e-boekhouden

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek vergroot wat je belastingvrij mag verdienen. Er zijn voor ondernemers meer belastingkortingen zoals de startersaftrek en mkb-vrijstelling. Je moet wel aan regels voldoen voor deze aftrekposten.

Inhoud:

Bijna iedereen mag een deel belastingvrij verdienen voor de inkomstenbelasting. Voor zzp’ers en andere zelfstandigen is er extra korting mogelijk. Dit komt door ondernemersaftrek zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-vrijstelling.

Zoek je een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf vergelijken? Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s.

Wat is de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een belastingkorting voor de inkomstenbelasting. De aftrekpost voor ondernemers verlaagt het belastbare inkomen. Dankzij de zelfstandigenaftrek hoef je over een deel van je inkomen geen belasting over te betalen. Het netto-inkomen, in vergelijking, neemt zo toe.

De zelfstandigenaftrek is een belastingvoordeel bij de inkomstenbelasting.

Hoogte van de zelfstandigenaftrek

Fiscaal voordeel als de zelfstandigenaftrekDe hoogte van de zelfstandigenaftrek was enkele jaren een vast bedrag maar neemt sinds 2020 elk jaar af. De regeling moet ondernemerschap stimuleren maar neemt jaarlijks af omdat de overheid de verschillen tussen zelfstandig ondernemers en werknemers kleiner wil maken. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2021 nog 6.670 euro en neemt vanaf dan jaarlijks met 360 euro af tot 3.240 euro in 2036.

De hoogte van de zelfstandigenaftrek neemt jaarlijks met 360 euro af.

Daarnaast valt de regeling lager uit voor zelfstandigen die in de hoogste belastingschaal zitten. Dit komt omdat vanaf 2020 het percentage belastingkorting is gemaximaliseerd. Voor starters (extra startersaftrek) en innovatieve ondernemers (WBSO-subsidie) is er soms een hoger bedrag mogelijk. Voor ondernemers met een gemiddeld inkomen of minder is de zelfstandigenaftrek:

  • 2020: 7.030
  • 2021: 6.670
  • 2022: 6.310
  • 2023: 5.950
  • 2024: 5.590

Zelfstandigenaftrek bij vof of cv

Alleen met een eenmanszaak, vof of cv kun je in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. De aftrek is persoonlijk en bij een vof moet een ondernemer zelf aan de voorwaarden voldoen om deze te kunnen toepassen. Zo moet elke ondernemer individueel aan het urencriterium voldoen.

Elke ondernemer moet individueel voldoen aan de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek.

Voorwaarden

Voordat je in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek moet je voldoen aan enkele voorwaarden van de belastingdienst:

  1. Het urencriterium van 1.225 uur.
  2. De ondernemer drijft de onderneming.
  3. De rechtsvorm is een eenmanszaak, vof of cv.
  4. De ondernemer heeft 1 januari de AOW-leeftijd nog niet bereikt (is op 1 januari wél de AOW-leeftijd bereikt, dan is de zelfstandigenaftrek de helft).

Zoek je een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf vergelijken? Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s.

Urencriterium van de zelfstandigenaftrek

voor de zelfstandigenaftrek moet je voldoen aan een urencriteriumVoordat je recht op de zelfstandigenaftrek hebt moet je voldoen aan het urencriterium. Dat betekent dat je minimaal 1.225 uur per jaar moet besteden aan het feitelijk drijven van de onderneming. Voor zwangere ondernemers is er een uitzonderingsregel (ZEZ-regeling) gemaakt. Hiermee is het mogelijk dat, indien je je werk als ondernemer door zwangerschap onderbreekt, niet-gewerkte uren toch meetellen voor het urencriterium gedurende 16 weken.

De ondernemer moet verder meer dan de helft van de totale arbeidstijd aan zijn bedrijf besteden. Deze voorwaarde geldt niet als de ondernemer in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen eigen bedrijf had.

Als de ondernemer deel uitmaakt van een samenwerkingsverband (maatschap of vennootschap onder firma) met huisgenoten of familieleden, tellen uren aan ondersteunende werkzaamheden voor het samenwerkingsverband soms niet mee voor het urencriterium. Vraag bij twijfel uitsluitsel bij de belastingdienst.

Andere aftrek voor zelfstandigen

Zelfstandigenaftrek is een aftrek bij de aangifte inkomstenbelasting
Zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers bij de aangifte inkomstenbelasting

Veel starters denken dat de zelfstandigenaftrek een synoniem is voor alle aftrek voor zelfstandigen, maar dit is één van de fiscale voordelen en vaak zijn er meer posten die je mag aftrekken. Zo zijn bijvoorbeeld de startersaftrek of de mkb-winstvrijstelling ook bekende aftrekposten.

Startersaftrek

Bovenop de zelfstandigenaftrek is een extra belastingkorting mogelijk voor startende ondernemers. Dit is de startersaftrek. Je mag maximaal drie jaar een extra bedrag aftrekken als je daarin aan de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek voldoet en je bedrijf nog geen vijf jaar oud is.

Ben je op zoek naar een boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Kleineondernemersregeling

De KOR-regeling is eigenlijk geen aftrekpost voor de inkomstenbelasting, maar een belastingregel rond de omzetbelasting.

MKB-winstvrijstelling

je mag ook een bedrag van de winst aftrekkenDe MKB-winstvrijstelling is een extra belastingkorting na alle eerdere aftrekbare posten zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, investeringsaftrek, en andere ondernemersaftrek. De belastbare winst, die al is verminderd met eerdergenoemde aftrekposten, wordt nog eens een percentage vrijgesteld van belasting. Over 2021 is dit 14%. Dit bedrag mag de ondernemer hiermee extra belastingvrij bijverdienen.

Hoeveel dit precies is, is ook afhankelijk van de persoonlijke situatie, maar goede boekhoudsoftware kan dit meestal automatisch op maat berekenen. Raadpleeg voor exacte getallen een ervaren boekhouder of de belastingdienst of zie de pagina over belastingen en ondernemerschap.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de zelfstandigenaftrek zijn:

Wat is zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is, net als de startersaftrek, een bedrag dat je als zzp’er van je inkomen mag aftrekken. Het verlaagt je belastbaar inkomen. Hierdoor betalen ondernemers soms minder belasting bij hetzelfde inkomen als iemand in loondienst.

Wanneer heb je recht op de zelfstandigenaftrek?

Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek als de belastingdienst je ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Hiervoor moet je voldoen aan voorwaarden. De bekendste is het urencriterium. Ook de rechtsvorm en leeftijd van de ondernemer zelf zijn van invloed.

Hoeveel jaar kun je de zelfstandigenaftrek toepassen?

De zelfstandigenaftrek is een belastingkorting voor alle ondernemers met een eenmanszaak, vof of cv en mag je elk jaar opnieuw toepassen. Wel neemt het bedrag jaarlijks af. Ben je starter? Dan kun je door de startersaftrek drie jaar lang extra aftrek krijgen bij de inkomstenbelasting.

Zelfstandigenaftrek - de laatste berichten: