menu

KOR-regeling

Ondernemers met een relatief lage winst kunnen in aanmerking komen voor een ‘kleineondernemersregeling’ afgekort de KOR. Dit heeft niets met de fysieke lengte of inkomsten van de ondernemer zelf te maken maar gaat vooral over de ontvangen omzetbelasting (btw). Grofweg gezegd kan het zo zijn dat je btw die jij jouw klanten hebt gefactureerd niet hoeft af te dragen aan de Belastingdienst.

Kleineondernemersregeling (KOR)

De KOR-regeling in het kort

Indien een ondernemer in een kalenderjaar na aftrek van de voorbelasting (betaalde btw) een bedrag aan binnengekomen btw overhoudt dat kleiner is dan 1883 euro is de kans groot dat je dit (grotendeels) mag houden.

Je dient een verzoek te doen bij de Belastingdienst voor het toepassen van deze KOR-regeling. Dit kun je bijvoorbeeld doen tijdens de laatste en/of eerste aangifte van het jaar. Deze regeling is alleen van toepassing op natuurlijke personen en dus alleen voor ondernemers die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de onderneming. Voor ondernemers met een besloten vennootschap gaat de KOR-regeling helaas niet op.

Je hebt het soms zelf in de hand!

De bedragen om voor de KOR-regeling in aanmerking te komen zijn per kalenderjaar. Het gaat dus om de btw die je tussen 1 januari en 31 december in een jaar hebt gefactureerd. Je hebt hier dus veel invloed op! Kom je er net niet voor in aanmerking? Dan kan het wachten met het versturen van een factuur, of het doen van een kleine investering, soms precies een extra belastingvoordeel met zich meebrengen. Zeker dus iets om zelf even rekening mee te houden!

KOR-ondernemers niet vrijgesteld van omzet-administratie

Ondernemers die regelmatig binnen de KOR-regeling vallen kunnen een ontheffing van de administratie aanvragen. Dit gebeurt dus niet automatisch! Standaard dienen, ook de kleinere ondernemers, een sluitende financiële administratie te kunnen tonen op aanvraag.

Deze vrijstelling klinkt als een lastenverlichting maar is in veel gevallen ongunstig voor kleine ondernemers omdat ook  enkele voordelen van de KOR-regeling vervallen. Zo kun je niet langer (teveel) ontvangen btw zelf in eigen zak steken, zoals dit bij de KOR-regeling soms wel het geval is. Als je ontheffing vraagt voor een deel van je administratie vervalt het recht om btw te rekenen over je facturen.

Let op: KOR-regeling niet belastingvrij!

Kleine ondernemers willen nog wel eens denken dat ze het btw-bedrag belastingvrij mogen houden, maar dat is meestal niet waar. De btw die je door het toepassen van de KOR-regeling niet hoeft af te dragen dien je als (extra) inkomen op te geven en is daarmee mogelijk wel weer belast bij de inkomstenbelasting. Indien er naast de onderneming dus een flink ander inkomen is, bestaat de kans dat alsnog de helft van het bedrag naar de Belastingdienst gaat.