menu

Zelfstandigenaftrek

Belasting is voor ondernemers met een VOF of eenmanszaak op veel punten gelijk aan die van particulieren maar een belangrijk verschil is toch wel de zelfstandigenaftrek. Bijna iedereen heeft wel een belastingvrije voet voor de inkomstenbelasting. Een gedeelte van het inkomen waar geen belasting over betaald hoeft te worden. Voor ondernemers is deze belastingvrije voet in veel gevallen hoger door de zelfstandigenaftrek.

Achtergrond van de zelfstandigenaftrek

Als er wordt begonnen met ondernemen zijn de eerste weken, maanden en soms zelfs jaren geen vetpot. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) zorgen regelmatig voor innovaties, groei van de economie en werkgelegenheid. Vanuit de overheid wordt dan ook van alle kanten ondernemerschap gestimuleerd, onder andere dus via de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is een gedeelte van het inkomen (de winst) die belastingvrij mag worden verdiend. Het belastbare inkomen wordt hiermee lager en het netto-inkomen in vergelijking, dus hoger.

Voorwaarden van de zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een gedeelte van het inkomen dat belastingvrij verdiend mag worden indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  1. Er moet voldaan worden aan het urencriterium
  2. De ondernemer mag 1 januari nog geen 65 jaar of ouder zijn.
  3. De ondernemer drijft de onderneming.

Urencriterium van de zelfstandigenaftrek

De ondernemer moet minimaal 1.225 uren per jaar besteden aan het feitelijk drijven van uw onderneming. Als u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap onderbreekt, tellen die niet-gewerkte uren gedurende in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

De ondernemer moet meer dan 50% van de totale arbeidstijd aan de onderneming besteden. Deze 2e voorwaarde geldt niet als de ondernemer in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was.

Als de ondernemer deel uitmaakt van een samenwerkingsverband (maatschap of vennootschap onder firma) met huisgenoten of familieleden, kunnen bepaalde uren soms niet worden meegeteld voor het urencriterium. Dit geldt voor uren die de ondernemer, zijn huisgenoot of familielid besteedt aan ondersteunende werkzaamheden voor het samenwerkingsverband, terwijl een dergelijk samenwerkingsverband niet gebruikelijk is tussen onafhankelijke derden. Vraag bij twijfel uitsluitsel bij de Belastingdienst.

Startersaftrek

Bovenop de zelfstandigenaftrek is een extra belastingvrije voet mogelijk voor startende ondernemers. Dit is de startersaftrek. U kunt een extra bedrag aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
Indien er recht is op de zelfstandigenaftrek.
Indien in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren niet meer dan 2 maal de zelfstandigenaftrek is toegepast.
Indien in 1 of meer van de 5 voorafgaande jaren er geen sprake was van een eigen bedrijf.

Hoogte zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is vanaf 2012 een standaardbedrag geworden, namelijk € 7.280. Dit bedrag geldt voor elke winst en wordt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet meer geïndexeerd.