Urencriterium

Voor sommige belastingvoordelen moeten zelfstandig ondernemers soms eerst voldoen aan het urencriterium. Jaarlijks moet je als ondernemer voor de inkomstenbelasting dan minimaal 1.225 uur besteden aan je bedrijf. De regels vanuit de belastingdienst en fiscale voordelen als je eraan voldoet.

Inhoud:

Wat is het urencriterium?

Voldoen aan het urencriteriumvoor ondernemers met een eenmanszaak of vof recht hebben op fiscale voordelen, zoals de starters- of zelfstandigenaftrek, moeten ze bij de aangifte inkomstenbelasting voldoen aan een urencriterium.

Per kalenderjaar, van 1 januari tot 31 december, moet je minimaal 1.225 uur aan de onderneming besteden. Het urencriterium geldt voor alle ondernemers met een eenmanszaak of vof. Belangrijk voor de meeste freelancers en zzp’ers, al is het niet van toepassing bij een besloten vennootschap.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl, SnelStart of MoneyMonk vrijblijvend uit. Meer dan 100.000+ ondernemers gingen je voor.

Doel van het urencriterium

Tijd besteden aan je ondernemingMet een eigen bedrijf heb je, in vergelijking tot mensen in loondienst, fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek of startersaftrek. Deze moeten het zelfstandig ondernemerschap stimuleren.

Om te voorkomen dat heel Nederland zich als zzp’er inschrijft bij de Kamer van Koophandel voor deze ondernemersaftrek, is er hiervoor een minimum aan gewerkte uren bepaald.

Dit minimum is 1.225 uur per jaar en moet misbruik van ondernemersvoordelen voorkomen. Het is een voorwaarde als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Het urenminimum geldt per persoon en bij een vof moet elke eigenaar er zelf aan voldoen om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek.

Naast het urencriterium zijn er meer voorwaarden waarvan sommige vrij logisch te verklaren zijn. Je mag bijvoorbeeld niet al met pensioen zijn omdat je dan al onder andere belastingregels valt. In speciale gevallen, zoals zwangerschap, zijn er speciale regels waarin een verlaagd urencriterium van toepassing is.

Om aan het urencriterium te voldoen moet je 1.225 uur per jaar aan je bedrijf spenderen.

1.225 uur tussen 1 januari en 31 december

Om te voldoen aan het urencriterium moet je 1.225 uur aan je onderneming werken, zo’n drie volle werkdagen per week, per kalenderjaar. In het eerste ondernemingsjaar is dat vaak lastig. Bij de start ben je vaak al halverwege het jaar, waardoor je naar verhouding verhouding de laatste maanden meer tijd moet besteden aan de onderneming. Toch geldt ook in dat kalenderjaar hetzelfde urenaantal.

Je doet de urenregistratie zelf en bepaalt dus zelf of je het urenaantal hebt behaald, of niet. Al kan de belastingdienst jouw berekening wel willen controleren.

Zoek je een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf programma's vergelijken? Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s.

Welke uren tellen mee?

alle uren die je besteedt aan je onderneming tellen meeJe moet 24 uur per week werken aan je onderneming. Misschien denk je dat je niet zoveel werkzaamheden hebt, maar voor het urencriterium tellen alle uren mee, afgerond op hele uren, die je besteedt aan je eigen onderneming.

Het gaat om gewerkte uren en die hoeven dus geen declarabele uren te zijn. Ook tijd die jij besteedt aan social media, je boekhouding of je bedrijfswebsite telt mee. Bouw je ’s avonds en in het weekend aan een eigen webshop? Ook die uren tellen mee voor het urencriterium.

Veel beroepen hebben te maken met dit soort indirecte uren. Het is niet ongebruikelijk dat je twee keer zoveel tijd aan je onderneming besteedt dan wat je doorrekent aan klanten doordat je veel tijd steekt in reistijd, administratie of je eigen website.

Ook de tijd die je ’s avonds of in het weekend aan je onderneming besteedt telt mee.

De belangrijkste reden waarom je het urencriterium wilt halen zijn fiscale voordelen bij de inkomstenbelasting die gelden voor ondernemers. Zo is het een van de eisen voor de zelfstandigenaftrek,  startersaftrek en andere belastingvoordelen. Het is niet nodig voor de mkb-winstvrijstelling.

