Vennootschapsbelasting

Is je bedrijf een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv)? Dan moet je vennootschapsbelasting (vpb) betalen over je winst. Soms zijn verenigingen en stichtingen dit ook verplicht. Hoeveel vennootschapsbelasting je moet betalen hangt af van je DGA-salaris, dividend en bedrijfsreserves.

Inhoud:

Moet mijn bedrijf vennootschapsbelasting betalen?

Een bv, nv of coöperatie moet vpb betalenOf je met jouw bedrijf ook vennootschapsbelasting (vpb) betaalt hangt af van je ondernemingsvorm. Je bent het verplicht als je een besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv) of coöperatie hebt.

Vennootschapsbelasting betaal je over de belastbare winst. Sommige verenigingen en stichtingen moeten ook vpb betalen als ze veel winst maken.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl, SnelStart of MoneyMonk vrijblijvend uit. Meer dan 100.000+ ondernemers gingen je voor.

Met een bv of nv moet je vennootschapsbelasting betalen.

Tarieven vennootschapsbelasting

De tarieven voor de vennootschapsbelasting zijn als volgt:

2023 Tot en met 200.000 euro 19 procent
Boven 200.000 euro 25,8 procent
2022 Tot en met 395.000 euro 15 procent
Boven 395.000 euro 25,8 procent
2021 Tot en met 245.000 euro 15 procent
Boven 245.000 euro 25 procent

Over je belastbare winst moet je belasting betalen

Vpb en de innovatiebox

Doe je binnen jouw onderneming aan onderzoek en innovatie? Dan kom je misschien in aanmerking voor de Innovatiebox. Winst die hieruit voortkomt heeft een speciaal tarief voor de aangifte vennootschapsbelasting. Deze ligt lager dan het standaardtarief:

Tot en met 2017 5 procent
2018 tot en met 2020 7 procent
2021 en 2022 9 procent

Hoe werkt de vpb?

Vennootschapsbelasting betaal je over de belastbare winst in een boekjaar. Vaak is een boekjaar hetzelfde als een kalenderjaar, maar dat hoeft niet. Een boekjaar van mei tot en met april mag dus ook. Het boekjaar dat je gebruikt voor je aangifte vennootschapsbelasting moet wel hetzelfde zijn als het boekjaar in de statuten van de onderneming.

Hoe bereken je je vpb over je winst en verlies?

Je betaalt vennootschapsbelasting over de belastbare winst in een boekjaar.

De volgende stap is je belastbare winst berekenen. Deze is niet hetzelfde als je daadwerkelijke winst, want je mag hier een en ander van aftrekken. Dit werkt ongeveer hetzelfde als bij de inkomstenbelasting. Denk aan het afschrijven van goederen, de investeringsaftrek en fiscale reserves.

Verliezen verrekenen

Daarnaast kun je de belastbare winst verlagen door verliezen te verrekenen. Dit is voordelig, want hierdoor hoef je minder vennootschapsbelasting te betalen. Het werkt als volgt: je trekt het verlies in een bepaald boekjaar af van de winst in een ander jaar. Je mag verlies verrekenen met winst uit voorgaande jaren (carry back) en toekomstige jaren (carry forward). Vroegere jaren komen daarbij als eerste aan de beurt. Pas daarna mag je verrekenen met komende jaren.

eenmanszaak of bv: wat is fiscaal voordeliger?

Je kunt compenseren uit eerdere jaren met een termijn van 1 jaar. Voor toekomstige jaren is de termijn onbeperkt. Tot voor kort was de termijn hiervoor 6 jaar, maar dit is per 2022 aangepast.

Bij een winst tot 1 miljoen euro mag je alles verrekenen.

Naast een aangepaste termijn, geldt er vanaf 2022 een maximaal compensatiebedrag. Namelijk: tot 1 miljoen euro mag je alles verrekenen. Is je winst hoger dan 1 miljoen? Dan mag je die ene miljoen volledig verrekenen. De overige winst mag je maar voor 50 procent verrekenen. Let op: het maximum geldt vanaf 2022, dus niet voor winsten van de jaren ervoor.

Wanneer aangifte vennootschapsbelasting doen?

Gebruik jij een boekhoudprogramma? Vaak kun je hiermee gemakkelijk je vpb-aangifte regelen. Natuurlijk kun je ook een accountant inschakelen om je te helpen bij je belastingaangifte.

