Ondernemingsplan

Een goed ondernemingsplan maken is veel werk, maar verhoogt je kansen op succes enorm. Het geeft inzicht in de doelstellingen en haalbaarheid van je bedrijf. Het helpt je met de marketing en vertelt wat jouw bedrijf succesvol maakt. Ook bij de aanvraag van een financiering is een businessplan vaak vereist.

Inhoud:


Wat is een ondernemingsplan?

wat is een ondernemingsplan?Een ondernemingsplan beschrijft hoe je jouw bedrijf starten wilt. Het wordt ook wel een bedrijfsplan, businessplan of ondernemersplan genoemd.

Het plan geeft een korte beschrijving van alle onderdelen van je bedrijf en hoe deze eruit gaan zien. Door een goed ondernemingsplan te maken, onderzoek je of je idee ook haalbaar is in de praktijk. En of het wel slim is om ondernemer te worden.

Je ondernemingsplan is een samenvatting van alle onderdelen van je bedrijf en hoe deze eruit gaan zien.

Is je bedrijfsidee haalbaar?

ondernemingsplan makenMisschien vind je zelf dat je een briljant idee hebt voor een succesvol bedrijf maar elk jaar starten meer dan honderdduizend Nederlanders een eigen bedrijf. Daarvan stopt de helft binnen twee jaar. Blijkbaar is niet elke onderneming levensvatbaar.

Een goed idee of een gat in de markt is niet genoeg. Met een eigen ondernemingsplan maak je duidelijk waar jouw kansen en bedreigingen liggen.

Soms heb je een goed bedrijfsplan nodig voor een zakelijke financiering of heb je vergunningen nodig van de gemeente. Daarnaast kan een ondernemingsplan je eerste medewerkers, of je partner van je bedrijfsidee overtuigen. En zitten potentiële klanten wel op je product of dienst te wachten?

Heb je een goede en professionele naam voor je onderneming gevonden? Je kunt deze als handelsnaam registreren bij de KvK maar daarnaast ook als merknaam vastleggen.

Ontdek waar je sterke en zwakke punten liggen

Elk bedrijf heeft kansen en risico’s. Deze zijn voor elke organisatie verschillend en afhankelijk van jou als ondernemer, de markt, concurrenten, je product of dienst en invloeden van buitenaf. In je businessplan  brengt je deze risico’s, jouw marketing en financiën in kaart.

Je werkt dus het idee uit dat je in je hoofd hebt. Door in een bedrijfsplan zowel de sterke als zwakke punten hiervan te beschrijven, maak je duidelijk waaraan jij je tijd moet besteden als je gaat ondernemen.

Een ondernemingsplan vertelt je waar je jouw tijd aan moet besteden en waar je risico’s liggen.

Wil je een eigen bedrijf beginnen? Bereid je voor op het inschrijven bij de KvK en houd in je businessplan ook rekening met alle kosten bij een eigen bedrijf.

Hoe lang moet mijn ondernemingsplan zijn?

Ondernemingsplan schrijven is persoonlijkElk bedrijfsplan is persoonlijk en er is geen vaste structuur. Niemand kan je precies vertellen hoe jouw ondernemingsplan eruit moet zien. Veel ondernemers houden het bij een vel met aantekeningen die tijdens een brainstormsessie zijn geschreven. Soms is dat voldoende.

Er bestaat dus geen minimale lengte voor je bedrijfsplan. Als je geen startkapitaal nodig hebt, zijn de risico’s, financiële delen en de markt al snel beschreven, al bestaat de inhoud van een goed ondernemingsplan meestal uit meer onderdelen.

Een ondernemingsplan heeft geen verplichte inhoud, vaste structuur of lengte.

Inhoud ondernemingsplan

Wat er precies in een ondernemingsplan staat verschilt per onderneming en ondernemer. Er is geen vaste inhoudsopgave die jij letterlijk kunt overnemen. Je moet zelf over de inhoud nadenken. Wel zijn er onderdelen die vaak in een businessplan terugkomen. Dat zijn:

1. Samenvatting van je bedrijfsidee

ondernemingsplan schrijvenEen ondernemingsplan begint meestal met een korte samenvatting. Daarin vat je kort de hoofdreden van je onderneming samen. Dit kan bijvoorbeeld een managementsamenvatting zijn, maar een kleiner bedrijf kan een businessplan beter starten met een persoonlijk voorwoord.

Behandel in de samenvatting van je ondernemingsplan kort wat je biedt en voor welke markt. Wat is de bedrijfsformule, hoe pak je dit aan en wat onderscheidt jouw product van andere producten?

Beschrijf je bedrijfsidee concreet maar in grote lijnen. De details komen later wel. Of het nu een voorwoord of samenvatting is, houd het kort en persoonlijk. Omdat de samenvatting eigenlijk je volledige plan in het kort is, kan je deze het beste pas als laatste schrijven.

2. De ondernemer toegelicht

Een onderneming valt of staat bij een goede ondernemer. Zelfs het beste businessplan kan een faillissement niet tegenhouden, tenzij er een sterke ondernemer achter staat. Jij bent de belangrijkste schakel van de onderneming.

Uit de omschrijving van de eigenaar blijkt jouw expertise, kennis en motivatie. Tijdens het schrijven van je ondernemingsplan zijn er nog veel zaken onbekend. Maar wie jij bent en hoe jouw werkervaring er tot nu toe uitziet is al wel duidelijk.

Beschrijf jouw persoonlijke wensen en verwachtingen

Over jezelf als ondernemer schrijvenEen goed ondernemingsplan geeft inzicht in wat de ondernemer drijft en wat zijn verwachtingen en doelstellingen voor de toekomst zijn. Wat is je visie en je missie? Beschrijf hier wat je over vijf jaar bereikt wilt hebben en maak duidelijk dat je de nodige ervaring en motivatie hebt om van het plan een winstgevend bedrijf te maken.

Veel mensen vinden het lastig om over zichzelf te schrijven. Het is al eng om over je dienst of product te vertellen en om dan ook een uitgebreide analyse te maken van jouw sterkte of zwakte punten is dan een hele opgave. Dan is het slim om eerst gewoon eens wat feitelijke zaken op papier te zetten.

Word je ondernemer en zoek je meer informatie over het starten van een eigen onderneming? Lees dan ook over een eigen bedrijf startenonline boekhouden of hoe je zelf je eigen website maken kunt.

Personalia

Een investeerder, klant of andere lezer van jouw ondernemingsplan is benieuwd naar wie jij bent. Je kunt je bedrijfsplan dus beginnen door iets over jouw verleden vertellen. Wat is je leeftijd en wat voor werk heb je zoal gedaan? Waar woon je? Zie dit gedeelte als een klein en persoonlijk CV.

Om ondernemer te worden heb je gelukkig geen diploma’s nodig. Iedereen mag een eigen onderneming beginnen. Behaalde diploma’s, relevante werkervaring of marktkennis vergroten soms wel de slagingskans. Je overtuigt mensen sneller als je aantoont dat je de kennis, ervaring en vooral motivatie hebt om van het bedrijf een succes te maken.

Onderdelen in dit hoofdstuk:

 1. Naam (en roepnaam)
 2. Adres
 3. Telefoonnummer (en mobiel)
 4. E-mailadres
 5. Geboortedatum
 6. Nationaliteit
 7. Burgerlijke staat of aanwezigheid partner
 8. Aanwezigheid kinderen
 9. Opleidingen
 10. Diploma’s, certificaten en bewijzen
 11. (Werk)ervaring
 12. Sterktes en zwaktes
 13. Benodigdheden en verbeterpunten

Motivatie en doelstellingen

De juiste werkervaring en diploma’s geven vertrouwen, maar je moet ook aantonen dat je er echt voor wilt gaan. De motivatie van jou als ondernemer is daarom een belangrijk onderdeel van een goed businessplan.

In dit hoofdstuk van jondernemingsplan uitbesteden?e ondernemingsplan schrijf je op waarom jij de persoon bent om dit plan uit te voeren. Waarom wil je een eigen bedrijf, waarom ben jij geschikt om dit te doen en vind je het werk leuk?

Beschrijf in je ondernemingsplan waarom jij de juiste persoon bent om het uit te voeren. Laat zien dat je werkelijk hart voor de zaak hebt.

Sterktes en zwaktes

Je hebt nu verteld wie je bent en wat je wilt maar veel ondernemers beschrijven ook hun sterke en zwakke punten. Dat er goede en slechte eigenschappen zijn, is niets om je voor te schamen of om voorzichtig mee te zijn. Als je een ondernemingsplan maken gaat kun je hierover het beste eerlijk en duidelijk zijn.

3. De onderneming

Het hoofdstuk over de onderneming is meestal beperkt. Hierin kan je beschrijven hoe je zaken binnen jouw bedrijf regelt. Zoals wie er verantwoordelijk is voor de administratie, verzekeringen en hoe de voorwaarden beschreven zijn. Welke ondernemingsvorm kies je bijvoorbeeld? Heb je vergunningen en een vestigingsplaats, of andere belangrijke punten van je bedrijf die je wilt noemen?

In dit deel van je ondernemingsplan kun je ook je product of dienst beschrijven. Verder kun je belangrijke zaken als de werkruimte, werknemers of andere grotere beslissingen kort benoemen. Zorg ook dat je dit kort houdt, want de financiële of marketingkant van je bedrijf komt in een later onderdeel naar voren.

In dit deel kun je over vergunningen, personeel of de rechtsvorm schrijven.

Als jij als zzp’er begint en je risico’s beperkt houdt, is het misschien onnodig om een los hoofdstuk over de onderneming in je ondernemingsplan mee te nemen. Maar wanneer je personeel aannemen gaat of met veel vermogen begint, is het aan te raden om dit mee te nemen in je ondernemingsplan.

Onderdelen in dit hoofdstuk:

 1. Bedrijfsnaam (ook geregistreerd als merknaam?)
 2. Kamer van Koophandel-nummer
 3. Ondernemingsvorm
 4. Btw-nummer
 5. Vergunningen
 6. Verzekeringen
 7. Huisvesting
 8. Personeel (en de arbeidsvoorwaarden?)
 9. Algemene voorwaarden
 10. Tarief en frequentie van betaling van btw
 11. Accountant en/of boekhouder

Zekerheden en risico’s van de onderneming

Wat in het onderdeel over de eigen onderneming naar voren komt, is redelijk flexibel. Dat je hebt nagedacht over de ondernemingsvorm en bedrijfsnaam mag duidelijk zijn. De verschillen tussen een eenmanszaak, vof of bv zijn groot. Maar naast de rechtsvorm en verzekeringen kan je in je ondernemingsplan ook laten zien dat je als ondernemer over andere risico’s hebt nagedacht.

Als er zaken zijn met grote impact, dan is het belangrijk om die hier te noemen. Denk aan het pand voor een kroeg of winkel, de vergunningen en mogelijke verbouwing ervan. Zijn er alleen kleine zaken? Dat wil niet zeggen dat je hier geen punten kunt scoren. Houd het dan wel kort.

Beschrijf bijvoorbeeld in het kort hoe je jouw klant- en algemene voorwaarden regelt. Een ander punt is of de onderneming is aangesloten of in ieder geval bekend is met een branchevereniging of CAO. Zo laat je zien dat je de gevaren kent die horen bij jouw onderneming.

Wil je een eigen bedrijf beginnen? Bereid je voor op het inschrijven bij de KvK en houd in je plan ook rekening met alle kosten bij een eigen bedrijf.

