Jaarrekening maken

De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie van je bedrijf. De inhoud van dit jaarlijkse overzicht bestaat uit een balans, een resultatenrekening, een toelichting op deze onderdelen, het kasstroomoverzicht en soms een accountantsverklaring.

Inhoud:

Wat is een jaarrekening?

wat is een jaarrekeningEen jaarrekening is een onderdeel van de zakelijke administratie en geeft een momentopname van de financiële situatie van je onderneming. Elke onderneming maakt jaarlijks een jaarrekening voor de aangifte inkomstenbelasting. Dit overzicht bestaat (minimaal) uit de balans en winst- en verliesrekening.

Soms worden bovenstaande drie onderdelen aangevuld. In hoeverre dat nodig is, is afhankelijk van je bedrijf. Voor een eenmanszaak, vof of kleine bv zijn een uitgebreide toelichting of een jaarverslag dus niet verplicht.

Met een boekhoudprogramma een jaarrekening maken?  probeer e-Boekhouden gratis uit! Wil je liever zelf vergelijken? Zie ons boekhoudprogramma’s overzicht.

Wat staat er in een jaarrekening?

inhoud van een jaarrekening verplichtVaak maak je een jaarrekening aan het einde van het boekjaar als toelichting op de jaarafsluiting voor de belastingdienst. De inhoud van geeft een financieel overzicht van afgelopen jaar en een jaarrekening bestaat daarom minimaal uit de volgende drie onderdelen:

  1. Balans
  2. Resultatenrekening en kasstroomoverzicht
  3. Toelichting vanuit het bestuur of directie

Voor kleine ondernemingen is dit voldoende maar hoe groter je bedrijf, hoe meer onderdelen een fiscale jaarrekening verplicht bevat. Vanaf 6 miljoen activa, 12 miljoen omzet of 50 medewerkers zijn een accountantsverklaring of andere aanvullende zaken verplicht.

Op de website van de Kamer van Koophandel staat vermeld welke inhoud de jaarrekening van jouw onderneming precies moet bevatten.

Een jaarrekening bestaat minimaal uit een balans en winst- en verliesrekening.

Met een boekhoudprogramma een jaarrekening maken?  probeer e-Boekhouden gratis uit! Wil je liever zelf vergelijken? Zie ons boekhoudprogramma’s overzicht.

Hoe kun je een jaarrekening opstellen?

een jaarrekening opstellenJe mag meestal zelf bepalen hoe je jouw jaarrekening maken wilt. Er zijn geen regels voor hoe je een jaarrekening moet opstellen voor je onderneming.

Wel moet je met een fiscale jaarrekening de cijfers voor de belastingaangiftes kunnen realiseren en voor losse onderdelen, zoals de balans en winst- en verliesrekening, zijn er wel wat voorwaarden. Verder ben je vrij of je bijvoorbeeld een boekhoudprogramma gebruikt waar een jaarrekening uit komt rollen, of dat je deze zelf maakt via bijvoorbeeld Word en Excel. Je kunt het jaaroverzicht ook laten opstellen door een boekhouder.

Genormaliseerde of geconsolideerde jaarrekening

Je kunt jaarrekeningen enorm beïnvloeden met eenmalige inkomsten of uitgaven. Om een realistisch beeld te krijgen van een bepaalde periode kun je ook het jaarresultaat normaliseren. Met een genormaliseerde jaarrekening spreid je eenmalige posten en geef je een normaler beeld van de resultaten van een kalenderjaar.

Als de jaarcijfers vertekend raken doordat je werkt met een constructie met meerdere rechtspersonen kun je werken met een geconsolideerde jaarrekening. Als één eigenaar zowel een werk-bv als een holding heeft waarbij de holding de aandelen van de werk-bv bezit, dan kun je het eigen vermogen van de dochtermaatschappij samenvoegen (consolideren) met het vermogen van de moedermaatschappij. Je presenteert de inkomsten en uitgaven en de activa en passiva van beide ondernemingen in één jaarrekening.

