e-boekhouden

Stichting en vereniging

De stichting en vereniging zijn ondernemingsvormen waarbij niet winst, maar een ideëel of sociaal doel de reden van de organisatie is. Beide zijn als privaatrechtelijke rechtsvorm mogelijk, wat betekent dat het bestuur niet (zomaar) aansprakelijk is voor de schulden.

Inhoud:

StichtingIn Nederland zijn er veel milieuorganisaties, sportverenigingen, goede doelen en verenigingen van eigenaren. Elk van deze organisaties heeft een bijzonder doel dat ze proberen te bereiken.

Los daarvan lijken ze op bedrijven. Ze mogen zelfs winst maken, maar dit niet zomaar uitkeren aan het bestuur. Wel mogen ze bestuurders onkosten uitbetalen, of zelfs een vergoeding geven.

Je kunt een vereniging of stichting laten oprichten door een notaris. Vergelijk online de goedkoopste notaristarieven van kantoren uit je eigen regio.

Wat is een stichting?

Een stichting is een ondernemingsvorm voor organisaties die niet als doel hebben om hier zelf geld aan te verdienen maar die zich op een andere manier willen inzetten. Denk aan het milieu, historische gebeurtenissen, natuur, cultuur of samenleving. Deze visie is vastgelegd in statuten bij oprichting.

Geld verdienen met een stichting (fonds)

Een stichting mag geen commercieel doel hebben, maar wel winstgevend zijn. Dat klinkt tegenstrijdig, maar voor ideële doelen is vaak continu geld nodig. Denk aan goede doelen, die veel geld proberen op te halen om hun doel te realiseren. Deze stichtingen worden ook wel fondsen genoemd. Die mogen geld uitkeren aan derden als deze hiermee het doel verder kunnen verwezenlijken.

Een stichting mag geen commercieel doel hebben, maar wel winstgevend zijn.

Het bestuur van een stichting is niet zelf hoofdelijk aansprakelijk maar de stichting is zijn eigen rechtspersoon. De bestuurder is wel verplicht zijn taak “behoorlijk” te vervullen. De wet geeft aan dat het bestuur alleen aansprakelijk is als de stichting wordt geschaad door onbehoorlijk bestuur en de bestuurders daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

De boekhouding van een vereniging of stichting werkt dankzij donateurs, leden of contributie vaak net anders. Meest gekozen boekhoudprogramma: e-Boekhouden!

Een eigen stichting oprichten

Een stichting oprichten kan via een notariële akte of bij testament. De notaris zal deze dan bij de KvK inschrijven in het Handelsregister. Bij het oprichten van de stichting moeten de statuten in de oprichtingsakte worden opgenomen. Hierbij moeten de volgende zaken duidelijk worden gemaakt:

 • De naam van de stichting
 • De gemeente waarin de stichting gevestigd is
 • Het doel van de stichting
 • De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders
 • De bestemming van de financiële middelen van de stichting ingeval van ontbinding, of de wijze waar­op de bestemming zal worden vastgesteld.

Wat is een vereniging?

VerenigingNet als de stichting is een vereniging is een ondernemingsvorm waarbij niet winst maar een ander doel de reden van oprichting is geweest. Een vereniging oprichten is op verschillende manieren mogelijk. Zo kunnen twee personen dit al mondeling afspreken. Een inschrijving bij de KvK is hiervoor niet verplicht.

De manier van oprichten heeft echter wel verregaande gevolgen zoals aansprakelijkheid. Verenigingen die door de notaris zijn opgericht hebben volledige rechtsbevoegdheid, en daarbij is het bestuur wederom niet hoofdelijk aansprakelijk.

Vereniging is afhankelijk van leden

Een vereniging lijkt soms wat op een stichting, maar is wat laagdrempeliger en werkt met leden. Het lijkt ook wat op een bedrijf, met de penningmeester als financieel directeur. Maar dan zonder winstoogmerk. Ze hebben een ander doel.

Omdat ze vaak afhankelijk zijn van contributies is het van groot belang dat de ledenadministratie van de vereniging op orde is. Verder mag een vereniging wettelijk gezien geen winst maken. Als een jaar er meer inkomsten zijn dan andere jaren is dat geen probleem en kan dat in de kas voor komende jaren worden gereserveerd. Het mag echter niet naar het bestuur of de leden worden uitgekeerd als winst.

Een vereniging is als een stichting, maar laagdrempeliger en met leden.

Een eigen vereniging oprichten

Zoals eerder vermeld mag een vereniging als ondernemingsvorm mondeling worden opgericht tussen minimaal twee personen. Belangrijk is wel dat dan de bestuurder die deze vereniging opgericht heeft, naast de vereniging volledig aansprakelijk is, voor het gehele bedrag. Via een notariële akte is dit niet langer het geval. Dan moeten bij het oprichten van de vereniging de volgende zaken worden geregeld in de statuten:

 • De naam van de vereniging en de gemeente van vestiging
 • Het doel van de vereniging
 • De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
 • De wijze van bijeenroepen van de algemene vergadering
 • De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders
 • De bestemming van financiële middelen bij het stoppen van de vereniging of de wijze van bepalen hiervan

Je kunt een vereniging of stichting laten oprichten door een notaris. Vergelijk online de goedkoopste notaristarieven van kantoren uit je eigen regio.

Wat zijn de kosten van het oprichten?

Als je een vereniging of stichting oprichten wilt dan moet je hiervoor kosten maken. Je moet statuten of een oprichtingsakte opstellen. Een notaris moet deze nalopen en die zal de organisatie inschrijven bij de KvK. De kosten van inschrijving in het Handelsregister zijn iets meer dan 50 euro, maar de kosten van de notaris komen daar bovenop. Meestal rekent een notaris tussen de 600 en 1.000 euro. Online kun je gemakkelijk notaristarieven vergelijken.

Administratie van een stichting of vereniging opzetten

De boekhouding van een vereniging of stichting lijkt op die van andere bedrijven. Vrijwel alle boekhoudprogramma’s voldoen dus wel, als zijn er ook oplossingen die specifiek gericht zijn op deze ondernemingsvormen. Vaak zijn zaken als een ledenadministratie, subsidies of donateurs dan wat gemakkelijker om te regelen via het programma.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de stichting en vereniging zijn:

Wat is het verschil tussen een stichting en een vereniging?

Er zijn best veel verschillen. Zo kun je een vereniging al mondeling met iemand anders afspreken. Je hebt dan een soort club en bent daar verantwoordelijk voor. Om er een rechtsvorm van te maken is een notaris nodig, die jouw organisatie bij de KvK inschrijft in het Handelsregister.

Mag een vereniging of stichting winst maken?

Ja, in beide gevallen mag je winst maken. Je mag alleen de winst niet (zomaar) uitkeren aan jezelf. De vergoeding van het bestuur is dus niet afhankelijk van de winst maar meestal van onkosten of een vaste vergoeding. Het restant dat je hebt verdient reserveer je voor toekomstige onkosten.

Hoe kan ik een vereniging of stichting oprichten?

Een vereniging kun je zelf beginnen maar als je hier een eigen rechtsvorm van wilt maken kun je deze, net als een stichting, oprichten via de notaris. Daar zijn voorwaarden en kosten aan verbonden.

Wie zijn er aansprakelijk voor de schulden of problemen?

Indien notarieel opgericht is de organisatie zelf aansprakelijk voor problemen. Het vermogen van het bestuur is dan relatief veilig. Bestuursleden zijn dan alleen verantwoordelijk als er werkelijk iets te verwijten valt. Simpel gezegd: als ze vooraf wisten dat bepaalde beslissingen verkeerd gingen aflopen.