menu

BTW-aangifte

Als ondernemer moet je periodiek – meestal ieder kwartaal – btw-aangifte doen. Btw staat voor ‘belasting over de toegevoegde waarde’ en is dus hetzelfde als de omzetbelasting. Hoe doe je btw-aangifte, hoe bereken je het btw-bedrag en wanneer betaal je?

BTW-aangifte

Wanneer btw-aangifte doen?

De btw die je ziet op facturen wordt door de belastingdienst omzetbelasting genoemd. Dit dien je af te dragen aan de belastingdienst. Zoals hierboven al vermeld is het voor kleine ondernemers gangbaar dat ze de btw-aangifte per kwartaal doen. Maar wanneer de btw-aangifte binnen moet zijn, kan per onderneming verschillen. Er zijn ook andere tijdvakken mogelijk.

Als je meer dan vijftienduizend euro btw per kwartaal betaalt mag je maandelijks je btw-aangifte doen. Wanneer je jaarlijks minder dan 1.883 euro aan btw moet betalen dan mag je het jaarlijks doen. Betaal je in een jaar minder dan 1.345 euro aan btw, dan hoef je als kleine ondernemer de btw ook niet meer af te dragen. Zie voor meer informatie hierover ons artikel over de mogelijke vrijstelling bij de KOR (kleineondernemersregeling).

Daarnaast kan het zijn dat de belastingdienst je verplicht om vaker de btw-aangifte te doen, indien je de btw-aangiftes te laat of niet hebt ingediend, of te laat hebt overgemaakt. De eerste keer kom je vaak weg met een waarschuwing, maar bij een tweede keer of ernstige overtreding kunnen daarbij ook boetes worden uitgedeeld.

Wanneer moet de omzetbelastingaangifte binnen zijn?

Je btw-aangifte dient bij de belastingdienst binnen te zijn, uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de periode waarover jij aangifte doet. Voorbeeld: als je aangifte doet over het eerste kwartaal (januari tot maart) dan moet je aangifte voor 30 april bij de belastingdienst binnen zijn.

Ook hier is weer een uitzondering mogelijk. Doe je namelijk de aangifte maar één keer per jaar dan moet de aangifte voor 1 april van het jaar daarop binnen zijn. Voorbeeld: als je de aangifte doet over het jaar 2019 dan dient de aangifte uiterlijk op 1 april 2020 bij de belastingdienst binnen te zijn.

De btw-aangifte doen via aangiftesoftware

Sinds 2012 ben je verplicht om digitaal aangifte te doen bij de belastingdienst. Veel ondernemers doen dit via de website van de Belastingdienst. De allereerste keer dat je btw-aangifte gaat doen zal dit wel wat tijd kosten om uit te vogelen. Maar als je een tijdje ondernemer bent en al heel wat kwartalen de aangifte op deze manier hebt verstuurd wordt je er wel handiger in.

Al is het niet verplicht om de aangifte via de site van de Belastingdienst te versturen. Je kunt ook gebruikmaken van aangiftesoftware. Tegenwoordig zijn er veel boekhoudprogramma’s die de btw-aangifte voor je kunnen doen direct vanuit het boekhoudprogramma zelf. Als je hier regelmatig in werkt dan zijn de cijfers meestal al vrijwel helemaal ingediend en is het dus in een paar minuten gedaan.

Als je geen boekhoudprogramma gebruikt maar de btw zelf bijhoudt, bijvoorbeeld via Excel, dan zul je dus zelf de berekeningen moeten maken en de btw-aangifte moeten invullen.

Hoeveel btw moet je betalen

Tijdens je aangifte bereken je zelf hoeveel btw je aan de belastingdienst moet afdragen. Als het goed is heb je in je administratie bijgehouden hoeveel btw je hebt verrekend aan je klanten en hoeveel btw je zelf hebt betaald aan leveranciers. Het verschil hiertussen is simpel gezegd de btw die je betaalt aan de belastingdienst of juist van ze terugkrijgt.

Voor meer informatie over hoeveel btw je moet betalen, kijk je op de site van de belastingdienst. In een aantal denkbare gevallen betaal jij echter niet de btw, maar de ondernemer aan wie je diensten of goederen levert. Je verlegt dan als het ware de btw naar die ondernemer. Dit wordt ook wel de verleggingsregeling genoemd.

Let er bij het opgeven van je btw-aangifte op dat wanneer je zaken doet in het buitenland je vaak ook intracommunautaire aangifte moet doen.