Denk je dat je het urencriterium niet haalt? Bijvoorbeeld omdat je ook in loondienst werkt? Dan kun je misschien de kleineondernemersregeling overwegen.

Als zzp’er je uren bijhouden

Gewerkte uren als ondernemerHet aantal van 1.225 uren is een vakje dat je wel of niet aanvinkt bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Voor ondernemers bij wie dit aannemelijk is vanwege bedrijfscijfers of -activiteiten is dit voldoende.

Ondernemers die bijvoorbeeld medewerkers hebben, een winkel met openingstijden hebben en een enorme omzet realiseren hoeven dus niet bij te houden hoeveel tijd ze nu werkelijk aan hun bedrijf hebben besteed.

Maar soms is het aantal gewerkte uren minder duidelijk. Of een zzp’er thuis veel tijd heeft besteed aan het vinden van klanten of dat die voor de televisie heeft gehangen, is niet zomaar uit de bedrijfscijfers te halen. Als de belastingdienst hieraan twijfelt moet je je zakelijke uren aannemelijk kunnen maken. Je kunt hiervoor losse software voor de urenregistratie aanschaffen maar je mag je uren ook bijhouden met aantekeningen in je agenda, via bonnetjes, oude offertes en je kilometeradministratie.

Als je twijfelt of je het urencriterium haalt is een goede sluitende urenregistratie handig. Digitale software, zoals een Excel-bestand of de gratis kalender van Google, is hiervoor bijvoorbeeld geschikt. Houd alles echt goed bij. Als je volledig voor jezelf bent begonnen en dit dus je hoofdinkomen is dan ben je hier ook vaak ’s avonds of in de weekenden mee bezig en zit je al snel op het minimumaantal. Al betekent het wel dat je een jaar lang wekelijks een flink aantal uren echt met je onderneming bezig moet zijn.

Het lezen van deze tekst telt mee voor het urencriterium.

Urencriterium aantonen

uren bijhouden en aantonenAls je aangeeft dat je het minimum aan uren hebt behaald moet je dit kunnen aantonen aan de belastingdienst.

Hoe je dat doet is een grijs gebied. Het bijhouden van de uren is niet verplicht, maar je moet het wel aannemelijk kunnen maken dat je echt voldoet aan het urencriterium als je hier gebruik van maakt. Soms is dat heel makkelijk. Bijvoorbeeld voor ondernemers die het aantonen met hun aantal declarabele uren, met de uren van personeel die blijkbaar begeleid zijn, of met het aantal offertes en gemaakte omzet.

Zolang het aannemelijk is dat je aan het urencriterium voldoet, mag dat. Een urenregistratie is dan niet nodig. Als jij het aantal uren kan onderbouwen zodat een belastingadviseur, of in een extremer geval een rechter, van mening raakt dat jij deze uren echt gewerkt hebt, is dit voldoende. Wil je het graag goed bijhouden, zodat je zelf ook inzicht hebt op wat je moet factureren of welke uren nuttig zijn besteed en welke niet? Dan kun je kiezen voor een urenregistratie-programma.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl, SnelStart of MoneyMonk vrijblijvend uit. Meer dan 100.000+ ondernemers gingen je voor.

Arbeidsongeschiktheid en zwangerschap

Officieel gelden ziekte of arbeidsongeschiktheid niet als verzachtende omstandigheid als het urencriterium niet is gehaald. Er zijn wel andere uitzonderingen die voor een aangepast urencriterium kunnen zorgen.

  • Voor de startersaftrek geldt een verlaagd urencriterium bij arbeidsongeschiktheid van 800 uur voor ondernemers die starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze is het eerste jaar €12.000, het tweede jaar €8.000 en het derde jaar €4.000, maar mag nooit hoger zijn dan de behaalde winst. De startersaftrek geldt alleen als je de vijf voorafgaande jaren geen gebruik van hebt gemaakt.
  • Bij zwangerschap geldt dat voor een periode van 16 weken niet gewerkte uren meetellen voor het urencriterium.

Uren maken tijdens een crisis

covid-19In de jaren rond corona en de financiële crisis werd het urencriterium minder streng beoordeeld omdat het in die periodes voor veel ondernemers lastig is om voldoende klanten te vinden.

De belastingdienst controleert steekproefsgewijs. Tijdens de coronacrisis heeft het aangegeven dat het de uren in de periode tussen 1 maart en 1 oktober niet ging controleren. Andere jaren, wanneer het economisch beter gaat, kan het strenger optreden.

