Vennootschap onder firma

Grofweg één op de tien Nederlandse bedrijven is een vennootschap onder firma. Het belangrijkste verschil is dat elk van de vennoten voor de gehele vennootschap aansprakelijk is. Wat een vof is, de boekhouding en belasting, voor- en nadelen en verschillen met andere rechtsvormen.

Inhoud:

Wat is een vennootschap onder firma?

vennootschap onder firmaEen vennootschap onder firma (vof) is een ondernemingsvorm die sterk vergelijkbaar is met een eenmanszaak, met als verschil dat een vof niet één, maar meerdere eigenaren kent.

Net als de eenmanszaak is het een natuurlijke ondernemingsvorm wat betekent dat de vennoten zelf garant staan voor alle geldstromen van de vennootschap. Bij een vof reken je met de belastingdienst af via de inkomstenbelasting.

Wil je advies van een boekhouder of administratiekantoor? Je kunt online tarieven vergelijken. Ontvang gratis een voorstel van drie boekhouders of accountants uit je eigen regio.

Vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor schulden

Een belangrijk kenmerk van de vof is dat alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de gevolgen. Als één vennoot een te dure aankoop doet en de vennootschap kan dat niet betalen, dan is iedere vennoot voor het volledige bedrag hoofdelijk aansprakelijk. Ook als die het niet met de aankoop eens was.

De schuldeiser kan het geld halen bij de andere vennoot. Elk van de ondernemers is voor de schulden van de vennootschap hoofdelijk met privévermogen aansprakelijk. Wel kunnen vennoten onderling afspraken over het bedrag waarvoor een vennoot tekeningsbevoegd is.

Onderlinge afspraken maken over bevoegdheden

onderling afspraken makenVia onderlinge afspraken kun je afspreken dat elk van de vennoten voor bijvoorbeeld maximaal 5.000 euro alleen kan handelen. Bij een grotere uitgave is dan de handtekening van de overige vennoten nodig. Deze bevoegdheid kun je publiceren bij de KvK, zodat dit ook voor derden zichtbaar is. Is zo’n afspraak er niet, dan is elke vennoot onbeperkt in zijn doen en laten namens de vennootschap.

Voordelen van een vof

De voordelen van een vennootschap onder firma lijken op de voordelen van de eenmanszaak:

  • Makkelijk: inschrijving in het handelsregister en een simpel contract opstellen voor vennoten hoeft niet ingewikkeld te zijn;
  • Goedkoop: inschrijving bij de KvK is goedkoop. Een notaris is aan te raden, maar niet vereist bij het opstellen van het vennootschapscontract. Bovendien is er geen minimumstartkapitaal nodig.
  • Belastingvoordeel: vennoten die afzonderlijk voldoen aan de eisen van de Belastingdienst, kunnen gebruik maken van belastingvoordelen voor ondernemers.

Nadelen

  • Aansprakelijkheid: alle vennoten zijn met hun privévermogen aansprakelijk voor mogelijke schulden van de vof, ook als deze veroorzaakt zijn door een andere vennoot.
  • Verzekeringen en oudedagvoorziening: voor alle ondernemers geldt dat je je verzekeringen en pensioen zelf moet regelen.

De voordelen van een vof zijn vergelijkbaar met die van een eenmanszaak. Als er meer dan één eigenaar is, dan is de vof de gemakkelijkste manier om een onderneming op te richten bij de Kamer van Koophandel.

De administratieve verplichtingen vanuit de belastingdienst zijn bij een vof goed te overzien. Ook gelden er geen regels rond het salaris, zoals het DGA-salaris dat bij een bv van toepassing is. Een nadeel kan zijn dat beide ondernemers ook voor elkaars handelen verantwoordelijk zijn.

Belasting en boekhouding vof

boekhoudprogrammaEr is maar één bedrijf en dus één boekhouding. Deze is vergelijkbaar met die van een eenmanszaak. Een van beide vennoten kan de boekhouding doen, al is het bij een vof gebruikelijk dat er ook een boekhouder wordt ingeschakeld die zo nu en dan de boekhouding controleert.

