menu

Pensioen ondernemers

Als je eenmaal bent begonnen met een eigen bedrijf zijn een aantal gebruikelijke zekerheden opeens niet zo zeker meer. Het pensioen is voor ondernemers bijvoorbeeld geen zekerheid. In loondienst is het in de meeste gevallen zo geregeld dat er rond de leeftijd van 65 jaar gestopt kan worden met werken en met behulp van het pensioen het inkomen ongeveer netto gelijk blijft. Ondernemers bouwen geen pensioen op en hebben dit dus niet. Ondernemers moeten dan ook zelf een oudedagsvoorziening reserveren om ook na hun 65e rond te kunnen komen. Gelukkig zijn er wel een aantal alternatieven voor ondernemers om ook een pensioen op te kunnen bouwen. In dit artikel hebben wij de meest voorkomende zaken die ondernemers regelen om met hun 65e ook met pensioen te kunnen gaan.

Bedrijfswaarde
In theorie de mooiste, leukste en theoretisch meest winstgevende mogelijkheid tot opbouwen van een pensioen voor ondernemers is door middel van het verhogen van de bedrijfswaarde. Bij een bedrijfsovername op de leeftijd van 65 jaar komt er in een keer veel geld vrij. Voor sommige ondernemers is dit voor een gedeelte mogelijk. Voor veel ondernemers die bij verkoop om wat voor reden dan ook niet op veel geld kunnen rekenen is dit natuurlijk geen mogelijkheid. Ook is deze manier belastingtechnisch niet altijd aan te raden en is deze nogal risicovol. Wie zegt dat het bedrijf werkelijk dan nog bestaat en zoveel geld waard is?

AOW
De AOW staat voor algemene ouderdomswet. Een naam die tegenwoordig nooit meer gemaakt zou kunnen worden omdat mensen van 65 zich tegenwoordig alles behalve oud voelen en juist aan hun tweede jeugd kunnen beginnen. Maar dat terzijde. Ook ondernemers bouwen AOW op indien zij tussen hun 15e en 65e in Nederland hebben gewoond. Elk jaar dat er niet in Nederland wordt gewoond, wordt er 2% ingehouden op dit bedrag. Dit is een bedrag waarvan volgens de overheid geleefd kan worden. Dus duidelijke het minimale niveau. In de meeste gevallen moet dit bedrag worden aangevuld om werkelijk een leefbaar inkomen te maken.

Fiscale Oudedagsreserve FOR voor eenmanszaken en vennootschappen
In de gevallen van een eenmanszaak of vennootschap onder firma kan er van de winst een gedeelte worden gereserveerd voor later. Dit heet de fiscale oudedagsreserve. Door middel van deze oudedagsreserve hoeft er tijdelijk geen belasting worden betaald over een gedeelte van het inkomen. Dit inkomen mag dan ook nog niet worden gebruikt maar moet werkelijk worden gereserveerd voor een einddoel. Bijvoorbeeld de leeftijd van 65 jaar of tot staking van de onderneming. Met deze fiscale oudedagsreserve kan maximaal per jaar 12% van de winst (en dit mag niet hoger zijn dan 11050) worden gereserveerd voor later. Hiermee kan de AOW worden aangevuld tot een redelijk(er) inkomen.

Ondernemers pensioen in een rechtsvorm
Indien er wordt gewerkt met een eigen rechtsvorm zoals een NV, BV of Ltd. dan kan er binnen het bedrijf zelf een reservering worden gemaakt. De ondernemer kan dan binnen het eigen bedrijf een pensioen opbouwen. Dit bedrag wordt dan op de balans opgenomen en is een eigen reservering.  In plaats van het bij een verzekeraar op te bouwen is het eigen bedrijf de eigen verzekeraar. Bij de leeftijd van 65 jaar keert de onderneming een pensioen aan de ondernemer uit. Tot die tijd wordt er geen belasting over geheven. Zodra het als pensioen aan de ondernemer wordt uitgekeerd is dit inkomen en wordt er inkomstenbelasting over geheven. De pensioen afspraken moeten wel middels een overeenkomst tussen de ondernemer en bedrijf worden vastgelegd.

Verzekeren
Oud worden is een onzeker voorval. Net als bijna alle voorvallen die grote financiële gevolgen hebben en waarvan niet zeker is of het wel zal gebeuren, is het inkomen voor een oudere leeftijd ook te verzekeren. Dit kan door middel van lijfrente verzekeringen en levensverzekeringen. Deze hebben vaak allerlei fiscale voordelen en kunnen een prima aanvulling zijn op een pensioen. Zowel voor ondernemers als voor mensen in loondienst zijn lijfrentes, indien dit geld bij jongere leeftijd prima gemist kan worden, een goede aanvulling op het pensioen.

Natuurlijk zijn er nog vele andere mogelijkheden zoals geld opsparen in een oude sok, gewoon sparen op een spaarrekening en/of het verzamelen van aandelen zijn er voldoende mogelijkheden tot opbouwen van kapitaal. Bovenstaande kunnen echter fiscale voordelen hebben en zijn dus populair onder ondernemers tot het opbouwen van een pensioen. In de meeste gevallen indien het om veel geld gaat is het aan te raden hierover in ieder geval eenmalig even te informeren bij een specialist. Een boekhouder, accoountant of pensioensadviseur. Mocht u een andere manier weten die wij niet beschreven hebben horen wij het graag!