menu

Vennootschap onder Firma VOF

Een VOF is een bijzondere vorm van een maatschap. Het belangrijkste verschil is dat elk van de vennoten voor de gehele vennootschap aansprakelijk zijn. Als Vennoot A een te dure aanschaf doet namens de vennootschap en niet kan betalen, dan kan de schuldeiser zijn geld halen bij de andere vennoot ongeacht of deze het ermee eens is of niet. Elk van de vennoten is dan ook voor alle schulden van de vennootschap hoofdelijk met zijn privévermogen aansprakelijk.

Een vennootschap kan via een onderhandse, of notariële acte worden opgericht. Daarnaast moet de VOF worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij deze inschrijving kan worden aangegeven tot hoever elk van de vennoten mogen handelen. Besproken kan worden dat bijvoorbeeld elk van de vennoten niet meer dan voor 5.000 euro kan handelen. Bij een grotere uitgave zijn de handtekening van de overige vennoten nodig. Is zo’n afspraak er niet, dan is elke vennoot onbeperkt in zijn doen en laten namens de vennootschap.

Commanditaire vennootschap CV
Een CV is vergelijkbaar met een VOF met het verschil dat een of meerdere van de vennoten niet actief binnen het bedrijf werkzaam zijn. De vennoot die niet actief binnen de vennootschap actief is, ook wel stille of commanditaire vennoot genoemd, brengt alleen waarde in. In ruil voor een deel in de winst. Een stille vennoot mag zich niet bemoeien met de CV en er niet werkzaam zijn, is hij dit wel dan wordt hij direct als beherende vennoot gezien. Stille vennoten zijn niet aansprakelijk met hun privévermogen.