e-boekhouden

Samen een bedrijf starten

Ga je met iemand samen een bedrijf beginnen? Dat kan in verschillende rechtsvormen. Of je (samen)werkt met eenmanszaken, een vennootschap onder firma of een bv heeft veel invloed op de aansprakelijkheid, belasting, besluitvorming én de veiligheid van je privévermogen.

Inhoud:

Met iemand samen een bedrijf starten

Samen een bedrijf starten met een eenmanszaak, vof of maatschapVoor de één is het een droom, de ander moet er niet aan denken: samen een bedrijf starten met je partner, familielid of goede vriend(in).

Anderen starten rustig een onderneming samen met iemand die ze kort geleden hebben leren kennen. In beide situaties is het belangrijk om vooraf goede afspraken te maken met je mede-ondernemer.

Bij de oprichting moet je een rechtsvorm kiezen. De keuze voor de rechtsvorm heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de aansprakelijkheid, inclusief privévermogen, en de belasting voor ondernemers. Wil je bijvoorbeeld beide over alles samen besluiten, verdeel je de taken, of neemt één de leiding? En in hoeverre moet je vermogen afgeschermd blijven bij eventuele financiële tegenslagen?

Je administratie bijhouden met een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s als je liever zelf enkele pakketten wilt vergelijken.

Samen één eenmanszaak

samen elk een eenmanszaak startenVerreweg de meeste starters kiezen voor een eenmanszaak als rechtsvorm. Ook wanneer je samen een bedrijf start, is dit mogelijk. Er kan maar één persoon eigenaar zijn, maar die kan wel de andere persoon in loondienst nemen.

Deze vorm van samenwerken impliceert een bepaalde hiërarchie, dus beide partijen moeten dit wel willen. Ook moet de werkgever voldoen aan extra verplichtingen, zoals het betalen van loonheffingen.

Je kunt een eenmanszaak met twee personen starten maar één persoon is dan de eigenaar.

Twee eenmanszaken

Je kunt geen eenmanszaak oprichten met twee eigenaren, maar twee personen kunnen wel elk een eigen eenmanszaak oprichten en vanuit hun eigen bedrijf met elkaar samenwerken. Je kunt elkaar factureren voor de zaken die je samen doet en bent alleen met je privévermogen aansprakelijk voor je eigen eenmanszaak.

Vooral wanneer je nog niet zo lang samenwerkt, of het fijn vindt om elk een bepaalde vrijheid te houden, kan dit een interessante keuze zijn. Mocht het ooit fout gaan met de samenwerking dan kun je toch blijven ondernemen met elk je eigen onderneming.

Je kunt elk een eigen eenmanszaak oprichten en met deze ondernemingen een zakelijke samenwerking beginnen.

Voor de ondernemers zijn er belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek. Hierbij geldt wel dat beide ondernemers individueel moeten voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur. Juridisch ben je gescheiden, dus is het wel slim om de afspraken van de samenwerking schriftelijk vast te leggen.

Met twee eenmanszaken moeten beide ondernemers boekhouden. Haalt een het urencriterium (lang) niet? Dan kan die ook de kleineondernemersregeling overwegen.

Een vennootschap onder firma (vof)

samen een vennootschap onder firma beginnenAls je zeker weet dat je samen wilt ondernemen en qua hiërarchie en zeggenschap gelijkwaardig bent kun je ook een vennootschap onder firma (vof) oprichten.

Bij een vof brengen alle vennoten iets in de onderneming. Dit kan een geldbedrag zijn, maar de inbreng kan ook bestaan uit goederen, kennis of arbeidsuren. Ook ben je beide aansprakelijk voor mogelijke schulden van de onderneming.

Bij de vof als rechtsvorm betalen de vennoten inkomstenbelasting over hun eigen winst, maar voor de btw is de vof één onderneming. Je bent dus allebei ondernemer voor de inkomstenbelasting en regel je de omzetbelasting vanuit de vof. Besluit je om personeel in dienst te nemen, dan komen de loonheffingen van de medewerker(s) voor rekening van de vof.

