e-boekhouden

KOR-regeling

Kleine ondernemers met een omzet tot 20.000 euro kunnen de Kleineondernemersregeling aanvragen, afgekort de KOR-regeling. Als je deze toepast ben je niet meer btw-plichtig. Je factureert omzet zonder btw en je verrekent betaalde btw niet. Ook doe je geen btw-aangiftes in deze periode.

Inhoud:

Wat is de Kleineondernemersregeling?

kor-regeling voordelen en nadelenDe Kleineondernemersregeling (KOR) houdt in dat je geen ondernemer meer bent voor de omzetbelasting.

Je verkoopt je goederen en diensten zonder btw, en kunt betaalde btw niet meer verrekenen. Ook hoef je geen btw-aangifte meer in te dienen. Je kunt deze vrijstelling aanvragen als je verwacht dat je minder dan 20.000 euro aan omzet maakt in een kalenderjaar.

Je administratie bijhouden met een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s als je liever zelf enkele pakketten wilt vergelijken.

Voor- & nadelen KOR-regeling

kleineondernemersregelingAndere regelingen, zoals de zelfstandigenaftrek of startersaftrek, leveren een zelfstandig ondernemer ook een financieel voordeel op maar de nieuwe KOR is gericht op het beperken van de btw-administratie. Voor je particuliere klanten levert de KOR ook een prijsvoordeel op in vergelijking met concurrenten die wel btw berekenen.

Minder administratie is fijn, al moet je wel nog een boekhouding bijhouden voor de inkomstenbelasting. Daarnaast kan de KOR financieel nadelig uitpakken omdat er ook voordelen vervallen bij de kleineondernemersregeling.

Zo kun je niet langer de btw verrekenen van aankopen. Als jij in een kalenderjaar bijna geen omzet maakt maar wel veel investeringen doet, kan het voor jou negatief uitpakken omdat je de btw over gemaakte kosten ook niet kunt terugvragen.

Met de KOR ben je geen btw-ondernemer meer. Je mag dan ook geen btw terugvragen over je uitgaven.

De KOR aanvragen of afmelden

aanvragen bij de belastingdienstJe onderneming krijgt de KOR niet vanzelf maar moet je hiervoor aanmelden.

Op de belastingdienst staat een aanmeldformulier die je per post opstuurt. Deze aanmelding moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum zijn ontvangen. De belastingdienst laat weten of het je aanvraag accepteert en over omzet tot die tijd moet je btw rekenen en btw-aangifte doen.

Als je onderneming is geaccepteerd voor de KOR geldt dat voor een periode van minimaal drie jaar. Je kunt je hiervoor niet tussentijds afmelden tenzij je omzet boven de 20.000 euro komt. Dan ben je verplicht om jezelf af te melden en moet je ook weer btw-aangifte doen.

Je kunt je tussentijds alleen afmelden als je omzet boven de 20.000 euro komt.

De KOR is voor alle ondernemingsvormen mogelijk. Naast ondernemers met een eenmanszaak of vof kun je er dus ook gebruik van maken met een bv, stichting of vereniging.

factureren exclusief btw

KOR: facturen maken zonder btw

Als je de kleineondernemersregeling toepast heb je een btw-vrijstelling. Je hoeft daardoor geen btw te berekenen over je omzet.

Ook vervallen de facturen als bewijslast voor de omzetbelasting maar als je zakelijke klanten hebt moet je daarvoor nog wel een factuur maken. Over het totaalbedrag reken je geen btw maar kun je melden dat deze is vrijgesteld van btw. Eventueel kun je los noemen dat het btw-bedrag dus nul euro is.

Zoek je een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf programma's vergelijken? Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s.

Oude kleineondernemersregeling

Per 1 januari 2020 is een nieuwe KOR actief. Tot 1 januari 2020 rekende je btw en deed je btw-aangiften mocht je deze omzetbelasting (grotendeels) houden als je na aftrek van de voorbelasting (betaalde btw) een verschil had dat kleiner dan 1.883 euro was. Omdat je nu geen btw meer rekent over omzet kun je hiermee dus geen extra geld verdienen.

