e-boekhouden

Samen een bedrijf starten

Ga je met iemand samen een bedrijf oprichten? Dat kan in verschillende rechtsvormen. Die keuze heeft veel invloed op zaken als aansprakelijkheid, belasting, de besluitvorming én de veiligheid van je privévermogen.

Inhoud:

Met iemand samen een bedrijf starten

samen een bedrijf beginnen met een eenmanszaak, vof of maatschapVoor de één is het een droom, de ander moet er niet aan denken: samen een bedrijf beginnen met je partner, familielid of goede vriend(in). Anderen starten rustig een bedrijf samen met iemand die ze nog maar kort geleden hebben leren kennen. In beide situaties is het belangrijk om vooraf goede afspraken te maken.

De keuze voor de rechtsvorm heeft bijvoorbeeld gevolgen voor jullie aansprakelijkheid – inclusief privévermogen – en de belasting voor ondernemers. Wil je bijvoorbeeld beide over alle zaken kunnen besluiten, verdeel je de taken, of zal één de leiding nemen? En in hoeverre moet je vermogen afgeschermd blijven bij eventuele financiële tegenslagen?

Als je samen met iemand een bedrijf begint is het belangrijk om de financiën tussen beide helder te houden. Een boekhoudprogramma kan hierbij helpen!

Samen één eenmanszaak

samen elk een eenmanszaak startenVerreweg de meeste starters kiezen voor een eenmanszaak als rechtsvorm. Ook wanneer je samen een bedrijf start, is dit mogelijk. Al kan maar één persoon eigenaar zijn. Die kan wel de andere persoon in loondienst nemen. Deze vorm van samenwerken impliceert een bepaalde hiërarchie, dus beide partijen moeten dit wel willen. Ook moet de werkgever voldoen aan extra verplichtingen, zoals het betalen van loonheffingen.

Je kunt een eenmanszaak met twee personen starten maar één persoon is dan de eigenaar.

Twee eenmanszaken

Je kunt geen eenmanszaak oprichten met twee eigenaren, maar twee personen kunnen wel elk een eigen eenmanszaak oprichten en vanuit hun eigen bedrijf met elkaar samenwerken. Je kunt elkaar facturen sturen voor de zaken die je samen doet. Vooral wanneer je nog niet zo lang samen bent, of het fijn vindt om elk een bepaalde vrijheid te houden, kan dit een interessante keuze zijn.

Mocht het ooit fout gaan dan staat jullie wettelijk gezien niets in de weg om los van elkaar te blijven ondernemen. Beide ondernemers kunnen gebruikmaken van belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek. Hierbij geldt wel dat beide ondernemers moeten voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur. Juridisch ben je gescheiden, dus is het wel slim om de afspraken van de samenwerking even op papier te zetten.

Je kunt hiervoor ook samen een maatschap beginnen, naast de eigen eenmanszaak. Kosten van een gezamenlijk kantoor, of kosten voor de schoonmaak of lunch, kun je op die manier gemakkelijk samen delen. Vooral in zelfstandige beroepen, zoals bij een tandarts, huisarts of advocaat wordt vaak met een maatschap samengewerkt.

Met twee eenmanszaken moeten beide ondernemers boekhouden. Haalt een het urencriterium (lang) niet? Dan kan die ook de kleineondernemersregeling overwegen.

Samen een vennootschap onder firma (vof)

samen een vennootschap onder firma beginnenAls je zeker weet dat je samen wilt ondernemen en qua hiërarchie en zeggenschap gelijkwaardig bent kun je ook een vennootschap onder firma (vof) oprichten. Bij een vof brengen alle vennoten iets in de onderneming. Dit kan een geldbedrag zijn, maar de inbreng kan ook bestaan uit goederen, kennis of arbeidsuren.

Bij de vof als rechtsvorm betalen de vennoten inkomstenbelasting over hun eigen winst, maar voor de btw is de vof één onderneming. Je bent dus allebei ondernemer voor de inkomstenbelasting en regel je de omzetbelasting vanuit de vof. Besluit je om personeel in dienst te nemen, dan komen de loonheffingen van de medewerker(s) voor rekening van de vof.

Meewerkend partner

Ben je getrouwd of wonen jullie wettelijk samen en willen jullie samen één bedrijf? Dan kun je ervoor kiezen om één van beiden aan te wijzen als zelfstandige in hoofdberoep. De ander is dan officieel de meewerkende partner. Wanneer de meewerkende partner op jaarbasis meer dan 525 uur in de onderneming werkt en hiervoor minder dan 5.000 euro per maand uitbetaald krijgt, heb je recht op meewerkaftrek.

Als je samen met iemand een bedrijf wilt starten is het belangrijk om de financiën tussen beide helder te houden. Een boekhoudprogramma kan hierbij helpen!

Begin je samen met je partner een vof? Dan kun je ook een man-vrouwfirma oprichten.

Samen een man-vrouwfirma starten

Wanneer je samen met je partner een bedrijf opricht, dan kun je ook nog kiezen voor een man-vrouwfirma. Als rechtsvorm is dit een vof en ook bij de man-vrouwfirma heb je het voordeel dat jullie beiden gebruik mogen maken van de fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek. Hierbij geldt wel dat beide ondernemers in de vof moeten voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur. Ook dienen de vennoten gelijkwaardig werk te verrichten. Als één van de partners het bedrijf leidt en de ander ondersteunende werkzaamheden uitvoert, dan wordt dit niet geaccepteerd.

Een nadeel van een man-vrouwfirma is dat jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn. Stel dat de vof een financiële tegenslag te verwerken krijgt, dan kunnen de schuldeisers aanspraak maken op beide privévermogens. Of je het nu eens was met de beslissingen van de andere vennoot of niet, jullie draaien er beiden voor op. Ook wanneer jullie niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

Samen een besloten vennootschap starten

besloten vennootschap als rechtsvormJe kunt ook samen een besloten vennootschap (bv) oprichten. Vroeger had je voor een bv als rechtsvorm een startkapitaal nodig van 18.000 euro, maar dit is niet meer verplicht. In theorie kun je nu met slechts één cent een bv beginnen, maar de vraag is natuurlijk of dit verstandig is.

Een nadeel van de bv is dat personen die zowel aandeelhouder als bestuurder zijn een minimumsalaris moeten uitkeren aan zichzelf. Daarnaast heb je met een bv geen recht op startersaftrek of de zelfstandigenaftrek. Hierdoor betaal je met een laag inkomen in verhouding vrij veel belasting.

Een voordeel van een besloten vennootschap is dat niet de bestuurders van de vennootschap aansprakelijk zijn voor eventuele schulden die in naam van het bedrijf zijn gemaakt, maar de bv zelf. Waar je bij een eenmanszaak persoonlijk aansprakelijk bent, draai je bij een bv niet met je eigen vermogen op voor een faillissement. Tenzij er kan worden aangetoond dat je nalatig bent geweest of hebt gefraudeerd.

Voor het oprichten van een bv gelden strengere eisen. Je moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een notariële akte met daarin een vermelding van de statuten. Deze moeten vervolgens door een notaris worden gecontroleerd. Daarnaast moet je jaarlijks jaarstukken opstellen en deze deponeren bij de KvK.

Naamloze vennootschap

Ook een naamloze vennootschap (nv) behoort tot de mogelijkheden, maar deze rechtsvorm wordt eigenlijk alleen ingezet wanneer er veel wisselingen zijn tussen de aandeelhouders. Bijvoorbeeld wanneer je verwacht met het bedrijf naar de beurs te gaan. Los daarvan lijkt de nv veel op de bv, waardoor die wat populairder is onder kleinere bedrijven.