menu
e-boekhouden

Urencriterium

Het urencriterium is bij een eenmanszaak of vof nodig om aangemerkt te worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Jaarlijks moeten ondernemers minimaal 1225 uur bedrijfsmatig hebben gewerkt, om de ondernemersvoordelen te behalen die gelden bij de inkomstenbelasting. Wat zijn de regels, voordelen en vereisten van het urencriterium?

Inhoud:

Ondernemers moeten van de belastingdienst aan een urencriterium voldoen voor zij zich ondernemer mogen noemen. Tenminste, ondernemers met een eenmanszaak of vof. Daaronder vallen ook de meeste freelancers en zzp’ers. Voor  ondernemingsvormen als het besloten vennootschap is het niet van toepassing. De achterliggende gedachte is dat dit criterium erbij helpt om misbruik van ondernemersvoordelen tegen te gaan.

Wat is het urencriterium?

urencriteriumOndernemers hebben in vergelijking tot mensen in loondienst andere belastingvoordelen. Veel hiervan zijn best gunstig en bedoeld om het zelfstandig ondernemen te stimuleren. Om te zorgen dat niet heel Nederland zich als zzp’er inschrijft bij de Kamer van Koophandel en zo in aanmerking komt voor een belastingaftrek die kan oplopen tot een paar duizend euro, is er een minimum aan uren bepaald om in aanmerking te komen voor deze belastingaftrekposten. Dit minimum is 1225 uur per jaar en bekend als het urencriterium.

Om aan het urencriterium te voldoen moet je 1225 uur per jaar aan je bedrijf spenderen.

Verschil urencriterium bij eenmanszaak, vof of bv?

Voor ondernemers met een bv zijn er zware fiscale regels en hiervoor geldt het minimum aan uren dus niet, maar voor de eenmanszaak of vof geldt er een urencriterium. Hiermee wordt (mede) bepaald of het gaat om een actieve zelfstandige ondernemer of dat het mogelijk een slapende KvK-inschrijving is. Per kalenderjaar, dus van 1 januari tot 31 december, moet je minimaal 1225 uur aan de onderneming besteden. Helaas is dit vooral het eerste ondernemingsjaar erg lastig, omdat je vaak al halverwege een jaar bent als je je inschrijft bij de KvK.

Daarnaast zijn er nog enkele losse eisen waarvan sommige vrij logisch te verklaren zijn. Je mag bijvoorbeeld niet al met pensioen zijn omdat je dan al onder andere belastingregels valt. En in speciale gevallen, zoals zwangerschap, zijn er speciale regels voor ondernemers waarin een verlaagd urencriterium van toepassing is.

Welke uren tellen mee?

urencriterium vooral zzp belangrijkVoor het urencriterium tellen alle uren mee, afgerond op hele uren, die je besteedt aan je eigen onderneming. Dat hoeven dus niet allemaal declarabele uren te zijn! Bij veel beroepen kun je gemakkelijk twee keer zoveel uren schrijven aan de Belastingdienst dan aan klanten! Denk alleen maar aan het lezen van vakbladen, reistijd, administratie, het op internet onderzoeken van allerlei zaken, communiceren met klanten, maar ook de uren brainstormen met je partner over de juiste bedrijfsnaam zijn besteed aan de onderneming. Deze uren tellen allemaal mee!

De belangrijkste reden waarom je het urencriterium wilt halen is in de meeste gevallen omdat het van invloed kan zijn op de aangifte voor de inkomstenbelasting van ondernemers. Zo is het een van de eisen is voor de zelfstandigenaftrek. Bij starters komt de startersaftrek hier nog bovenop.

Ben je op zoek naar software om je uren mee bij te houden? Vergelijk gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Als zzp’er het urencriterium bijhouden

Het aantal van 1225 uren is een vakje dat je wel of niet aanvinkt bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Voor ondernemers bij wie dit aannemelijk is vanwege bedrijfscijfers of -activiteiten is dit voldoende. Ondernemers die bijvoorbeeld medewerkers hebben, een winkel met openingstijden hebben en enorme omzetten realiseren hoeven dus niet bij te houden hoeveel tijd ze nu werkelijk aan hun bedrijf hebben besteed.

