Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Samen bedrijf starten

Ga je met iemand samen een bedrijf starten? Dat kan in verschillende vormen. De keuze daarvoor heeft veel invloed op zaken als aansprakelijkheid, de besluitvorming én de veiligheid van je privévermogen.

Inhoud:

Met iemand samen een bedrijf starten

Zou jij het kopje koffie met collega's miVoor de één is het een droom, de ander moet er niet aan denken: samen een bedrijf starten met je partner, familielid of goede vriend(in). Anderen starten rustig een bedrijf samen met iemand die ze nog maar kort geleden hebben leren kennen. In beide situaties is het belangrijk om de zaken vooraf goed te regelen.

De keuze voor de rechtsvorm heeft bijvoorbeeld gevolgen voor jullie aansprakelijkheid – inclusief privévermogen – en de belasting voor ondernemers. Wil je bijvoorbeeld beide over alle zaken kunnen besluiten, verdeel je de taken, of zal één de leiding nemen? En in hoeverre moet het privévermogen afgeschermd worden bij eventuele financiële tegenslagen?

Als je samen met iemand een bedrijf start is het belangrijk om de financiën tussen beide helder te houden. Een boekhoudprogramma kan hierbij helpen!

Twee eenmanszaken

Verreweg de meeste starters kiezen voor een eenmanszaak. Ook wanneer je samen een bedrijf start, is dit mogelijk. Je kunt geen eenmanszaak starten met twee eigenaren, maar twee personen kunnen wel elk een eigen eenmanszaak oprichten waarna je elkaar facturen stuurt voor de zaken die je samen doet.

Vooral wanneer je nog niet zo lang samen bent of het fijn vindt om elk een bepaalde vrijheid te houden, kan dit een interessante keuze zijn. Mocht het ooit fout gaan dan staat jullie wettelijk gezien niets in de weg om los van elkaar te blijven ondernemen. Juridisch ben je gescheiden, dus is het wel slim om belangrijke zaken even op papier te zetten.

Beide ondernemers kunnen gebruikmaken van belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek. Hierbij geldt wel dat beide ondernemers moeten voldoen aan het urencriterium van 1225 uur.

Met twee eenmanszaken moeten beide ondernemers boekhouden. Haalt een het urencriterium (lang) niet? Dan kan die ook de kleineondernemersregeling overwegen.

Samen één eenmanszaak

Samen eigenaar van één eenmanszaak is niet mogelijk dus is dan één persoon de eigenaar. Die kan wel de andere persoon in loondienst nemen. Deze vorm van samenwerken impliceert een bepaalde hiërarchie, dus beide partijen moeten dit wel willen. Ook moet de werkgever in dit geval voldoen aan extra verplichtingen, zoals het betalen van loonheffingen.

Je kunt geen eenmanszaak starten met twee personen. De onderneming heeft één eigenaar.

Meewerkend partner

Ben je getrouwd of wonen jullie wettelijk samen, dan kun je ervoor kiezen om één van beiden aan te wijzen als zelfstandige in hoofdberoep. De ander is dan officieel de meewerkende partner. Wanneer de meewerkende partner op jaarbasis meer dan 525 uur in de onderneming werkt en hiervoor minder dan 5000 euro per maand uitbetaald krijgt, heb je recht op meewerkaftrek.

Als je samen met iemand een bedrijf start is het belangrijk om de financiën tussen beide helder te houden. Een boekhoudprogramma kan hierbij helpen!

Samen als vennoten een bedrijf (VOF)

Een andere mogelijkheid is het oprichten van een vennootschap onder firma (vof). Een vof is eigendom van meerdere vennoten en is hiermee zowel interessant voor partners die samen een bedrijf willen starten als voor rechtspersonen die een samenwerking willen aangaan. Bij een vof is het de bedoeling dat alle vennoten iets inbrengen in de onderneming. Dit kan een geldbedrag zijn, maar de inbreng kan ook bestaan uit goederen of arbeidsuren.

Bij deze rechtsvorm betalen alle ondernemers inkomstenbelasting over hun eigen winst, maar voor de btw is de vof één onderneming. Vorm je samen met je partner een vof, dan ben je dus allebei ondernemer voor de inkomstenbelasting en regel je de omzetbelasting vanuit de vof. Besluit je om personeel in dienst te nemen, dan komen de loonheffingen van de medewerker(s) voor rekening van de vof.

Begin je samen met je partner een vof? Dan kun je ook een man-vrouwfirma oprichten.

Samen een man-vrouwfirma starten

Wanneer je samen met je partner een bedrijf opricht, dan kun je ook nog kiezen voor een man-vrouwfirma. Een groot voordeel van de man-vrouwfirma is dat jullie beiden gebruik mogen maken van de fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek. Hierbij geldt wel dat beide ondernemers moeten voldoen aan het urencriterium van 1225 uur. Ook dienen jullie gelijkwaardig werk te verrichten. Als één van de partners het bedrijf leidt en de ander ondersteunende werkzaamheden uitvoert, dan wordt dit niet getolereerd.

Een nadeel van een man-vrouwfirma is dat jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn. Stel dat de onderneming een financiële tegenslag te verwerken krijgt, dan kunnen de schuldeisers aanspraak maken op beide privévermogens. Of je het nu eens was met de beslissingen van de andere vennoot of niet, jullie draaien er beiden voor op. Ook wanneer jullie niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

Samen een besloten vennootschap starten

besloten vennootschapJe kunt ook samen een besloten vennootschap (bv) oprichten. Vroeger had je hiervoor een startkapitaal nodig van 18.000 euro, maar dit is niet meer verplicht. In theorie kun je nu met slechts één cent een bv kunnen oprichten, maar de vraag is natuurlijk of je dit zou moeten willen.

Een nadeel van de bv is dat personen die zowel aandeelhouder als bestuurder zijn een minimumsalaris moeten uitkeren aan zichzelf. Daarnaast heb je met een bv geen recht op startersaftrek of de zelfstandigenaftrek. Hierdoor betaal je met een laag inkomen in verhouding vrij veel belasting.

Een voordeel van een bv is dat niet de bestuurders van de vennootschap aansprakelijk zijn voor eventuele schulden die in naam van het bedrijf zijn gemaakt, maar de bv zelf. Waar je bij een eenmanszaak persoonlijk aansprakelijk bent, draai je bij een BV niet privé op voor een faillissement. Tenzij er kan worden aangetoond dat je nalatig bent geweest of hebt gefraudeerd.

Voor het oprichten van een bv gelden strengere eisen. Je moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een notariële akte met daarin een vermelding van de statuten. Deze moeten vervolgens door een notaris worden gecontroleerd. Daarnaast moet je jaarlijks jaarstukken opstellen en deze deponeren bij de KvK.

Naamloze Vennootschap

Ook een Naamloze Vennootschap (nv) behoort tot de mogelijkheden, maar deze wordt eigenlijk alleen ingezet wanneer veel winst maken en/of wanneer men verwacht met het bedrijf naar de beurs te gaan. Los daarvan lijkt de nv veel op de bv, waardoor die wat populairder is onder kleinere bedrijven.