Daarnaast is het gebruikelijk dat de andere vennoot de administratie wel kan inzien. Bij een vof wordt er dus minder snel gekozen om te boekhouden in Excel, maar zal men sneller overgaan op een online boekhoudprogramma waarbij meerdere mensen (zicht)toegang hebben.

Wil je advies van een boekhouder of administratiekantoor? Je kunt online tarieven vergelijken. Ontvang gratis een voorstel van drie boekhouders of accountants uit je eigen regio.

Vennoten betalen inkomstenbelasting

Bij een vof als rechtsvorm rekent elke vennoot individueel met de belastingdienst af via de inkomstenbelasting. Daarnaast krijgt een vof (meestal) te maken met omzetbelasting (btw). Anders dan de naam misschien doet vermoeden is vennootschapsbelasting niet van toepassing bij een vennootschap onder firma.

Bij een vof kan er meer aandacht zijn voor privé-onttrekkingen. Bij een eenmanszaak is de volledige winst direct het potentiële salaris van de enige eigenaar, bij een vof zullen de eigenaren een verdeelsleutel moeten maken. Dat kan 50/50 bij twee eigenaren, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Daarnaast zullen beide ondernemers moeten voldoen aan het urencriterium willen ze in aanmerking komen voor fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl of MoneyMonk vrijblijvend uit. 100.000+ mkb-ondernemers gingen je voor.

Vof oprichten

vennootschap onder firma oprichtenJe kunt een vennootschap via een onderhandse, of notariële akte oprichten. Je kunt een vof zelf inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

De kosten van het oprichten van een vof bij de KvK zijn eenmalig 50 euro en hierbij dienen alle vennoten te tekenen en zich te legitimeren. Bij de inschrijving kun je aangegeven tot hoever elk van de vennoten mogen handelen.

Je kunt zelf een vof oprichten. Hierbij dienen alle vennoten te tekenen.

Als een vennoot komt te overlijden of stopt, dan eindigt de vof. Als je dat wilt voorkomen, kun je daarover een clausule in het vennootschapscontract opnemen. De vof kan dan doorgaan met een nieuwe vennoot.

Man-vrouwfirma

Als je met je wettelijke partner een vof wilt starten, is daar een bijzondere vorm voor: de man-vrouwfirma. De regels zijn vergelijkbaar met de regels voor een normale vennootschap onder firma, maar het voordeel van de man-vrouwfirma is dat beide partners in aanmerking komen voor belastingvoordelen voor ondernemers. Het grote nadeel is dat elk met het privévermogen aansprakelijk is, ook bij huwelijkse voorwaarden.

De partners moeten een gelijkwaardige rol in het bedrijf hebben om het ‘ongebruikelijk samenwerkingsverband’ tegen te gaan: een dokter die met zijn assistente trouwt kan niet samen met haar een man-vrouwfirma oprichten, omdat de verhouding is niet gelijkwaardig is. De meewerkaftrek, een meewerkbeloning of arbeidscontract voor werk in loondienst is wel mogelijk.

Vof of besloten vennootschap

besloten vennootschapBij een vof is elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschap. Bij een besloten vennootschap als rechtsvorm is de onderneming zelf aansprakelijk. Als een bv failliet gaat dan is de eigenaar (de aandeelhouder) alleen de waarde van zijn aandelen kwijt. Zijn privé-eigendom blijft dan dus buiten schot. Dat is een belangrijk voordeel van een bv maar die ondernemingsvorm heeft enkele belangrijke nadelen voor starters.

De drempel om te starten met een bv is hoog vanwege oprichtingskosten, het verplichte DGA-salaris en enkele extra eisen rond de financiële administratie. Daarnaast gelden enkele fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek, niet bij een bv.

Een ondernemingsvorm kun je na verloop van tijd veranderen. Het is dus mogelijk om een vof na enkele jaren om te zetten naar een bv.  Hierdoor beginnen starters vaak met een vof met als wens dat zodra deze voldoende winstgevend blijkt te zijn, deze kan worden omgezet naar een besloten vennootschap.