Maar soms is het minder duidelijk. Of een zzp’er thuis veel tijd heeft besteed aan het vinden van klanten of dat die gewoon lekker voor de televisie heeft gehangen, is niet zomaar uit de bedrijfscijfers te halen. Als de belastingdienst hieraan twijfelt moet je je zakelijke uren en dus het urencriterium aannemelijk kunnen maken. Je kunt hiervoor losse software voor de urenregistratie aanschaffen maar je mag je uren ook bijhouden met aantekeningen in je agenda, via bonnetjes, oude offertes en je kilometeradministratie.

Als je twijfelt is een goede sluitende urenregistratie handig. Digitale software, zoals de gratis Google Calendar is hiervoor bijvoorbeeld geschikt. Wees niet te kritisch maar houd alles echt goed bij. Als je echt voor jezelf bent begonnen en dit dus je hoofdinkomen is dan zul je merken dat door alle uren die je kunt maken in de avonduren of in de weekenden het op zich niet zo moeilijk is als je echt voor de onderneming gaat.

Met een beetje onderzoek op internet op zoek naar de goedkoopste verzekering of het lezen van bijvoorbeeld deze internetpagina, ben je al snel weer een uur verder. Maar toch betekent het wel dat je een jaar lang wekelijks een flink aantal uren echt met je onderneming bezig moet zijn.

Deze tekst lezen telt mee voor het urencriterium.

Urencriterium aantonen

urencriterium bijhoudenAls je aangeeft dat je het minimum aan uren hebt behaald moet je dit kunnen aantonen. Hoe je het aantoont is een grijs gebied. Het bijhouden van de uren is niet verplicht, maar je moet het wel aannemelijk kunnen maken dat je het urencriterium hebt gehaald als je hier gebruik van maakt. Soms is dat heel makkelijk. Bijvoorbeeld voor ondernemers die het urencriterium aantonen met hun aantal declarabele uren, met de uren van personeel die blijkbaar begeleid zijn, of met het aantal offertes en gemaakte omzet.

Zolang het aannemelijk is dat je het urencriterium hebt gehaald, mag dat. Als jij het aantal uren kan onderbouwen zodat een belastingadviseur, of in een extremer geval een rechter, van mening raakt dat jij deze uren echt gewerkt hebt, is dit voldoende. Wil je het graag goed bijhouden, zodat je zelf ook inzicht hebt op wat je moet factureren of welke uren nuttig zijn besteed en welke niet? Dan kun je kiezen voor handige urensoftware.

Ben je op zoek naar software om je uren en administratie mee bij te houden? Vergelijk gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Urencriterium en ziekte

Officieel gelden ziekte of arbeidsongeschiktheid niet als verzachtende omstandigheid als het urencriterium niet is gehaald. Er zijn wel andere uitzonderingen.

  • Er is een verlaagd urencriterium van 800 uur voor ondernemers die starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als je hieraan voldoet kom je in aanmerking voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Deze is het eerste jaar €12.000, het tweede jaar €8.000 en het derde jaar €4.000 (maar mag nooit hoger zijn dan de behaalde winst).
  • Bij zwangerschap geldt dat voor een periode van 16 weken niet gewerkte uren meetellen voor het urencriterium.

Urencriterium tijdens crisis

Het urencriterium is regelmatig onderwerp van gesprek. Zo is tijdens de financiële crisis en de corona-crisis bepaald dat de belastingdienst die jaren het urencriterium minder streng zou beoordelen omdat het tijdens een crisis voor veel ondernemers lastig is om voldoende klanten te vinden. Andere jaren, wanneer het economisch beter gaat, kan de belastingdienst strenger optreden.