De oude KOR was alleen van toepassing bij een eenmanszaak of vof. In enkele gevallen was het hier ook mogelijk om helemaal vrijgesteld te worden van het btw-verkeer.

Voorwaarden voor de KOR

de belangrijkste voorwaarde: je mag maximaal 20.000 euro omzet facturerenDe bedragen om voor de KOR in aanmerking te komen zijn per kalenderjaar. Het gaat om de omzet die je factureert tussen 1 januari en 31 december. Je hebt hier dus veel invloed op. Verwacht je net aan aan deze regels te voldoen? Dan kun je de vrijstelling vaak beter niet aanvragen omdat je met een beetje groei volgend jaar toch boven de omzetgrens uitkomt.

Zodra je erboven komt moet je direct weer btw rekenen over je omzet. Dat is niet alleen onhandig voor je eigen administratie maar je rekent dan ook opeens andere bedragen aan je klanten.

De voorwaarden voor de KOR, zoals de omzetgrens van 20.000 euro, gelden per kalenderjaar.

Zolang als jij voldoet aan de voorwaarden kun je ook meedoen aan de kleineondernemersregeling. De KOR is dus geen startersaftrek maar simpelweg een regeling die dankzij de btw-vrijstelling de administratieve regeldruk wat verlaagt voor ondernemers met een lage omzet.

Ondernemer met KOR vrijgesteld van btw-aangifte

Ondernemers die de KOR toepassen hoeven geen btw-aangifte in te dienen. Wel dien je nog altijd een sluitende financiële administratie bij te houden. Deze dient mogelijk als bewijs dat je voor de KOR-regeling in aanmerking komt, en heb je nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting.

Je administratie bijhouden met een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s als je liever zelf enkele pakketten wilt vergelijken.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de kleineondernemersregeling zijn:

Waar moet ik voor de KOR-regeling aan voldoen?

Voor de Kleineondernemersregeling mag je omzet per kalenderjaar niet hoger zijn dan 20.000 euro. Achteraf moet je het kunnen bewijzen met je financiële administratie.

Omdat je dit vooraf niet altijd precies weet mag je het schatten. Vervolgens kun je bij de belastingdienst een aanvraag doen voor de KOR. De belastingdienst bepaalt of je wel of niet de KOR-regeling kunt toepassen.

De KOR en de inkomstenbelasting

De kleineondernemersregeling is van toepassing op de omzetbelasting. Tot 2020 mocht je soms een deel van de ontvangen btw houden en gaf je dat als inkomen op bij de inkomstenbelasting, maar de regeling is aangepast waardoor je nu helemaal geen btw meer rekent als je eraan voldoet.

De KOR heeft dus geen invloed op de inkomstenbelasting. Daarvoor zijn er andere belastingvoordelen voor kleine ondernemers.

Hoe maak ik een factuur zonder btw?

Als je aan de KOR voldoet reken je geen btw. Als je een boekhoudprogramma gebruikt kun je dus instellen dat je facturen zonder btw maakt. Heb je ook zakelijke klanten? Dan kun je op de factuur vermelden dat je een ontheffing hebt voor de btw, en dat je op je factuur daarom geen btw rekent. Voor de btw ben je zelfs niet meer verplicht om een factuur te maken.

Geeft de regeling een ontheffing voor administratie?

Als je voldoet aan de voorwaarden van de KOR-regeling hoef je geen btw te rekenen en geen btw-aangiftes meer te doen. Zonder btw-administratie of aangifte omzetbelasting heb je minder administratieve verplichtingen.

Voor de aangifte van de inkomstenbelasting moet je nog steeds een sluitende financiële administratie bijhouden. Je hebt daarom nog steeds een boekhouding nodig.

Hoe zit het met de 1883 euro btw-regel?

De KOR-regeling is in 2020 veranderd. Tot die tijd hoefde je de omzetbelasting (btw) die je had gefactureerd soms niet af te dragen als het verschil tussen ontvangen en betaalde btw 1883 euro of minder was. Dit inkomen moest je wel opgeven bij de inkomstenbelasting. Er is dus geen regeling meer waarbij je (een deel van) ontvangen btw mag houden.

KOR-regeling - de laatste berichten: