e-boekhouden

Meewerkende kinderen

Werken er kinderen mee in het bedrijf? Dan gelden er speciale belastingregels. Zo ziet de belastingdienst het pas als dienstbetrekking wanneer het kind werkt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als de andere werknemers.

Salaris kinderen als belastingvoordeel

Meewerkende kinderenMeestal is het verstandig om kinderen die meewerken in de onderneming een salaris te betalen en dezelfde voorwaarden te hanteren als dat je doet voor andere medewerkers. Het salaris is voor het bedrijf een aftrekpost, terwijl het bij de kinderen dankzij heffingskortingen meestal onbelast is.

Over het salaris moet loonbelasting afgedragen worden maar als je in aanmerking komt van de speciale regeling hoeft dit maar een keer per jaar. De kans is groot dat het kind de ingehouden loonbelasting kan terugvorderen van de belastingdienst. Aan het eind van het jaar kan het kind het TJ-biljet invullen die rekening houdt met de arbeidskorting en algemene heffingskorting.

Zoek je een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf vergelijken? Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s.

Fictieve dienstbetrekking voor meewerkende kinderen

Is het kind minimaal 15 jaar is en zijn de arbeidsvoorwaarden niet gelijk zijn aan die van de andere werknemers? Dan is er mogelijk sprake van een fictieve dienstbetrekking. Daarbij gelden voor het meewerkende kind andere regels. De volgende zaken veranderen:

 • De ouders zijn inhoudingsplichtig voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
 • De ouders moeten aan alle bijbehorende administratieve verplichtingen voldoen
 • Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen

Benieuwd naar de meerwaarde van een besloten vennootschap vergeleken met een vof? Ga bij twijfel in gesprek met een goede boekhouder!

Vereenvoudigde regeling voor meewerkend kind

Met een vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen in het bedrijf kun je de administratie beperken. Hiervoor moet je voldoen aan enkele regels:

 • Voor de eerste uitbetaling aan het kind moeten de naam, adres en BSN van het kind in de administratie zijn opgenomen
 • Het kind werkt in de onderneming van de ouder
 • Het kind is minimaal 15 jaar oud
 • Het kind is alleen verzekerd voor de volgende twee sociale verzekeringen: volksverzekeringen en Zorgverzekeringswet
 • Er moet toestemming gevraagd worden aan de belastingdienst

Voldoe je aan deze regels dan geldt het volgende:

 • Slechts een keer per jaar hoeft er aangifte loonheffingen te worden gedaan
 • Er wordt gebruik gemaakt van een afzonderlijk loonheffingennummer, deze kan worden aangevraagd met het formulier Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen (hier)
 • Geen loonstaten hoeven worden ingevuld voor het kind
 • Naam, geboortedatum, burgerservicenummer, adres en woonplaats hoeven niet schriftelijk, gedagtekend en ondertekend aan u verstrekt te worden
 • De specificatie van de verschillende bestanddelen van het loon moeten bij de loonadministratie bewaard blijven
 • Er moet loonheffingskorting worden toegepast
 • De loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw worden een keer per jaar in gehouden op de 1e werkdag van het volgende kalenderjaar