4. Marketingplan

marketingplan schrijvenEen businessplan bevat meestal ook een marketingplan. In het marketingplan beschrijf je jouw product of dienst en hoe je deze in de markt zet. Om te beginnen vertel je wat over je aanbod.

Als het goed is heb je zelf al tijd gestoken in jouw concurrentie of producten. Door die kennis te delen, laat je zien dat je de markt kent en weet hoe jij in aanraking komt met potentiële klanten.

Je marketingstrategie en SWOT-analyse

Naast je product of dienst kun je in dit deel van je plan wat vertellen over de markt, jouw marktonderzoek of doelgroep. Vertel wat er de afgelopen jaren is gebeurd en hoe jij de toekomst ziet. Vertel waarom potentiële klanten hun aankoopgedrag veranderen en bij jou een product of dienst willen kopen.

Hier kun je ook ingaan op je marketing- of reclamestrategie en hoe je nieuwe klanten werven gaat. In een concurrentie- en doelgroep-analyse beschrijf je hoe je deze verovert. Hier komen alle P’s in beeld: je prijs, promotie, product en plaats. Een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats) geeft snel een duidelijk beeld van je onderneming. Daarom komt een SWOT-analyse terug in het marketingplan.

5. Financieringsplan

In het financieringsplan beschrijf je hoe je als zelfstandig ondernemer alles gaat financieren. In een financieel plan komen een exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en investeringsplan vaak terug. Je geeft hiermee een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de eerste periode. De kosten of omzet uit een begroting komt zelden precies uit maar geeft wel een beeld of jij realistisch bent over je financiën.

Het financieringsplan geeft een beeld van de kosten en omzet in de eerste periode na de start.

In het financiële onderdeel van het ondernemingsplan geef je uitleg over hoeveel financiering je nodig hebt en wat je hiermee gaat doen. Met deze begrotingen laat je zien dat een boekhoudprogramma je straks niet verrast met alle uitgaven. Als er hiervoor een financiering nodig is (bank, startkapitaal, crowdfunding, zakelijke financiering) geeft je plan de bank of andere investeerders een goed beeld van je onderneming.

Wil je een eigen bedrijf beginnen? Bereid je voor op het inschrijven bij de KvK en houd in je plan ook rekening met alle kosten bij een eigen bedrijf.

Voorbeelden van een ondernemingsplan

gratis voorbeeld ondernemingsplanDe inhoud van een compleet ondernemingsplan is per bedrijfsidee verschillend, maar een goed voorbeeld van een ondernemersplan kan je wel verder helpen. Kijk dus ook eens hoe een ander zijn plannen voor het oprichten van een bedrijf heeft beschreven. Online zijn veel gratis voorbeelden van ondernemingsplannen te vinden.

Bepaal voor jezelf wat je goed vindt aan de plannen die je online kunt vinden. Kijk ook of je een goed bedrijfsplan kunt vinden dat geschreven is voor een vergelijkbaar doel. Als de bank die jij wil overtuigen een gratis voorbeeld geeft van een ondernemingsplan, is het natuurlijk handig om die goed door te nemen.

Wil je een compagnon van jouw bedrijfsidee overtuigen? Dan kun je meer inzetten op de inspiratie van het plan en het hoofdstuk over jouw motivatie. Zolang je de rest van het plan maar niet vergeet en er echt jouw eigen verhaal van maakt. Want hoe goed andere ondernemingsplannen ook zijn, voor jou zijn ze alleen een richtlijn en inspiratiebron en geen sjabloon om jouw bedrijfsideeën mee op papier te zetten.

Een voorbeeld ondernemingsplan erbij nemen ter inspiratie is prima, maar beschrijf wel je eigen idee en onderneming.