Wordt het urencriterium afgeschaft?

De verschillende politieke partijen hebben allemaal verschillende plannen met betrekking tot het urencriterium. Verschillende partijen willen dat het urencriterium wordt afgeschaft. Zo wilde GroenLinks tijdens de verkiezingen van 2010 dat het urencriterium werd afgeschaft. De mening van deze partij is dat ondernemers het in de meeste gevallen al moeilijk genoeg hebben als ze de uren niet kunnen vullen met de eigen onderneming. Ze zijn van mening dat als ondernemers het niet halen het werk blijkbaar al beperkt was.

Als de belastingdienst dat dan ook nog eens afstraft door fiscale voordelen af te nemen omdat het urencriterium niet gehaald wordt maak je het de ondernemers extra moeilijk, zo vinden sommige partijen waaronder GroenLinks. Zij willen bijvoorbeeld het ondernemen in deeltijd extra stimuleren, maar dan moeten deze deeltijdwerkers wel dezelfde voordelen van het ondernemerschap genieten als andere ondernemers.

Het urencriterium bestaat nog altijd dus het plan van GroenLinks heeft het destijds niet gehaald. Maar meer partijen staan hier positief tegenover en het is dus de vraag of het urencriterium zal blijven bestaan.

Ben je op zoek naar software om je uren mee bij te houden? Vergelijk gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over het urencriterium zijn:

Hoeveel uur is het urencriterium?

Om aan het urencriterium te voldoen moeten er minimaal 1225 uur worden besteed aan de onderneming. Deze grens is hard, maar het kan wel helpen als je veel meer zakelijke uren hebt gemaakt. Mocht de belastingdienst van mening zijn dat sommige uren niet tellen of dat je die onvoldoende kunt aantonen, is het handig als je een kleine buffer hebt.

In speciale gevallen, zoals zwangerschap, zijn er speciale regels voor ondernemers waarin een verlaagd urencriterium van toepassing is.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Alle uren die je maakt voor je onderneming tellen mee. Dat zijn dus niet alleen de klanten die je besteedt aan klanten of leveranciers, maar ook de uren dat je bezig was met boekhouden, aan het schrijven van een ondernemingsplan, het vinden van klanten of het uitzoeken van de juiste verzekeringen. Zelfs het lezen van deze website kun je noteren als tijd die je hebt besteed aan je bedrijf.

Wat als je urencriterium niet haalt?

Het is geen enkel probleem als je het urencriterium niet haalt, maar dat kan er wel voor zorgen dat je wat aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek of startersaftrek, kwijtraakt. Afhankelijk van je cijfers kan dat enkele duizenden euro’s aan belasting per jaar schelen!

Hoe controleert de belastingdienst het urencriterium?

Meestal controleert de belastingdienst het urencriterium helemaal niet. Dat is ook logisch, want een onderneming met medewerkers, een winkel met openingstijden, of een bedrijf met enkele tonnen omzet, red je niet tenzij je er een minimum aan uren aan besteedt.

Bij zzp’ers waarbij het aantal uren minder voor de hand ligt, bijvoorbeeld omdat ze daarnaast ook in loondienst hebben gewerkt of omdat ze pas halverwege het jaar zijn gestart met het bedrijf, is de kans op controle groter. Als de belastingdienst besluit dat het urencriterium gecontroleerd moet worden zal een belastinginspecteur hierover in gesprek gaan met de ondernemer. Bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan de onderneming. Je moet het dan aannemelijk kunnen maken.

Welk urenaantal geldt er voor een vof, bv of eenmanszaak?

Bij een vof of eenmanszaak is het urencriterium hetzelfde maar geldt per ondernemer. Als bij een vof dus één ondernemer er wel aan voldoet en een ander niet, zal alleen de ondernemer die voldoende uren aan de onderneming heeft besteed kans maken op de aftrekposten waarop het urencriterium van toepassing is.

Bij een bv is er geen urencriterium van toepassing.