e-boekhouden

KOR-regeling

Kleine ondernemers met een omzet tot 20.000 euro kunnen zich aanmelden voor de Kleineondernemersregeling: afgekort de KOR-regeling. Samengevat reken je dan geen btw meer op je factuur en je verrekent betaalde btw niet. Ook doe je geen btw-aangiftes in deze periode.

Inhoud:

Wat is de Kleineondernemersregeling?

De Kleineondernemersregeling, vaak afgekort als KOR, houdt in dat je geen btw meer rekent op je goederen en diensten, en dat je geen betaalde btw meer verrekend. Ook hoef je geen btw-aangifte meer in te dienen. Als je verwacht dat je in een kalenderjaar minder dan 20.000 euro aan omzet maakt kun je deze vrijstelling aanvragen.

Eenvoudige software maakt boekhouden simpel: e-Boekhouden gratis uitproberen? Of vergelijk zelf met ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

KOR-regeling kan zowel voordelig als nadelig uitpakken

kleineondernemersregelingEen vrijstelling klinkt als een lastenverlichting en het verlaagt de administratieve regeldruk. Lever je hoofdzakelijk aan consumenten? Dan levert dit je ook een voordeel op ten opzichte van concurrenten die wel btw rekenen.

Per 1 januari 2020 is deze nieuwe KOR in het leven geroepen. Voorheen mocht je soms een deel van de ontvangen btw houden, maar dit is niet meer zo. Andere regelingen, zoals de zelfstandigenaftrek of startersaftrek, leveren een ondernemer vrijwel altijd voordeel op maar de KOR kan ook nadelig uitpakken.

De nieuwe regeling kan financieel ongunstig zijn omdat ook enkele voordelen bij de kleineondernemersregeling vervallen. Zo kun je bij de nieuwe KOR niet langer de btw terugvragen van aankopen. Als jij in een kalenderjaar bijna geen omzet maakt maar wel veel kosten hebt, kan het dus voor jou negatief uitpakken omdat je daarover de btw ook niet langer terug kunt vragen.

Zijn je kosten hoger dan je inkomsten? Dan kan de KOR je geld kosten!

De KOR aanvragen of afmelden

belastingdienstJe krijgt de KOR niet vanzelf maar moet je hiervoor aanmelden. Op de belastingdienst staat een aanmeldformulier die je per post opstuurt. Deze moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum zijn ontvangen. De belastingdienst laat weten of het je aanvraag accepteert en tot die tijd moet je btw rekenen en btw-aangifte doen.

Als je onderneming is geaccepteerd voor de KOR geldt dat voor een periode van minimaal drie jaar. Je kunt je hiervoor niet tussentijds afmelden tenzij je omzet boven de 20.000 euro komt. Dan ben je verplicht om jezelf af te melden en moet je ook weer btw-aangifte doen.

Je kunt je tussentijds alleen afmelden als je omzet boven de 20.000 euro komt.

De KOR is voor alle ondernemingsvormen mogelijk. Naast ondernemers met een eenmanszaak of vof kun je er dus ook gebruik van maken met een bv, stichting of vereniging.

KOR: facturen maken zonder btw

Als je de kleineondernemersregeling toepast heb je een btw-vrijstelling. Ook vervallen de facturen als bewijslast voor de omzetbelasting maar als je zakelijke klanten hebt moet je daarvoor nog wel een factuur maken. Over je bedragen reken je geen btw maar meld je dat deze is vrijgesteld van btw. Eventueel kun je los noemen dat het btw-bedrag dus nul euro is.

Ben je op zoek naar een boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Oude kleineondernemersregeling

Er bestaat al langer een KOR-regeling maar deze is veranderd. Tot 1 januari 2020 rekende je btw maar indien je na aftrek van de voorbelasting (betaalde btw) een verschil had dat kleiner dan 1.883 euro was, mocht je dit bij de oude situatie (grotendeels) houden.

De oude KOR was alleen van toepassing bij een eenmanszaak of vof. In enkele gevallen was het hier ook mogelijk om helemaal vrijgesteld te worden van het btw-verkeer.

