Investeringsaftrek

Investeren in de juiste bedrijfsmiddelen kan een extra fiscale aftrek opleveren. Dankzij de investeringsaftrek stimuleert de overheid ondernemers hiertoe. Zowel met een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, als extra aftrek voor energiebesparende of milieuvriendelijke investeringen.

Wat is investeringsaftrek?

investeringsaftrek op investeringenInvesteringsaftrek is soms een extra aftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Er gelden voorwaarden, maar als je hieraan voldoet heb je een extra belastingvoordeel bovenop het afschrijven.

Door de investeringsaftrek betaal je minder belasting over je winst. De overheid stimuleert op deze manier dat ondernemers investeren in de toekomst van de onderneming.

Naast afschrijven kun je soms extra belastingvoordeel krijgen met een investeringsaftrek.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl of MoneyMonk vrijblijvend uit. 100.000+ mkb-ondernemers gingen je voor.

fiscale aftrek op bedrijfsmiddelen

Afschrijven en investeringsaftrek

De totale investering moet duurder zijn dan 450 euro, anders zijn het kosten. Wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen moet je bij het betalen van de belastingen rekening houden met twee zaken.

Ten eerste moet je gaan afschrijven op de aanschaffingsprijs van de investeringen en ten tweede kun je in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. Zoals bij alle zaken waarbij de belastingdienst komt kijken is het van groot belang om facturen en aankoopnota’s goed te bewaren.

Afschrijven op investeringen

Afschrijven van investeringenInvesteringen in bedrijfsmiddelen gaan meerdere jaren mee, daarom mag je niet alle kosten in een keer aftrekken van de winst. Je moet de investeringen afschrijven: je verdeelt de kosten over de jaren waarin je het bedrijfsmiddel gebruikt. Om het bedrag te bepalen dat je  jaarlijks afschrijft zijn drie zaken van belang:

  • De aanschafkosten
  • De restwaarde: waarde van bedrijfsmiddel op het moment dat het niet meer wordt gebruikt in de onderneming.
  • De vermoedelijke gebruiksduur: in principe de technische levensduur, behalve wanneer de economische levensduur korter is

De meest gebruikte methode om de afschrijving per jaar te berekenen is de lineaire afschrijving, hierbij wordt een vast percentage per jaar afgeschreven van het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde. Stel een bedrijfsmiddel heeft een gebruiksduur van 5 jaar en het verschil tussen aanschafprijs en restwaarde is 10.000 euro, dan schrijf je 2.000 euro per jaar af.

Startende ondernemers mogen ook gebruik maken van een bijzondere regeling: willekeurig afschrijven. Let er wel op dat deze regeling niet geldt voor tweedehands bedrijfsmiddelen.

Verschillende soorten investeringsaftrek

Wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen, je bedrijf in Nederland gevestigd is en in Nederland belastingplichtig is kun je kijken naar investeringsaftrek. Voor sommige investeringen gelden andere regels en bedragen en in Nederland zijn er daarom drie soorten investeringsaftrek mogelijk:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
  • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Er zijn er drie maar de KIA is veruit het meest populair. Vergis je niet in de naam: het kan een flink extra fiscaal voordeel opleveren, afhankelijk van het bedrag dat je investeert. Dit bedrag breng je op de winst in mindering in het jaar van aankoop en komt bovenop de afschrijving die je dat jaar al in mindering brengt.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (2023)

De KIA is de reguliere investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Het bedrag dat je van de winst mag aftrekken is afhankelijk van het totaalbedrag dat je onderneming investeert:

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan 2.600 0%
2.601 t/m 63.716 28% van het investeringsbedrag
63.717 t/m 117.991 17.841
117.992 t/m 353.973 17.841 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de 117.991
meer dan 353.973 0%

Investeringsaftrek voor energie of milieu

Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is er een extra investeringsaftrek voor energie (energie-investeringsaftrek: EIA) en duurzaamheid (milieu-investeringsaftrek: MIA). De laatste is soms ook in één keer mogelijk als Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Een van de voorwaarden van de EIA is dat de investering voldoet aan de omschrijving onder één van de codes van de Energielijst. Ook de aftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (MIA) moeten vooraf worden goedgekeurd.

Een EIA- of MIA-investering moet worden goedgekeurd.

Je kunt een aanvraag voor de investeringsaftrek voor de EIA of de MIA\Vamil vooraf melden via eHerkenning. Dat moet binnen drie maanden nadat je het bedrijfsmiddel hebt gekocht. Daarna kun je de MIA\Vamil-aftrek toepassen bij de belastingaangifte.

Investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Hetzelfde geldt voor milieuvriendelijke investeringen waarbij zowel de milieu investeringsaftrek als de KIA beide te combineren zijn.

Een combinatie van de energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek is niet mogelijk.

Je afschrijvingen laten berekenen door een boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.