KOR-regeling

Kleine ondernemers met een omzet tot 20.000 euro kunnen de Kleineondernemersregeling aanvragen, afgekort de KOR-regeling. Als je deze toepast ben je niet meer btw-plichtig. Je factureert omzet zonder btw en je verrekent betaalde btw niet. Je verliest dus je btw-aftrek en doet in deze periode geen btw-aangifte.

Inhoud:

Wat is de Kleineondernemersregeling?

kor-regeling voordelen en nadelenDe Kleineondernemersregeling (KOR) houdt in dat je voor de omzetbelasting geen ondernemer meer bent. Je verkoopt je goederen en diensten zonder btw en kunt betaalde btw niet verrekenen.

Je hoeft geen btw-aangifte in te dienen over de btw vrijgestelde omzet. Het is een vrijwillige regeling en je kunt de vrijstelling aanvragen als je verwacht dat je onderneming minder dan 20.000 euro aan omzet maakt per kalenderjaar.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl of MoneyMonk vrijblijvend uit. 100.000+ mkb-ondernemers gingen je voor.

Kom ik in aanmerking?

de belangrijkste voorwaarde: je mag maximaal 20.000 euro omzet facturerenDe bedragen om voor de KOR in aanmerking te komen zijn per kalenderjaar. Het gaat om  Nederlandse omzet die je factureert tussen 1 januari en 31 december. Voor de omzet telt het totaal aan  binnenlandse prestaties waarover je anders btw rekent. Buitenlandse omzet telt dus niet mee voor de omzetdrempel.

Verwacht je net aan aan deze regels te voldoen? Dan kun je de vrijstelling vaak beter niet aanvragen omdat je met een beetje groei volgend jaar toch boven de omzetgrens uitkomt. Dan moet je direct weer btw rekenen over je omzet. Dat is niet alleen onhandig voor je eigen administratie maar je rekent dan ook opeens andere bedragen aan je klanten.

De voorwaarden voor de KOR, zoals de omzetgrens van 20.000 euro, gelden per kalenderjaar.

Zolang als jij voldoet aan de voorwaarden kun je ook meedoen aan de kleineondernemersregeling. De KOR is dus geen startersaftrek maar simpelweg een regeling die dankzij de btw-vrijstelling de administratieve regeldruk wat verlaagt voor ondernemers met een lage omzet.

Voor- & nadelen KOR-regeling

kleineondernemersregelingOmdat je geen btw meer rekent levert de KOR voor je particuliere klanten een prijsvoordeel op in vergelijking met concurrenten die wel btw berekenen. Voor jou als ondernemer beperkt het alleen de btw-administratie.

Andere regelingen, zoals de zelfstandigenaftrek of startersaftrek, leveren een zelfstandig ondernemer ook een financieel voordeel op maar de nieuwe KOR doet dat niet. Minder administratie is fijn, al moet je wel nog een boekhouding bijhouden voor de inkomstenbelasting.

Daarnaast kan de KOR financieel nadelig zijn omdat er ook voordelen vervallen bij de kleineondernemersregeling. Zo kun je niet langer de btw verrekenen van aankopen. Als jij in een kalenderjaar bijna geen omzet maakt maar wel veel investeringen doet, kan het voor jou negatief uitpakken omdat je de btw over gemaakte kosten ook niet kunt terugvragen.

Met de KOR ben je geen btw-ondernemer meer. Je mag dan ook geen btw terugvragen over je uitgaven.

De KOR aanvragen of afmelden

aanvragen bij de belastingdienstJe onderneming krijgt de KOR niet vanzelf. Je moet je hiervoor aanmelden. Op de belastingdienst staat een aanmeldformulier die je per post opstuurt.

Deze aanmelding moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum zijn ontvangen. De belastingdienst laat weten of het je aanvraag accepteert en over omzet tot die tijd moet je btw rekenen en btw-aangifte doen.

Als je onderneming is geaccepteerd voor de KOR geldt dat voor een periode van minimaal drie jaar. Je kunt je hiervoor niet tussentijds afmelden tenzij je omzet boven de 20.000 euro komt. Dan ben je verplicht om jezelf af te melden en moet je ook weer btw-aangifte doen.

Je kunt je tussentijds alleen afmelden als de omzet van je onderneming boven de 20.000 euro komt.

