WBSO-subsidie

Als jij een nieuw product ontwikkelt of onderzoekt, kun je een WBSO-subsidie aanvragen. Met de WBSO-regeling steunt de overheid innovatieve projecten door een tegemoetkoming in de kosten. Maar hoe vraag je die aan?

Wat is de WBSO-subsidie?

UitvindingElk jaar weer vragen duizenden ondernemers de WBSO-regeling aan. WBSO staat voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een losse subsidieregeling die je zelf moet aanvragen.

Er zijn veel bedrijven die een WBSO-subsidie aanvragen. In 2017 keurde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de instantie die aanvragen beoordeelt, bijna 136 duizend projecten van ruim 20 duizend gebruikers goed. Daarvan kwam 97 procent uit het midden- en kleinbedrijf. Meestal ging het om een ontwikkeltraject voor een nieuw product, een innovatief productieproces of vernieuwende software. Bij de overige projecten stond technisch-wetenschappelijk onderzoek centraal.

Benieuwd welke subsidies matchen met jouw bedrijf? Doe de gratis subsidie-scan en laat Subsidycloud.com je helpen met het aanvragen en managen van subsidies.

Heeft mijn bedrijf recht op een WBSO-subsidie?

Elke ondernemer in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen, mag WBSO-subsidie aanvragen. Het maakt niet uit of je zzp’er bent, een onderneming hebt met enkele medewerkers of de oprichter bent van een multinational. Ook de bedrijfssector is niet van belang, zolang de ontwikkeling maar technisch nieuw is en je deze in eigen huis ontwikkelt.

De WBSO is een subsidie om innovaties en onderzoek te stimuleren.

Dat het een nieuwe ontwikkeling moet zijn, betekent niet dat er in Nederland geen vergelijkbaar project of product mag zijn. Het houdt simpelweg in dat het voor de aanvrager zelf nieuw moet zijn. Daarnaast kun je alleen voor toekomstige trajecten een beroep doen op de WBSO-regeling. Je kunt dus niet met terugwerkende kracht een WBSO-subsidie aanvragen.

Is de WBSO onvoldoende om jouw groei of innovatie te financieren? Zie dan ook onze info over startkapitaal, een bedrijfslening of de verschillen met bedrijfskrediet.

WBSO aanvragen voor eigen uren, medewerkers en derden

Als je een WBSO-subsidie aanvraagt, is het niet genoeg om af en toe een uurtje vrij te maken voor speur- en ontwikkelingswerk. De drempel voor zelfstandig ondernemers ligt op minimaal 500 uur per jaar. Zelfs als je 40 uur per week werkt, betekent dit dat je al snel drie volledige maanden aan research en development moet besteden. Dit moet je bovendien kunnen aantonen.

Als zelfstandige moet je minimaal 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk besteden.

Heb je medewerkers, dan kun je ervoor kiezen om deze werkzaamheden (deels) bij hen onder te brengen. Hierbij is het wel een must dat de werknemers bij jou op de loonlijst staan. Tijdelijke medewerkers zoals uitzendkrachten of stagiaires zijn uitgesloten van de WBSO-subsidie.

Voor het inhuren van gespecialiseerde derden gelden iets soepelere regels. Je kunt hiervoor via de WBSO-subsidie een tegemoetkoming krijgen, maar alleen als het aannemelijk is dat je die werkzaamheden niet zelf kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld omdat je niet beschikt over de nodige faciliteiten, zoals een laboratorium. Of omdat je een bepaalde expertise mist, zoals het bouwen van een prototype.

Hoe werkt de subsidie?

IdeeDe WBSO-subsidie kan op verschillende manieren worden ingezet. Vaak wordt het gebruikt als tegemoetkoming in de loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met een onderzoeksproject. Werk je als zzp’er, dan krijg je een forse verhoging van de zelfstandigenaftrek. Startende zzp’ers krijgen een extra aftrek. De hoogte van het fiscale voordeel wordt jaarlijks bepaald en is terug te vinden op de site van de RVO.

Benieuwd welke subsidies matchen met jouw bedrijf? Doe de gratis subsidie-scan en laat Subsidycloud.com je helpen met het aanvragen en managen van subsidies.

Daarnaast kan je de WBSO-subsidie gebruiken als compensatie voor de kosten en investeringen die nodig zijn voor de kosten en investeringen die nodig zijn. Zoals de kosten om bepaalde prototypes te kunnen maken of onderzoeksapparatuur aan te schaffen. Er moet dan wel een duidelijk verband tussen de opgegeven kosten en het verrichte speur- en ontwikkelwerk.

Kosten moeten toe te rekenen zijn aan de innovatie

Ook moeten de uitgaven volledig toe te rekenen zijn aan de innovatie. Zou je (een deel van) de kosten ook maken wanneer je het innovatieve project niet zou uitvoeren? Dan mag je ze ook niet toeschrijven aan de WBSO.

Ter illustratie: stel dat je een machine aanschaft om een prototype te ontwikkelen, maar je kunt dit apparaat ook inzetten voor je reguliere werk. Dan schat je van tevoren in hoeveel procent van de tijd je de machine gebruikt voor speur- en ontwikkelingswerk. Vervolgens voer je alleen dat deel op in je aanvraag voor de WBSO.

Is de regeling onvoldoende om jouw groei of innovatie te financieren? Zie dan ook onze info over startkapitaal, een bedrijfslening of de verschillen met bedrijfskrediet.

De WBSO-subsidie aanvragen

WBSO subsidie aanvragenAangezien de subsidie bedoeld is voor toekomstige ontwikkelingen is het niet mogelijk om WBSO met terugwerkende kracht aan te vragen. Een aanvraagperiode bedraagt minimaal 3 en maximaal 12 kalendermaanden. Zelfstandigen zonder personeel mogen onbeperkt aanvragen indienen, zolang deze maar voor 1 oktober binnen is.

Ondernemers met personeel mogen maximaal 3 keer per kalenderjaar een aanvraag indienen. Het verzoek mag wel uit meerdere projecten bestaan. Voor hen geldt dat de laatste aanvraag van dat jaar uiterlijk op 31 augustus moet worden ingediend. Dit komt omdat de aanvraagperiode niet meteen ingaat, zoals bij zzp’ers wel het geval is.

Administratie bijhouden

Of je de regeling nu aanvraagt voor jezelf of voor je medewerkers, het is belangrijk om een goede administratie bij te houden. Zowel van het aantal uur dat wordt besteed aan speur- en ontwikkelingswerk (urenregistratie) als de uitgaven. Daarnaast moet een overzicht duidelijk maken wat de voortgang is van het project.

Lopen er meerdere trajecten, dan moet je dit per project bijhouden. De kans bestaat namelijk dat de RVO jouw bedrijf eruit pikt voor een steekproef. Tijdens deze controle wordt onder meer bekeken of de administratie volledig is en of het overeenkomt met de aangevraagde WBSO-subsidie.