Heffingskorting en arbeidskorting

Ook als ondernemer krijg je heffingskorting en arbeidskorting op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekering. Deze belastingkorting komt bovenop de aftrekposten voor ondernemers. Het bedrag is afhankelijk van je belastbare winst en eventuele inkomen uit overige werkzaamheden.

Heffingskorting en arbeidskorting zzp’ers

algemene heffingskorting en arbeidskorting geldt ook voor zzp'ersMensen die werken hebben een algemene heffingskorting en arbeidskorting als belastingvrije voet. Ook zzp’ers hebben recht hebben op deze inkomensafhankelijke combinatiekorting.

De heffingskorting en arbeidskorting geldt óók voor zzp’ers en andere ondernemers. en komt bovenop de andere belastingvoordelen voor ondernemers. Hierdoor hoef je over een groter deel van je inkomen geen belasting te betalen.

Alle aftrekposten, van algemene heffingskorting tot de zelfstandigenaftrek, zelf direct berekenen? Kies dan voor een goed boekhoudprogramma.

Een deel van je inkomen is vrij van belasting

Ondernemers met een eenmanszaak betalen inkomstenbelasting over hun winst. Maar een deel van de winst is belastingvrij dankzij enkele unieke eigen aftrekposten die flink kunnen oplopen. Allereerst heb je bij een eigen bedrijf kosten en afschrijvingen. Soms heb je daarbovenop ook (investerings)aftrekposten.

Alleen de startersaftrek en zelfstandigenaftrek zijn samen al bijna goed voor duizenden euro’s die je belastingvrij mag verdienen. Daarbovenop komen nog zaken als de investeringsaftrek, mkb-vrijstelling, of specifieke aftrekposten. Maar ook de heffingskorting en arbeidskorting zijn dus van toepassing voor ondernemers.

Heffingskorting en arbeidskorting berekenen

belastingdienstVoor de berekening van de hoogte van de heffingskorting bij eigen bedrijf pak je eerst de winst voor ondernemersaftrek. Je past dit bedrag vervolgens pas toe aan het einde bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat betekent dat je fiscale voordelen voor je onderneming, zoals de zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling of andere aftrekposten allemaal al hebt verrekend voordat je het toepast, maar dat je de hoogte van de arbeidskorting berekent met de winst waarop je deze aftrekposten dus nog niet hebt verrekend.

Algemene heffingskorting

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting, maar sinds 2014 is het bedrag wel afhankelijk van je inkomen. Verdien je meer dan grofweg dubbel modaal, dan is het voordeel voor jou mogelijk gereduceerd tot nul. Voor mensen die de aow-leeftijd hebben bereikt gelden andere bedragen.

Verdien je dubbel modaal? Dan is je heffingskorting en arbeidskorting mogelijk gereduceerd tot nul.

Arbeidskorting

Werkende mensen hebben recht op arbeidskorting. Net als de algemene heffingskorting is deze ook van toepassing op zzp’ers of andere ondernemers, en afhankelijk van het inkomen, je fiscale partner en/of het bereiken van de aow-leeftijd.

Alle aftrekposten, van arbeidskorting tot de zelfstandigenaftrek, zelf direct berekenen? Kies dan voor een goed boekhoudprogramma.

Specifieke kortingen

De algemene heffingskorting en arbeidskorting zijn zowel voor zzp’ers, freelancers als mensen in loondienst van toepassing, maar daarnaast zijn er ook nog specifieke heffingskortingen. Ook daar is geen onderscheid tussen ondernemers of mensen in loondienst, en ook daar heb je mogelijk recht op.

Voorbeeld toepassen heffingskortingen

In het artikel wat hou ik netto over? staat een uitgebreide uitleg over het berekenen van het netto-inkomen van een zzp’er. Hier wordt ook uitgelegd waar alle aftrekposten worden toegepast.