e-boekhouden

Urencriterium

Het urencriterium is bij een eenmanszaak of vof nodig om erkend te worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Jaarlijks moet je minimaal 1.225 uur besteden aan je bedrijf, om ondernemersvoordelen te krijgen. De regels en voordelen van het urencriterium.

Inhoud:

Ondernemers moeten van de belastingdienst aan een urencriterium voldoen voor zij recht hebben op belastingvoordelen als de starters- of zelfstandigenaftrek. Tenminste, ondernemers met een eenmanszaak of vof. Daaronder vallen ook de meeste freelancers en zzp’ers. Bij een besloten vennootschap is het niet van toepassing. Deze urennorm moet misbruik van ondernemersvoordelen tegengaan.

Wil je het urencriterium via software bijhouden? Je kunt gratis e-Boekhouden uitproberen, of vergelijk zelf in ons overzicht van urenregistratie-programma’s.

Wat is het urencriterium?

urencriteriumOndernemers hebben, in vergelijking tot mensen in loondienst, andere belastingvoordelen. Deze moeten het zelfstandig ondernemen  stimuleren.

Om te zorgen dat niet heel Nederland zich als zzp’er inschrijft bij de Kamer van Koophandel vanwege een belastingaftrek die kan oplopen tot een paar duizend euro, is er hiervoor een minimum aan uren bepaald. Dit minimum is 1.225 uur per jaar en bekend als het urencriterium.

Om aan het urencriterium te voldoen moet je 1.225 uur per jaar aan je bedrijf spenderen.

Verschillen tussen eenmanszaak, vof of bv

Het urencriterium geldt alleen voor de eenmanszaak of vof. Bij een bv geldt deze urennorm niet. Het urenminimum is persoonsgebonden en bij een vof zal elk van de eigenaren aan het minimum moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de voordelen.

Het urencriterium is een voorwaarde voor belastingvoordelen die je krijgt als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Per kalenderjaar, dus van 1 januari tot 31 december, moet je minimaal 1.225 uur aan de onderneming besteden. Om te voldoen aan het urencriterium moet je dus zo’n drie volle werkdagen per week aan je onderneming werken. Dit is dus vooral het eerste ondernemingsjaar erg lastig, omdat je vaak later in het jaar je inschrijft bij de KvK. Toch geldt ook in dat jaar hetzelfde minimum.

Daarnaast zijn er nog enkele losse eisen waarvan sommige vrij logisch te verklaren zijn. Je mag bijvoorbeeld niet al met pensioen zijn omdat je dan al onder andere belastingregels valt. In speciale gevallen, zoals zwangerschap, zijn er speciale regels waarin een verlaagd urencriterium van toepassing is.

Ben je op zoek naar software om je uren mee bij te houden? Vergelijk gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

urencriterium vooral zzp belangrijkJe moet 24 uur per week werken aan je onderneming. Misschien denk je dat je niet zoveel werkzaamheden hebt, maar voor het urencriterium tellen alle uren mee, afgerond op hele uren, die je besteedt aan je eigen onderneming.

Het gaat om gewerkte uren en dat hoeven dus geen declarabele uren te zijn. Ook tijd die jij besteedt aan social media of je bedrijfswebsite. Probeer je zelf een eigen webshop te maken? Dan werk je ongetwijfeld ook vast ’s avonds en in het weekend aan je bedrijf. Ook die avonduren tellen dan mee.

Maar ook bij veel andere beroepen kun je gemakkelijk twee keer zoveel uren schrijven aan de belastingdienst dan aan klanten! Denk alleen maar aan het lezen van vakbladen, reistijd, administratie of online onderzoek. Ook de uren brainstormen met je partner over de juiste bedrijfsnaam zijn besteed aan de onderneming. Deze uren tellen allemaal mee!

Ook de uren die je ’s avonds of in het weekend aan je onderneming besteedt tellen mee.

De belangrijkste reden waarom je het urencriterium wilt halen is belastingvoordeel bij de inkomstenbelasting van ondernemers. Zo is het een van de eisen is voor de zelfstandigenaftrek. Bij starters komt de startersaftrek hier nog bovenop.

