menu

Belastbaar inkomen berekenen

Net als mensen in loondienst betaal je als ondernemer inkomstenbelasting. Om te bepalen hoeveel je moet betalen, moet je eerst je belastbaar inkomen berekenen. Maar wat is dit precies? En hoe verwerk je de fiscale voordelen en de eventuele toeslagen in deze berekening?

Belastbaar inkomen berekenenIedereen die in Nederland woont moet over zijn inkomsten belasting betalen. Werk je in loondienst, dan heb je dit al voor een groot deel betaald via de loonbelasting. Ondernemers met een bv betalen daarnaast vennootschapsbelasting en mogelijk dividend. Ondernemers met een vof of eenmanszaak betalen geen loonbelasting. Hier wordt de nettowinst als leidraad gebruikt voor de inkomstenbelasting. Dit is het bedrag dat je overhoudt na aftrek van je inkoop, onkosten, afschrijvingen en aftrekposten. Wat overblijft is je belastbare inkomen.

Algemene aftrekposten en fiscale voordelen voor zelfstandigen

Sinds 2001 kennen we in Nederland heffingskortingen die iedereen, ongeacht of je een dienstverband hebt of als zelfstandige werkt, in mindering mag brengen op de te betalen belasting. Zo heeft elke werkende Nederlander recht op de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Als zelfstandige met een eenmanszaak of vof heb je, indien je door de Belastingdienst wordt aangemerkt als ondernemer, vaak recht op nog veel meer fiscale voordelen. Denk bijvoorbeeld aan de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling, de startersaftrek, de oudedagsreserve, (willekeurige) afschrijvingen en andere zakelijke kosten.

Aftrekposten voor ondernemers

Een belangrijke voorwaarde voor de zelfstandigenaftrek en eventueel de startersaftrek voor de eerste drie jaar van je ondernemerschap is dat je voldoet aan het urencriterium. Concreet betekent dit dat je minimaal 1225 uur aan je bedrijf moet besteden. Voldoe je aan dit criterium, dan mag je jaarlijks een deel van de winst in mindering brengen dankzij de zelfstandigenaftrek. Starters mogen dankzij de startersaftrek een extra bedrag van de winst aftrekken. Vroeger werden deze bedragen geïndexeerd, maar sinds 2012 staat de hoogte van deze aftrekposten vast.

Van het belastbare inkomen dat overblijft, mag je nog eens veertien procent aftrekken vanwege de MKB-winstvrijstelling. Deze aftrekpost geldt voor iedere ondernemer, ongeacht het aantal uren dat je werkt. Maar let op: maak je verlies in plaats van winst, dan moet ook het verlies worden verminderd met veertien procent. De MKB-winstvrijstelling zorgt er dan voor dat je minder verlies kunt verrekenen met je inkomsten.

Als ondernemer mag je bepaalde producten afschrijven die je nodig hebt voor het uitoefenen van je werk, zoals een laptop of auto. De voorwaarde is wel dat het bedrijfsmiddel minimaal 450 euro kost en je deze langer dan een jaar voor de zaak gebruikt. Ben je starter, dan heb je de luxe dat je willekeurig mag afschrijven. Dit is vooral handig wanneer je meteen lekker van start bent gegaan en veel winst maakt. Wie voldoet aan de regels van de Belastingdienst, mag dus al snel duizenden euro’s van het belastbare inkomen aftrekken.

Ook je privésituatie telt mee

Bij het bepalen van je belastbare inkomen wordt niet alleen gekeken naar je situatie als zelfstandige, ook je privésituatie telt mee voor de inkomstenbelasting. Heb je een fiscaal partner? Dan kun je bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheekrenteaftrek en het vermogen waarover je geen belasting betaalt.

Ook zaken als een leaseauto kunnen van invloed zijn. Heb je een auto van de zaak en rijd je hiermee meer dan vijfhonderd privékilometers, dan moet je de bijtelling bij je belastbare inkomen optellen. Stel dat de auto een cataloguswaarde heeft van 40.000 euro en je hebt 25 procent bijtelling, dan betekent dit dat je belastbare inkomen wordt verhoogd met 10.000 euro. In ruil voor het gebruikmaken van de auto voor privédoeleinden betaal je dus meer belasting.

Naar welke soorten inkomsten wordt gekeken?

Om de hoogte van de inkomstenbelasting te bepalen, wordt gekeken naar verschillende soorten belastbare inkomens. In het Nederlandse belastingstelsel worden drie varianten onderscheiden, die niet onderling te verrekenen zijn.

In box één wordt er gekeken naar de betaalde hypotheekrente voor de eigen woning en de ondernemersaftrek. Box twee gaat over belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in een coöperatie of een vennootschap. Volgens de wet bezit je aanmerkelijk belang wanneer je minimaal vijf procent van de aandelen in handen hebt. Dit principe is vooral van toepassing bij besloten vennootschappen. Heb je een eenmanszaak, dan is de kans groot dat je niet met box twee te maken hebt. Bij box drie wordt gekeken naar de inkomsten uit sparen en beleggen. Alleen wanneer het vermogen hoger is dan de belastingvrije voet moet je betalen.

Belastbare inkomen berekenen is niet eenvoudig

Al met al is de berekening van het belastbare inkomen niet eenvoudig.Al met al is de berekening van het belastbare inkomen niet eenvoudig. Zeker niet omdat de hoogte van de vrijstellingen per belastingjaar kunnen verschillen. Ook de heffingskortingen zijn niet elk jaar even hoog. De meeste ondernemers kiezen er daarom voor om de hoogte van de inkomstenbelasting te laten berekenen door een boekhouder of een boekhoudprogramma. Maar met het betalen van de inkomstenbelasting ben je er nog niet. Als ondernemer moet je ook een wettelijke bijdrage Zorgverzekeringswet betalen, waarvan de hoogte wederom afhankelijk is van je inkomen.

In principe bereken je de inkomstenbelasting en de wettelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet na afloop van een boekjaar. Wil je voorkomen dat je in één keer een groot bedrag moet betalen, dan kun je een vooruitbetaling doen met behulp van voorlopige aanslagen. Je mag zelf kiezen of je, op basis van de inschatting, periodiek een bedrag overmaakt of in één keer een vooruitbetaling doet. Je kunt op elk moment van het jaar een verzoek indienen om de inkomstenbelasting in termijnen te betalen. Ook kun je het geschatte inkomen zo vaak bijstellen als je wilt, zodat je aan het einde van het jaar niet voor al te grote verrassingen komt te staan.

Ben je op zoek naar een boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.