Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Verzekeringen eenmanszaak

Startende ondernemers kunnen enorm schrikken van de kosten van zakelijke verzekeringen. Veel ondernemers proberen hierop te besparen, maar lang niet altijd gaat dat goed. Welke risico’s kun je nu zelf dragen en verzekeringen heb je bij een eenmanszaak nu écht nodig?

Inhoud:

Zakelijke verzekeringen voor ondernemers

verzekeringenParticuliere verzekeringen dekken meestal geen zakelijke schade. Zaken als rechtsbijstand of aansprakelijkheid dien je dus voor je onderneming los te verzekeren. Ook voor je je inboedel of arbeidsongeschiktheid zijn zakelijke verzekeringen.

Hierdoor kunnen ze, zelfs bij een kleine eenmanszaak, een behoorlijke kostenpost zijn die nodig zijn om het risico te kunnen blijven overzien. Al zijn bij een eenmanszaak lang niet alle verzekeringen de eerste dag al nodig. Bekijk goed welk risico je echt loopt en of je dit niet zelf op kan vangen.

Ben jij al verzekerd tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid? Op Yezzer kun je de laagste premies en beste voorwaarden van AOV verzekeringen vergelijken.

Verzekeringen eenmanszaak

Bedrijven betalen soms een fortuin aan verzekeringen, maar deze laten hiermee alleen maar zien dat er een interessante omzet is. Vergelijk het eens met belasting, wie wil er nu niet jaarlijks een miljoen inkomstenbelasting betalen? Inkomstenbelasting is een percentage dus het laat alleen maar zien dat iemand blijkbaar twee miljoen bruto verdient. Met veel zakelijke verzekeringen is het precies zo.

Ze zijn een belangrijke en noodzakelijke kostenpost voor bedrijven. Hiermee worden risico’s afgedekt die niet zelf waren te overzien. Denk aan brand in de werkruimte, diefstal van de bedrijfsauto of arbeidsongeschiktheid. Al zijn ze niet direct allemaal nodig. Maar een paar verzekeringen zijn bij een eenmanszaak echt noodzakelijk. Als je de kosten van verzekeringen beperkt wilt houden kun je in de eerste periode zeker hierop besparen.

Een levensverzekering starten terwijl je net drie maanden ondernemer bent, is dat nu al nodig? In de eerste periode zijn er misschien nog risico’s die gedeeltelijk zelf kunt overzien. Zo kun je in de eerste periode waarin je elke cent nog dubbel omdraait er soms best nog best even mee wachten.

Bekijk vooraf goed welke verzekeringen jij als ondernemer nodig hebt.

Aansprakelijkheidsverzekering

Wat gebeurt er als je bij een klant per ongeluk koffie morst op zijn laptop? Of als je als slager per ongeluk een verkeerd bakje met de klant meegeeft? Je wordt als ondernemer heus niet zomaar aansprakelijk gesteld maar als het gebeurt zijn de kosten soms echt niet te overzien. Zelfstandigen met een eenmanszaak, of vennootschap onder firma, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle kosten. Hoofdelijk aansprakelijk betekent dat ook het privévermogen gevorderd kan worden indien het bedrijf niet kan betalen. En een ongelukje kan altijd gebeuren.

Normaal gesproken logisch: dit is het risico van de ondernemer! Je weet dat je dit risico loopt. Maar er zijn ook risico’s die vooraf echt onmogelijk zijn te voorzien. Wie betaalt de kosten als je langskomt voor een offertegesprek en per ongeluk een duur schilderij van de wand af stoot? Of wanneer pas jaren later blijkt dat je producten slecht zijn voor de volksgezondheid? Hiervoor kun je een verzekering afsluiten.

Benieuwd welke verzekeringen jij nog mist? Met de risicoscan van Verzekeringen24.com zie je direct welke verzekering jouw onderneming nodig heeft.

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

beroepsaansprakelijkheidsverzekeringAansprakelijkheid is grofweg in twee delen te splitsen. Je kunt aansprakelijk worden gesteld voor iets dat je deed toen je je beroep uitvoerde. Denk aan een loodgieter die een lek komt repareren maar daarbij alleen maar meer schade veroorzaakt. Bij sommige beroepen is deze verzekering vrij duur. Maar bij sommige beroepen, zoals een architect of chirurg, is deze verzekering ook verplicht. Bij veel andere beroepen is deze verzekering minder gangbaar.

Maar er kan ook schade ontstaan omdat er iets gebeurt dat niets met je werk te maken heeft. Bijvoorbeeld dat schilderij dat je per ongeluk van de muur af hebt gestoten. Het verzekeren van dit soort onvoorziene zaken is meestal goed betaalbaar. Meer informatie over de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Weten welke uitgaven waar je rekening mee moet houden als je eigen bedrijf start? Naast verzekeringen heb je ook veel andere kosten bij een eigen bedrijf.

Arbeidsongeschiktheid

Toch wel de bekendste zakelijke verzekering op het gebied van het privéleven. Als een zelfstandig ondernemer ziek is, of geen werk kan uitvoeren wordt dit niet via een collectieve pot opgevangen. De ondernemer moet zelf zorgen voor zijn inkomen. Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering kan de zelfstandig ondernemer dit risico voor de lange termijn gedeeltelijk afdekken. Een aanrader voor elke full-time ondernemer.

