zijn en hierop vast een eerste belastingvoorschot op ontvangen. Dat betekent dat in de maand april na het eerste kalenderjaar de belastingdienst het volgende wil hebben:

 • Inkomstenbelasting van de winst van afgelopen jaar;
 • Omzetbelasting – 21% over de winst van afgelopen kwartaal (btw);
 • Inkomstenbelasting van de te verwachten winst voor komend jaar.

Bij elkaar kan dit hoog oplopen. Natuurlijk kun je de winst veel lager schatten (dan deze in werkelijkheid zal worden) en hoef je hierover dus bijna geen belasting te betalen. Maar daarmee ontstaat het jaar erop precies hetzelfde probleem. Daarnaast moeten de overige belastingen wel snel worden overgemaakt naar de belastingdienst. En er is geen bank die deze belastingschulden wil voorfinancieren.

Vooraf een bedrag voor de inkomstenbelasting opzij zetten

Het geld dat moet worden overgemaakt naar de belastingdienst is niet van jou. Het is dan ook aan te raden van elke euro die in rekening gebracht wordt een reservering voor inkomstenbelasting alvast opzij te zetten. Dit kan bijvoorbeeld op een aparte spaarrekening. Of er kan bij de belastingdienst een verzoek gedaan worden om maandelijks de inkomstenbelasting af te dragen. Deze bedragen blijven dan te overzien en het verplicht je tevens om alles elke maand weer goed op een rijtje te zetten. Een eenvoudig boekhoudprogramma kan je hierbij helpen.