Denk je dat je het urencriterium niet haalt? Bijvoorbeeld omdat je ook in loondienst werkt? Dan kun je misschien de kleineondernemersregeling overwegen.

Als zzp’er het urencriterium bijhouden

Het aantal van 1.225 uren is een vakje dat je wel of niet aanvinkt bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Voor ondernemers bij wie dit aannemelijk is vanwege bedrijfscijfers of -activiteiten is dit voldoende. Ondernemers die bijvoorbeeld medewerkers hebben, een winkel met openingstijden hebben en enorme omzetten realiseren hoeven dus niet bij te houden hoeveel tijd ze nu werkelijk aan hun bedrijf hebben besteed.

Maar soms is het minder duidelijk. Of een zzp’er thuis veel tijd heeft besteed aan het vinden van klanten of dat die gewoon lekker voor de televisie heeft gehangen, is niet zomaar uit de bedrijfscijfers te halen. Als de belastingdienst hieraan twijfelt moet je je zakelijke uren en dus het urencriterium aannemelijk kunnen maken. Je kunt hiervoor losse software voor de urenregistratie aanschaffen maar je mag je uren ook bijhouden met aantekeningen in je agenda, via bonnetjes, oude offertes en je kilometeradministratie.

Als je twijfelt is een goede sluitende urenregistratie handig. Digitale software, zoals de gratis kalender van Google, is hiervoor bijvoorbeeld geschikt. Wees niet te kritisch maar houd alles echt goed bij. Als je volledig voor jezelf bent begonnen en dit dus je hoofdinkomen is dan ben je hier ook vaak in de avonduren of in de weekenden mee bezig en zit je al snel op het minimumaantal. Al betekent het wel dat je een jaar lang wekelijks een flink aantal uren echt met je onderneming bezig moet zijn.

Deze tekst lezen telt mee voor het urencriterium.

Urencriterium aantonen

uren bijhouden en aantonenAls je aangeeft dat je het minimum aan uren hebt behaald moet je dit kunnen aantonen. Hoe je het aantoont is een grijs gebied. Het bijhouden van de uren is niet verplicht, maar je moet het wel aannemelijk kunnen maken dat je het urencriterium hebt gehaald als je hier gebruik van maakt. Soms is dat heel makkelijk. Bijvoorbeeld voor ondernemers die het urencriterium aantonen met hun aantal declarabele uren, met de uren van personeel die blijkbaar begeleid zijn, of met het aantal offertes en gemaakte omzet.

Zolang het aannemelijk is dat je het urencriterium hebt gehaald, mag dat. Als jij het aantal uren kan onderbouwen zodat een belastingadviseur, of in een extremer geval een rechter, van mening raakt dat jij deze uren echt gewerkt hebt, is dit voldoende. Wil je het graag goed bijhouden, zodat je zelf ook inzicht hebt op wat je moet factureren of welke uren nuttig zijn besteed en welke niet? Dan kun je kiezen voor een urenregistratie-programma.

Ben je op zoek naar software om je uren en administratie mee bij te houden? Vergelijk gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Urencriterium en ziekte

Officieel gelden ziekte of arbeidsongeschiktheid niet als verzachtende omstandigheid als het urencriterium niet is gehaald. Er zijn wel andere uitzonderingen.

  • Er is een verlaagd urencriterium van 800 uur voor ondernemers die starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als je hieraan voldoet kom je in aanmerking voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Deze is het eerste jaar €12.000, het tweede jaar €8.000 en het derde jaar €4.000 (maar mag nooit hoger zijn dan de behaalde winst).
  • Bij zwangerschap geldt dat voor een periode van 16 weken niet gewerkte uren meetellen voor het urencriterium.

Urencriterium tijdens crisis

Het urencriterium is regelmatig onderwerp van gesprek. Zo is tijdens de financiële crisis en de coronacrisis bepaald dat die jaren het urencriterium minder streng beoordeeld werd omdat het tijdens een crisis voor veel ondernemers lastig is om voldoende klanten te vinden. Tijdens de coronacrisis heeft de belastingdienst aangegeven dat het de uren in de periode tussen 1 maart en 1 oktober niet gaat controleren. Andere jaren, wanneer het economisch beter gaat, kan het strenger optreden.

