Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

WBSO-subsidie

Je kunt in aanmerking komen voor een WBSO-subsidie als je je bezig houdt met innovatie. Denk aan (technisch) nieuwe producten of het ontwikkelen van nieuwe software. Met de WBSO-regeling steunt de overheid vernieuwende projecten met een tegemoetkoming in de kosten. Zo kun je deze aanvragen.

Wat is de WBSO-subsidie?

Elk jaar weer vragen vele duizenden ondernemers de WBSO-regeling aan. WBSO betekent de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een losse regeling die je zelf aan moet vragen.

Er zijn veel bedrijven die een WBSO-subsidie aanvragen. In 2017 keurde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de instantie die de aanvragen beoordeelt, bijna 136.000 projecten van 21.000 gebruikers goed. Daarvan kwam 97% uit het midden- en kleinbedrijf. Meestal ging het om een ontwikkeltraject voor een nieuw product, een innovatief productieproces of vernieuwende software. Bij de overige projecten stond technisch-wetenschappelijk onderzoek centraal.

De WBSO is een subsidie om innovaties en onderzoek te stimuleren.

Heeft mijn bedrijf recht op een WBSO-subsidie?

UitvindingElke ondernemer in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen mag WBSO-subsidie aanvragen. Het maakt niet uit of je zzp’er bent, een onderneming hebt met enkele medewerkers of de oprichter bent van een multinational. Ook de bedrijfssector is niet van belang, zolang de ontwikkeling maar technisch nieuw is én je deze in eigen huis ontwikkelt.

Dat het een nieuwe ontwikkeling moet zijn, betekent niet dat er in Nederland geen vergelijkbaar project of product mag zijn. Het houdt simpelweg in dat het voor de aanvrager zelf nieuw moet zijn. Daarnaast kun je uitsluitend voor toekomstige trajecten een beroep doen op de WBSO-regeling. Je kunt niet met terugwerkende kracht een WBSO aanvragen.

Is de WBSO onvoldoende om jouw groei of innovatie te financieren? Zie dan ook onze info over startkapitaal, een bedrijfslening of de verschillen met bedrijfskrediet.

WBSO aanvragen voor eigen uren, medewerkers en derden

Als je een WBSO-subsidie aanvraagt is het niet genoeg om af en toe een uurtje vrij te maken voor speur- en ontwikkelingswerk. De drempel voor zelfstandig ondernemers ligt op minimaal 500 uur per jaar. Zelfs als je veertig uur per week werkt, betekent dit dat je al snel drie volledige maanden aan research en development moet besteden. Dit moet je bovendien kunnen aantonen.

Als zelfstandige moet je minimaal 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk besteden.

Heb je medewerkers, dan kun je ervoor kiezen om deze werkzaamheden (deels) bij hen onder te brengen. Hierbij is het wel een must dat de werknemers bij jou op de loonlijst staan. Tijdelijke medewerkers als uitzendkrachten of stagiaires zijn uitgesloten van de WBSO-subsidie.

Voor de inhuur van gespecialiseerde derden gelden iets soepelere regels. Je kunt hiervoor via de WBSO-subsidie een tegemoetkoming krijgen, maar alleen wanneer het aannemelijk is dat je de werkzaamheden niet zelf kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld omdat je niet beschikt over de benodigde faciliteit als een laboratorium of een bepaalde expertise mist, zoals het bouwen van een prototype.

Hoe werkt de subsidie?

IdeeDe WBSO-subsidie kan op verschillende manieren worden ingezet. Vaak wordt het gebruikt als tegemoetkoming in de loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met een onderzoeksproject. Werk je als zzp’er, dan krijg je een forse verhoging van de zelfstandigenaftrek. Startende zzp’ers krijgen een extra aftrek. De hoogte van het fiscale voordeel wordt jaarlijks bepaald en is terug te vinden op de site van de RVO.

Daarnaast kan de WBSO-subsidie dienen als compensatie voor de kosten en investeringen die nodig zijn om bepaalde prototypes te kunnen maken of onderzoeksapparatuur aan te schaffen. Hierbij geldt dat er een duidelijk verband moet zijn tussen de opgegeven kosten en de verrichte speur- en ontwikkelwerkzaamheden. Daarnaast moeten de uitgaven volledig zijn toe te rekenen aan de innovatie. Zou je (een deel van) de kosten ook maken wanneer je het innovatieve project niet zou uitvoeren, dan mag je ze ook niet (volledig) toeschrijven aan de WBSO.

Ter illustratie: stel dat je een machine aanschaft om een prototype te ontwikkelen, maar je kunt dit apparaat ook inzetten voor je reguliere werk. Dan schat je vooraf in voor hoeveel procent van de tijd je de machine gebruikt voor speur- en ontwikkelingswerk. Vervolgens voer je alleen dat deel op bij het aanvragen van de WBSO.

Is de regeling onvoldoende om jouw groei of innovatie te financieren? Zie dan ook onze info over startkapitaal, een bedrijfslening of de verschillen met bedrijfskrediet.

De WBSO-subsidie aanvragen

Aangezien de subsidie bestemd is voor toekomstige ontwikkelingen is het niet mogelijk om WBSO met terugwerkende kracht aan te vragen. Een aanvraagperiode bedraagt minimaal drie en maximaal twaalf kalendermaanden. Zelfstandigen zonder personeel mogen onbeperkt aanvragen indienen, zolang deze maar voor 1 oktober binnen is.

Ondernemers mét personeel mogen maximaal drie keer per kalenderjaar een aanvraag indienen. Het verzoek mag wel uit meerdere projecten bestaan. Voor hen geldt dat de laatste aanvraag van dat jaar uiterlijk op 31 augustus moet worden ingediend. Dit komt omdat de aanvraagperiode niet meteen ingaat, zoals bij zzp’ers wel het geval is.

Of je de regeling nu aanvraagt voor jezelf of voor je medewerker(s), het is belangrijk om een goede administratie bij te houden. Zowel van het aantal uren dat wordt besteed aan speur- en ontwikkelingswerk (urenregistratie) als de uitgaven. Daarnaast moet er in het overzicht duidelijk worden wat de voortgang is van het project.

Draaien er meerdere trajecten, dan moet je dit per project bijhouden. De kans bestaat dat de RVO jouw bedrijf eruit pikt voor een steekproef. Tijdens deze controle wordt onder meer gekeken of de administratie volledig is en of het overeenkomt met de aangevraagde WBSO-subsidie.