menu
e-boekhouden

Pensioen voor ondernemers

Met een eigen bedrijf vallen een aantal gebruikelijke zekerheden weg. Zo is een pensioen voor ondernemers geen zekerheid. Ondernemers moeten zelf een oudedagsvoorziening reserveren om, nadat ze gestopt zijn met werken, rond te kunnen komen. Gelukkig zijn er wel een aantal alternatieven.

Ondernemers moeten zelf pensioen opbouwen

Pensioen voor ondernemersIn loondienst is het meestal zo geregeld dat er rond een zekere leeftijd gestopt kan worden met werken en met behulp van het pensioen het inkomen netto ongeveer gelijk blijft. Ondernemers bouwen standaard geen pensioen op en hebben dit dus niet. Tenminste, niet automatisch. Als de ondernemer zelf het heft in handen neemt zijn er wel voldoende mogelijkheden om dit te realiseren.

Wil je Pensioenbeleggen? Dat kan soms met extra fiscaal voordeel. Open vandaag nog een Binck beleggingsrekening en bouw zelfstandig kapitaal op voor later.

Bedrijfswaarde

In theorie de mooiste, leukste en meest winstgevende mogelijkheid tot opbouwen van een pensioen voor ondernemers is door het verhogen van de bedrijfswaarde. Bij een bedrijfsovername kan er in een keer veel geld vrijkomen. Een alternatief is het kopen van een bedrijfspand, en de aflossing hiervan als pensioenopbouw te zien.

Voor sommige ondernemers is dit voor een gedeelte mogelijk. Voor zzp’ers die simpelweg hun uren verkopen, of andere ondernemers die bij verkoop om wat voor reden dan ook niet op veel geld kunnen rekenen, is dit helaas geen mogelijkheid. Ook is deze manier belastingtechnisch niet altijd aan te raden en nogal risicovol. Wie zegt dat het bedrijf werkelijk dan nog bestaat en zoveel geld waard is?

AOW & pensioen

De AOW staat voor algemene ouderdomswet. Een naam die tegenwoordig nooit meer gemaakt zou kunnen worden omdat mensen zich tegenwoordig alles behalve oud voelen en juist aan hun tweede jeugd kunnen beginnen, maar dat terzijde. Ook ondernemers bouwen AOW op indien zij de vijftig jaren voor de AOW-gerechtigde leeftijd in Nederland hebben gewoond.

Ook ondernemers bouwen AOW op als ze voor de AOW-gerechtigde leeftijd in Nederland wonen.

Elk jaar dat er niet in Nederland wordt gewoond, wordt er twee procent ingehouden op dit bedrag. Bij honderd procent heb je volgens de overheid voldoende om van te leven. Al is dit wel het minimumniveau. Meestal moet dit bedrag worden aangevuld om werkelijk een leefbaar inkomen te maken.

Fiscale Oudedagsreserve (FOR) voor eenmanszaken en vennootschappen

Bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma kan er van de winst een gedeelte worden gereserveerd voor later. Dit heet de fiscale oudedagsreserve. Door middel van deze oudedagsreserve hoeft er tijdelijk geen belasting worden betaald over een gedeelte van het inkomen. Dit inkomen mag dan ook nog niet worden gebruikt maar moet werkelijk worden gereserveerd voor een einddoel. Bijvoorbeeld een specifieke leeftijd waarna de ondernemer wil stoppen met werken, of tot staking van de onderneming. De fiscale regels voor deze oudedagsreserve kent een jaarlijks maximum, maar hiermee kan de AOW worden aangevuld tot een redelijk(er) inkomen.

Pensioenbeleggen

Ondernemers die in goede jaren wel wat geld kunnen missen kunnen dit ook opzij zetten. Als je voldoende kunt missen om het gewenste toekomstige bedrag zelfstandig te sparen, is dat de meest veilige oplossing. Een alternatief is om te proberen een hoger rendement te behalen op de beurs. Op korte termijn is dat vrij risicovol, maar omdat je bij pensioenopbouw vaak het geld relatief lang kunt missen, kan pensioenbeleggen voor zzp’ers en andere ondernemers op lange termijn een goed rendement opleveren. Al zijn er ook op lange termijn risico’s want aandelenprijzen kunnen soms flink dalen en in het ergste geval, bij faillissementen, kunnen deze zelfs helemaal waardeloos worden.

Een populaire manier van pensioen opbouwen is door te beleggen op de beurs.

Ondernemerspensioen in een rechtsvorm

Indien er wordt gewerkt met een eigen rechtsvorm zoals een BV of Ltd. dan kan er binnen het bedrijf zelf een reservering worden gemaakt. De ondernemer kan dan binnen het eigen bedrijf een pensioen opbouwen. Dit bedrag wordt dan op de balans opgenomen en is een eigen reservering. In plaats van het bij een verzekeraar op te bouwen is het eigen bedrijf de eigen verzekeraar. Bij het stoppen met werken keert de onderneming een pensioen aan de ondernemer uit.

Tot die tijd wordt er geen belasting over geheven. Zodra het als pensioen aan de ondernemer wordt uitgekeerd is dit inkomen en wordt er belasting over geheven. De pensioen afspraken moeten wel middels een overeenkomst tussen de ondernemer en bedrijf worden vastgelegd. Daarnaast is het verstandig dit niet in de werkmaatschappij, maar in een losse bv zoals een holding onder te brengen.

Pensioen verzekeren

Oud worden is een onzeker voorval. Net als bijna alle voorvallen die grote financiële gevolgen hebben en waarvan niet zeker is of het wel zal gebeuren, is het inkomen voor een oudere leeftijd ook te verzekeren. Dit kan door middel van lijfrenteverzekeringen en levensverzekeringen. Deze hebben vaak allerlei fiscale voordelen en kunnen een prima aanvulling zijn op een pensioen. Zowel voor ondernemers als voor mensen in loondienst zijn lijfrentes, indien dit geld bij jongere leeftijd prima gemist kan worden, een goede aanvulling op het pensioen.

Natuurlijk zijn er nog vele andere mogelijkheden zoals geld opsparen in een oude sok, gewoon sparen op een spaarrekening en/of het verzamelen van aandelen. Bovenstaande kunnen echter fiscale voordelen hebben en zijn dus populair onder ondernemers tot het opbouwen van een pensioen. Indien het om veel geld gaat is het aan te raden hierover in ieder geval eenmalig even te informeren bij een specialist als een boekhouder, accountant of pensioenadviseur.

Het inkomen voor een oudere leeftijd is ook te verzekeren via lijfrente- en levensverzekeringen.

Pensioen voor ondernemers - de laatste berichten:

Alle berichten over dit onderwerp