Indeling en ontwerp van je plan

Een verzorgd plan krijgt altijd meer aandacht dan een lastig te lezen stuk. De inhoud van je ondernemingsplan is natuurlijk het belangrijkste, maar ook de manier van vormgeven telt mee. Ziet het ondernemingsplan er verzorgd en compleet uit? Is deze lekker leesbaar met duidelijke kopjes, een paar grafieken, een heldere inhoudsopgave en misschien zelfs een eerste beeld van de huisstijl van de onderneming? Dan geeft dit zeker extra vertrouwen.

Je ondernemingsplan laten schrijven?

Je kunt het beste zelf je ondernemingsplan schrijven. Het is namelijk jouw bedrijfsidee en jij weet het beste waarom het gaat slagen. Maar schrijven is ook een vak. Als je goed kunt ondernemen, wil dat niet zeggen dat je dit ook goed in woorden kunt vatten. Zeker als je de bank of investeerders moet overtuigen, kan ondersteuning inschakelen bij het schrijven van jouw ondernemingsplan zeker helpen.

Wat kost een WooCommerce-webshop?

Kijk wel goed naar wie je inschakelt. Het helpt als deze persoon jouw droom kent of misschien zelfs jouw visie deelt. Let er ook op dat het jouw plan met jouw ideeën is. Als je je bedrijfsplan door een freelance tekstschrijver laat opstellen zonder dat je hier zelf aan hebt meegeschreven, kun je je afvragen of het plan nog wel bij je past.

Iemand inschakelen voor wat eindredactie, zodat de spelling klopt en je bedrijfsplan lekkerder wegleest, is nooit verkeerd. Ook het opmaken van het plan, zodat deze er net wat frisser, completer en overzichtelijker uitziet, heeft een meerwaarde.

Een goed ondernemingsplan is dus bovenal persoonlijk. Het is logisch dat je jouw woorden laat nakijken. Maar een bank of investeerder merkt het snel genoeg als jij alleen een plan van een ander hebt aangepast en niet zelf een eigen ondernemingsplan hebt geschreven.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over het ondernemingsplan zijn:

Wat is een ondernemingsplan?

In een ondernemingsplan beschrijf je hoe je jouw onderneming wil opzetten. Het opstellen van een ondernemingsplan is het onderzoeken of het idee dat in je hoofd zit ook haalbaar is. Of het wel slim is om ondernemer te worden. Jaarlijks starten er ruim honderdduizend Nederlanders een eigen bedrijf, maar minder dan de helft heeft succes. Een ondernemingsplan is daarom echt aan te raden.

Waarom maak je een ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan vertelt wat jouw bedrijf succesvol maakt en schrijf je vooral voor jezelf. Zo ontdek je of je over alles hebt gedacht en krijgt je idee meer structuur. Daarnaast helpt het om bijvoorbeeld de bank, het UWV of je eigen partner te overtuigen dat je bedrijfsidee kansrijk is.

Wat staat er in een ondernemingsplan?

De inhoud van een ondernemingsplan is per ondernemer verschillend en bestaat vaak uit een samenvatting van het idee, een hoofdstuk over de ondernemer en onderneming, een marketingplan en een financieringsplan.

Hoe moet je een ondernemingsplan schrijven?

Je kunt een ondernemingsplan schrijven hoe je maar wilt. Er zijn geen regels voor. Als je het lastig vindt om te beginnen kun je online voorbeelden van businessplannen vinden. Met deze voorbeelden kun je zelf ontdekken waar je veel over kan vertellen of wat volgens jou niet zo interessant is om te beschrijven.

Kan ik het schrijven ook uitbesteden?

Het kan geen kwaad om wat hulp te zoeken bij het maken van een ondernemingsplan. Zeker als je zelf geen tekstschrijver bent. Toch is het verstandig om niet het hele plan uit te besteden maar alleen wat hulp te zoeken bij de opmaak, controleren van de cijfers of de eindredactie. Het is tenslotte jouw idee, dus jij kunt het beste zeggen hoe het bedrijf er straks uitziet!

Gerelateerde berichten