BTW-aangifte doen

Als ondernemer moet je periodiek – meestal ieder kwartaal – zelf btw-aangifte doen. Btw staat voor ‘belasting over de toegevoegde waarde’ en is hetzelfde als de omzetbelasting. Hoe doe je deze aangifte, hoe bereken je het btw-bedrag en wanneer betaal je?

Inhoud:

Wat is de btw-aangifte?

zelf online btw-aangifte doenBedrijven moeten belasting rekenen over hun omzet. Op elke rekening of factuur rekenen bedrijven btw (bruto toegevoegde waarde) over het bedrag. Deze btw wordt door de belastingdienst omzetbelasting genoemd. Bedrijven moeten deze omzetbelasting afdragen aan de overheid.

Omzetbelasting die bedrijven aan andere bedrijven betalen mogen ze in mindering brengen. Je moet zelf een administratie opzetten waarin je bijhoudt hoeveel btw je van klanten ontvangt of hebt betaald aan andere bedrijven. Tijdens een btw-aangifte moet je dit doorgeven aan de belastingdienst. Uit de aangifte blijkt dan het verschil wat je moet betalen, of terugkrijgt als je meer btw hebt betaald dan ontvangen.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl of MoneyMonk vrijblijvend uit. 100.000+ mkb-ondernemers gingen je voor.

Wanneer btw-aangifte doen?

digitaal btw-aangifte doenZodra je bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ziet de belastingdienst jou als ondernemer voor de btw. Je moet dan direct btw berekenen over je omzet en bij het eerste tijdvak aangifte doen van de btw. Voor het mkb is het gangbaar om de btw-aangifte telkens na een afgerond kwartaal te doen, maar er zijn ook andere tijdvakken mogelijk.

Als je aangiftes te laat of niet hebt ingediend, of te laat hebt overgemaakt, kan de belastingdienst vragen om vaker aangifte te doen. De eerste keer kom je vaak weg met een waarschuwing, maar bij een tweede keer of ernstige overtreding kan de belastingdienst een boete opleggen en/of eisen dat je vaker aangifte doet.

De meeste bedrijven uit het mkb doen elk kwartaal aangifte over omzetbelasting.

Als je meer dan vijftienduizend euro btw per tijdvak ontvangt mag je maandelijks je btw-aangifte doen. Daarnaast kan het zijn dat de belastingdienst je verplicht om de aangifte vaker dan eens per kwartaal te doen. Het tijdvak voor de aangifte van de omzetbelasting kan dus per onderneming verschillen. Er zijn zelfs ondernemers die geen aangifte hoeven te doen.

Kleineondernemersregeling

Heb je minder dan twintigduizend euro omzet per jaar? Dan kom je soms in aanmerking voor de KOR-regeling. Bij deze regeling hoef je zelf geen btw meer te rekenen op je facturen, maar mag je de betaalde btw ook niet verrekenen als voorbelasting. Je hoeft dan geen btw-aangifte meer te doen en werkt dan eigenlijk grotendeels buiten de omzetbelasting om.

Zoek je een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf programma's vergelijken? Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s.

Wanneer moet de btw-aangifte binnen zijn?

Je btw-aangifte dient bij de belastingdienst binnen te zijn, uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de periode waarover jij aangifte doet. Voorbeeld: als je aangifte doet over het eerste kwartaal (januari tot maart) dan moet je aangifte voor 30 april bij de belastingdienst binnen zijn.

Ook hier is weer een uitzondering mogelijk. Doe je namelijk de aangifte maar één keer per jaar dan moet de aangifte voor 1 april van het jaar daarop binnen zijn. Voorbeeld: als je de aangifte doet over het jaar 2023 dan dient de aangifte uiterlijk op 1 april 2024 bij de belastingdienst binnen te zijn.

Digitaal omzetbelastingaangifte doen

Je bent verplicht om digitaal aangifte te doen. Veel ondernemers doen dit via de website van de belastingdienst. Na de inschrijving ontvang je een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je kunt inloggen op de site van de belastingdienst. Daar vind je alle aangiftes voor ondernemers.

De allereerste keer dat je de aangifte van de btw doet kan dit wel wat tijd kosten maar als je een tijdje ondernemer bent en al heel wat kwartalen op deze manier digitaal aangifte hebt gedaan word je er wel handiger in.

online aangifte omzetbelasting doen via belastingdienst
Je kunt zelf de btw-aangifte doen via de site van de belastingdienst.

