Inkomsten uit overig werk

Bij de aangifte inkomstenbelasting vraagt de belastingdienst of je resultaat uit overige werkzaamheden hebt. Of je extra inkomsten uit overig werk moet opgeven bij de inkomstenbelasting hangt af van twee dingen: maak je belastbare winst en is die onderdeel van het economisch verkeer?

Inhoud:

Inkomsten uit overig werk opgeven

Inkomen uit overige werkzaamheden opgevenEr zijn genoeg mensen die wat bijverdienen. Vriendendiensten, vrijwilligerswerk, klusjes of door online extra inkomsten te verzamelen.

Het resultaat van een hobby is belastingvrij bij de inkomstenbelasting. Financieel resultaat hiervan hoef je niet op te geven. Maar resultaat uit een webshop, een goedlopende handel op Marktplaats of het verhuren van een slaapplek op Airbnb soms wel.

Deelnemen aan het economisch verkeer

Of je inkomsten moet opgeven hangt af van of je winst maakt of dat het onderdeel is van het economisch verkeer. Dat betekent dat je doelbewust handel drijft om geld te verdienen. Maak je geen winst maar ervaart je klant het wel als een zakelijke transactie? Ook dan is het onderdeel van het economisch verkeer.

Als je vooraf weet dat het resultaat uit overige werkzaamheden alleen de kosten dekt, bijvoorbeeld omdat je één keer het haar van een familielid knipt en hiervoor een vergoeding kreeg, dan kan dit belastingvrij. Maar gaat het van een onkostenvergoeding naar aantrekkelijke inkomsten, omdat opeens de halve straat het haar bij jou laat knippen, dan is het een belastbaar inkomen.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl of MoneyMonk vrijblijvend uit. 100.000+ mkb-ondernemers gingen je voor.

je betaalt meer belasting over overig resultaat uit werkzaamheden

Verkopen op platforms

Met de (tweedehands) handel op Marktplaats, Vinted of andere platforms geldt meestal hetzelfde. Verkoop je af en toe oude kleding om plaats te maken voor een nieuwe garderobe, dan is het resultaat volgens de belastingdienst geen winst en hoef je niets op te geven.

Koop je kleding in om deze met winst door te verkopen, dan moet je de inkomsten wel opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting. Je hebt dan arbeid verricht en de spullen gekocht met het doel om te handelen.

Heb je tweedehands kleding verkocht? Je hoeft deze inkomsten niet op te geven bij de inkomstenbelasting.

Winst van de onderneming als overige inkomsten

Er zijn ook mensen die een eigen bedrijf hebben en daarnaast in loondienst werken of om een andere reden niet heel actief zijn met de onderneming. Dan is de onderneming niet het hoofdinkomen. De belastingdienst ziet het resultaat daaruit dan soms ook als inkomsten uit overig werk.

Een inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel is soms niet voldoende om erkent te worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Het onderscheid tussen winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden is belangrijk, want het bepaalt de manier waarop de inkomsten worden belast. Je hebt dan geen recht op bepaalde aftrekposten.

Ook de winst van de onderneming kan gezien worden als inkomen uit overig werk.

Ben je parttime ondernemer en heb je een omzet onder de 20.000 euro? Met de KOR-regeling voor kleine ondernemers reken je geen btw en hoef je ook geen btw-aangifte meer te doen.

tevreden online shopper

Freelancers met inkomen uit overig werk

Ook ondernemers hebben soms inkomsten uit overig werk en die moeten dit resultaat wel melden bij de belastingdienst. Die onderscheidt twee typen freelancers. De eerste groep zijn de ondernemers bij wie de volledige inkomsten uit het bedrijf komen.

Doe je een klusje dat niets te maken heeft met je bedrijf? Je kunt dat opgeven als inkomsten uit overige werkzaamheden, maar dan betaal je daar soms wel meer belasting over. De meeste ondernemers tellen inkomsten uit eenmalige werkzaamheden gewoon op bij het resultaat van de onderneming zelf.

