Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Investeringsaftrek

Investeren is het kopen van bedrijfsmiddelen voor een bedrijf. Deze bedrijfsmiddelen zijn van belang in het productieproces en worden meerdere jaren gebruikt. Dankzij de investeringsaftrek stimuleert de overheid ondernemers hiertoe.

investeringen afschrijven

Afschrijven en investeringsaftrek

Een investering moet duurder zijn dan 450 euro, anders zijn het kosten. Wanneer er investeringen worden gedaan moet er bij het betalen van de belastingen rekening gehouden worden met twee zaken. Ten eerste moet je gaan afschrijven op de aanschaffingsprijs van de investeringen en ten tweede kun je in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. Zoals bij alle zaken waarbij de belastingdienst komt kijken is het van groot belang om facturen en aankoopnota’s goed te bewaren!

Je afschrijvingen laten berekenen door een boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Afschrijven op investeringen

Investeringen gaan meerdere jaren mee, daarom mogen niet alle kosten in een keer afgetrokken worden van de winst. De investeringen moeten worden afgeschreven: de kosten worden verdeeld over de jaren waarin het bedrijfsmiddel wordt gebruikt. Om het bedrag te bepalen dat jaarlijks mag worden afschreven zijn drie zaken van belang:

  • De aanschafkosten
  • De restwaarde: waarde van bedrijfsmiddel op het moment dat het niet meer wordt gebruikt in de onderneming.
  • De vermoedelijke gebruiksduur: in principe de technische levensduur, behalve wanneer de economische levensduur korter is

De meest gebruikte methode om de afschrijving per jaar te berekenen is de lineaire afschrijving, hierbij wordt een vast percentage per jaar afgeschreven van het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde. Stel een bedrijfsmiddel heeft een gebruiksduur van 5 jaar en het verschil tussen aanschafprijs en restwaarde is 10.000 euro, dan schrijf je 2.000 euro per jaar af.

Startende ondernemers mogen ook gebruik maken van een bijzondere regeling: willekeurig afschrijven. Let er wel op dat deze regeling niet geldt voor tweedehands bedrijfsmiddelen.

Investeringsaftrek

Wanneer er in een jaar wordt geïnvesteerd kan er gebruik gemaakt worden van de investeringsaftrek. Meestal is dit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Laat je niet misleiden door de naam: het kan een flink extra fiscaal voordeel opleveren, afhankelijk van het bedrag dat je investeert. Dit bedrag breng je op de winst in mindering in het jaar van aankoop en komt bovenop een eventuele afschrijving die je dat jaar al in mindering brengt.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2020

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.400 0%
€ 2.401 t/m € 58.238 28% van het investeringsbedrag
€ 58.239 t/m € 107.848 € 16.307
€ 107.849 t/m € 323.544 € 16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848
meer dan € 323.544 0%

Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is er ook een investeringsaftrek voor energie (energie-investeringsaftrek) en duurzaamheid (milieu-investeringsaftrek). Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek is niet mogelijk.