Prive onttrekkingen

Wie belastingaangifte doet is het wel eens tegengekomen: privé-onttrekkingen. Maar wat houdt dit precies in? Is het hetzelfde als je winst of is het een hele andere post? Het laatste is ’t geval.

Als zelfstandig ondernemer krijg je van de Belastingdienst regelmatig de vraag wat je privé onttrekkingen zijn geweest over een bepaalde periode. Sommigen stuiten dan op het probleem dat ze niet precies weten wat de term privé-onttrekking precies inhoudt. Veel ondernemers denken dat dit de winst is geweest die ze in die periode hebben gehad en gaan flink aan het rekenen. Om er vervolgens achter te komen dat privé onttrekkingen iets heel anders betekent.

Privé-onttrekking is geen winst
Denk niet dat privé-onttrekking en winst een en hetzelfde is. Dit misverstand leeft bij veel (beginnende) ondernemers. Sommigen denken dat ze verplicht zijn om alle winst die ze hebben gemaakt privé te onttrekken, maar dat is niet waar. Je hoeft niet alle winst uit je bedrijf over te hevelen naar privé, je kan ook (een deel van) de winst toevoegen aan het eigen vermogen. Voor de belastingbetaling maakt dit overigens niets uit.

Wat wordt dan gezien als privé-onttrekkingen uit je onderneming? Het privégebruik van goederen en/of diensten. Deze bepalen mede de winst en BTW-afdracht en moeten dus apart geadministreerd worden. Maar zakelijke en privékosten kunnen soms aardig door elkaar lopen, zodat je niet meer wat nou echt zakelijk is en wat echt privé is.

Wat is zakelijk, wat is privé
Zo is de bekende auto van de zaak een privé-onttrekking, maar drukken diens kosten wel op de zaak. Ook zakendiners bestaan vaak uit gemengde kosten. Je kan het wel allemaal op de zaak zetten, maar dan moet daar natuurlijk ook een behoorlijke winst tegenover staan.

Ook het pand waar je gebruik van maakt kan als privé-onttrekking gezien worden. Als je het afgelopen jaar in een pand woonde dat je hoofdverblijf was en behoorde tot je ondernemingsvermogen, dan dient het woningforfait bij je winst geteld te worden. Maar als het gaat om een pand dat je onderneming huurde en waarvan jij een deel als woning gebruikte, dan dient de huur voor de woning als privé-onttrekking verwerkt te worden.

Je privé onttrekkingen bestaan in veel gevallen dus uit het gebruik van goederen, locaties of andere diensten waarbij je onderneming en privéleven mogelijk in elkaar overlopen.