Jaarrekening maken: de kosten

jaarrekening laten maken door boekhouder
Jaarrekening laten controleren?

Je kunt het opstellen van een jaarrekening gemakkelijk uitbesteden aan een boekhouder of accountant. Voor een eenmanszaak betaal je enkele honderden euro’s voor het opstellen van een jaarrekening, als bv gaat het bedrag al snel richting de duizend euro.

Als je hem zelf maakt zijn er geen extra kosten aan verbonden tenzij je bedrijf enkele extra voorwaarden heeft. Zo moeten sommige grotere bedrijven jaarrekeningen verplicht laten controleren door een accountant. Deze accountantsverklaring brengt wel wat extra kosten met zich mee maar ook dan kun je zelf de basis opstellen.

De accountantsverklaring betekent dan alleen dat de jaarrekening is goedgekeurd door een accountant. Ook als jouw besloten vennootschap niet verplicht is om de jaarrekening te laten controleren door een accountant is het soms wel raadzaam om deze even na te laten kijken.

Software waarmee je een jaarrekening maakt

jaarrekening opstellen met software

In theorie kun je een jaarrekening maken met Word en Excel, of zelfs handmatig schrijven op papier. Maar dat is zeker niet aan te raden! Grotere boekhoudprogramma’s, die ook gebruikt worden door grotere organisaties, bieden meestal standaard een oplossing om het jaaroverzicht mee te maken.

Boekhoudprogramma’s automatiseren bijvoorbeeld ook het afschrijven van investeringen. Bij kleinere pakketten is dat lang niet altijd het geval. Dan is het meestal handiger om het maken van het overzicht over te laten aan een boekhouder of accountant, die hiervoor wel geschikte software heeft.

Ben je op zoek naar een boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Wat heb je aan dit financiële jaaroverzicht?

Los van het feit dat het opstellen en deponeren van een jaarrekening soms dus verplicht is, kan je ook wat hebben aan dit financiële eindverslag. Het geeft namelijk inzicht in de financiële situatie van je bedrijf. Door gebruik te maken van bepaalde ratio’s kun je nagaan hoe je bedrijf presteert. Het jaarverslag geeft een goed overzicht van hoe je bedrijf op dat moment presteert.

Zo geeft de solvabiliteitsratio bijvoorbeeld aan wat de verhouding is tussen het eigen en vreemd vermogen. En met behulp van de balans, die onderdeel is van de jaarrekening, kun je de current ratio uitrekenen, oftewel of op welke hoogte kortlopende schulden terugbetaald kunnen worden met de beschikbare bezittingen.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de jaarrekening zijn:

Heb ik een jaarrekening nodig?

Ja, waarschijnlijk wel. Zelfs zzp’ers met een kleine eenmanszaak hebben een balans en winst- en verliesrekening nodig om een inkomstenbelastingaangifte in te kunnen vullen. Deze vormen de basis van een jaarrekening. Al hoef je deze waarschijnlijk niet te overhandigen.

Kan ik zelf een jaarrekening maken?

Dat mag zeker! Veel zzp’ers die nog een kleine boekhouding hebben doen dat ook. Als je onderneming groeit is het soms lastig om een balans of winst- en verliesrekening zelf te maken. Dan kan een boekhoudprogramma soms uitkomst bieden.

Al is het ook dan vaak wel verstandig om deze te laten nakijken door een boekhouder. De jaarrekening is geeft een totaalbeeld van alle financiële zaken van je onderneming. Je moet dus wel kunnen boekhouden en wat van belastingen afweten.

Wanneer moet je een jaarrekening deponeren bij de KvK?

Eenmanszaken, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen hoeven geen jaarrekening te deponeren. Heb je een bv of nv? Dan ben je verplicht om deze binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Jaarrekening maken - de laatste berichten:

Alle berichten over dit onderwerp