Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

BV Holding oprichten

Bij de Nederlandse ondernemingsvorm Besloten Vennootschap (bv) wordt regelmatig het woord holding genoemd. Met een holding wordt aangegeven dat het niet gaat om een enkele bv maar dat er meerdere bv rechtspersonen bij elkaar zijn gebracht. Uitleg waarom een holding oprichten soms best verstandig is.

Holding ook voor kleine ondernemers

BV HoldingIn eerste instantie klinkt de naam holding vrij groot. Alsof er wordt gesproken van meerdere bedrijven. Je zou dan denken dat enkel bedrijven als Philips of Shell dit doen, omdat ze verschillende activiteiten hebben. Toch is het voor kleine ondernemers die een bv oprichten vaak direct interessant om ook een holding op te richten. Voor de oprichting is het wat duurder, omdat je sommige administratie en/of oprichtingskosten twee keer moet betalen, maar het biedt wel meer veiligheid en flexibiliteit.

Stap voor stap zelf een besloten vennootschap oprichten? VRB Advies helpt zowel bij een nieuwe bv, holding of het omzetten van een eenmanszaak naar bv.

Een van de belangrijkste redenen waarom ondernemers kiezen voor de Besloten Vennootschap (bv) als rechtsvorm is dat deze bij faillissement ervoor zorgt dat de ondernemer niet hoofdelijk aansprakelijk is en zijn privévermogen verliest. Dat is meestal waar, maar als de hele onderneming daardoor ten einde is verliest de ondernemer alsnog vaak zijn grootste vermogen. Onder juristen wordt wel eens gezegd; een bv is geen bv. Je verliest tenslotte nog steeds je bedrijfsgebouw, auto van de zaak, patenten, in de bv opgebouwde pensioen of andere waardevolle eigendommen die de bv in de loop der jaren had opgebouwd. Door waardevolle zaken in één bv onder te brengen, en te werken in een andere bv, kunnen eigendommen worden afgeschermd van schuldeisers.

Werk-bv en holding-bv oprichten

Indien een kleine ondernemer vanuit dit oogpunt een holding gaat oprichten start hij eigenlijk twee bv ondernemingen. De eerste is de zogenaamde ‘werk’-bv. Deze neemt opdrachten aan, gaat verbintenissen aan, neemt personeel in dienst en is voor de buitenwereld de hele onderneming.

Daarnaast kan de ondernemer een tweede holding-bv oprichten. Deze bezit alles wat van waarde is. Zoals de aandelen van de werk-bv maar ook eerder gemaakte winst-reserves, patenten, octrooien, de auto van de zaak en eventueel andere onderdelen die van waarde zijn zoals een pand. Deze koopt dus eigenlijk alleen zaken van de werk-bv, en heeft dus geen schuldeisers.

Wel heeft deze veel eigendommen die door de werk-bv gebruikt worden, maar die kan de holding simpelweg verhuren aan de werk-bv. Zo is er sprake van een stabiel inkomen en zijn er geen externe uitgaven. De ondernemer kan verder binnen deze holding bv zijn pensioen opbouwen indien hij dit wil. Mocht dan in slechte tijden de werk-bv failliet gaan, dan ligt het personeel op straat en is de ondernemer zijn klanten en contracten dus zijn ‘werk’ kwijt. Maar zijn auto, bedrijfspand, pensioen en winstreserves zitten dan in een ‘ander bedrijf’ en dit tweede bedrijf is niet failliet gegaan.

Garanties tegen faillissement? Nee.

Natuurlijk zeggen we het hier zwart-wit. Laat de structuur altijd door juristen en accountants nakijken op fouten en dan nog is er geen garantie voor succes. Een voorbeeld: als de ondernemer werkelijk ‘wanbeleid’ te verwijten valt, bijvoorbeeld hij laat bewust zijn werk-bv klappen om maar van personeel af te komen, dan is hij alsnog hoofdelijk aansprakelijk en met de aandelen van de holding-bv zal hij wellicht alsnog eerder genoemde waarden kunnen verliezen. Maar de kans hierop is aanzienlijk kleiner. Bij een normaal faillissement ga je uit van het feit dat de ondernemer dit natuurlijk niet bewust zou willen.

Verdere voordelen van een holding

Wil je samenwerken met een ander bedrijf of je bedrijf na verloop van tijd verkopen? Bijvoorbeeld enkele medewerkers willen het bedrijf doorzetten nadat jij met pensioen wilt? Dat is soms enorm lastig! Je hebt miljoenen opgebouwd met machines, wagenpark en ander kapitaal als octrooien of contracten. Dit geef je niet zomaar weg! Indien al deze waarde uit het bedrijf wordt getrokken en in een andere holding bv wordt gezet wordt de werk-bv minder waard. Deze kan dan gedeeltelijk aandelen verkopen. Met de holding-bv houd je de waarde in eigen hand en kun je langzaam je uit het bedrijf trekken. Een bedrijfsovername, aandelenverkoop en samenwerking met de werk-bv is op deze manier flexibeler en makkelijker.

Twee bv’s dus dubbele belasting?

De eigenaar van een bv moet toch belasting betalen? Dat is waar. Vennootschapsbelasting gaat over de winst. Maar dit is niet altijd noodzakelijk. Zo kan de werk-bv dividend uitkeren aan de holding of zijn er regels indien een bv (voor een groot gedeelte) eigenaar is van een andere bv. Dan zijn er voorwaarden om niet de dubbele belasting te hoeven betalen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk via deelnemingsvrijstelling. Vraag hiernaar voor je de accountant de belastingpapieren definitief laat tekenen.