Verzekeringen eenmanszaak

Startende ondernemers kunnen enorm schrikken van de kosten van zakelijke verzekeringen. Veel ondernemers proberen hierop te besparen, maar lang niet altijd gaat dat goed. Welke risico’s kun je nu zelf dragen en wat zijn de belangrijkste verzekeringen voor een zzp’er met een eenmanszaak?

Inhoud:

Zakelijke verzekeringen voor ondernemers

zakelijke verzekeringen eenmanszaakParticuliere verzekeringen dekken meestal geen zakelijke schade. Voor de financiële gevolgen van rechtsbijstand of aansprakelijkheid dien je de onderneming zelf te verzekeren. Ook voor je inboedel of arbeidsongeschiktheid zijn er losse bedrijfsverzekeringen.

Hierdoor kunnen verzekeringen, zelfs bij een kleine eenmanszaak, nodig zijn om de bedrijfsrisico’s te kunnen overzien.

Verzekeringen voor een eenmanszaak

Verzekeringen zijn een belangrijke kostenpost voor bedrijven. Hiermee dek je risico’s af die je niet zelf kan of wilt dragen. Denk aan brand in de werkruimte, diefstal van de bedrijfsauto of arbeidsongeschiktheid. Met een eenmanszaak zijn niet alle verzekeringen direct nodig. Als je de kosten van verzekeringen beperkt wilt houden kun je in de eerste periode hierop zeker besparen.

Bekijk vooraf goed welke verzekeringen jij als ondernemer nodig hebt voor jouw bedrijf.

Zakelijke aansprakelijkheid verzekeren

startende ondernemers besparen op bedrijfsverzekeringenWat gebeurt er als je bij een klant per ongeluk koffie morst op een laptop? Wie betaalt de kosten als je langskomt voor een offertegesprek en per ongeluk een duur schilderij van de wand af stoot?

Je wordt als ondernemer heus niet zomaar aansprakelijk gesteld maar als je niet verzekerd bent wanneer het gebeurt zijn de kosten soms echt niet te overzien. Zelfstandigen met een eenmanszaak, of vennootschap onder firma, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle kosten, wat betekent dat een schuldeiser beslag kan leggen op je privévermogen als het bedrijf niet kan betalen. Je kunt je hiertegen verzekeren.

Bij zakelijke aansprakelijkheid is de schade soms niet te overzien. Je kunt hiervoor een verzekering afsluiten.

Ben jij al verzekerd tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid? Op Yezzer kun je de laagste premies en beste voorwaarden van AOV-verzekeringen vergelijken.

Verzekeren tegen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

beroepsaansprakelijkheidsverzekeringZakelijke aansprakelijkheid is bij een eigen bedrijf grofweg in twee verzekeringen te verdelen. Je kunt aansprakelijk worden gesteld voor iets dat je deed toen je je beroep uitvoerde. Denk aan een loodgieter die een lek komt repareren maar daarbij alleen maar meer schade veroorzaakt.

Soms is de premie van deze verzekeringen vrij duur. Maar bij beroepen als architect of chirurg is deze verzekering ook verplicht. Bij veel andere beroepen zijn veel ondernemers niet verzekerd voor deze aansprakelijkheid.

Maar er kan ook schade ontstaan omdat er iets gebeurt dat niets met je werk te maken heeft. Verzekeringen tegen aansprakelijkheid van onvoorziene zaken, die niets te maken hebben met je beroep, zijn meestal goed betaalbaar. Meer informatie over de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Weten welke uitgaven waar je rekening mee moet houden als je eigen bedrijf start? Naast verzekeringen heb je ook veel andere kosten bij een eigen bedrijf.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

verzekeringen voor arbeidsongeschiktheidOndernemers zorgen zelf voor een inkomen. Als je langere tijd ziek bent, of geen werk kan uitvoeren, kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering een oplossing bieden. Hiermee kun je als zelfstandig ondernemer dit risico voor de lange termijn gedeeltelijk afdekken.

Kijk bij deze verzekering goed naar de opties, premie en het eigen risico. Als je een periode zelf kunt opvangen heeft dat vaak veel invloed op de kosten, en je houdt misschien al rekening met periodes zonder inkomen.

Ben jij al verzekerd tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid? Op Yezzer kun je de laagste premies en beste voorwaarden van AOV-verzekeringen vergelijken.

Inboedelverzekering

werkplekMet een zakelijke inboedelverzekering dek je schade die is ontstaan aan de inboedel. Dit zijn de spullen in je bedrijfsruimte die verhuisbaar zijn. De bekendste verzekeringen zijn die voor schade door brand of diefstal of een combinatie hiervan.

Of je de inboedel moet verzekeren hangt af van je bedrijf. Bij een winkel met een flinke inventaris is de inboedel al snel een groter bedrag dan je zelf kunt opvangen. Bij een eventuele brand aan het winkelpand kan de zaak wel sluiten.

Voor een freelance tekstschrijver, waarbij de zakelijke inboedel bestaat uit een tweedehands computer, bureau, goede koffie en veel inspiratie, is de financiële schade bij brand beperkt tot de aanschaf van een nieuwe computer. Deze kun je dan ook zelf opvangen. Meer informatie over de inboedelverzekering.

Rechtsbijstandverzekering

verzekeringen tegen aansprakelijkheidEen verzekering voor rechtsbijstand van ondernemers zorgt voor juridische ondersteuning bij eventuele geschillen met een derde partij. In de basis betekent dit een advocaat aan jouw zijde tijdens een eventueel proces. Bij juridische problemen met leveranciers of personeel, dekken deze verzekeringen bijvoorbeeld de kosten van een advocaat, of andere proceskosten.