Het urencriterium is onderdeel van de administratie. Ga zelf je administratie opzetten, of lees wat er bij de boekhouding van een eenmanszaak of vof komt kijken.

Wordt het urencriterium afgeschaft?

De verschillende politieke partijen hebben allemaal verschillende plannen met betrekking tot het urencriterium. Sommige partijen willen het urencriterium afschaffen. Zo wilde GroenLinks tijdens de verkiezingen van 2010 dat het urencriterium werd afgeschaft. De mening van deze partij is dat ondernemers het in de meeste gevallen al moeilijk genoeg hebben als ze de uren niet kunnen vullen met werkzaamheden voor de eigen onderneming.

Als de belastingdienst dat dan ook nog eens afstraft door belastingvoordelen af te nemen omdat het urencriterium niet gehaald wordt maak je het de ondernemers extra moeilijk, zo vinden sommige partijen waaronder GroenLinks. Zij willen bijvoorbeeld het ondernemen in deeltijd extra stimuleren, maar dan moeten deze deeltijdwerkers wel dezelfde voordelen van het ondernemerschap genieten als andere ondernemers.

Het urencriterium bestaat nog altijd dus het plan van GroenLinks heeft het destijds niet gehaald. Maar meer partijen staan hier positief tegenover en het is dus de vraag of het urencriterium blijft bestaan.

Uren via boekhoudprogramma bijhouden? Je mag e-Boekhouden gratis uitproberen, of vergelijk zelf in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over het urencriterium zijn:

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Alle uren die je werkt aan je onderneming tellen mee voor het urencriterium. Dat zijn dus niet alleen de uren die je besteedt aan klanten of leveranciers, maar ook de uren dat je bezig was met een ondernemingsplan, het boekhouden, een website bouwen, of het uitzoeken van de juiste verzekeringen. Zelfs het lezen van deze website kun je noteren als tijd die je hebt besteed aan je bedrijf.

Wat als je urencriterium niet haalt?

Het is geen enkel probleem als je het urencriterium niet haalt, maar dat kan er wel voor zorgen dat je wat aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek of startersaftrek, kwijtraakt. Afhankelijk van je cijfers kan dat enkele duizenden euro’s aan belasting per jaar schelen!

Welk urenaantal geldt er voor een vof, bv of eenmanszaak?

Bij een vof of eenmanszaak is het urencriterium hetzelfde en geldt het per ondernemer. Als bij een vof dus één ondernemer er wel aan voldoet en een ander niet, zal alleen de ondernemer die voldoende uren aan de onderneming heeft besteed kans maken op de aftrekposten waarop het urencriterium van toepassing is.

Bij een bv is er geen urencriterium van toepassing.

Hoeveel uur is het urencriterium?

Om aan het urencriterium te voldoen moeten er minimaal 1.225 uur worden besteed aan de onderneming. Dat zijn 24 uur per week. Omgerekend zo’n drie werkdagen per week. Al tellen gewerkte uren in de avond of in het weekend ook mee, als je deze aan kunt tonen.

De urengrens is hard, maar het kan wel helpen als je veel meer zakelijke uren hebt gemaakt. Mocht de belastingdienst van mening zijn dat sommige uren niet tellen of dat je die onvoldoende kunt aantonen, is het handig als je een kleine buffer hebt.

In speciale gevallen, zoals zwangerschap, zijn er speciale regels voor ondernemers waarin een verlaagd urencriterium van toepassing is.

Hoe controleert de belastingdienst het urencriterium?

Meestal controleert de belastingdienst het urencriterium helemaal niet. Dat is ook logisch, want een onderneming met medewerkers, een winkel met openingstijden, of een bedrijf met enkele tonnen omzet, red je niet tenzij je er een minimum aan uren aan besteedt.

Bij zzp’ers waarbij het aantal uren minder voor de hand ligt, bijvoorbeeld omdat ze daarnaast ook in loondienst hebben gewerkt of omdat ze pas halverwege het jaar zijn gestart met het bedrijf, is de kans op controle groter. Als de belastingdienst besluit dat het urencriterium gecontroleerd moet worden zal een belastinginspecteur hierover in gesprek gaan met de ondernemer. Bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan de onderneming. Je moet het dan aannemelijk kunnen maken.