Jaarverslag

Soms is een bedrijf volgens de wet verplicht om een jaarverslag te maken. Ook veel bedrijven die het niet verplicht zijn maken er een. De inhoud van het jaarverslag bepaal je grotendeels zelf. Als je hier wat tijd aan besteedt kun je het ook goed inzetten als promotiemiddel.

Inhoud:

Jaarverslag vs. jaarrekening

jaarverslag makenVerwar allereerst de inhoud van een financieel jaarverslag niet met een jaarrekening. Die laatste is deels verplicht en daarin beschrijf je de balans en de winst-en-verliesrekening.

Cijfers uit de jaarrekening zijn verplicht voor de belastingdienst en geven financiële informatie over de resultaten die je onderneming het afgelopen jaar heeft geboekt. Vaak rollen deze deels uit een online boekhoudprogramma en veel bedrijven maken een jaarrekening alleen voor de belastingdienst.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl of MoneyMonk vrijblijvend uit. 100.000+ mkb-ondernemers gingen je voor.

Wanneer moet je een jaarverslag maken?

Een jaarverslag is onderdeel van de boekhouding, en vat ook de financiële administratie samen, maar gaat  verder dan alleen een terug- of  vooruitblik op de financiële resultaten. Bedrijven uit het mkb maken deze vooral als ze cijfers willen toelichten aan een investeerder of andere externe aandeelhouders.

Een jaarverslag vertelt waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt of hoe cijfers of ontwikkelingen tot stand kwamen. Voor hele grote bedrijven is een jaarverslag ook verplicht maar dan hebben we het echt over grote bv’s. Een kleine bv, vof of eenmanszaak hoeft deze niet te schrijven. Maar het mag natuurlijk wel.

De inhoud van een jaarverslag

financiële resultaat van de organisatieIn het jaarverslag, waar een jaarrekening deel van uitmaakt, deel je vooral niet-financiële informatie. Of zoals de wet het zegt, geeft de inhoud ‘een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar van de rechtspersoon’.

Hierin zet je dus bijvoorbeeld je successen, je doelstellingen, je marketingstrategieën en werkmethoden. Eigenlijk ben je bezig met verantwoording af te leggen aan klanten en andere geïnteresseerden. Iedereen, van belegger tot leverancier en van klant tot bankier, krijgt met het jaarverslag een beeld van de status van jouw onderneming.

Zorg dus dat de door jou gepubliceerde cijfers, gegevens en feiten juist en volledig zijn en een realistisch beeld geven van hoe je bedrijf ervoor staat. Zorg er ook altijd voor dat de inhoud van je jaarverslag klopt met de informatie die je in je jaarrekening, balans en winst- en verliesrekening publiceert.

De inhoud van het jaarverslag bestaat vooral uit een toelichting op de jaarrekening.

Vooruitblikken

Met de opkomst van online boekhouden is veel administratie geautomatiseerd en geoptimaliseerd, maar het jaarverslag is bij veel bedrijven nog volledig maatwerk. Daarbij is er een trend ontstaan waarin bedrijven het verslag steeds meer aangrijpen als extra pr-instrument met een blik op de toekomst.

Het vooruitblikken is een verplicht onderdeel van het jaarverslag, maar je kan dit ook prima gebruiken om het pr-gehalte op te krikken. Vertel bijvoorbeeld welke nieuwe activiteiten je denkt te starten of welke veranderingen of samenwerkingen op komst zijn. Veel lezers van jaarverslagen vinden het hoofdstuk met daarin toekomstige verwachtingen erg belangrijk, dus besteed hier voldoende aandacht aan.

Het verslag hoeft geen chronologische opsomming van uitgevoerde werkzaamheden en activiteiten te zijn. Wel is het van belang dat je een inhoudelijk verhaal weet te vertellen. Leg een duidelijke link tussen zaken uit het verleden en plannen voor de toekomst, onderbouwd door behaalde cijfers en resultaten.

Voor wie maak je het jaarverslag?

