Investeringsaftrek

Investeren is het kopen van bedrijfsmiddelen voor een bedrijf. Deze bedrijfsmiddelen zijn van belang in het productieproces en worden meerdere jaren gebruikt. Dankzij de investeringsaftrek stimuleert de overheid ondernemers hiertoe.

Wat is investeringsaftrek?

investeringsaftrek op investeringenInvesteringsaftrek is soms een extra aftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Er gelden voorwaarden, maar als je hieraan voldoet heb je een extra belastingvoordeel bovenop het afschrijven. Door de investeringsaftrek betaal je minder belasting over je winst.

Een investeringsaftrek is naast afschrijven een extra belastingvoordeel dat er bovenop komt.

Afschrijven en investeringsaftrek

Een investering moet duurder zijn dan 450 euro, anders zijn het kosten. Wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen moet je bij het betalen van de belastingen rekening houden met twee zaken.

Ten eerste moet je gaan afschrijven op de aanschaffingsprijs van de investeringen en ten tweede kun je in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. Zoals bij alle zaken waarbij de belastingdienst komt kijken is het van groot belang om facturen en aankoopnota’s goed te bewaren!

Investeringsaftrek berekenen met een boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Of vergelijk zelf met ons overzicht van online boekhoudprogramma’s.

Afschrijven op investeringen

Afschrijven van investeringenInvesteringen in bedrijfsmiddelen gaan meerdere jaren mee, daarom mag je niet alle kosten in een keer aftrekken van de winst. Je moet de investeringen afschrijven: je verdeelt de kosten over de jaren waarin je het bedrijfsmiddel gebruikt. Om het bedrag te bepalen dat je  jaarlijks afschrijft zijn drie zaken van belang:

  • De aanschafkosten
  • De restwaarde: waarde van bedrijfsmiddel op het moment dat het niet meer wordt gebruikt in de onderneming.
  • De vermoedelijke gebruiksduur: in principe de technische levensduur, behalve wanneer de economische levensduur korter is

De meest gebruikte methode om de afschrijving per jaar te berekenen is de lineaire afschrijving, hierbij wordt een vast percentage per jaar afgeschreven van het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde. Stel een bedrijfsmiddel heeft een gebruiksduur van 5 jaar en het verschil tussen aanschafprijs en restwaarde is 10.000 euro, dan schrijf je 2.000 euro per jaar af.

Startende ondernemers mogen ook gebruik maken van een bijzondere regeling: willekeurig afschrijven. Let er wel op dat deze regeling niet geldt voor tweedehands bedrijfsmiddelen.

Investeringsaftrek

Wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen, je bedrijf in Nederland gevestigd is en in Nederland belastingplichtig is kun je kijken naar investeringsaftrek. Voor sommige investeringen gelden andere regels en bedragen en in Nederland zijn er daarom drie soorten investeringsaftrek mogelijk:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
  • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Er zijn er drie maar de KIA is veruit het meest populair. Laat je niet misleiden door de naam: het kan een flink extra fiscaal voordeel opleveren, afhankelijk van het bedrag dat je investeert. Dit bedrag breng je op de winst in mindering in het jaar van aankoop en komt bovenop een eventuele afschrijving die je dat jaar al in mindering brengt.

Energie-investeringsaftrek en Milieu-investeringsaftrek

Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is er dus ook een investeringsaftrek voor energie (energie-investeringsaftrek) en duurzaamheid (milieu-investeringsaftrek). De laatste is soms ook in één keer mogelijk als Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2020

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.400 0%
€ 2.401 t/m € 58.238 28% van het investeringsbedrag
€ 58.239 t/m € 107.848 € 16.307
€ 107.849 t/m € 323.544 € 16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848
meer dan € 323.544 0%

Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek is niet mogelijk.

Je afschrijvingen laten berekenen door een boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.