menu
e-boekhouden

Stakingswinst

Bij het staken, of te wel stoppen van een eenmanszaak moet er een afrekening gemaakt worden met de belastingdienst. De meerwaarde die ontstaat bij het opheffen van de eenmanszaak (de stakingswinst) wordt berekend over de winst die tot nu toe behaald is in het jaar van de staking. Deze winst zal belast worden in box-1, als inkomen uit onderneming. In deze situatie is soms een extra stakingsaftrek mogelijk.

StakingswinstWanneer je de eenmanszaak opheft kun je in aanmerking komen voor een extra stakingsaftrek. Dit is een aftrekpost voor de belasting die betaald moet worden over de winst die behaald is uit het staken van de onderneming (de stakingswinst). Het maximum bedrag van de stakingsaftrek in 2018 is 3.630 euro.

Extra stakingsaftrek bij einde onderneming

Het idee achter de stakingsaftrek is ondernemers tegemoet komen die noodgedwongen hun onderneming niet stoppen. Ze stoppen niet met de onderneming omdat dit een hoge belastingafdracht met zich mee kan brengen. De stakingswinst bestaat uit de stille reserves: verschil in in waarde tussen de economische en de boekhoudwaarde van bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld een bedrijfspand dat meer waard is geworden), de fiscale reserves: zoals de fiscale oudedagsreserve en goodwill: de meerwaarde van een bepaalde onderneming boven het eigen vermogen (bijvoorbeeld een heel bijzonder recept van een restaurant).

Benieuwd naar de waarde van jouw onderneming? Brookz.nl biedt naast een groot aanbod of handig stappenplan ook veel hulp bij een bedrijfsovername.

Belasting en stakingswinst

De stakingswinst wordt dus belast boven op de gemaakte winst. Hiervoor is een extra aftrekpost om het tarief te verlagen, de stakingsaftrek. Deze is 3.630 euro (2018) en mag worden afgetrokken van de stakingswinst. Ook is er de mogelijkheid tot het aankopen van stakingslijfrente, op deze manier kan de afrekening worden uitgesteld. Ook kan het aankopen van stakingslijfrente voordelig zijn wanneer deze in delen wordt uitbetaald, mogelijk vallen deze uitbetalingen in de toekomst in een lager belastingtarief. Er is wel een maximum bedrag van de stakingswinst dat mag worden gebruikt voor het aankopen van stakingslijfrente. Zie hiervoor de site van de belastingdienst.

Overname en stakingswinst

Als een eenmanszaak wordt overgenomen dan wordt in de praktijk meestal niet de onderneming, maar worden alleen de bedrijfsvoering en eigendommen overgenomen. Voor de oude eigenaar komt het dan neer op het staken van de inmiddels lege KvK-inschrijving. Afhankelijk van hoe de bedrijfsovername geregeld is, komt hier vaak stakingswinst om de hoek kijken.

Overlijden van de eigenaar

Overlijden van de eigenaarAls de eigenaar van een eenmanszaak komt te overlijden, dan wordt de zaak soms (vanzelf) gestaakt. Hierdoor kunnen de erfgenamen een flinke belastingclaim tegemoet zien. Deze hoeft echter alleen betaald te worden als de onderneming wordt verkocht. Wanneer de erfgenamen de onderneming voortzetten is er geen stakingswinst en dus ook geen belasting over deze winst.

Echtscheiding van de eigenaar

Wanneer de eigenaar van een eenmanszaak in gemeenschap van goederen is getrouwd, betekent dit bij een echtscheiding dat de helft van het vermogen van de onderneming naar de partner gaat. Bij een scheiding wordt een deel van onderneming gestaakt en hierover moet stakingswinst berekend worden. In bepaalde gevallen mag er gebruik gemaakt worden van de doorschuiffaciliteit.

Het staken van een eenmanszaak kan erg ingewikkeld zijn, als het gaat om grote bedragen en veel stille en fiscale reserves is het altijd verstandig om de hulp in te schakelen van een expert.