Kijk bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering goed naar de opties. Is het wel gewenst dat er doorbetaald wordt tot het 65e levensjaar? Een eigen risico kan de premie flink drukken. Er is dan een periode die zelf opgevangen moet kunnen worden, maar bij de start van de zelfstandige onderneming wordt wellicht evengoed al rekening gehouden met enkele maanden zonder echt inkomen.

Inboedelverzekering

werkplekMet een inboedelverzekering dek je schade die is ontstaan aan de inboedel. Onder inboedel verstaan we alle eigendommen die in je bedrijfsruimte aanwezig zijn en verhuisbaar zijn. De bekendste verzekeringen zijn de inboedelverzekeringen voor brand en diefstal of een combinatie hiervan.

Of de inboedel moet worden verzekerd is afhankelijk van het soort bedrijf. Zo zal een winkel met een flinke inventaris snel een inboedel opbouwen die hoger is dan aan liquide middelen voorradig is. Bij een eventuele brand aan het winkelpand kan de zaak wel sluiten. De verzekering is in dit geval vrijwel noodzakelijk. Voor een freelance tekstschrijver zal de inboedel misschien bestaan uit alleen een tweedehands computer, bureau, goede pot espresso en veel inspiratie. In dat geval is de eventuele schade bij brand beperkt tot de aanschaf van een nieuwe computer. Het risico is dan goed zelf te dragen. Meer informatie over de inboedelverzekering.

Rechtsbijstandverzekering

zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringEen verzekering voor rechtsbijstand van ondernemers zorgt voor juridische ondersteuning bij eventuele geschillen met een derde partij. In de basis betekent dit een advocaat aan jouw zijde tijdens een eventueel proces. Bij juridische problemen met leveranciers of personeel, dekt de verzekering bijvoorbeeld de kosten van een advocaat, of andere proceskosten.

Kijk kritisch naar deze verzekering want vaak zijn alle reële risico’s van zzp’ers of freelancers uitgesloten. Zo zijn conflicten met klanten soms uitgesloten terwijl een meningsverschil daar nog weleens voor kan komen. Ook de kosten van een deurwaarder bij een dubieuze debiteur is niet altijd standaard gedekt. Ook is de dekking van de rechtsbijstandverzekering meestal reactief.

Kijk kritisch welke risico’s je met deze verzekering werkelijk afdekt.

Dekking rechtsbijstandverzekering vaak reactief en modulair

Ze helpen je dan niet vooraf met het opstellen van de juiste offerte, voorwaarden, afspraak of houding. Pas zodra het aantoonbaar juridisch mis gaat, bijvoorbeeld omdat je een zeer boze brief van een advocaat van de tegenpartij krijgt met allerlei juridische zaken, zal de verzekeraar je ondersteunen. Maar de meeste conflicten zou je voor die tijd al moeten oplossen. Dit is wel de reden dat de prijs van deze verzekeringen relatief zeer betaalbaar is.

Risico’s waar je in de praktijk minder snel mee te maken hebt, zoals juridische conflicten met personeel, vallen er wel vaak onder. Verder zijn zakelijke rechtsbijstandverzekeringen vaak modulair in te delen. Denk aan modules voor verkeer, bedrijfsvoering, in- en verkoop en incasso. De verzekeraars gebruiken zelf uiteraard hun eigen benamingen en pakketten.

Benieuwd naar uitgaven waar je rekening mee moet houden als je eigen bedrijf start? Naast verzekeringen heb je ook veel andere kosten bij een eigen bedrijf.

Leven of dood

Een hypotheek staat vaak op naam van de ondernemer en partner. Maar kan de partner nog wel alle schulden, zoals de hypotheek, voldoen mocht je onverwachts komen te overlijden? Het is altijd raadzaam om in gevallen zoals deze rekening te houden met slecht nieuws. De kosten kunnen enorm oplopen en zijn ook slecht te overzien. Met een verzekering kun je dit afdekken.

Ook als je blijft leven tot je honderd bent is het belangrijk hier al op jongere leeftijd over na te denken. Want wanneer stop je? En verkoop je dan je bedrijf? Houd er dan rekening mee dat die nu misschien een mooie waarde heeft maar dat die waarde de komende jaren flink kan veranderen. Je zult niet de eerste ondernemer zijn die zijn bedrijfswaarde, of het aantal potentiële kopers, sterk overschat. Wat nu als het verkopen van je bedrijf bijna niets oplevert? Je hebt dan mogelijk onvoldoende opgebouwd voor later. Gelukkig zijn er voor ondernemers prima aanvullende mogelijkheden om een pensioen op te bouwen.

Pand verzekeren

vergaderruimteHeb je een eigen pand? Dan wil je deze waarschijnlijk verzekeren. Hiermee dek je schade die is ontstaan aan de onroerende zaken van het pand. Daaronder verstaan we alles dat niet verhuisbaar is. Zoals het pand zelf, inclusief de vloer, verwarming, en ruiten. Alles wat niet vast zit, zoals tafels, stoelen maar in veel gevallen ook gordijnen en kasten, valt onder de inboedelverzekering.