Voorwaarden voor resultaat uit onderneming

resultaat van inkomsten uit overig werkGemaakte kosten kun je altijd verrekenen, maar naast aftrekbare kosten kun je bij winst uit onderneming ook een beroep doen op een aantal belastingvoordelen. Denk bijvoorbeeld aan de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb winstvrijstelling waardoor je een groter bedrag belastingvrij mag verdienen.

Voor inkomen uit overige werkzaamheden gelden deze faciliteiten niet, vandaar dat het principe winst uit onderneming fiscale voordelen heeft. Om te voorkomen dat iedereen met bijverdiensten een beroep doet op deze belastingvoordelen is het urencriterium van belang.

Je betaalt meer belasting over inkomsten uit overige werkzaamheden.

Om je werkzaamheden aan te kunnen merken als winst uit onderneming ben je volgens de belastingdienst verplicht om op jaarbasis minimaal 1.225 in je bedrijf te steken. Dit hoeven niet allemaal declarabele uren te zijn, maar je moet wel kunnen aantonen dat je deze uren aan arbeid daadwerkelijk hebt gemaakt.

Uren die je spendeert aan de financiële administratie tellen bijvoorbeeld ook mee, maar het moet wel reëel zijn. Als je in een jaar nauwelijks klussen hebt uitgevoerd, maar je voert honderden administratie-uren op, gaat de belastingdienst daar niet mee akkoord.

werkzaamheden uitvoeren voor een opdrachtgever

Aangifte inkomsten uit overige werkzaamheden

Ook als je niet voldoet aan het urencriterium en je inkomen uit overige werkzaamheden komt, heb je te maken met een aantal verplichtingen. Naast belasting moet je bijvoorbeeld ook een bijdrage betalen voor de Zorgverzekeringswet. De hoogte hiervan is afhankelijk van je inkomsten.

Nadat je aangifte hebt gedaan, ontvang je vanzelf een aanslag van de belastingdienst. Ben je al enkele jaren aan het freelancen, dan krijg je zowel een voorlopige aanslag als een definitieve aanslag.

Bij overige werkzaamheden loop je aftrekposten als zelfstandigen- en startersaftrek misschien mis, maar ook wanneer het freelancen een bijverdienste is zijn er een aantal belastingvoordelen. Zo zijn de kosten die je maakt voor je extra inkomsten nog steeds aftrekbaar. De inkopen die je doet voor je bedrijf, maar ook je reiskosten of andere onkosten kun je daarna in mindering brengen en de btw van verrekenen.

Is je omzet lager dan 20.000 euro en wil je graag een vrijstelling van omzetbelasting? Dan is de kleineondernemersregeling misschien wat voor jou.

Zie ook de info over facturen maken, alles rond online boekhouden, of onze suggesties voor een boekhoudprogramma voor de eenmanszaak.

Wanneer is een bijverdienste winst uit onderneming?

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over inkomsten uit overige werkzaamheden zijn:

Wanneer moet ik inkomsten melden bij de belastingdienst?

Of je inkomsten uit overig werk moet opgeven bij de belastingdienst hangt af van twee dingen: maak je winst en is die onderdeel van het economisch verkeer?

Dat laatste is het geval als je doelbewust handel drijft om geld te verdienen. Bijvoorbeeld als je verkoopt aan onbekende afnemers. Met een webshop, of handel op marktplaatsen moet je inkomsten dus snel opgeven. Als je alleen geld verdient aan familie of vrienden, bijvoorbeeld omdat je die helpt met klusjes, dan hoef je dit meestal niet op te geven.

Moet ik van deze inkomsten een administratie bijhouden?

Je moet inkomsten uit overig werk kunnen bewijzen. Als deze uit loondienst of online platforms komen heb je voldoende bewijzen. Bij andere verdiensten kan een kleine administratie helpen. Het is niet verplicht. Zolang het beperkt blijft tot bijverdiensten hoef je bijvoorbeeld geen facturen te sturen en geen btw-boekhouding bij te houden.