Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Meewerkende kinderen

Werken er kinderen mee in het bedrijf? Dan gelden er speciale fiscale regels. Eerst moet er bepaald worden of het gaat om een echte dienstbetrekking. Kort gezegd is dit het geval wanneer het kind werkt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als de andere werknemers. Is dit het geval, dan is het kind een ‘gewone’ werknemer en moet hij/zij ook verzekerd worden voor de werknemersverzekeringen.

Meewerkende kinderenFictieve dienstbetrekking

Is er sprake van een fictieve dienstbetrekking dan gelden voor het meewerkende kind andere regels. Dit is het geval wanneer het kind minimaal 15 jaar is en de arbeidsvoorwaarden niet gelijk zijn aan die van de andere werknemers. De volgende zaken veranderen:

 • De ouders zijn inhoudingsplichtig voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
 • De ouders moeten aan alle bijbehorende administratieve verplichtingen voldoen
 • Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen

Benieuwd naar de meerwaarde van een besloten vennootschap vergeleken met een vof? Ga bij twijfel in gesprek met een goede boekhouder!

Vereenvoudigde regeling

Er is een vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen in het bedrijf, om de administratieplicht te verlichten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende regels:

 • Voor de eerste uitbetaling aan het kind moeten de naam, adres en sofinummer van het kind in de administratie zijn opgenomen
 • Het kind werkt in de onderneming van de ouder
 • Het kind is minimaal 15 jaar oud
 • Het kind is alleen verzekerd voor de volgende twee sociale verzekeringen: volksverzekeringen en Zorgverzekeringswet
 • Er moet toestemming gevraagd worden aan de belastingdienst

Voldoe je aan deze regels dan geldt het volgende:

 • Slechts een keer per jaar hoeft er aangifte loonheffingen te worden gedaan
 • Er wordt gebruik gemaakt van een afzonderlijk loonheffingennummer, deze kan worden aangevraagd met het formulier Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen (hier)
 • Geen loonstaten hoeven worden ingevuld voor het kind
 • Naam, geboortedatum, burgerservicenummer, adres en woonplaats hoeven niet schriftelijk, gedagtekend en ondertekend aan u verstrekt te worden
 • De specificatie van de verschillende bestanddelen van het loon moeten bij de loonadministratie bewaard blijven
 • Er moet loonheffingskorting worden toegepast
 • De loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw worden een keer per jaar in gehouden op de 1e werkdag van het volgende kalenderjaar

Salaris kinderen als fiscaal voordeel

In de meeste gevallen is het verstandig om de kinderen die meewerken in de onderneming een salaris te betalen. Het salaris is voor het bedrijf een aftrekpost, terwijl het bij de kinderen dankzij heffingskortingen meestal onbelast is. Eerst moet er wel loonbelasting over het salaris worden afgedragen, maar als je in aanmerking komt van de speciale regeling hoeft dit maar een keer per jaar. De kans is groot dat het kind de ingehouden loonbelasting kan terugvorderen van de belastingdienst. Aan het eind van het jaar kan het kind het TJ-biljet invullen, er wordt dan rekening gehouden met de arbeidskorting en algemene heffingskorting.