Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek vergroot wat je belastingvrij mag verdienen als zelfstandig ondernemer. Naast deze ondernemersaftrek kun je het belastbaar inkomen soms verder verlagen met startersaftrek of een meewerkaftrek. De belastingdienst hanteert regels, waaronder een urencriterium, voor deze aftrek.

Inhoud:

Wat is zelfstandigenaftrek?

wat is de zelfstandigenaftrek? Voor zzp’ers en andere zelfstandigen is er bij de aangifte inkomstenbelasting extra belastingkorting mogelijk. Dit komt door ondernemersaftrek zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-vrijstelling.

Deze aftrekposten breng je in mindering bij de aangifte inkomstenbelasting en verlagen zo het belastbare inkomen. Dankzij de zelfstandigenaftrek betaal je minder belasting en neemt het netto-inkomen toe.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl of MoneyMonk vrijblijvend uit. 100.000+ mkb-ondernemers gingen je voor.

De zelfstandigenaftrek is een belastingvoordeel bij de inkomstenbelasting voor zelfstandige ondernemers.

Voldoen aan het urencriterium

Hoogte van de zelfstandigenaftrek

Fiscaal voordeel en andere aftrekpostenDe aftrekpost stimuleert zelfstandig ondernemerschap maar de overheid wil fiscale verschillen tussen zelfstandig ondernemers en werknemers kleiner maken.

De hoogte van de zelfstandigenaftrek neemt sinds 2020 elk jaar af. Het bedraagt in 2023 nog 5.030 euro en neemt jaarlijks af tot 900 euro in 2027.

De hoogte van de zelfstandigenaftrek neemt jaarlijks af.

Met een gemiddeld inkomen of minder is de zelfstandigenaftrek:

  • 2023: 5.030
  • 2024: 3.750
  • 2025: 2.470
  • 2026: 1.200

Vanaf 2020 is het percentage belastingkorting gemaximaliseerd. Hierdoor valt de zelfstandigenaftrek lager uit voor zelfstandigen die in de hoogste belastingschaal zitten. Starters (extra startersaftrek) en innovatieve ondernemers (WBSO-subsidie) krijgen soms een verhoging van de zelfstandigenaftrek.

Heb je recht op de zelfstandigenaftrek maar onvoldoende winst om er volledig gebruik van te maken? Dan heb je niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek. Je kunt deze niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar, indien de winst in die jaren hoger is dan de aftrek.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

 belastingdienst voorwaarden voor zelfstandigenaftrekVoor de zelfstandigenaftrek moet de belastingdienst je zien als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Je moet meer dan de helft van de totale arbeidstijd aan je bedrijf besteden, tenzij je in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen eigen bedrijf had.

Ook moet je o.a. minimaal 1.225 uur per jaar besteden aan je onderneming (urencriterium). Naast declarabele uren mag je ook alle andere zakelijke uren meetellen.

  1. Het urencriterium van 1.225 uur
  2. De ondernemer drijft de onderneming
  3. De rechtsvorm is een eenmanszaak, vof of cv
  4. De ondernemer heeft 1 januari de AOW-leeftijd nog niet bereikt (is op 1 januari wél de AOW-leeftijd bereikt, dan is de zelfstandigenaftrek de helft)

Voor zwangere ondernemers is er een uitzonderingsregel (ZEZ-regeling) gemaakt. Als je het werk als ondernemer door zwangerschap onderbreekt tellen niet-gewerkte uren toch 16 weken mee voor het urencriterium.

Zelfstandigenaftrek bij vof of cv

Ondernemer voor de inkomstenbelastingAlleen met een eenmanszaak, vof of cv kun je in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. De aftrekpost is persoonlijk en bij een vof moet elke ondernemer zelf aan de voorwaarden voldoen om deze te kunnen aftrekken.

Als je werkt in een samenwerkingsverband (maatschap of vennootschap onder firma) met huisgenoten of familieleden tellen uren aan ondersteunende werkzaamheden soms niet mee voor het urencriterium. Vraag bij twijfel uitsluitsel bij de belastingdienst.

Bij een vof moet elke ondernemer individueel voldoen aan de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek.

Minder belasting voor zelfstandigen

aftrek bij de aangifte inkomstenbelasting
Zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers.

Veel starters denken dat de zelfstandigenaftrek een synoniem is voor alle belastingaftrek voor zelfstandigen, maar dit is één van de fiscale voordelen en vaak mag je meer aftrekken.

Andere bekende aftrekposten zijn de startersaftrek, investeringsaftrek of de mkb-winstvrijstelling. Voor die laatste hoef je niet te voldoen aan het urencriterium. De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek voor startende ondernemers. Je mag maximaal drie jaar een hogere zelfstandigenaftrek verrekenen als je bedrijf nog geen vijf jaar bestaat.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl of MoneyMonk vrijblijvend uit. 100.000+ mkb-ondernemers gingen je voor.

MKB-winstvrijstelling

je mag ook een bedrag van de winst aftrekkenDe MKB-winstvrijstelling is een extra belastingkorting na alle eerdere aftrekbare posten zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, investeringsaftrek, en andere ondernemersaftrek. Een deel van de belastbare winst uit onderneming is vrijgesteld van belasting. Over 2023 is dit 14%. Dit bedrag mag je als ondernemer hiermee extra belastingvrij verdienen.

Hoeveel deze aftrek precies is, is mede afhankelijk van de persoonlijke situatie. Goede boekhoudsoftware, een ervaren boekhouder of de belastingdienst kunnen dit voor je berekenen.

Kleineondernemersregeling

De KOR-regeling is een belastingregel rond de omzetbelasting. Deze is niet bedoeld als ondernemersaftrek maar vooral een vrijstelling voor administratie.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de zelfstandigenaftrek zijn:

Wat is zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is, net als de startersaftrek, een bedrag dat je als zzp’er van je inkomen mag aftrekken. Het verlaagt je belastbaar inkomen. Hierdoor betaalt een zelfstandig ondernemer soms minder belasting dan iemand in loondienst, bij hetzelfde inkomen.

Wanneer heb je recht op de zelfstandigenaftrek?

Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek als de belastingdienst je ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Hiervoor moet je voldoen aan voorwaarden. De bekendste is het urencriterium. Ook de rechtsvorm en leeftijd van de ondernemer zelf zijn van invloed.

Hoeveel jaar kun je de zelfstandigenaftrek toepassen?

De zelfstandigenaftrek is een belastingkorting voor alle ondernemers met een eenmanszaak, vof of cv en mag je elk jaar opnieuw aftrekken. Ben je een startende ondernemer? Dan kun je door de startersaftrek drie jaar lang extra belastingvoordeel krijgen bij de inkomstenbelasting.

Gerelateerde berichten