menu
e-boekhouden

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek vergroot wat je belastingvrij mag verdienen. Er zijn voor ondernemers meer fiscale voordelen zoals de startersaftrek en mkb-vrijstelling. Er gelden voorwaarden voor deze aftrekposten, de bekendste hiervan is het urencriterium. Ook de rechtsvorm en leeftijd van de ondernemer zelf zijn van invloed.

Inhoud:

Fiscale voordelen voor eenmanszaak of vof

Bijna iedereen heeft wel een belastingvrije voet voor de inkomstenbelasting, een gedeelte van het inkomen dat je belastingvrij mag verdienen. Op veel punten zijn belastingen voor ondernemers met een vof of eenmanszaak gelijk aan die van particulieren maar er zijn extra fiscale voordelen.

Hoewel de overheid de verschillen tussen ondernemers en particulieren vanaf 2020 verkleint, is de belastingvrije voet voor ondernemers in veel gevallen hoger door aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-vrijstelling. Deze voordelen zijn gebonden aan ondernemingsvormen. Een zzp’er met een bv heeft dus geen recht op de zelfstandigenaftrek, en een zzp’er met een eenmanszaak (mogelijk) wel.

Ondernemers met een vof of eenmanszaak hebben soms fiscale voordelen!

Wat is de zelfstandigenaftrek?

Fiscaal voordeel als de zelfstandigenaftrekDe zelfstandigenaftrek verhoogt de belastingvrije voet van ondernemers, waardoor je een gedeelte van het inkomen (de winst) belastingvrij mag verdienen. Het verlaagt het belastbare inkomen van ondernemers en het netto-inkomen, in vergelijking, neemt zo toe.

Ben je op zoek naar een boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Hoogte zelfstandigenaftrek

De hoogte van de zelfstandigenaftrek was enkele jaren een vast bedrag maar tussen 2020 en 2028 neemt deze jaarlijks af tot uiteindelijk 5000 euro. De regeling was bedoeld om ondernemerschap te stimuleren maar de hoogte wordt nu teruggebracht omdat de overheid van mening is dat de fiscale verschillen tussen zelfstandig ondernemers en werknemers mogelijk te groot zijn. Voor starters (extra startersaftrek) en innovatieve ondernemers (WBSO-subsidie) is er soms een hoger bedrag mogelijk.

 • 2019: 7280          2024: 6030
 • 2020: 7030          2025: 5780
 • 2021: 6780          2026: 5530
 • 2022: 6530          2027: 5280
 • 2023: 6280          2028: 5000

Voorwaarden van deze aftrekpost

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek gelden de volgende voorwaarden:

 1. Het urencriterium
 2. De ondernemer drijft de onderneming.
 3. De rechtsvorm is een CV, vof of eenmanszaak.
 4. De ondernemer heeft 1 januari de AOW-leeftijd nog niet bereikt (is op 1 januari wél de AOW-leeftijd bereikt, dan is de zelfstandigenaftrek maximaal 3640).

Urencriterium van de zelfstandigenaftrek

De ondernemer moet minimaal 1.225 uren per jaar besteden aan het feitelijk drijven van de onderneming. Voor zwangere ondernemers is er een uitzonderingsregel (ZEZ-regeling) gemaakt. Hiermee is het mogelijk dat, indien je je werk als ondernemer door zwangerschap onderbreekt, niet-gewerkte uren toch meetellen gedurende in totaal 16 weken.

De ondernemer moet verder meer dan 50% van de totale arbeidstijd aan de onderneming besteden. Deze voorwaarde geldt niet als de ondernemer in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was.

Als de ondernemer deel uitmaakt van een samenwerkingsverband (maatschap of vennootschap onder firma) met huisgenoten of familieleden, tellen bepaalde uren soms niet mee voor het urencriterium. Dit geldt voor uren die de ondernemer, zijn huisgenoot of familielid besteedt aan ondersteunende werkzaamheden voor het samenwerkingsverband, terwijl een dergelijk samenwerkingsverband niet gebruikelijk is tussen onafhankelijke derden. Vraag bij twijfel uitsluitsel bij de Belastingdienst.

Andere aftrekposten voor zelfstandigen

AftrekpostenVeel starters denken dat de zelfstandigenaftrek een synoniem is voor aftrekposten voor zelfstandigen, maar dit is één van de fiscale voordelen en er zijn er vaak meer mogelijk. Andere aftrekposten zijn bijvoorbeeld de startersaftrek, de mkb-vrijstelling en de kleineondernemersregeling.

Startersaftrek

Bovenop de zelfstandigenaftrek is een extra belastingvrije voet mogelijk voor startende ondernemers. Dit is de startersaftrek. U kunt een extra bedrag aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Indien er recht is op de zelfstandigenaftrek.
 • Indien in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren niet meer dan 2 maal de zelfstandigenaftrek is toegepast.
 • Indien in 1 of meer van de 5 voorafgaande jaren er geen sprake was van een eigen bedrijf.

Ben je op zoek naar een boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling is eigenlijk geen aftrekpost voor de inkomstenbelasting, maar een fiscaal voordeel dat te maken heeft met de omzetbelasting.

MKB-vrijstelling

De MKB-vrijstelling is een extra belastingvrije voet na alle eerdere aftrekbare posten zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, investeringsaftrek, en andere aftrekposten. De belastbare winst, die al is verminderd met eerdergenoemde aftrekposten, wordt nog eens een percentage vrijgesteld van belasting. In 2019 was dit 14%. Dit bedrag mag de ondernemer hiermee extra belastingvrij bijverdienen.

Hoeveel dit precies is, is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie van de ondernemer zelf, maar goede boekhoudsoftware kan dit meestal automatisch op maat berekenen. Raadpleeg voor exacte getallen een ervaren boekhouder of de belastingdienst of zie de pagina over belastingen en ondernemerschap.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de zelfstandigenaftrek zijn:

Wat is zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is, net als de startersaftrek, een aftrekpost voor ondernemers. Het belastbaar inkomen daalt door de zelfstandigenaftrek. Hierdoor betalen ondernemers soms minder belasting bij hetzelfde inkomen als iemand in loondienst.

Wanneer heb je recht op de zelfstandigenaftrek?

Je hebt recht op zelfstandigenaftrek als de belastingdienst je ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Hiervoor moet je voldoen aan voorwaarden. De bekendste is het urencriterium. Ook je ondernemingsvorm is van invloed.

Hoeveel jaar kun je de zelfstandigenaftrek toepassen?

De zelfstandigenaftrek is een fiscaal voordeel voor alle ondernemers met een eenmanszaak, vof of cv. Wel neemt deze tot 2028 elk jaar iets af. Ben je starter? Dan kun je door de startersaftrek drie jaar lang extra aftrek krijgen bij de inkomstenbelasting.