Heffingskorting en arbeidskorting

Ook als ondernemer krijg je heffingskorting en arbeidskorting op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekering. Deze belastingvrije voet komt bovenop de aftrekposten voor ondernemers.

Heffingskorting en arbeidskorting zzp’ers

algemene heffingskorting en arbeidskorting geldt ook voor zzp'ers
Belastingvrije voet ook voor zzp’ers

Mensen die werken hebben een algemene heffingskorting en arbeidskorting als belastingvrije voet. Veel zzp’ers denken hier geen recht op te hebben, maar dat klopt niet. De heffingskorting en arbeidskorting geldt óók voor zzp’ers en andere ondernemers. Deze kun je dus zien als extra belastingvrije voet bovenop de belastingvoordelen voor ondernemers.

Alle aftrekposten, van algemene heffingskorting tot de zelfstandigenaftrek, zelf direct berekenen? Kies dan voor een goed boekhoudprogramma.

Ondernemers met een eenmanszaak betalen inkomstenbelasting over hun winst. Maar een deel van de winst is belastingvrij dankzij enkele unieke eigen aftrekposten die flink kunnen oplopen. Alleen de startersaftrek en zelfstandigenaftrek zijn samen al bijna goed voor duizenden euro’s die je belastingvrij mag verdienen. Daarbovenop komen nog zaken als de investeringsaftrek, mkb-vrijstelling, of specifieke aftrekposten die soms ook hoog in de duizenden euro’s lopen. Maar ook de heffingskorting en arbeidskorting zijn dus van toepassing voor ondernemers.

Heffingskorting en arbeidskorting berekenen bij eigen bedrijf

belastingdienstVoor de berekening van de hoogte van de heffingskorting, pak je de winst voor ondernemersaftrek. Je past dit bedrag vervolgens pas toe aan het einde bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat betekent dat je fiscale voordelen voor je onderneming, zoals de zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling of andere aftrekposten allemaal al hebt verrekend voordat je het toepast, maar dat je de hoogte berekent met de winst waarop je deze aftrekposten dus nog niet hebt verrekend.

Algemene heffingskorting

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting, maar sinds 2014 is het bedrag wel afhankelijk van je inkomen. Verdien je meer dan grofweg dubbel modaal, dan is het voordeel voor jou mogelijk gereduceerd tot nul. Voor mensen die de aow-leeftijd hebben bereikt gelden andere bedragen.

Verdien je dubbel modaal? Dan is je heffingskorting en arbeidskorting mogelijk gereduceerd tot nul.

Arbeidskorting

Werkende mensen hebben recht op arbeidskorting. Net als de algemene heffingskorting is deze ook van toepassing op zzp’ers of andere ondernemers, en afhankelijk van het inkomen en het bereiken van de aow-leeftijd.

Alle aftrekposten, van algemene heffingskorting tot de zelfstandigenaftrek, zelf direct berekenen? Kies dan voor een goed boekhoudprogramma.

Specifieke kortingen

De algemene heffingskorting en arbeidskorting zijn zowel voor zzp’ers, freelancers als mensen in loondienst van toepassing, maar daarnaast zijn er ook nog specifieke heffingskortingen. Ook daar is geen onderscheid tussen ondernemers of mensen in loondienst, en ook daar heb je mogelijk recht op.

Voorbeeld toepassen heffingskortingen

In het artikel wat hou ik netto over? staat een uitgebreide uitleg over het berekenen van het netto-inkomen van een zzp’er. Hier wordt ook uitgelegd waar alle aftrekposten worden toegepast.