Voorwaarden voor de KOR-regeling

de belangrijkste voorwaarde: je mag niet meer dan 20.000 euro omzet facturerenDe bedragen om voor de KOR in aanmerking te komen zijn per kalenderjaar. Het gaat om de omzet die je factureert tussen 1 januari en 31 december. Je hebt hier dus veel invloed op! Verwacht je net aan aan deze regels te voldoen? dan kun je deze vaak beter niet aanvragen. De kans is groot dat je met een beetje groei volgend jaar toch boven de omzetgrens uitkomt.

Zodra je erboven komt moet je direct weer btw gaan rekenen. Dat is niet alleen onhandig voor je eigen administratie maar je rekent dan ook opeens andere bedragen aan je klanten. Zeker iets om rekening mee te houden!

De voorwaarden voor de KOR, zoals de omzetgrens van 20.000 euro, gelden per kalenderjaar.

Zolang als jij voldoet aan de voorwaarden kun je ook meedoen aan de kleineondernemersregeling. De KOR is dus geen startersaftrek maar simpelweg een regeling die dankzij de btw-vrijstelling de administratieve regeldruk wat verlaagt voor ondernemers met een lage omzet.

Ondernemer met KOR vrijgesteld van btw-aangifte

Ondernemers die in een jaar de vrijstelling hebben aangevraagd en zijn goedgekeurd door de belastingdienst hoeven geen btw-aangifte in te dienen. Wel dienen deze nog altijd een sluitende financiële administratie bij te houden. Deze dient mogelijk als bewijs dat je voor de KOR in aanmerking komt, en heb je nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting.

Ben je op zoek naar een boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de kleineondernemersregeling zijn:

Waar moet ik voor de KOR-regeling aan voldoen?

Om de KOR toe te kunnen passen moet je omzet per jaar lager zijn dan 20.000 euro. Achteraf moet je het kunnen bewijzen met je financiële administratie.

Omdat je dit vooraf niet altijd precies weet mag je het schatten. Vervolgens kun je bij de belastingdienst een aanvraag doen voor de KOR. De belastingdienst bepaalt of je wel of niet de KOR-regeling kunt toepassen.

De KOR en de inkomstenbelasting

De kleineondernemersregeling is van toepassing op de omzetbelasting. Tot 2020 mocht je soms een deel van de ontvangen btw houden en gaf je dat als inkomen op bij de inkomstenbelasting, maar de regeling is aangepast waardoor je nu helemaal geen btw meer rekent als je eraan voldoet.

De KOR heeft dus geen invloed op de inkomstenbelasting. Daarvoor zijn er andere belastingvoordelen voor kleine ondernemers.

Hoe maak ik een factuur zonder btw?

Als je aan de KOR voldoet reken je geen btw. Als je een boekhoudprogramma gebruikt kun je dus instellen dat je facturen zonder btw maakt. Heb je ook zakelijke klanten? Dan kun je op de factuur vermelden dat je een ontheffing hebt voor de btw, en dat je op je factuur daarom geen btw rekent. Voor de btw ben je zelfs niet meer verplicht om een factuur te maken.

Geeft de regeling een ontheffing voor administratie?

Nee, ook dan ben je verplicht om te boekhouden. Als je voldoet aan de voorwaarden van de KOR-regeling hoef je geen btw te rekenen en geen btw-aangiftes meer te doen. Hierdoor heb je minder administratieve verplichtingen. Maar een sluitende financiële administratie is nog altijd verplicht voor de aangifte van de inkomstenbelasting en om te zien of je voor de KOR in aanmerking komt.

Hoe zit het met de 1883 euro btw-regel?

De KOR-regeling is in 2020 veranderd. Tot die tijd hoefde je de omzetbelasting (btw) die je had gefactureerd soms niet af te dragen als het verschil tussen ontvangen en betaalde btw 1883 euro of minder was. Dit inkomen moest je wel opgeven bij de inkomstenbelasting. Er is dus geen regeling meer waarbij je (een deel van) ontvangen btw mag houden.