Wil je een eigen bedrijf starten en zelf je administratie opzetten? Zie dan ook onze informatie over het  boekhouden en de belasting(en) die bij een eenmanszaak of vof komen kijken.

Wordt het urencriterium afgeschaft?

De politieke partijen hebben allemaal verschillende plannen rond de fiscale voordelen voor ondernemers. Sommige partijen willen het urencriterium afschaffen. Zo wilde GroenLinks tijdens de verkiezingen van 2010 het minimum aan gewerkte uren afschaffen. De mening van deze partij is dat ondernemers het al moeilijk genoeg hebben als ze de uren niet kunnen vullen met werkzaamheden voor de eigen onderneming.

Als de belastingdienst dat dan bestraft door belastingvoordelen af te nemen indien het urencriterium niet is gehaald maak je het ondernemers extra moeilijk, vinden sommige partijen waaronder GroenLinks. Zij willen bijvoorbeeld het ondernemen in deeltijd extra stimuleren, maar dan moeten deze deeltijdwerkers wel dezelfde voordelen van het ondernemerschap genieten als andere ondernemers.

Het urencriterium bestaat nog altijd maar meer partijen staan positief tegenover een versoepeling en het is dus de vraag of deze voorwaarde voor belastingvoordelen blijft bestaan.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl, SnelStart of MoneyMonk vrijblijvend uit. Meer dan 100.000+ ondernemers gingen je voor.

zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over het urencriterium zijn:

Welke uren tellen mee?

Al je werktijd telt mee voor het urencriterium. De directe uren die je besteedt aan klanten of leveranciers, maar ook indirecte uren waarin je tijd besteedt aan een ondernemingsplan, het boekhouden, een website maken, of het uitzoeken van de juiste verzekeringen. Zelfs het lezen van deze website kun je noteren als werktijd voor je bedrijf.

Wat als je urencriterium niet haalt?

De belastingdienst vindt het geen probleem als je het urencriterium niet haalt, maar op de aangifte inkomstenbelasting kun je aftrekposten als de zelfstandigenaftrek of startersaftrek verliezen. Afhankelijk van je cijfers kan dat enkele duizenden euro’s aan belasting per jaar schelen.

Weet je vooraf al zeker dat je het niet haalt en wil je juist administratie beperken? Dan is de kleineondernemersregeling misschien wat voor jou.

Welk urenaantal geldt er voor een vof, bv of eenmanszaak?

Bij een vof of eenmanszaak is het urencriterium hetzelfde en geldt het per ondernemer. Als bij een vof dus één ondernemer er wel aan voldoet en een ander niet, kan alleen de ondernemer die voldoende uren aan de onderneming heeft besteed kans maken op de aftrekposten waarop het van toepassing is.

Bij een bv is er geen urencriterium van toepassing.

Hoeveel uur is het urencriterium?

Om aan het urencriterium te voldoen moeten er minimaal 1.225 uur worden besteed aan de onderneming. Dat zijn 24 uur per week. Omgerekend zo’n drie werkdagen per week. Al tellen gewerkte uren in de avond of in het weekend ook mee, als je deze kunt aantonen.

De urengrens is hard, maar het kan wel helpen als je veel meer zakelijke uren hebt gemaakt. Mocht de belastingdienst van mening zijn dat sommige uren niet tellen of dat je die onvoldoende kunt aantonen, is het handig als je een kleine buffer hebt.

In speciale gevallen, zoals zwangerschap, zijn er speciale regels voor ondernemers waarin een verlaagd urencriterium van toepassing is.

Hoe controleert de belastingdienst het urencriterium?

Meestal controleert de belastingdienst het urencriterium helemaal niet. Dat is ook logisch, want een onderneming met medewerkers, een winkel met openingstijden of een bedrijf met enkele tonnen omzet, red je niet tenzij je er een minimum aan uren aan besteedt.

Bij zzp’ers waarbij het aantal uren minder voor de hand ligt, bijvoorbeeld omdat ze daarnaast ook in loondienst hebben gewerkt of omdat ze pas halverwege het jaar zijn gestart met het bedrijf, is de kans op controle groter. Als de belastingdienst het urencriterium controleert gaat een belastinginspecteur hierover in gesprek met de ondernemer. Bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan de onderneming. Je moet het dan aannemelijk kunnen maken.