Aangifte doen via aangiftesoftware

Je moet digitaal aangifte doen maar bent niet verplicht om dit via de formulieren van de Belastingdienst te doen. Je kunt ook de omzetbelasting aangeven via aangiftesoftware. Er zijn er veel boekhoudprogramma’s die de btw-aangifte voor je kunnen doen direct vanuit het boekhoudprogramma zelf.

Je moet online aangifte doen maar via software is dit vrij eenvoudig.

Als je hier regelmatig in werkt dan zijn de cijfers meestal al vrijwel helemaal ingediend en is het dus in een paar minuten gedaan. Als je geen boekhoudprogramma gebruikt maar de btw zelf bijhoudt, bijvoorbeeld via Excel, dan moet je zelf de berekeningen maken, de btw-aangifte invullen en digitaal indienen.

Hoeveel btw moet je betalen

Tijdens je aangifte bereken je zelf hoeveel btw je aan de belastingdienst moet afdragen. Als het goed is heb je in je boekhouding bijgehouden hoeveel btw je hebt verrekend aan je klanten en hoeveel btw je zelf hebt betaald aan leveranciers.

Het verschil hiertussen is simpel gezegd de btw die je betaalt aan de belastingdienst of juist terugkrijgt. Let er bij het opgeven van je btw-aangifte op dat wanneer je zaken doet in het buitenland je vaak ook intracommunautaire aangifte moet doen.

Betaalde btw geef je op bij voorbelasting

Voorbelasting is btw die je hebt betaald bij jouw uitgaven. Denk aan de btw die aan leveranciers is betaald, of betaalde omzetbelasting over kantoorkosten. Je kunt dit bedrag zelf vinden in je eigen boekhouding, door alle betaalde btw uit die periode bij elkaar op te tellen. Het totaal van dit bedrag geef je op in de aangifte als voorbelasting.

Een ingediende aangifte wijzigen

Zodra je een aangifte hebt verstuurd kun je deze niet meer wijzigen. Als je fouten ontdekt in de aangifte dan kun je correcties tot duizend euro in de volgende btw-aangifte verwerken, met uitzondering van correcties op de kleineondernemersregeling.

Correcties groter dan duizend euro kun je indienen met een suppletieaangifte. Feitelijk stuur je een nieuwe btw-aangifte, waarin je wederom alle velden opnieuw invult, naar de belastingdienst ter correctie.

Btw-aangifte doen via een online boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de btw-aangifte zijn:

Wat is de btw-aangifte?

De btw-aangifte wordt ook wel omzetbelastingaangifte genoemd. Ondernemers moeten ontvangen btw afdragen aan de belastingdienst. Dit doen ze tijdens de aangifte van de btw. Je kunt dit eenvoudig online doen via de site van de belastingdienst, maar dit ook doen via een boekhoudprogramma of uitbesteden aan een boekhouder.

Wanneer moet je btw-aangifte doen?

Kleine ondernemers doen de btw-aangifte meestal per kwartaal. Maar wanneer de btw-aangifte binnen moet zijn, kan per onderneming verschillen. Er zijn ook andere tijdvakken mogelijk en als je bent goedgekeurd voor de kleineondernemersregeling hoef je soms zelfs helemaal geen btw-aangifte meer te doen.

Hoe moet je btw-aangifte doen?

Je mag zelf besluiten hoe je de btw-aangifte doet. De meeste boekhoudprogramma’s maken het simpel om zelf de btw-aangiftes te versturen, maar je kunt deze ook via de site van de belastingdienst indienen. Ook kun je de aangiftes uitbesteden aan een boekhouder.

Hoe moet ik de btw-aangifte betalen?

Als je de btw-aangifte hebt ingediend en hieruit blijkt dat je een bedrag aan btw betalen moet aan de belastingdienst dan dien je dit zelf over te maken. Op het overzicht van de btw-aangifte staat een betalingskenmerk voor de betaling. Sinds 2022 kun je de btw ook betalen via iDEAL.

Wat moet ik doen als de termijn van de aangifte is verstreken?

Als je te laat bent met je aangifte moet je deze alsnog doen. Als je door ziekte of een internetstoring één keer enkele dagen later bent is dat meestal geen probleem. Als het de eerste keer is dat je te laat bent, en binnen 7 dagen blijft, krijg je alleen een waarschuwing. Daarna krijg je een boete. De hoogte daarvan is afhankelijk van de ernst van de situatie.