De bekendste verzekeringen zijn de pandverzekeringen voor brand. In sommige gevallen is er een combinatie mogelijk met inbraakschade. Bij schade aan een pand is de schade in veel gevallen direct van behoorlijke omvang. Het is dan ook niet zo vreemd dat verzekeraars bij eventuele schade meer dan gemiddeld nagaan of dit te verhelpen was door de ondernemer.

Vraag bij het afsluiten van de verzekering dan ook even om de aan te raden veiligheidsmaatregelen van de verzekeraar en tips of zelfs verplichtingen vanuit de verzekeraar voor de locatie en de inrichting van het gebouw.

Personeel verzekeren

Wil je starten met personeel? Veel ondernemers zijn bang dat de risico’s dan gelijk toenemen. Deels kun je deze risico’s verzekeren via bestaande verzekeringen als voor de bedrijfsaansprakelijkheid of rechtsbijstand. Meer informatie over je personeel verzekeren.

Andere voorbeelden van zakelijke verzekeringen:

  • Opstalverzekering
  • Goederen- en inventarisverzekering
  • Bedrijfsschade- en/of machinebreukverzekering
  • Computerverzekering
  • Brandverzekering
  • Kredietverzekering
  • (Goederen)Transportverzekering

Voor je een eigen bedrijf starten gaat is het belangrijk alle risico’s in kaart te brengen. Een ondernemersplan kan hierbij zeer zeker een grote rol spelen. Het is soms bijna verplicht als er een financiële injectie nodig is, maar ook zonder lening is een ondernemersplan aan te raden. Bijvoorbeeld om de verzekeringen in kaart te krijgen.

In kaart brengen van risico’s en kosten

Bovenstaande zijn de meest populaire verzekeringen bij een eenmanszaak. Hiermee kan een groot gedeelte van de risico’s worden afgedekt. Met alleen verzekeringen is het plaatje voor het afdekken van onbekende risico’s nog niet geheel rond. Ook valt te denken aan een merkregistratie, het oplossen van risico’s van langdurige debiteuren en incassokosten en aanvullende voorwaarden voor personeel. Maar als je jouw risico’s in kaart wilt brengen heb je hiermee al wel een goed beeld van je organisatie.

Belangrijker nog dan het in kaart brengen van de belangrijkste verzekeringen, is het inzicht in de echte risico’s van de onderneming. Met het ondernemingsplan komen ook een aantal zaken aan bod die invloed kunnen hebben op de verzekeringen. Zo kan een aansprakelijkheidsverzekering soms goedkoper worden indien je de algemene voorwaarden van een branchevereniging hanteert.

En zo zijn er meer mogelijkheden om te besparen. Een jonge ondernemer hoeft niet direct te beginnen met opbouw van pensioen. De zuurverdiende centen kunnen soms beter worden geïnvesteerd in het bedrijf om zo de leningen beperkt te kunnen houden. Het heeft weinig zin om direct een levensverzekering voor je pensioen af te sluiten als je hierdoor een doorlopend krediet moet afsluiten om dit te kunnen betalen. Al is de verzekering op termijn nog zo nuttig, de slogan geld lenen kost geld is hier natuurlijk ook op van toepassing.

Branchevereniging helpt preventief

Verzekeringen dekken risico’s maar soms kun je deze ook op andere manieren beperken. Een branchevereniging kent je werk en sector en heeft vaak beroepsgerelateerde tips. Deze zijn veel beter geïnformeerd over de risico´s van het vak en zullen veel meer bereid zijn om vooraf goed te informeren. De meeste brancheverenigingen hebben regelmatig workshops over de risico´s van het vak en hoe deze tot een minimum kunnen worden beperkt. Bijvoorbeeld workshops over het opstellen van algemene voorwaarden, offertes en opdrachten.

Besparen op verzekeringen bij een eenmanszaak?

besparen op verzekeringenHet totaal aan premies van verzekeringen zijn voor startende ondernemers soms een grote kostenpost. Maar je hoeft ze natuurlijk ook niet allemaal in één dag af te sluiten. Verzekeren wil niets anders zeggen dan; risico’s afdekken die niet te overzien zijn, op een onbekend tijdstip gaan plaatsvinden of waarvan onzeker is of ze gaan plaatsvinden. Het begin van die zin zegt het al; risico’s die je zelf niet kan overzien.

Als startende ondernemer wil je misschien niet direct alle verzekeringen. Zo is een computerverzekering is niet altijd nodig want soms kun je dit risico prima overzien. Zeker als jij niet de nieuwste van de nieuwste computer hebt staan. Hetzelfde geldt voor de inventarisverzekering. In eerste instantie is het bedrijf misschien nog op de zolderkamer achter de privécomputer en is de inventaris nog van kleine waarde. Ook op andere verzekeringen kun je soms flink besparen als je zelf de financiële middelen hebt om de risico’s te kunnen overzien. Daarnaast kun je ook soms een wat hoger eigen risico kiezen, en zo flink besparen op de kosten van de verzekeringen.