Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

BTW-aangifte doen

Als ondernemer moet je periodiek – meestal ieder kwartaal – btw-aangifte doen. Btw staat voor ‘belasting over de toegevoegde waarde’ en is hetzelfde als de omzetbelasting. Hoe doe je btw-aangifte, hoe bereken je het btw-bedrag en wanneer betaal je?

Inhoud:

Wanneer btw-aangifte doen?

De btw die je ziet op facturen wordt door de belastingdienst omzetbelasting genoemd. Dit dien je af te dragen aan de belastingdienst. Het is voor kleine ondernemers gangbaar dat ze de btw-aangifte per kwartaal doen, maar er zijn ook andere tijdvakken mogelijk. Wanneer de btw-aangifte binnen moet zijn, kan per onderneming verschillen en er zijn zelfs ondernemers die geen aangifte hoeven te doen.

Bij de kleineondernemersregeling hoef je soms geen btw-aangifte meer te doen.

btw-aangifteHeb je minder dan twintigduizend euro omzet per jaar? Dan kom je soms in aanmerking voor de KOR-regeling. Bij deze regeling hoef je geen btw meer te rekenen op je facturen, maar mag je de betaalde btw ook niet verrekenen als voorbelasting. Je hoeft dan geen btw-aangifte meer te doen en werkt dan eigenlijk grotendeels buiten het btw-systeem om.

Als je meer dan vijftienduizend euro btw per kwartaal ontvangt mag je maandelijks je btw-aangifte doen. Daarnaast kan het zijn dat de belastingdienst je verplicht om de btw-aangifte vaker dan eens per kwartaal te doen. Bijvoorbeeld als je de aangiftes te laat of niet hebt ingediend, of te laat hebt overgemaakt. De eerste keer kom je vaak weg met een waarschuwing, maar bij een tweede keer of ernstige overtreding kunnen daarbij ook boetes worden uitgedeeld.

BTW-aangifte doen via software? Probeer e-Boekhouden gratis! Liever zelf pakketten vergelijken? Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s!

Wanneer moet de omzetbelastingaangifte binnen zijn?

Je btw-aangifte dient bij de belastingdienst binnen te zijn, uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de periode waarover jij aangifte doet. Voorbeeld: als je aangifte doet over het eerste kwartaal (januari tot maart) dan moet je aangifte voor 30 april bij de belastingdienst binnen zijn.

Ook hier is weer een uitzondering mogelijk. Doe je namelijk de aangifte maar één keer per jaar dan moet de aangifte voor 1 april van het jaar daarop binnen zijn. Voorbeeld: als je de aangifte doet over het jaar 2019 dan dient de aangifte uiterlijk op 1 april 2020 bij de belastingdienst binnen te zijn.

Digitaal de btw-aangifte doen

Sinds 2012 ben je verplicht om digitaal aangifte te doen bij de belastingdienst. Veel ondernemers doen dit via de website van de belastingdienst. De allereerste keer dat je btw-aangifte gaat doen zal dit wel wat tijd kosten om uit te vogelen. Maar als je een tijdje ondernemer bent en al heel wat kwartalen de aangifte op deze manier hebt verstuurd wordt je er wel handiger in.

Je kunt zelf de btw-aangifte doen via de site van de belastingdienst.

Aangifte doen via aangiftesoftware

Het is niet verplicht om de aangifte via de site van de Belastingdienst te versturen. Je kunt ook gebruikmaken van aangiftesoftware. Tegenwoordig zijn er veel boekhoudprogramma’s die de btw-aangifte voor je kunnen doen direct vanuit het boekhoudprogramma zelf. Als je hier regelmatig in werkt dan zijn de cijfers meestal al vrijwel helemaal ingediend en is het dus in een paar minuten gedaan.

Als je geen boekhoudprogramma gebruikt maar de btw zelf bijhoudt, bijvoorbeeld via Excel, dan zul je dus zelf de berekeningen moeten maken, de btw-aangifte moeten invullen en digitaal moeten indienen.

Hoeveel btw moet je betalen

Tijdens je aangifte bereken je zelf hoeveel btw je aan de belastingdienst moet afdragen. Als het goed is heb je in je administratie bijgehouden hoeveel btw je hebt verrekend aan je klanten en hoeveel btw je zelf hebt betaald aan leveranciers. Het verschil hiertussen is simpel gezegd de btw die je betaalt aan de belastingdienst of juist van ze terugkrijgt.

Voor meer informatie over hoeveel btw je moet betalen, kijk je op de site van de belastingdienst. In een aantal denkbare gevallen betaal jij echter niet de btw, maar de ondernemer aan wie je diensten of goederen levert. Je verlegt dan als het ware de btw naar die ondernemer. Dit wordt ook wel de verleggingsregeling genoemd.

Let er bij het opgeven van je btw-aangifte op dat wanneer je zaken doet in het buitenland je vaak ook intracommunautaire aangifte moet doen.

BTW-aangifte doen via een online boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de btw-aangifte zijn:

Wat is de btw-aangifte?

De btw-aangifte wordt ook wel omzetbelastingaangifte genoemd. Ondernemers moeten ontvangen btw afdragen aan de belastingdienst. Dit doen ze tijdens de btw-aangifte. Je kunt dit doen via de site van de belastingdienst, maar dit ook doen via een boekhoudprogramma of uitbesteden aan een boekhouder.

Wanneer moet je btw-aangifte doen?

Kleine ondernemers doen de btw-aangifte meestal per kwartaal. Maar wanneer de btw-aangifte binnen moet zijn, kan per onderneming verschillen. Er zijn ook andere tijdvakken mogelijk en als je bent goedgekeurd voor de kleineondernemersregeling hoef je soms zelfs helemaal geen btw-aangifte meer te doen.

Hoe moet je btw-aangifte doen?

Je mag zelf besluiten hoe je de btw-aangifte doet. De meeste boekhoudprogramma’s maken het simpel om zelf de btw-aangiftes te versturen, maar je kunt deze ook via de site van de belastingdienst indienen. Ook kun je de aangiftes uitbesteden aan een boekhouder.

Wat is voorbelasting?

Voorbelasting is btw die al is betaald over gemaakte uitgaven. Denk aan de btw die aan leveranciers is betaald, of betaalde btw over kantoorkosten. Je kunt dit bedrag meestal zelf vinden in je eigen boekhouding, door alle betaalde btw uit die periode bij elkaar op te tellen.

Hoe moet ik de btw-aangifte betalen?

Als je de btw-aangifte hebt ingediend en hieruit blijkt dat er een bedrag moet worden overgemaakt naar de belastingdienst dan dien je dit handmatig, bijvoorbeeld via internetbankieren, over te maken. Tijdens de btw-aangifte wordt op het overzicht een betalingskenmerk genoemd die je kunt noemen bij de betaling.

Kan ik een btw-aangifte achteraf corrigeren?

Als je fouten hebt gemaakt in je aangifte dan kun je correcties tot duizend euro in de volgende aangifte verwerken, met uitzondering van correcties op de kleineondernemersregeling. Indien de correctie groter is dan duizend euro moet je hiervoor een suppletieaangifte indienen.