Wanneer je bij de belastingdienst je aangifte vennootschapsbelasting moet doen is afhankelijk van jouw boekjaar. Loopt deze gelijk aan het kalenderjaar? Dan moet je voor 1 juni van het volgende kalenderjaar je belastingaangifte doen. Loopt jouw boekjaar niet gelijk aan de kalender, dan moet je je aangifte vpb binnen 5 maanden na het einde van je boekjaar indienen.

De deadline voor de vpb is afhankelijk van je boekjaar.

Wanneer moet je je aangifte vennootschapsbelasting doen?

Wat is fiscaal voordeliger, eenmanszaak of bv?

Er zijn veel redenen om voor een eenmanszaak of een besloten vennootschap te kiezen. Zo ben je met een bv niet persoonlijk aansprakelijk voor mogelijke schulden. Hierdoor loopt je privévermogen minder risico. Ook bieden aandelen bepaalde voordelen rond de verdeling van het eigendom.

Het is afhankelijk van je winst of een eenmanszaak of vennootschap meer belastingvoordeel oplevert

Maar wat is fiscaal voordeliger? Met een eenmanszaak moet je inkomstenbelasting betalen over je winst. Hiervoor heb je aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Een bv valt daarentegen onder de vennootschapsbelasting. Daarnaast moet de directeur-grootaandeelhouder inkomstenbelasting betalen over zijn of haar DGA-salaris.

Een besloten vennootschap kan fiscaal voordeliger zijn.

De vbp kan fiscaal aantrekkelijker zijn dan inkomstenbelasting maar de verschillen in belasting zijn klein. Doordat het gemis van enkele belastingvoordelen bij het DGA-salaris, en de extra administratieve kosten van een bv, moet je winst vaak ruim boven de 200.000 euro uitkomen. Zelfs dan is de eenmanszaak meestal nog goedkoper maar de bv heeft ook andere voordelen, en voor veel ondernemers zijn die ook wat waard.

Zo is het privévermogen bij een bv beter beschermd. Ook biedt die ondernemingsvorm meer flexibiliteit rond vermogen waardoor ondernemers het fiscale omslagpunt meestal niet afwachten. Onder de 100.000 euro winst is het verschil in belasting met een eenmanszaak of vof meestal wel nog te groot.

Wil je advies van een boekhouder of administratiekantoor? Je kunt online tarieven vergelijken. Ontvang gratis een voorstel van drie boekhouders of accountants uit je eigen regio.

Belasting over uitkeren dividend

Een ander verschil tussen de bv en eenmanszaak is dat je dividend kan uitkeren in plaats van salaris. Als je de enige aandeelhouder van je vennootschap bent, kan je deze verdeling deels zelf bepalen.  Heb je een bv met een directie en aandeelhouders? Dan moet deze hiermee wel akkoord zijn.

Over de winst die je uitkeert moet je vennootschapsbelasting en dividendbelasting betalen. Dit is anders dan bij salaris, wat onder de inkomstenbelasting valt. Of je geld uitkeert als (DGA)-salaris of als dividend heeft dus invloed op hoeveel belasting je moet betalen.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de vennootschapsbelasting zijn:

Wat is het fiscale omslagpunt voor vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting is deels vergelijkbaar met de inkomstenbelasting, die je betaalt met een eenmanszaak, vof of in loondienst. Bij hoge winst kan vennootschapsbelasting voordeliger zijn. Het is van je privésituatie afhankelijk maar door de hogere administratieve lasten en het het gemis aan enkele fiscale voordelen bij het verplichte DGA-salaris ligt het omslagpunt al snel boven de tweehonderdduizend euro winst.

Meestal wachten ondernemers dit punt niet af maar stappen ze al eerder over op een bv om andere redenen. Zo biedt een bv bijvoorbeeld meer bescherming voor privévermogen en bieden aandelen meer flexibiliteit rond het eigendom.

Stichtingen en verenigingen: uitgezonderd of niet?

Naamloze en besloten vennootschappen hebben er altijd mee te maken, maar heb jij een stichting of vereniging, zoals een sportvereniging of culturele instelling? En maakt deze winst, heb je werknemers in dienst neemt en/of concurreer je met andere ondernemers? Dan moet je soms aangifte vennootschapsbelasting doen omdat de belastingdienst jouw organisatie ziet als een onderneming.

Stichtingen en verenigingen kunnen ook onder de vpb vallen.

In de regel kom je als stichting of vereniging in aanmerking als je fiscale winst in een jaar hoger dan 15 duizend euro is. Dit kan wel per situatie verschillen, dus informeer bij de belastingdienst als je hierover twijfelt.