Kijk kritisch naar deze verzekeringen want vaak zijn veel reële risico’s van zzp’ers of freelancers uitgesloten. Zo zijn conflicten met klanten soms uitgesloten terwijl een meningsverschil daar nog weleens voor kan komen. Ook de kosten van debiteurenbeheer, zoals een deurwaarder bij een dubieuze debiteur, is niet altijd standaard gedekt.

Kijk kritisch welke zakelijke risico’s je met deze verzekeringen werkelijk afdekt.

Dekking rechtsbijstandverzekering vaak reactief en modulair

Een reden waarom veel ondernemers zich niet verzekeren voor rechtsbijstand is dat deze verzekeringen vaak reactief werken. Je bent pas verzekerd als het aantoonbaar misgaat, maar eigenlijk wil je voor die tijd al actie ondernemen. Een verzekering helpt je niet met het opstellen van de juiste offerte, voorwaarden, afspraak of houding.

Verzekeringen voor rechtsbijstand dekken meestal pas de kosten als het merkbaar misgaat.

Pas als je een zeer boze brief van een advocaat van de tegenpartij ontvangt met allerlei juridische zaken, zal de verzekeraar je ondersteunen. Dit is wel de reden dat de prijs van deze verzekeringen relatief betaalbaar is.

Verzekeringen dekken meestal vooral risico’s waar je in de praktijk minder snel mee te maken hebt, zoals juridische conflicten met personeel. Verder zijn zakelijke rechtsbijstandverzekeringen vaak modulair in te delen. Kijk daarbij goed naar modules voor verkeer, bedrijfsvoering, in- en verkoop en incasso.

Benieuwd naar uitgaven waar je rekening mee moet houden als je eigen bedrijf start? Naast verzekeringen heb je ook veel andere kosten bij een eigen bedrijf.

Levensverzekeringen

Een hypotheek staat vaak op naam van de ondernemer en partner. Maar kan de partner nog wel alle schulden, zoals de hypotheek, voldoen mocht je onverwachts komen te overlijden? Met een verzekering kun je financiële risico’s hiervan afdekken.

Ook als je blijft leven tot je honderd bent is het belangrijk hier al op jongere leeftijd over na te denken. Want wanneer stop je? En verkoop je dan je bedrijf? Houd er dan rekening mee dat die nu misschien een mooie waarde heeft maar dat die de komende jaren flink kan veranderen. Je zult niet de eerste ondernemer zijn die zijn bedrijfswaarde overschat. Voor ondernemers zijn er ook verzekeringen waarmee je een pensioen opbouwen kunt.

Verzekeringen voor je bedrijfspand

verzekeringen tegen schade van brand of inbraakHeb je een eigen pand? Dan wil je deze waarschijnlijk verzekeren. Hiermee dek je schade die is ontstaan aan de onroerende zaken van het pand. Naast brandschade ben je met deze verzekeringen soms ook tegen inbraakschade verzekerd.

Bij een pand is de schade in veel gevallen direct van behoorlijke omvang. Het is dan ook niet zo vreemd dat verzekeraars bij eventuele schade meer dan gemiddeld nagaan of dit te verhelpen was door de ondernemer. Vraag bij het afsluiten van de verzekering dan ook even om de aan te raden veiligheidsmaatregelen van de verzekeraar en tips of zelfs verplichtingen vanuit de verzekeraar voor de locatie en de inrichting van het gebouw.

Personeel verzekeren

Wil je starten met personeel? Veel ondernemers zijn bang dat de bedrijfsrisico’s dan gelijk toenemen. Deels kun je deze risico’s verzekeren via bestaande verzekeringen als voor de bedrijfsaansprakelijkheid of rechtsbijstand. Meer informatie over je personeel verzekeren.

Andere voorbeelden van bedrijfsverzekeringen

  • Opstalverzekering
  • Goederen- en inventarisverzekering
  • Bedrijfsschade- en/of machinebreukverzekering
  • Computerverzekering
  • Brandverzekering
  • Kredietverzekering
  • (Goederen)Transportverzekering

Voor je een eigen bedrijf starten gaat is het belangrijk alle risico’s in kaart te brengen. Een ondernemersplan kan hierbij zeer zeker een grote rol spelen. Het is soms bijna verplicht als er een financiële injectie nodig is, maar ook zonder lening is een ondernemersplan aan te raden. Bijvoorbeeld om de bedrijfsverzekeringen in kaart te krijgen.

In kaart brengen van zakelijke risico’s en kosten

besparen op verzekeringenBovenstaande zijn de meest populaire verzekeringen bij een eenmanszaak. Hiermee kun je veel risico’s afdekken. Maar goed verzekerd zijn maakt het plaatje van onbekende risico’s nog niet geheel rond.

Naast verzekeringen kun je ook denken aan een merkregistratie, het oplossen van financiële risico’s van langdurige debiteuren en incassokosten en aanvullende voorwaarden voor personeel. Maar als je jouw risico’s in kaart wilt brengen heb je hiermee al wel een goed beeld van je organisatie.

Verzekeringen dekken risico’s maar soms kun je deze ook op andere manieren beperken. Een branchevereniging kent je werk en sector en de meeste brancheverenigingen hebben regelmatig workshops over de risico´s van het vak en hoe je deze tot een minimum kunt beperken. Bijvoorbeeld workshops over het opstellen van algemene voorwaarden, offertes en opdrachten.