Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Ondernemersaftrek

Door aftrekposten hoeven ondernemers met een eenmanszaak minder belasting te betalen. Deze ondernemersaftrek maakt ondernemen aantrekkelijk. Want net als particulieren betalen ondernemers met een eenmanszaak inkomstenbelasting, maar door extra belastingvoordelen houden ze netto meer over bij hetzelfde bruto-inkomen.

Ondernemersaftrek: belastingvoordelen eenmanszaak

ondernemersaftrekOndernemers met een eenmanszaak betalen belasting over de winst. Maar die is lager dan wanneer dit je een inkomen uit loondienst was geweest, want de eenmanszaak en vof zijn er speciale belastingvoordelen (fiscale voordelen). Deze aftrekposten mogen eerst van de worden afgehaald, wat overblijft is het belastbaar inkomen waarover je inkomstenbelasting betaalt. Door deze ondernemersaftrek betalen ondernemers met een eenmanszaak minder belasting.

Aftrekposten berekenen met een boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf vergelijken? Zie ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Hoeveel dit is hangt af van je persoonlijke situatie, maar er zijn wel enkele aftrekposten gericht op de eenmanszaak. Ondernemers die online boekhouden zien fiscale voordelen soms automatisch terug in het boekhoudprogramma. Indien dit niet het geval is, of als er geen gebruik van software wordt gemaakt, moet je dit zelf uitvogelen. De belastingdienst helpt hierbij wel een handje, maar het is goed om vooraf te weten wat je te wachten staat. Berekenen hoeveel belastingvoordeel je recht op hebt? We bieden een voorbeeld van de bruto/netto-berekening bij een eenmanszaak.

Door ondernemersaftrek hebben ondernemers met een eenmanszaak extra fiscale voordelen.

De aftrekposten voor ondernemers worden gezamenlijk ook wel de ‘ondernemersaftrek’ genoemd, het gaat dan om:

Aftrekposten bij een eenmanszaak

 • Zelfstandigenaftrek: tussen 2012 en 2019 was dit een vast bedrag, maar tussen 2020 en 2028 daalt deze aftrekpost jaarlijks.
 • Startersaftrek: een verhoging van de zelfstandigenaftrek van €2.123 (2018) speciaal voor startende ondernemers (eerste drie jaar).
 • Speur en Ontwikkelingswerk: wanneer een ondernemer minimaal 500 uur besteed aan speur- en ontwikkelingswerk (goedgekeurd door AgentschapNL) komt hij in aanmerking voor de S&O-regeling.
 • Meewerkaftrek: wanneer de partner van de ondernemer onbetaald meewerkt in de onderneming kan er gebruik gemaakt worden van de meewerkaftrek. De hoogte is afhankelijk van de winst en het aantal uren dat de partner meewerkt.
 • Stakingsaftrek: wanneer de onderneming wordt stopgezet kan er gebruik gemaakt worden van de stakingsaftrek. Deze mag worden afgetrokken van de winst die is behaald bij het staken van de onderneming.
 • Investeringsaftrek: Een onderneming die investeert in bedrijfsmiddelen kan soms een deel van de winst aftrekken. Dit kan in de vorm van de Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA) en een milieuinvesteringsaftrek.
 • MKB-winstvrijstelling: Over een vast percentage van de winst hoeven ondernemers geen belasting te betalen. In 2020 is dit 14%. Wel moet je  eerst de andere aftrekposten verrekenen.
 • Zwanger en zzp’er: Geen aftrekpost, maar de ZEZ regeling is een speciale uitkering voor zwangere zzp’ers.

Wie mogen de aftrekposten gebruiken?

De belastingdienst heeft een aantal eisen opgesteld aan ondernemers voordat ze gebruik mogen maken van aftrekposten. Die kunnen per aftrekpost verschillen. Voor de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, twee bekende aftrekposten, gelden bijvoorbeeld de volgende voorwaarden:

 • Je bent zelfstandig ondernemer (ondernemer voor de belastingdienst)
 • Je drijft de onderneming zelf (of met anderen)
 • Aan het begin van het kalenderjaar heb je de AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • Je voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per kalenderjaar)

Zie ook de info over facturen maken, alles rond online boekhouden, of onze suggesties voor een boekhoudprogramma voor de eenmanszaak.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over ondernemersaftrek zijn:

Welke aftrekposten heb ik als ondernemer recht op?

Met een eenmanszaak of vof zijn er meerdere aftrekposten mogelijk, maar of je hier ook recht op hebt is per ondernemer verschillend. Zo moet je voor de fiscale voordelen van de starters- of zelfstandigenaftrek eerst voldoen aan het urencriterium.

Welke fiscale voordelen heeft de eenmanszaak?

Met een eenmanszaak of vof is er ondernemersaftrek mogelijk voor de inkomstenbelasting. De bekendste aftrekposten zijn de starters- en zelfstandigenaftrek. Hiervoor gelden wel enkele regels. Zo moet je voldoen aan een urencriterium.

Hoe verwerk ik de belastingvoordelen bij de inkomstenbelasting?

De meeste fiscale voordelen van een eenmanszaak zijn van toepassing op de inkomstenbelasting. Bij de aangifte krijg je belastingkorting als je voldoet aan enkele voorwaarden. Met een boekhoudprogramma kun je dit vaak zelf berekenen. Je kunt ook een boekhouder inschakelen voor de belastingaangifte.