Ondernemersaftrek

Door ondernemersaftrek hoeven ondernemers met een eenmanszaak minder inkomstenbelasting te betalen. Meestal gelden er voorwaarden, zoals het urencriterium. Als je hieraan voldoet heb je recht op meer belastingaftrek en hou je netto meer over bij hetzelfde bruto-inkomen.

Wat is ondernemersaftrek?

ondernemersaftrek mag je aftrekken van de belastingOndernemers met een eenmanszaak of vof betalen inkomstenbelasting over de winst. Die belasting is lager dan wanneer dit inkomen uit loondienst was geweest, want voor deze rechtsvormen zijn er speciale belastingvoordelen (fiscale voordelen). Deze belastingkorting mag je eerst van de winst aftrekken, wat overblijft is het belastbaar inkomen waarover je inkomstenbelasting betaalt.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl, SnelStart of MoneyMonk vrijblijvend uit. Meer dan 100.000+ ondernemers gingen je voor.

Door deze aftrekposten betalen ondernemers minder inkomstenbelasting. De ondernemersaftrek bestaat bij een eenmanszaak bijvoorbeeld uit de zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling en startersaftrek. Daarnaast is er soms extra ondernemersaftrek mogelijk als je voldoet aan specifieke voorwaarden.

Aftrekposten bij een eenmanszaak

aftrek bij een eenmanszaakEr zijn verschillende aftrekposten voor de eenmanszaak. Hoeveel je van de winst kunt aftrekken hangt af van je persoonlijke situatie. Ondernemers die online boekhouden zien de ondernemersaftrek soms automatisch terug in het boekhoudprogramma. Indien dit niet het geval is, of als je hiervoor geen software gebruikt, moet je dit zelf uitvogelen.

De belastingdienst helpt hierbij wel een handje, maar het is goed om vooraf te weten welke aftrek je zoal recht op hebt. Zie voor een voorbeeld van een berekening van de ondernemersaftrek de bruto/netto-berekening bij een eenmanszaak.

Door ondernemersaftrek hebben ondernemers met een eenmanszaak fiscale voordelen.

Zie ook de info over facturen maken, alles rond online boekhouden, of onze suggesties voor een boekhoudprogramma voor de eenmanszaak.

Ondernemersaftrek bij een eenmanszaak

Alle posten die ondernemers van de belasting mogen aftrekken worden gezamenlijk ook wel de ‘ondernemersaftrek’ genoemd, het gaat dan om:

 • Zelfstandigenaftrek: De bekendste belastingaftrek voor zelfstandig ondernemers. In 2022 is deze 6.310 euro.
 • Startersaftrek: een verhoging van de zelfstandigenaftrek van 2.123 (2022) speciaal voor startende ondernemers (eerste drie jaar).
 • Speur en Ontwikkelingswerk: wanneer een ondernemer minimaal 500 uur besteedt aan speur- en ontwikkelingswerk (goedgekeurd door AgentschapNL) komt hij in aanmerking voor de S&O-regeling.
 • Meewerkaftrek: wanneer de partner van de ondernemer onbetaald meewerkt in de onderneming kan er gebruik gemaakt worden van de meewerkaftrek. De hoogte van deze aftrek is afhankelijk van de winst en het aantal uren dat de partner meewerkt.
 • Stakingsaftrek: wanneer de onderneming wordt stopgezet kun je de stakingsaftrek toepassen. De stakingsaftrek haal je van de winst af die je realiseert bij het staken van de onderneming.
 • Investeringsaftrek: Een onderneming die investeert in bedrijfsmiddelen kan soms een deel van de winst aftrekken. Dit kan in de vorm van de Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA) en een milieuinvesteringsaftrek.
 • MKB-winstvrijstelling: Over een vast percentage van de winst hoeven ondernemers geen belasting te betalen. In 2022 is deze ondernemersaftrek 14%. Wel moet je eerst de andere aftrekposten verrekenen.
 • Zwanger en zzp’er: Zwangerschap levert zelf geen ondernemersaftrek op, maar de ZEZ regeling biedt wel een tijdelijke uitkering. Ook gelden er voor zwangere zzp’ers aangepaste regels zodat ze kunnen voldoen aan voorwaarden voor bestaande aftrek, zoals het urencriterium.

Wie hebben er recht op ondernemersaftrek?

belastingdienst stelt voorwaarden aan ondernemersaftrekDe belastingdienst heeft een aantal eisen opgesteld aan ondernemers voordat ze gebruik mogen maken van fiscale aftrek. Die kunnen per aftrekpost verschillen. Voor de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, twee bekende aftrekposten, gelden bijvoorbeeld de volgende voorwaarden:

 • Je bent zelfstandig ondernemer (ondernemer voor de belastingdienst)
 • Je drijft de onderneming zelf (of met anderen)
 • Aan het begin van het kalenderjaar heb je de AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • Je voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per kalenderjaar)

Zie ook de info over facturen maken, alles rond het opzetten van een zzp-boekhouding of onze suggesties voor een boekhoudprogramma voor de eenmanszaak.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over ondernemersaftrek zijn:

Welke ondernemersaftrek heb ik recht op?

Met een eenmanszaak of vof zijn er meerdere aftrekposten mogelijk, maar of je hier ook recht op hebt is per ondernemer verschillend. Zo moet je voor de fiscale voordelen van de starters- of zelfstandigenaftrek eerst voldoen aan het urencriterium.

Welke aftrekposten gelden voor een eenmanszaak?

Met een eenmanszaak of vof is er ondernemersaftrek mogelijk voor de inkomstenbelasting. De bekendste aftrekposten zijn de starters- en zelfstandigenaftrek. Voordat je deze aftrek kunt toepassen moet je voldoen aan enkele regels van de belastingdienst. Zo moet je voldoen aan een urencriterium.

Hoe verwerk ik de ondernemersaftrek bij de aangifte?

De meeste fiscale voordelen van een eenmanszaak zijn van toepassing op de inkomstenbelasting. Bij de aangifte krijg je belastingkorting als je voldoet aan enkele voorwaarden. Met een boekhoudprogramma kun je deze aftrek vaak zelf berekenen. Je kunt ook een boekhouder inschakelen voor de belastingaangifte.