Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek vergroot wat je belastingvrij mag verdienen. Er zijn voor ondernemers meer belastingkortingen zoals de startersaftrek en mkb-vrijstelling. Je moet wel aan regels voldoen voor deze aftrekposten, de bekendste hiervan is het urencriterium. Ook de rechtsvorm en leeftijd van de ondernemer zelf zijn van invloed.

Inhoud:

Bijna iedereen mag een deel belastingvrij verdienen voor de inkomstenbelasting. Voor ondernemers is er extra korting mogelijk. Dit komt door aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-vrijstelling.

De zelfstandigenaftrek is een belastingvoordeel bij de inkomstenbelasting.

Wat is de zelfstandigenaftrek?

Fiscaal voordeel als de zelfstandigenaftrekDe zelfstandigenaftrek is een belastingkorting voor de inkomstenbelasting. Het verlaagt het belastbare inkomen van ondernemers en het netto-inkomen, in vergelijking, neemt zo toe.

Ben je op zoek naar een boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Hoogte zelfstandigenaftrek

De hoogte van de zelfstandigenaftrek was enkele jaren een vast bedrag maar neemt sinds 2020 elk jaar af. De regeling moet ondernemerschap stimuleren maar neemt jaarlijks af omdat de overheid de verschillen tussen zelfstandig ondernemers en werknemers kleiner wil maken. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2021 nog 6.670 euro en neemt vanaf dan jaarlijks met 360 euro af tot 3.240 euro in 2036.

Daarnaast valt de regeling lager uit voor ondernemers die in de hoogste belastingschaal zitten. Dit komt omdat vanaf 2020 het percentage belastingkorting voor ondernemers is gemaximaliseerd. Voor starters (extra startersaftrek) en innovatieve ondernemers (WBSO-subsidie) is er soms een hoger bedrag mogelijk. Voor ondernemers met een gemiddeld inkomen of minder is de zelfstandigenaftrek:    

  • 2020: 7030
  • 2021: 6670
  • 2022: 6310
  • 2023: 5950
  • 2024: 5590

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  1. Het urencriterium
  2. De ondernemer drijft de onderneming.
  3. De rechtsvorm is een CV, vof of eenmanszaak.
  4. De ondernemer heeft 1 januari de AOW-leeftijd nog niet bereikt (is op 1 januari wél de AOW-leeftijd bereikt, dan is de zelfstandigenaftrek de helft).

Urencriterium van de zelfstandigenaftrek

De ondernemer moet minimaal 1.225 uren per jaar besteden aan het feitelijk drijven van de onderneming. Voor zwangere ondernemers is er een uitzonderingsregel (ZEZ-regeling) gemaakt. Hiermee is het mogelijk dat, indien je je werk als ondernemer door zwangerschap onderbreekt, niet-gewerkte uren toch meetellen gedurende 16 weken.

De ondernemer moet verder meer dan de helft van de totale arbeidstijd aan de onderneming besteden. Deze voorwaarde geldt niet als de ondernemer in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was.

Als de ondernemer deel uitmaakt van een samenwerkingsverband (maatschap of vennootschap onder firma) met huisgenoten of familieleden, tellen uren aan ondersteunende werkzaamheden voor het samenwerkingsverband soms niet mee voor het urencriterium. Vraag bij twijfel uitsluitsel bij de belastingdienst.

Andere aftrekposten voor zelfstandigen

AftrekpostenVeel starters denken dat de zelfstandigenaftrek een synoniem is voor aftrekposten voor zelfstandigen, maar dit is één van de fiscale voordelen en er zijn er vaak meer mogelijk. Andere aftrekposten zijn bijvoorbeeld de startersaftrek of de mkb-winstvrijstelling.

Startersaftrek

Bovenop de zelfstandigenaftrek is een extra belastingkorting mogelijk voor startende ondernemers. Dit is de startersaftrek. Je mag maximaal drie jaar een extra bedrag aftrekken als je daarin aan de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek voldoet en je bedrijf nog geen vijf jaar oud is.

Ben je op zoek naar een boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Kleineondernemersregeling

De KOR-regeling is eigenlijk geen aftrekpost voor de inkomstenbelasting, maar een belastingregel rond de omzetbelasting.

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een extra belastingkorting na alle eerdere aftrekbare posten zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, investeringsaftrek, en andere aftrekposten. De belastbare winst, die al is verminderd met eerdergenoemde aftrekposten, wordt nog eens een percentage vrijgesteld van belasting. In 2021 was dit 14%. Dit bedrag mag de ondernemer hiermee extra belastingvrij bijverdienen.

Hoeveel dit precies is, is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie van de ondernemer zelf, maar goede boekhoudsoftware kan dit meestal automatisch op maat berekenen. Raadpleeg voor exacte getallen een ervaren boekhouder of de belastingdienst of zie de pagina over belastingen en ondernemerschap.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de zelfstandigenaftrek zijn:

Wat is zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is, net als de startersaftrek, een aftrekpost voor ondernemers. Het verlaagt je belastbaar inkomen. Hierdoor betalen ondernemers soms minder belasting bij hetzelfde inkomen als iemand in loondienst.

Wanneer heb je recht op de zelfstandigenaftrek?

Je hebt er recht op als de belastingdienst je ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Hiervoor moet je voldoen aan voorwaarden. De bekendste is het urencriterium. Ook je ondernemingsvorm is van invloed.

Hoeveel jaar kun je de zelfstandigenaftrek toepassen?

De zelfstandigenaftrek is een belastingkorting voor alle ondernemers met een eenmanszaak, vof of cv. Wel neemt deze jaarlijks af. Ben je starter? Dan kun je door de startersaftrek drie jaar lang extra aftrek krijgen bij de inkomstenbelasting.

Zelfstandigenaftrek - de laatste berichten: