menu
e-boekhouden

Samen bedrijf starten

Voor de één is het een droom, de ander moet er niet aan denken: samen een bedrijf starten met je partner, familielid of goede vriend(in). Los van het feit of je ervan droomt of dat het gewoon goed uitkomt, wanneer je samen met iemand anders een bedrijf start is het van essentieel belang dat je de rolverdeling van tevoren goed bepaalt en de rechtsvorm laat vastleggen bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Met iemand samen een bedrijf starten

Zou jij het kopje koffie met collega's miDe keuze voor de rechtsvorm heeft onder meer gevolgen voor jullie aansprakelijkheid en de belastingverplichtingen. Reden genoeg dus om hier goed over na te denken. Wanneer je alleen een bedrijf opricht, is de keuze relatief eenvoudig. Maar wanneer je samen een bedrijf start, zijn er nogal wat aspecten om rekening mee te houden. Streef je bijvoorbeeld naar gelijkwaardigheid of zal één de leiding nemen? En in hoeverre moet het privévermogen afgeschermd worden bij eventuele financiële tegenslagen?

Als je samen met iemand een bedrijf start is het belangrijk om de financiën tussen beide helder te houden. Een boekhoudprogramma kan hierbij helpen!

Eenmanszaak met meewerkende partner

Verreweg de meeste starters kiezen voor een eenmanszaak. Ook wanneer je samen een bedrijf start, is deze optie mogelijk. Ben je getrouwd of wonen jullie wettelijk samen, dan kun je ervoor kiezen om één van beiden aan te wijzen als zelfstandige in hoofdberoep. De ander is dan officieel de meewerkende partner. Wanneer de meewerkende partner op jaarbasis meer dan 525 uur in de onderneming werkt en hiervoor minder dan 5000 euro per maand uitbetaald krijgt, heb je recht op meewerkaftrek. Is één van beiden duidelijk de grondlegger van het bedrijf, dan kun je er ook voor kiezen om de partner in loondienst te nemen. Deze vorm van samenwerken impliceert een bepaalde hiërarchie, dus beide partijen moeten dit wel willen. Ook moet de werkgever in dit geval voldoen aan extra verplichtingen, zoals het betalen van loonheffingen.

Vind je het fijner om ook op papier gelijkwaardig aan elkaar te zijn, dan kun je ook elk een eigen Ondernemen & Internet. Vooral wanneer je nog niet zo lang samen bent of het fijn vindt om elk een eigen takenpakket te hebben, kan dit een interessante optie zijn. Bij deze rechtsvorm factureer je elkaar voor de geleverde diensten of producten en mocht het ooit fout gaan op relationeel vlak, dan staat jullie wettelijk gezien niets in de weg om te blijven samenwerken. Een voorwaarde voor deze vorm is dat je zowel de verantwoordelijkheden als essentiële zaken zoals prijzen, kosten en investeringen op papier zet.

Samen als vennoten (VOF)

Een andere mogelijkheid is het oprichten van een Vennootschap Onder Firma (VOF). Een VOF is eigendom van meerdere vennoten en is hiermee zowel interessant voor partners die samen een bedrijf willen starten als voor rechtspersonen die een samenwerking willen aangaan. Bij een VOF is het de bedoeling dat alle vennoten iets inbrengen in de onderneming. Dit kan een geldbedrag zijn, maar de inbreng kan ook bestaan uit goederen of arbeidsuren.

Bij deze rechtsvorm betalen alle ondernemers inkomstenbelasting over hun eigen winst, maar voor de btw wordt de VOF als één ondernemer gezien. Vorm je samen met je partner een VOF, dan ben je dus allebei ondernemer voor de inkomstenbelasting en is de VOF ondernemer voor de btw. Besluit je om personeel in dienst te nemen, dan komen de loonheffingen van de medewerker(s) voor rekening van de VOF.

Wanneer je samen met je partner een bedrijf opricht, dan kun je ook nog kiezen voor een man-vrouwfirma. Een groot voordeel van de man-vrouwfirma is dat jullie beiden gebruik mogen maken van de fiscale voordelen voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek. Hierbij geldt wel dat beide partners moeten voldoen aan het urencriterium van 1225 uur. Ook dienen jullie gelijkwaardig werk te verrichten. Als één van de partners het bedrijf leidt en de ander ondersteunende werkzaamheden uitvoert, dan wordt dit niet getolereerd.

Een nadeel van een man-vrouwfirma is dat jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn. Stel dat de onderneming een financiële tegenslag te verwerken krijgt, dan kunnen de schuldeisers aanspraak maken op beide privévermogens. Of je het nu eens was met de beslissingen van de andere vennoot of niet, jullie draaien er beiden voor op. Ook wanneer jullie niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

Een Besloten Vennootschap

besloten vennootschapHet oprichten van een Besloten Vennootschap (BV) is eveneens een mogelijkheid. Vroeger had je hiervoor een startkapitaal nodig van 18.000 euro, maar dit is sinds oktober 2012 niet meer aan de orde. Theoretisch gezien zou je nu met slechts één cent een BV kunnen oprichten, maar de vraag is natuurlijk of je dit zou moeten willen.

Een voordeel van een BV is dat in veel gevallen niet de bestuurders van de vennootschap aansprakelijk zijn voor eventuele schulden die in naam van het bedrijf zijn gemaakt, maar de BV zelf. Waar je bij een eenmanszaak persoonlijk aansprakelijk bent, draai je bij een BV niet privé op voor een faillissement. Tenzij er kan worden aangetoond dat je nalatig bent geweest of hebt gefraudeerd.

Voor het oprichten van een BV gelden wel strengere eisen. Je moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een notariële akte met daarin een vermelding van de statuten. Deze moeten vervolgens door een notaris worden gecontroleerd. Daarnaast moet je jaarlijks jaarstukken opstellen en deze deponeren bij de KvK.

Een Naamloze Vennootschap

Ook een Naamloze Vennootschap (NV) behoort tot de mogelijkheden, maar deze wordt eigenlijk alleen ingezet wanneer veel winst maken en/of wanneer men verwacht met het bedrijf naar de beurs te gaan. Los daarvan lijkt deze rechtsvorm veel op de BV, waardoor die wat populairder is onder kleinere bedrijven.