Jaarrekening maken

Ondernemers moeten soms een jaarrekening maken. Deze geeft een overzicht van de financiële situatie van je bedrijf. De inhoud van dit jaarlijkse overzicht bestaat uit een balans, een winst en verliesrekening, een toelichting op deze onderdelen, het kasstroomoverzicht en soms een accountantsverklaring.

Inhoud:

Wat is een jaarrekening?

wat is een jaarrekeningEen jaarrekening is een onderdeel van de zakelijke administratie en geeft een momentopname van de financiële positie van je onderneming.

Elke onderneming maakt jaarlijks een jaarrekening voor de aangifte inkomstenbelasting. Dit overzicht bestaat (minimaal) uit de balans en winst- en verliesrekening. Vaak geef je hierop nog een toelichting.

Je kunt bovenstaande drie onderdelen aanvullen maar voor een eenmanszaak, vof of kleine bv is een uitgebreide toelichting of een jaarverslag niet verplicht.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl of MoneyMonk vrijblijvend uit. 100.000+ mkb-ondernemers gingen je voor.

Wat staat er in een jaarrekening?

zelf een jaarrekening maken voor je ondernemingVaak maak je een jaarrekening aan het einde van het boekjaar als toelichting op de jaarafsluiting voor de aangifte inkomstenbelasting.

Het geeft een financieel overzicht van afgelopen jaar en de inhoud van een complete jaarrekening bestaat daarom minimaal uit de volgende drie onderdelen:

  1. Balans
  2. Resultatenrekening en kasstroomoverzicht
  3. Toelichting vanuit het bestuur of directie

Voor kleine ondernemingen is dit voldoende maar hoe groter je bedrijf, hoe meer onderdelen een fiscale jaarrekening verplicht bevat. Vanaf 7,5 miljoen activa, 15 miljoen omzet of 50 medewerkers zijn een accountantsverklaring of andere aanvullende zaken verplicht.

Op de website van de Kamer van Koophandel staat vermeld welke inhoud de jaarrekening van jouw onderneming precies moet bevatten.

Een complete jaarrekening bestaat minimaal uit een balans en winst- en verliesrekening.

Zoek je een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf programma's vergelijken? Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s.

Hoe kun je een jaarrekening opstellen?

inhoud van een jaarrekening opstellenJe mag meestal zelf bepalen hoe je jouw jaarrekening wilt maken. Er zijn geen regels voor hoe je deze moet opstellen voor je onderneming.

Wel moet je met een fiscale jaarrekening de cijfers voor de belastingaangiftes kunnen realiseren en voor losse onderdelen, zoals de balans en winst- en verliesrekening, zijn er wel wat voorwaarden.

Verder ben je vrij of je bijvoorbeeld een boekhoudprogramma gebruikt waar een jaarrekening uit komt rollen, of dat je deze zelf maakt via bijvoorbeeld Word en Excel. Je kunt het jaaroverzicht ook laten opstellen door een boekhouder.

Genormaliseerde of geconsolideerde jaarrekeningen

Genormaliseerde of geconsolideerde jaarrekening

Bijzondere omstandigheden kunnen (jaar)cijfers enorm beïnvloeden. Denk aan eenmalige inkomsten door de verkoop van een bepaald onderdeel van de onderneming, of grote investeringen in machines of een bedrijfspand. Je kunt de jaarrekeningen dan normaliseren door deze eenmalige posten te spreiden.

Een genormaliseerde jaarrekening spreidt eenmalige posten voor het inzicht in het resultaat van een kalenderjaar.

Als je werkt met een constructie met meerdere rechtspersonen kun je werken met een geconsolideerde jaarrekening. Als één eigenaar zowel een werk-bv als een holding heeft waarbij de holding de aandelen van de werk-bv bezit, dan kun je het eigen vermogen samenvoegen (consolideren). Je presenteert de inkomsten en uitgaven en de activa en passiva van beide ondernemingen in één jaarrekening.

Jaarrekening maken: de kosten

boekhouding laten regelen door boekhouder
Jaarrekening laten controleren?

Je kunt het opstellen van een jaarrekening gemakkelijk uitbesteden aan een boekhouder of accountant. Voor een eenmanszaak betaal je enkele honderden euro’s voor het opstellen van een jaarrekening, als bv gaat het bedrag al snel richting de duizend euro.

Als je zelf de jaarrekening opstelt zijn er geen extra kosten aan verbonden tenzij je bedrijf enkele extra voorwaarden heeft. Zo moeten sommige grotere bedrijven jaarrekeningen verplicht laten controleren door een accountant. Deze accountantsverklaring brengt wel wat extra kosten met zich mee maar ook dan kun je zelf de basis opstellen.

De accountantsverklaring betekent dan alleen dat een accountant de jaarrekening heeft goedgekeurd. Ook als jouw besloten vennootschap niet verplicht is om de jaarrekening te laten controleren door een accountant is het soms wel raadzaam om deze even na te laten kijken.

Software waarmee je een jaarrekening maakt

jaarrekening opstellen met software

Je kunt een jaarrekening zelf maken met Word en Excel, of zelfs handmatig schrijven op papier. Online boekhoudprogramma’s bieden meestal ook  een oplossing om het jaaroverzicht mee te maken.

Een goed boekhoudpakket automatiseert bijvoorbeeld ook het afschrijven van investeringen. Doet jouw boekhoudsoftware dat niet? Dan is het meestal handiger om het maken van het overzicht over te laten aan een boekhouder of accountant, die hiervoor wel geschikte software heeft.

Ben je op zoek naar een boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Wat heb je aan dit financiële jaaroverzicht?

Los van het feit dat het opstellen en deponeren van een jaarrekening soms dus verplicht is, kan je ook wat hebben aan dit financiële eindverslag. Het geeft inzicht in de financiële situatie van je bedrijf. Als je deze laat deponeren kunnen bedrijven ook je jaarrekening opvragen.

Door gebruik te maken van bepaalde ratio’s kun je nagaan hoe je bedrijf presteert. Het jaarverslag geeft een goed overzicht van hoe je bedrijf dat jaar heeft gedraaid. Zo geeft de solvabiliteitsratio bijvoorbeeld aan wat de verhouding is tussen het eigen en vreemd vermogen.

Samen met de balans, die onderdeel is van de jaarrekening, kun je de current ratio uitrekenen. Hiermee bereken je of je bedrijf in staat is om kortlopende schulden terug te betalen met de beschikbare bezittingen.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over jaarrekeningen zijn:

Heb ik een jaarrekening nodig?

Ja, waarschijnlijk wel. Zelfs zzp’ers met een kleine eenmanszaak hebben een balans en winst- en verliesrekening nodig om een inkomstenbelastingaangifte in te kunnen vullen. Deze vormen de basis van een jaarrekening. Al hoef je deze waarschijnlijk niet te overhandigen.

Kan ik zelf een jaarrekening maken?

Dat mag. Veel zzp’ers die nog een kleine boekhouding hebben doen dat ook. Als je onderneming groeit is het soms lastig om zelf jaarlijks een balans of winst- en verliesrekening te maken. Dan kan een boekhoudprogramma soms uitkomst bieden.

Al is het ook dan vaak wel verstandig om deze te laten nakijken door een boekhouder. De jaarrekening is geeft een totaalbeeld van alle financiële zaken van je onderneming. Je moet dus wel kunnen boekhouden en wat van belastingen afweten.

Wanneer moet je een jaarrekening deponeren bij de KvK?

Eenmanszaken, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen hoeven geen jaarrekening te deponeren. Heb je een bv of nv? Dan ben je verplicht om deze binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Gerelateerde berichten