e-boekhouden

Vergunningen

Er zijn veel zaken die je moet regelen als je een bedrijf begint en een vergunning is hier soms een belangrijk onderdeel van. Er zijn vergunningen per branche en activiteit, maar ook de gemeente waar je bedrijf is gevestigd kent specifieke eisen.

VergunningenZoek uit welke vergunningen je nodig hebt, wat de eisen zijn en hoe lang de aanvraag duurt. Veel lopen per gemeente, dus je kunt daar ook altijd even informeren als je twijfelt of je een vergunning nodig hebt. Je wilt tenslotte niet in de problemen komen door iets te ondernemen zonder toestemming. Daarnaast zijn er ook algemene landelijke vergunningen waar je als ondernemer mee te maken kunt krijgen.

Ben je benieuwd naar vergunningen omdat je een eigen bedrijf starten wilt en wil je weten wat je nog moet regelen voor je je kunt  inschrijven bij de KvK?

Vergunning voor detailhandel

In de detailhandel is het vooral afhankelijk van wat je verkoopt. Zo heb je er een nodig voor de verkoop van tabak of alcohol. En als je levensmiddelen verkoopt heb je te maken met de Warenwet. Daarnaast heb je, als je muziek in je winkel draait, een muzieklicentie nodig. En je moet rekening houden met eisen voor de openingstijden voor de detailhandel, die gelden in jouw gemeente. Op sommige feestdagen moet je winkel bijvoorbeeld verplicht dicht zijn.

Voor de retail is dus soms een vergunning nodig maar een webwinkel beginnen mag meestal zelfs vanuit huis, en als jij een plekje in een winkelstraat huurt kun je daar zonder al te veel papierwerk een winkel openen. Er is dus niet één detailhandel-vergunning, maar het is vooral afhankelijk van welke spullen je verkoopt aan consumenten.

Er zijn veel vergunningen voor de detailhandel, maar de meeste winkels hebben ze niet nodig.

Wil je op straat of aan de deur verkopen? Dan moet je in sommige gemeenten een ventvergunning hebben of er in elk geval melding van doen. Met een kraam of verkoopwagen heb je dan weer een standplaatsvergunning nodig.

Omgevingsvergunning

Wil je in het kader van je bedrijf een pand bouwen, verbouwen of slopen? Of ga je misschien reclame maken op een bedrijfspand? Als je dit wilt doen heb je invloed op de openbare ruimte en leefomgeving. Daarom moet je in veel gevallen een vergunning aanvragen. Al deze vergunningen, zoals een bouwvergunning en milieuvergunning, vallen onder de noemer omgevingsvergunningen.

Wil je een bedrijfspand bouwen of buiten je pand reclame maken? Dan is soms een vergunning nodig!

Milieuvergunning

De milieuvergunning is ervoor bedoeld om milieuvervuiling binnen de wettelijke normen te houden. Zo zijn er bijvoorbeeld regels over geluidsoverlast, afval en milieubelastende stoffen. In de meeste gevallen volstaat het echter om de bedrijfsactiviteiten bij de gemeente te melden en heb je geen vergunning nodig. Je kunt hier bekijken of je bedrijf zo’n vergunning nodig heeft.

Bouwvergunning

Wanneer je je bedrijfspand wilt bouwen of verbouwen, heb je meestal een speciale omgevingsvergunning nodig. Zeker als je nabij een monument verbouwingen wilt doen bijvoorbeeld. Mogelijk moet je ook een milieuprestatieberekening laten doen bij grote bouwprojecten.

Soms kun je ook vergunningvrij bouwen, bijvoorbeeld bij kleinschalig onderhoud. Je zult je echter alsnog aan eisen rondom veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid moeten houden uit het Bouwbesluit 2012. Ook heb je te maken met de bouwverordening en het bestemmingsplan van jouw specifieke gemeente. Raadpleeg hiervoor dan ook de website van Rijksoverheid en van jouw gemeente om te kijken waar je aan moet voldoen.

Gebruiksvergunning

De gebruiksvergunning valt onder de omgevingsvergunningen en heeft te maken met het gebruik van een pand. Je krijgt hiermee te maken als er veel mensen tegelijk in je bedrijfspand aanwezig zijn met risico’s voor de brandveiligheid. Denk bijvoorbeeld aan een kinderdagverblijf, magazijn of school.

Zijn er bijvoorbeeld meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig in een pand? Worden er ook gevaarlijke stoffen opgeslagen in dit pand? In beide gevallen heb je een vergunning nodig of moet je tenminste melding maken bij de gemeente.

Drank- en horecavergunning

Ben je ondernemer in de horeca en schenk je alcohol om ter plekke te consumeren? Of schenk je drank als vereniging of stichting? Dan heb je een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Ook als je alleen alcoholvrij schenkt heb je in sommige gemeenten een vergunning nodig. Personeelsleden moeten 16 jaar of ouder zijn, bijvoorbeeld. Ook voor de verkoop van tabak of het plaatsen van een speelautomaat heb je vergunningen nodig.

Je horecabedrijf moet daarnaast aan bepaalde inrichtingseisen voldoen, zoals toiletgelegenheden en mechanische ventilatie. Er zijn ook eisen voor toegankelijkheid van gehandicapten. Waarschijnlijk draai je ook muziek in je horecazaak. Hier moet je mogelijk een licentie voor regelen in verband met auteursrechten.

Vergunning voor financiële dienstverlening

Ben je een verzekeringsbedrijf, administratiekantoor of belastingadviseur? Dan zijn er vergunningen die je moet aanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. Zorg wel dat je eerst een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit. Deze is namelijk verplicht om een vergunning te krijgen.

Vergunning voor transport en logistiek

Er zijn diverse vergunningen voor ondernemers in de transportsector. Bijvoorbeeld heb je vergunningen nodig voor het vervoeren van goederen binnen en buiten de Europese Unie. Ook moet je als taxibedrijf, busvervoer en vervoer over water bepaalde vergunningen hebben. In de meeste gevallen kun je hiervoor aankloppen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Vestigingsvergunning

De vestigingsvergunning hadden bedrijven in Nederland nodig om zich ergens te vestigen als bedrijf in de bouw, installatie, vervoer- en levensmiddelen. De vergunning was bedoeld om aan te tonen of je over genoeg vakkennis beschikt door diploma’s en andere verklaringen. De vergunning is in 2007 afgeschaft. Je hebt deze vergunning dus niet meer nodig bij het starten van je bedrijf.