menu

Dividend uitkeren

Dividend uitkeren wil zeggen dat je een deel van de winst uitkeert aan de aandeelhouders. Dit straalt vertrouwen uit naar aandeelhouders en trekt investeerders aan. Bovendien is het vaak fiscaal voordeliger ten opzichte van een regulier salaris. Hoe pak je dit aan?

Dividend uitkeren: regels en toelichting

Besluit van aandeelhouders

Ben je zelf de enige aandeelhouder en directielid? En heb je zelf de statuten opgesteld? Dan heb je waarschijnlijk veel vrijheid wat je wilt doen met de winst die je hebt gemaakt. Bij een besloten vennootschap die wat groter is en waarbij meerdere directieleden en aandeelhouders betrokken zijn is het soms wat gecompliceerder. Winst uit de BV mag daar niet zomaar als dividend worden uitgekeerd.

Ten eerste moet in de statuten zijn vastgelegd dat een tussentijdse uitkering van dividend is toegestaan. Als dat zo is, kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hiertoe besluiten na het vaststellen van de jaarrekening. Dit besluit moet altijd schriftelijk worden vastgelegd. Je kunt dus alleen dividend uitkeren over gerealiseerde winsten, niet over verwachte winsten.

Goedkeuring van het bestuur

Het bestuur moet wel instemmen met de keuze om dividend uit te keren. Alleen als dividenduitkering het voortbestaan van de BV in gevaar brengt, mag de directie weigeren. Om dit vast te stellen, moet je een uitkeringstoets uitvoeren. Daarmee moet je bepalen of de BV ook na dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

De uitkeringstoets bestaat uit een balanstest en een liquiditeitstest. Controleer ten eerste met een balanstest of er wettelijke en statutaire reserves van de BV moeten worden aangevuld. Bekijk ook of het eigen vermogen van de BV mogelijk aangevuld moet worden. Bepaal tenslotte met een liquiditeitstest of de BV ook na uitkering aan haar opeisbare schulden kan voldoen. De wet hanteert hier geen strenge termijn voor. Om zeker van je zaak te zijn, is het gebruikelijk de continuïteit van je bedrijf tot een jaar na uitkering te controleren.

Wie is aansprakelijk?

Natuurlijk kan het voorkomen dat de BV onverhoopt niet aan schulden kan voldoen, nadat de winst al is uitgekeerd. Zolang je als bestuurder kan aantonen dat deze schulden niet bekend waren op het moment van goedkeuring, ben je niet aansprakelijk. Daarom is het uiterst belangrijk de uitkeringstoets en het resultaat nauwkeurig vast te leggen, voordat je dividend gaat uitkeren.

Als je als eigenaar de uitkering van dividend onterecht goedkeurt, ben je hoofdzakelijk aansprakelijk voor de tekorten plus de rente die daarbij komt kijken. Dit kan je dan dus duur komen te staan, mocht je bedrijf failliet gaan. Ontvang je als aandeelhouder dividend terwijl hoorde te weten dat dit de BV in gevaar zou brengen? Dan ben je verplicht het bedrag plus bijkomende rente terug te betalen.

Hoeveel winst mag je aan dividend uitkeren?

Hoeveel dividend iedere aandeelhouder ontvangt, is afhankelijk van hun aandelenbezit. Niet elk aandeel is hetzelfde. Zo bestaan er aandelen waarbij dividend tot een maximumbedrag kan worden uitgekeerd. Bijvoorbeeld: bij prioriteitsaandelen en preferente aandelen wordt winst uitgekeerd tot een vast percentage van de nominale waarde van die aandelen. De rest van het winstoverschot blijft over voor de overige aandelen.

Salaris en dividend

In plaats van een regulier salaris, kan het fiscaal voordeliger zijn om dividend uit te keren. Als het goed gaat met je bedrijf wil je hier als eigenaar natuurlijk van genieten. In plaats van een salarisverhoging kun je dan kiezen voor winstuitkering. Met name bij hoge salarissen en een hoog belastbaar inkomen levert dit voordelen op. De dividendbelasting is dan doorgaans lager dan het belastingtarief over je loon als directeur-grootaandeelhouder (DGA).

Daarnaast kun je overwegen je werknemers te belonen met dividend. Zeker in de startfase, wanneer je bedrijf snel groeit en je behoefte hebt aan veel en goed personeel, kunnen aandelen met dividenduitkering het verschil soms maken. Door werknemers mee te laten genieten van de winst als aandeelhouder, kun je ze aan je bedrijf binden zonder je kasstroom aan te hoeven spreken.

Let wel op – zorg voor een goede fiscale structuur. Salaris en dividend kunnen naast elkaar worden uitgekeerd, maar moeten niet uit balans raken. Zorg bijvoorbeeld dat je salaris als directeur niet te laag is ten opzichte van een torenhoge winstuitkering, en vergeet ook het minimum voor het DGA-salaris niet.