De KOR is voor alle ondernemingsvormen mogelijk. Naast ondernemers met een eenmanszaak of vof kun je er dus ook gebruik van maken met een bv, stichting of vereniging.

factureren exclusief btw

Facturen maken zonder btw

Als je de kleineondernemersregeling toepast heb je een btw-vrijstelling. Je hoeft daardoor geen btw te berekenen over je omzet. Voor particuliere klanten ben hierdoor mogelijk goedkoper dan je concurrent, die de belasting wél nog bovenop zijn verkoopprijzen moet rekenen.

Je hoeft geen btw-aangiftes meer te doen en facturen zijn niet meer nodig voor de omzetbelasting. Voor  zakelijke klanten moet je nog wel een factuur maken. Over het totaalbedrag reken je geen btw maar kun je melden dat deze is vrijgesteld van btw. Eventueel kun je los noemen dat het btw-bedrag dus nul euro is.

Zoek je een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf programma's vergelijken? Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s.

Oude Kleineondernemersregeling

Per 1 januari 2020 is een nieuwe KOR actief. Tot 1 januari 2020 rekende je btw en deed je btw-aangiften mocht je deze omzetbelasting (grotendeels) houden als je na aftrek van de voorbelasting (betaalde btw) een verschil had dat kleiner dan 1.883 euro was. Omdat je nu geen btw meer rekent over omzet kun je hiermee dus geen extra geld verdienen.

De oude KOR was alleen van toepassing bij een eenmanszaak of vof. In enkele gevallen was het hier ook mogelijk om helemaal vrijgesteld te worden van het btw-verkeer.

Wil je meer omzet draaien?

Ondernemer met KOR vrijgesteld van btw-aangifte

Ondernemers die de KOR toepassen hoeven geen btw-aangifte in te dienen. Wel dien je nog altijd een sluitende financiële administratie bij te houden. Deze dient mogelijk als bewijs dat je voor de KOR-regeling in aanmerking komt, en heb je nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl of MoneyMonk vrijblijvend uit. 100.000+ mkb-ondernemers gingen je voor.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de kleineondernemersregeling zijn:

Waar moet ik voor de regeling aan voldoen?

Voor de Kleineondernemersregeling mag je omzet per kalenderjaar niet hoger zijn dan 20.000 euro. Achteraf moet je het kunnen bewijzen met je financiële administratie.

Omdat je dit vooraf niet altijd precies weet mag je het schatten. Vervolgens kun je bij de belastingdienst een aanvraag doen voor de KOR. De belastingdienst bepaalt of je wel of niet de KOR-regeling kunt toepassen.

De KOR en de inkomstenbelasting

De kleineondernemersregeling is van toepassing op de omzetbelasting. Tot 2020 mocht je soms een deel van de ontvangen btw houden en gaf je dat als inkomen op bij de inkomstenbelasting, maar de regeling is aangepast waardoor je nu helemaal geen btw meer rekent en geen btw-aangifte meer doet als je eraan voldoet.

De KOR heeft dus geen invloed op de inkomstenbelasting. Daarvoor zijn er andere belastingvoordelen voor kleine ondernemers.

Hoe maak ik een factuur zonder btw?

Als je aan de KOR voldoet reken je geen btw (meer). Als je een boekhoudprogramma gebruikt kun je dus instellen dat je facturen zonder btw maakt. Heb je ook zakelijke klanten? Dan kun je op de factuur vermelden dat je een ontheffing hebt voor de btw, en dat je op je factuur daarom geen btw berekent. Voor de btw ben je zelfs niet meer verplicht om een factuur te maken.

Geeft de btw-vrijstelling een ontheffing voor administratie?

Als je voldoet aan de voorwaarden van de KOR-regeling hoef je geen btw te rekenen en geen btw-aangiftes meer te doen. Zonder btw-administratie of aangifte omzetbelasting heb je minder administratieve verplichtingen.

Voor de aangifte van de inkomstenbelasting moet je nog steeds een sluitende financiële administratie bijhouden. Je hebt daarvoor nog steeds een boekhouding nodig.

Hoe zit het met de 1883 euro btw-regel?

De KOR-regeling is in 2020 veranderd. Tot die tijd hoefde je de omzetbelasting (btw) die je had gefactureerd soms niet af te dragen als het verschil tussen ontvangen en betaalde btw 1883 euro of minder was. Dit inkomen moest je wel opgeven bij de inkomstenbelasting. Er is dus geen regeling meer waarbij je (een deel van) ontvangen btw mag houden.

Gerelateerde berichten