menu
e-boekhouden

MKB-winstvrijstelling

In 2007 is de MKB-winstvrijstelling geïntroduceerd. Een speciale aftrekpost voor ondernemers. Over dit deel van de winst is er een vrijstelling voor het betalen van belasting. De winst waarover het in mindering mag worden gebracht, wordt berekend nadat deze is verminderd met de ondernemersaftrek.

MKB-winstvrijstellingDe MKB-winstvrijstelling komt na de ondernemersaftrek die onder andere bestaat uit de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek, investeringsaftrek en WBSO subsidie.

Over het bedrag dat na al die aftrekposten over is mag je als ondernemer met een eenmanszaak of vof, dankzij de mkb-vrijstelling, een percentage belastingvrij verdienen. In 2020 is dit 14%.

Ondernemers met een eenmanszaak of vof betalen de mkb-winstvrijstelling minder inkomstenbelasting.

Wil je weten hoe dit precies in zijn werk gaat? Lees dan het artikel Wat hou ik netto over?. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je alle aftrekposten en heffingskortingen toepast.

Benieuwd naar de mkb-winstvrijstelling omdat je zelf wil boekhouden? Dat kan! Met een goed boekhoudprogramma is een boekhouder grotendeels overbodig.

MKB-winstvrijstelling en het urencriterium

Tot 2010 was het noodzakelijk om te voldoen aan het urencriterium om in aanmerking te komen voor de MKB-winstvrijstelling. Als ‘crisis-maatregel’ is deze eis komen te vervallen en deze is (nog) niet teruggedraaid.

MKB-winstvrijstelling bij een negatief resultaat

Let op: De mkb-winstvrijstelling verlaagt het fiscale resultaat. Is het resultaat negatief? Dan wordt dit verlies door deze regeling kleiner. De vrijstelling kan hierdoor dus ook negatief uitpakken voor ondernemers.

Over andere vrijstellingen en aftrekposten voor de belastingdienst lees je in belasting eenmanszaak.