menu
e-boekhouden

De jaarlijkse 1 april grap

Het geeft wel een saamhorigheidsgevoel en het is op dit moment vaak onderwerp van gesprek. Net als de jaarlijks terugkerende CITO-toets en de eindexamens zijn alle Nederlandse belastingplichtigen druk in de weer met het invullen van hun werkstuk. De inkomstenbelasting.

Een opgave die je voorheen nog moest ondertekenen na de woorden: ‘Ik verklaar deze aangifte duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld’ en tegenwoordig via de elektronische weg moet verzenden (voorzien van een elektronische handtekening) naar de examinator der belastingopgaven.

Voor degene die het verslag voor de datum van 1 april hebben ingezonden, kregen dan de voorlopige uitslag te horen voor 1 juni. De definitieve uitslag zal op een later tijdstip volgen (kan zelfs nog een aantal jaren op zich laten wachten). Ook na de definitieve datum heeft de examencommissie nog de mogelijkheid de uitslag te herzien. Hiervoor stelt zij een boekenonderzoek in of gaat nadere vragen over het verslag stellen. Wanneer zij geen bijzonderheden tijdens deze werkzaamheden constateert, gebeurt er niets en anders heeft zij het recht de definitieve uitslag alsnog te herzien. Voor bekende Nederlanders betekent dit vaak ook een stukje media aandacht. Voorbeelden hiervan zijn Jack Spijkerman (loonbelasting over werkzaamheden bij slechts een opdrachtgever), het Koningshuis (grondslag WOZ-waarde) en zeer recent ook Guus Hiddink (verschuldigde belastingen over Nederlands inkomen).

Uiteraard wil iedereen niet te veel inkomen afstaan aan de belastingdienst. Het geld wil je juist gebruiken om van te leven en de onderneming verder uit te bouwen. Hiervoor heeft de wetgever een aantal aftrekposten bedacht, kortingen op de verschuldigde belastingen en de toeslagen geïntroduceerd. Uiteraard verwacht de wetgever hiervoor als tegenprestatie dat de belastingplichtige de aangifte wel volledig en juist blijft invullen.

Dit is op zich ook geen probleem, maar er zijn nog zo veel grijze gebieden die op vele manieren uit te leggen zijn. Bij examen belastingen wordt vaak maar kleine gedeelten gevraagd om te voorkomen dat er meerdere antwoorden mogelijk zijn. Dit laatste is natuurlijk raar, maar wel de realiteit.

De belastingdienst is enkele jaren geleden een campagne begonnen om de belastingplichtigen te informeren over de post ‘Uitgaven voor ziektekosten of andere buitengewone uitgaven’. Het blijkt dat veel belastingplichtigen deze vraag overslaan, terwijl zij er wel voor in aanmerking komen. Deze aangiften (of werkstukken om dit gelijk te houden aan het begin van dit artikel) zijn nog steeds juist en voldoende. Er had echter nog een fiscaal voordeel behaalt kunnen worden.

Het vervelende is wel dat de examinator bij de beoordeling alleen bekijkt of de belastingdienst niet benadeelt wordt. Sporadisch en bij hoge uitzondering wordt de aangifte aangepast door de examinator ter verbetering en voor het behalen van een hoger fiscaal voordeel voor de belastingplichtige. Dus controleer de aangifte goed voordat je hem gaat verzenden. Overigens kun je zelf ook nog correcties indienen, alhoewel je wel afhankelijk wordt van de goedwillende ambtenaren wanneer de aangifte al reeds de stempel definitief (het laatste cijfer een 6 in het aanslagnummer) heeft gekregen.

In de komende artikelen zal ik nader stil gaan staan bij de mogelijkheden die ondernemers hebben om belasting te besparen. Bij vele ondernemers zijn deze mogelijkheden niet of onvoldoende bekend en het is natuurlijk jammer om een niet zo hoog mogelijk fiscaal voordeel te behalen bij het indienen van een volledig en juiste aangifte. Mocht er overigens zich een situatie voordien in mijn dagelijkse praktijk die noemenswaardig is, dan zal ik uiteraard daar eerst aandacht aan besteden.

Reacties