Er zijn verschillende soorten jaarverslagen die je kan schrijven.
Er zijn verschillende soorten jaarverslagen die je kan schrijven.

Er zijn veel verschillende soorten jaarverslagen die je kan schrijven. Een financieel jaarverslag heeft een andere doelgroep dan bijvoorbeeld een milieujaarverslag. Bedenk altijd goed voor wie je het schrijft. Pas hier de inhoud, schrijfstijl en opmaak op aan.

Wat kan helpen om het verslag interessant te maken voor de lezer, is door een centraal thema te kiezen en dat telkens, in zowel woord als beeld, terug te laten komen. Presenteer de informatie ook niet als één saaie lap tekst, laat zo nu en dan mensen uit je bedrijf of klanten aan het woord.

Presenteer het niet als één lap saaie tekst.

Met de opmaak kun je haast alle kanten op. Je kan het als een simpel zoveel pagina’s tellend document naar buiten brengen, maar je kan er ook voor kiezen om het als een soort magazine, inclusief interviews, reportages en trivia, te publiceren. Wat een jaarverslag sowieso beter te behappen maakt is het gebruik van foto’s, grafieken, kaders, illustraties en tabellen.

Doe inspiratie op!

Klaar om een jaarverslag te schrijven, maar weet je nog niet zo goed hoe je die van jou eruit wil laten zien? Laat je inspireren door de jaarverslagen van grote bedrijven. Grote kans dat ze meer budget vrij hebben gemaakt voor het schrijven van hun jaarverslag dan jij van plan bent, maar het doorlezen van deze verslagen kan je wel goed helpen een keuze te maken over de opzet en opmaak van jouw jaarverslag. Jaarverslagen van grote organisaties vind je hier.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl of MoneyMonk vrijblijvend uit. 100.000+ mkb-ondernemers gingen je voor.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over het jaarverslag zijn:

Wat is de inhoud van een jaarverslag?

Je mag de inhoud grotendeels zelf bepalen.

Veel mensen verwarren het met een jaarrekening, die vooral bestaat uit een balans en winst-en-verliesrekening en de toelichting daarop. Een jaarverslag bevat een jaarrekening maar vaak ook toelichting op bedrijfskeuzes, trends of allerlei andere zaken.

Wanneer moet je een jaarverslag maken?

De meeste ondernemers hoeven er helemaal nooit een te maken. Veel mensen verwarren een financieel jaarverslag met een jaarrekening. De meeste bedrijven hebben wel een jaarrekening, maar geen jaarverslag. Een simpele jaarrekening met balans en resultatenrekening is als jaarafsluiting voor de meeste bedrijven al meer dan voldoende.

Grotere bedrijven moeten soms meer verantwoording afleggen en daarbij verwachten stakeholders ook een toelichting van de directie. Deze extra toelichting maakt het al snel een volledig (jaar)verslag. Je bent bij een jaarverslag redelijk vrij waar je de inhoud over laat gaan. Een financieel jaarverslag is dus een verslag waarbij de nadruk op de financiën ligt.

Hoe kan ik een jaarverslag maken?

Er zijn geen verplichtingen aan hoe je er een maakt, al bestaat deze wel minimaal uit een jaarrekening. Ondernemers die boekhouden in Excel hebben daarvoor waarschijnlijk een boekhoudpakket of boekhouder nodig want zonder software zijn de berekeningen uit een balans of winst- en verliesrekening vrij lastig om te maken.

De vaste onderdelen van een jaarrekening kun je vaak uit een boekhoudprogramma halen. Als je hier ook toelichting op wilt geven kun je dat zelf schrijven. Voor zover ons bekend is er nog geen online programma waarmee je een jaarverslag maakt. In dit verslag leg je jouw bedrijfscijfers uit, verklaar je ingrijpende keuzes en geef je een beeld van hoe jij aankijkt tegen het komende jaar. Dit kun je schrijven in Word, al is het aan te raden om te zorgen voor een mooie opmaak.