Meewerkende kinderen

Aks er kinderen meewerken in de onderneming gelden er soms andere belastingregels. Zo ziet de belastingdienst het pas als dienstbetrekking wanneer het kind werkt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als de andere werknemers. Ook heeft de belastingdienst een speciale regeling voor meewerkende kinderen.

Inhoud:

Voordelen voor kinderen

Helpt jouw kind in jouw onderneming?Helpen je kinderen mee in je bedrijf? Dan is het belangrijk om deze op een goede manier te vergoeden.

Bij een bv of vof kun je ze mede-eigenaar maken. Heb je een eenmanszaak en/of wil je het eigendom (nog) niet delen? Dan kun je ze ook in dienst nemen en een salaris betalen. Voor het bedrijf is het een aftrekpost, terwijl het dankzij heffingskortingen voor de kinderen meestal lager of soms zelfs onbelast is.

Over het salaris moet je loonbelasting afdragen maar als je in aanmerking komt voor de regeling voor meewerkende kinderen hoeft dit maar een keer per jaar. Daarna kan het kind een aangifte invullen die rekening houdt met de arbeidskorting en algemene heffingskorting en zo de ingehouden loonbelasting soms weer (deels) terugvragen de belastingdienst.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl of MoneyMonk vrijblijvend uit. 100.000+ mkb-ondernemers gingen je voor.

voordelen en mogelijkheden

Je kind in dienst nemen

Je kunt je kind in dienst nemen bij je onderneming. Als je dezelfde voorwaarden hanteert als die gelden voor andere medewerkers, dan kun je werken met een regulier dienstverband en gelden de normale administratieve verplichtingen.

Is je kind minimaal 15 jaar is en zijn de arbeidsvoorwaarden niet gelijk zijn aan die van de andere werknemers? Dan is er mogelijk sprake van een fictieve dienstbetrekking. Daarbij gelden voor het meewerkende kind andere regels.

Fictieve dienstbetrekking meewerkende kinderen

Deze regeling houdt in dat je kind wel meehelpt, en daar ook een vergoeding voor ontvangt, maar eigenlijk geen directe werknemer is en alleen bij de onderneming werkt vanwege de ouders. De dienstbetrekking is dan meer fictief en hierbij kun je de administratie meer beperken.

Als je salaris betaalt blijf je als ouders inhoudingsplichtig voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Ook moet je aan alle bijbehorende administratieve verplichtingen blijven voldoen en de loonadministratie bewaren en kunnen bewijzen. Het kind is hierbij niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en bouwt geen ww op. 

Voor kinderen geldt soms een vereenvoudigde regeling.

regeling voor meewerkende kinderen

Vereenvoudigde regeling voor meewerkend kind

Met een vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen in het bedrijf kun je de administratie beperken. Bij een bv is het afhankelijk van de structuur van de onderneming. Bij een eenmanszaak of vof is dit eenvoudiger. Je hoeft dan alleen te voldoen aan de volgende regels:

 • Voor de eerste uitbetaling moeten de naam, adres en BSN in de administratie zijn opgenomen
 • Het kind werkt in de onderneming van de ouder(s)
 • Het kind is minimaal 15 jaar oud
 • Je moet vooraf toestemming vragen aan de belastingdienst
 • Je werkt met een ander loonheffingennummer

Het nummer kun je aanvragen met het formulier Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen (hier). Voldoe je hieraan dan gelden voor jou als werkgever van meewerkende kinderen de volgende regels:

 • Je hoeft nog maar een keer per jaar aangifte loonheffingen te doen
 • Je hoeft geen loonstaten in te vullen voor je kind
 • Naam, geboortedatum, burgerservicenummer, adres en woonplaats hoeven niet schriftelijk, gedagtekend en ondertekend aan jou te worden verstrekt
 • De specificatie van het loon moeten bij de loonadministratie bewaard blijven
 • Je moet loonheffingskorting toepassen
 • Het kind is alleen verzekerd voor volksverzekeringen en de zorgverzekeringswet
 • Je houdt loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw een keer per jaar in op de eerste werkdag van het volgende kalenderjaar

Benieuwd naar de meerwaarde van een besloten vennootschap vergeleken met een vof of eenmanszaak? Ga bij twijfel in gesprek met een goede boekhouder.

Je kind mede-eigenaar maken

je kind eigenaar makenJe kunt je kind ook mede-eigenaar maken van je bedrijf. Als je nu werkt met een eenmanszaak moet je deze wel eerst omzetten naar een vennootschap onder firma (vof) of besloten vennootschap (bv).

Bij een vof kun je een deel van het bedrijfsresultaat uitkeren. Als bestuurder van een bv ontvangt het een salaris, en als aandeelhouder van een bv een winstuitkering. De voorwaarden en bedragen hiervan zijn afhankelijk van gemaakte afspraken en de van de constructie. Een boekhouder kan je hierbij adviseren.