BV holding oprichten

Naast de Nederlandse ondernemingsvorm besloten vennootschap (bv) kun je ook een holding-bv oprichten. Een holding geeft aan dat het niet gaat om een enkele bv maar dat er verschillende bv’s naast elkaar bestaan. De voordelen van het oprichten van een holding naast een werkmaatschappij.

Wat is een holding-bv?

Eigen holding oprichtenEen holding-bv is een extra bv die zelf niets doet maar die eigendommen of kapitaal krijgt vanuit een andere bv. Andere benamingen zijn de beheer-bv of financiële holding.

Een holding geeft extra bescherming en flexibiliteit aan eigendommen. Hiermee blijven deze buiten beeld bij schuldeisers.

Een holding of beheer-bv geeft bescherming en flexibiliteit rond bedrijfseigendommen.

Wil je advies van een boekhouder of administratiekantoor? Je kunt online tarieven vergelijken. Ontvang gratis een voorstel van drie boekhouders of accountants uit je eigen regio.

Holdingstructuur ook voor kleine ondernemers

Wil je een bv oprichten samen met een compagnon? Dan wil je mogelijk ook meerdere bv’s. Door ieder een persoonlijke holding op te richten naast de gezamenlijke bv kun je los van je medevennoten besluiten hoe je bijvoorbeeld pensioen opbouwt, of hoeveel reserves jij persoonlijk in een holding wilt onderbrengen.

Ook als jij de enige ondernemer bent en werkt vanuit één bv kan het interessant zijn om een holding op te richten. Al maakt een holding de oprichting zelf wat duurder, omdat je sommige administratie en/of oprichtingskosten twee keer moet betalen, de structuur biedt wel meer veiligheid en flexibiliteit.

Een holding maakt de oprichting duurder, maar heeft enkele belangrijke voordelen en kan risico’s spreiden.

Zo kun je in de toekomst makkelijker je onderneming in delen verkopen. Stel dat je bedrijf veel waarde opbouwt en een mogelijke koper kan dit niet in een keer betalen, dan kun je waardevolle activa, zoals machines of een bedrijfspand, buiten de verkoop houden en aan de koper verhuren. Zo zijn er meer scenario’s denkbaar waarbij de structuur met een extra financiële holding handig kan zijn.

Voordelen van een holding oprichten

holding oprichten geeft extra zekerheidDe voordelen van het oprichten van een holding als extra beheer-bv zijn extra zekerheid en mogelijkheden. Door waardevolle zaken in deze holding onder te brengen, en te werken in een andere bv, blijven de eigendommen afgeschermd van schuldeisers.

Bij één bv is een ondernemer niet hoofdelijk aansprakelijk met zijn privévermogen. Dat is prettig, maar bij een faillissement van je onderneming verlies je wel alles wat je werkmaatschappij bezit. Als je daardoor alsnog bedrijfseigendommen als een bedrijfspand, opgebouwd pensioen of andere waardevolle eigendommen kwijtraakt, dan verlies je alsnog je grootste vermogen.

Een losse holding-bv die zelf geen activiteiten heeft en dus nergens voor aansprakelijk kan worden gesteld, beperkt dit risico.

Holdingstructuur geeft meer flexibiliteit

Ook geeft het oprichten van een holding extra flexibiliteit omdat je zaken kunt scheiden. Wil je bijvoorbeeld jouw onderneming na verloop van tijd verkopen aan medewerkers die het bedrijf doorzetten nadat jij met pensioen gaat? Als je vermogen hebt opgebouwd met machines, wagenpark en ander kapitaal als octrooien of contracten is dat erg lastig terwijl de koper vooral de operatie wil kopen.

Door het in twee bedrijven te splitsen kun je zelf bepalen hoe je dit wilt verdelen of verkopen. Met de holding-bv kun je waardevolle zaken behouden en maak je een bedrijfsovername, aandelenverkoop of samenwerking met de werk-bv flexibeler en makkelijker.

Persoonlijke holding vennootschap

Werkmaatschappij en holding-bv oprichten

Wil je een holding oprichten? Dan start je twee besloten vennootschappen. De eerste is de operationele werk-bv. Deze werkmaatschappij neemt opdrachten aan, gaat verbintenissen aan, neemt personeel in dienst en is voor de buitenwereld de hele onderneming.

Een notaris kan je holding-bv bij de KvK inschrijven.

Daarnaast kun je een tweede holding-bv oprichten. Deze holding bezit alles wat van waarde is. Zoals de aandelen van de operationele bv maar ook eerder gemaakte winstreserves, patenten, octrooien, de auto van de zaak en eventueel andere onderdelen die van waarde zijn zoals een pand.

Voor het oprichten van deze holding-structuur moet je naar de notaris. Die kan beide bv’s oprichten en inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Wil je advies van een boekhouder of administratiekantoor? Je kunt online tarieven vergelijken. Ontvang gratis een voorstel van drie boekhouders of accountants uit je eigen regio.

Holding kan eigendommen verhuren aan werk-bv

De tweede bv koopt alleen zaken van de werk-bv. De holding heeft dus heeft geen andere schuldeisers. Wel heeft deze veel eigendommen die de werkmaatschappij gebruikt, maar die kan de holding simpelweg verhuren aan de werk-bv zodat de holding eigen inkomsten maakt. Binnen een holdingstructuur kan een ondernemer ook zelf reserves of pensioen opbouwen.

Mocht de operationele bv failliet gaan, dan ligt het personeel op straat en is de ondernemer zijn klanten en werk kwijt. Maar de auto van de zaak, bedrijfspand, pensioen en winstreserves zitten dan in een andere bv en deze holding kunnen de schuldeisers niet bij, en gaat dan niet failliet.

Privévermogen gegarandeerd veilig? Nee.

structuur met holding en werkmaatschappijNatuurlijk zeggen we het hier zwart-wit. Een holdingstructuur oprichten geeft extra mogelijkheden maar laat deze altijd door een jurist en accountant nakijken op fouten en dan nog is een beheer-bv geen garantie voor succes.

Als de ondernemer werkelijk ‘wanbeleid’ te verwijten valt dan kan die alsnog hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Ook bij financiële verplichtingen als een zakelijke lening vragen financiers vaak of de ondernemer zelf hiervoor garant wil staan, waardoor je privévermogen alsnog niet veilig is.

Twee bv’s dus dubbele belasting?

De eigenaar van een bv moet toch belasting betalen? Dat is waar. Vennootschapsbelasting betaal je over de winst, maar soms kunnen beide bv’s een fiscale eenheid vormen. Zo kan de werk-bv dividend uitkeren aan de holding of zijn er regels indien een beheer-bv (voor een groot gedeelte) eigenaar is van een andere bv.

Dan zijn er voorwaarden om niet de dubbele belasting te hoeven betalen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk via deelnemingsvrijstelling. Vraag hiernaar voor je de accountant de belastingpapieren definitief laat tekenen.