Vof of maatschap

ondernemersEen vof is één onderneming met meerdere eigenaren die dus een gezamenlijk doel nastreven. Als je echt samen wilt ondernemen, bijvoorbeeld samen een winkel of webshop wilt lanceren, dan is een vof de meest logische keuze. Heb je beide je eigen onderneming maar enkele gezamenlijke belangen en wil je die delen? Dan is de maatschap een mogelijk alternatief.

Daarbij onderneem je voor jezelf, maar als je gezamenlijke belangen hebt met een andere onderneming kun je zaken delen. Denk hierbij aan een huisartsenpost waarbij de huisarts zelfstandig onderneemt, maar de kosten van bijvoorbeeld een wachtruimte, receptioniste, of andere gezamenlijke kosten deelt met een andere ondernemer.

Commanditaire vennootschap (CV)

Als een van de vennoten alleen geld inlegt maar niet actief is binnen de onderneming kan er ook gekozen worden voor een commanditaire vennootschap. Een cv is vergelijkbaar met een vof met het verschil dat de investerende vennoot niet actief werkzaam is binnen het bedrijf. Deze investeerder, ook wel stille of commanditaire vennoot genoemd, brengt alleen waarde in in ruil voor een deel in de winst.

Bij een cv is een stille vennoot niet aansprakelijk met zijn privévermogen.

Stille vennoten zijn niet aansprakelijk met hun privévermogen. Maar een stille vennoot mag zich ook niet bemoeien met de cv en er niet werkzaam zijn, is hij dit wel dan wordt hij direct als beherende vennoot gezien en is er dus eerder sprake van een vof.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de vof zijn:

Wat is een vof?

Een vennootschap onder firma (vof) is een ondernemingsvorm die sterk vergelijkbaar is met een eenmanszaak, met als verschil dat deze niet één, maar meerdere eigenaren kent. Net als de eenmanszaak is het een natuurlijke ondernemingsvorm wat betekent dat de vennoten zelf garant staan voor de geldstromen van de onderneming.

Welke belasting betaal je met een vof?

Bij een vof betalen de ondernemers (eigenaren) inkomstenbelasting. Daarnaast krijgt een vof (meestal) te maken met omzetbelasting (btw). Anders dan de naam misschien doet vermoeden is vennootschapsbelasting niet van toepassing op de vof.

Wanneer kies ik een vof en geen bv?

Een vof heeft enkele voor- en nadelen ten opzichte van een bv. Met name bij de oprichting is een vof gemakkelijker. Ook is deze fiscaal goedkoper dankzij enkele belastingvoordelen die niet gelden bij een besloten vennootschap.

Een nadeel is dat de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk zijn, ook voor elkaars handelen. Ook al is dit wel te beperken, een bv is in theorie veiliger. Ondernemers die veel winst maken met een vof willen daarom uiteindelijk liever een bv maar je kunt de ondernemingsvorm na enkele jaren veranderen.

Wie doet de administratie van een vof?

Bij een vof hoef je geen jaarrekening te deponeren en heb je te maken met de inkomstenbelasting. Een goed boekhoudprogramma kan dit uitrekenen. Hierdoor kun je soms zelf de boekhouding regelen.

Vaak neemt een van de vennoten dit voor zijn rekening, al doet die de boekhouding meestal wel online en kan de andere vennoot meestal wel meekijken. Soms zijn de aangiftes uitbesteed aan een boekhouder. Ook is het gebruikelijk dat die  periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, de boekhouding even controleert.

Hoe is bij een vof de aansprakelijkheid geregeld?

De vennoten staan zelf garant voor alle geldstromen van de onderneming. Als één vennoot een te dure aankoop doet namens de vennootschap en dat niet kan betalen, dan kan de schuldeiser zijn geld halen bij de andere vennoot, ongeacht of deze het met de aankoop eens was.

Dit is te beperken via tekeningsbevoegdheid. Bij de oprichting wordt een onderhandse of notariële akte getekend. Hierin kun je vastleggen dat bijvoorbeeld elk van de vennoten niet meer dan voor 5.000 euro kan handelen. Bij een grotere uitgave is dan een handtekening van de overige vennoten nodig.

Is zo’n afspraak er niet, dan is elke vennoot onbeperkt in zijn doen en laten namens de vennootschap.