Maatschap (naast eigen bv of eenmanszaak)

Als je kiest voor een eigen eenmanszaak kun je daarnaast ook samen een maatschap oprichten. Kosten van een gezamenlijk kantoor, de schoonmaak of lunch, kun je zo eenvoudig met elkaar delen. Vooral in zelfstandige beroepen, zoals een tandarts, huisarts of advocaat, werkt men vaak samen in een maatschap.

samenwerking tussen verschillende ondernemers

Meewerkend partner

Ben je getrouwd of wonen jullie wettelijk samen en willen jullie samen één bedrijf? Dan kun je ervoor kiezen om één van beiden aan te wijzen als zelfstandige in hoofdberoep. De ander is dan officieel de meewerkende partner. Wanneer deze op jaarbasis meer dan 525 uur in de onderneming werkt en hiervoor minder dan 5.000 euro per maand uitbetaald krijgt, heb je recht op meewerkaftrek.

Je administratie bijhouden met een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s als je liever zelf enkele pakketten wilt vergelijken.

Begin je samen met je partner een vof? Dan kun je ook een man-vrouwfirma oprichten.

Samen een man-vrouwfirma starten

Wanneer je samen met je partner een onderneming opricht, dan kun je ook nog kiezen voor een man-vrouwfirma. Als rechtsvorm is dit een vof en ook bij de man-vrouwfirma heb je het voordeel dat jullie beiden gebruik mogen maken van de fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek.

Hierbij geldt wel dat beide ondernemers in de vof moeten voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur. Ook dienen de vennoten gelijkwaardig werk te verrichten. Als één van de partners het bedrijf leidt en de ander ondersteunende werkzaamheden uitvoert, dan wordt dit niet geaccepteerd.

Een nadeel van een man-vrouwfirma is dat jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn. Stel dat de vof een financiële tegenslag te verwerken krijgt, dan kunnen de schuldeisers aanspraak maken op beide privévermogens. Of je het nu eens was met de beslissingen van de andere vennoot of niet, jullie draaien er beiden voor op. Ook wanneer jullie niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

Samen een besloten vennootschap starten

bedrijf beginnen met een besloten vennootschap als rechtsvormJe kunt ook met twee of meer personen samen een besloten vennootschap (bv) oprichten.

Een voordeel van een besloten vennootschap is dat niet de bestuurders van de vennootschap aansprakelijk zijn voor eventuele schulden die in naam van het bedrijf zijn gemaakt, maar de bv zelf. Waar je bij een eenmanszaak persoonlijk aansprakelijk bent, draai je bij een bv niet met je eigen vermogen op voor een faillissement, tenzij je aantoonbaar nalatig bent geweest of hebt gefraudeerd.

Een nadeel van de bv is dat personen die zowel aandeelhouder als bestuurder zijn een minimumsalaris moeten uitkeren aan zichzelf. Daarnaast heb je met een bv geen recht op startersaftrek of de zelfstandigenaftrek. Hierdoor betaal je met een laag inkomen in verhouding vrij veel belasting.

Als je samen een bv begint betaal je bij een laag inkomen in verhouding veel belasting.

Bv oprichten met twee of meer personen

Voor het oprichten van een bv gelden strengere eisen. Je moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een notariële akte met daarin een vermelding van de statuten die door een notaris zijn gecontroleerd. Daarnaast moet je jaarlijks jaarstukken opstellen en deze deponeren bij de KvK.

Vroeger had je voor een de oprichting van een bv als rechtsvorm een startkapitaal nodig maar dit is niet meer verplicht. Je kunt nu een bv beginnen zonder eigen vermogen, maar de vraag is natuurlijk of dit bij een samenwerking verstandig is.

Wil je advies van een boekhouder of administratiekantoor? Met enkele vrijblijvende offertes vergelijk je eenvoudig de tarieven van boekhouders en accountants uit je eigen regio.

Naamloze vennootschap

Je kunt ook samen ondernemen met een naamloze vennootschap (nv), maar deze rechtsvorm is eigenlijk alleen handig als de aandeelhouders vaak wisselen. Bijvoorbeeld voor een onderneming die naar de beurs wil gaan. Verder lijkt deze ondernemingsvorm veel op de bv, die populairder is bij kleine bedrijven.