e-boekhouden

BV holding oprichten

Bij de Nederlandse ondernemingsvorm besloten vennootschap (bv) wordt ook vaak een holding opgericht. Een holding geeft aan dat het niet gaat om een enkele bv maar dat er meerdere bv rechtspersonen bij elkaar zijn gebracht. De voordelen van een holding.

Wat is een holding?

Eigen holding oprichtenEen holding is een extra bv die zelf niets doet maar die eigendommen of kapitaal krijgt vanuit een andere bv. Andere benamingen zijn de beheer-bv of financiële holding. Een holding geeft extra bescherming en flexibiliteit rond eigendommen afgeschermd van schuldeisers.

Een holding of beheer-bv geeft bescherming en flexibiliteit rond bedrijfseigendommen.

Holdingstructuur ook voor kleine ondernemers

Wil je een bv oprichten samen met een compagnon? Dan wil je waarschijnlijk ook elk een persoonlijke holding oprichten. Op die manier kun je los van je medevennoten besluiten hoe je bijvoorbeeld pensioen opbouwt, of hoeveel reserves jij persoonlijk in een holding wilt onderbrengen.

Stap voor stap zelf een bv oprichten? VRB Advies helpt zowel bij een nieuwe bv, een oprichting van een holding of het omzetten van een eenmanszaak naar bv.

Ook als jij de enige ondernemer bent en werkt vanuit één bv kan het interessant zijn om een holding op te richten. Al maakt een holding de oprichting zelf wat duurder, omdat je sommige administratie en/of oprichtingskosten twee keer moet betalen, de structuur biedt wel meer veiligheid en flexibiliteit.

Een holding maakt de oprichting duurder, maar heeft enkele belangrijke voordelen.

Zo kun je in de toekomst makkelijker je bedrijf in delen verkopen. Stel dat je bedrijf veel waarde opbouwt en een mogelijke koper kan dit niet in een keer betalen, dan kun je delen van je activa, zoals machines of een bedrijfspand, buiten de verkoop houden en aan de koper verhuren. Zo zijn er meer scenario’s denkbaar waarbij de structuur met een extra financiële holding handig kan zijn.

Voordelen van een holdingstructuur

holding oprichten geeft extra zekerheidDe voordelen van het oprichten van een holding als extra beheer-bv zijn extra zekerheid en mogelijkheden. Door waardevolle zaken in deze holding onder te brengen, en te werken in een andere bv, blijven de eigendommen afgeschermd van schuldeisers.

Bij één bv is een ondernemer niet hoofdelijk aansprakelijk met zijn privévermogen. Dat is prettig, maar als je bij een faillissement van je onderneming wel alsnog alle bedrijfseigendommen verliest, zoals een bedrijfspand, opgebouwd pensioen of andere waardevolle eigendommen, dan verlies je alsnog je grootste vermogen.

Een losse holding-bv die zelf geen activiteiten heeft en dus nergens voor aansprakelijk kan worden gesteld, beperkt dit risico.

Holdingstructuur geeft meer flexibiliteit

Ook geeft een holding extra flexibiliteit omdat je zaken kunt scheiden. Wil je bijvoorbeeld jouw bedrijf na verloop van tijd verkopen aan medewerkers die het bedrijf willen doorzetten nadat jij met pensioen gaat? Als je miljoenen hebt opgebouwd met machines, wagenpark en ander kapitaal als octrooien of contracten is dat erg lastig terwijl de koper vooral de operatie wil kopen.

Door deze te splitsen maak je een verkoop of samenwerking in de toekomst gemakkelijker. Je kunt zelf bepalen wat je verkoopt. Met de holding-bv houd je de waarde in eigen hand en kun je langzaam je uit het bedrijf trekken. Een bedrijfsovername, aandelenverkoop en samenwerking met de werk-bv is op deze manier flexibeler en makkelijker.

Werkmaatschappij en holding-bv oprichten

structuur met holding en werkmaatschappij Indien een kleine ondernemer vanuit dit oogpunt een holding oprichten gaat start hij eigenlijk twee bv ondernemingen. De eerste is de operationele werk-bv. Deze werkmaatschappij neemt opdrachten aan, gaat verbintenissen aan, neemt personeel in dienst en is voor de buitenwereld de hele onderneming.

Een notaris kan je holding bij de KvK inschrijven.

Daarnaast kan de ondernemer een tweede holding-bv oprichten.  Deze holding bezit alles wat van waarde is. Zoals de aandelen van de operationele bv maar ook eerder gemaakte winstreserves, patenten, octrooien, de auto van de zaak en eventueel andere onderdelen die van waarde zijn zoals een pand.

Voor het oprichten van deze holding-structuur moet je naar de notaris. Die kan beide bv’s oprichten door deze in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Stap voor stap zelf een bv oprichten? VRB Advies helpt zowel bij een nieuwe bv, een oprichting van een holding of het omzetten van een eenmanszaak naar bv.

Holding kan eigendommen verhuren aan werk-bv

De holding koopt dus eigenlijk alleen zaken van de werk-bv, en heeft dus geen schuldeisers. Wel heeft deze veel eigendommen die de werkmaatschappij gebruikt, maar die kan de holding simpelweg verhuren aan de werk-bv. Zo is er sprake van een stabiel inkomen en zijn er geen externe uitgaven. De ondernemer kan verder binnen deze holdingstructuur zelf werken aan zaken als pensioen opbouwen, indien hij dit wil.

Mocht de operationele bv failliet gaan, dan ligt het personeel op straat en is de ondernemer zijn klanten en werk kwijt. Maar zijn auto, bedrijfspand, pensioen en winstreserves zitten dan in een andere bv en deze holding kunnen de schuldeisers niet bij, en gaat dan niet failliet.

Garanties tegen faillissement? Nee.

Natuurlijk zeggen we het hier zwart-wit. Een holdingstructuur oprichten geeft extra mogelijkheden maar laat deze altijd door een jurist en accountant nakijken op fouten en dan nog is een beheer-bv geen garantie voor succes. Een voorbeeld: als de ondernemer werkelijk ‘wanbeleid’ te verwijten valt dan kan hij alsnog hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Met de aandelen van de holding-bv kan hij alsnog eerder genoemde waarden verliezen. Maar de kans hierop is kleiner. Bij een normaal faillissement ga je uit van het feit dat de ondernemer dit natuurlijk niet bewust zou willen.

Twee bv’s dus dubbele belasting?

De eigenaar van een bv moet toch belasting betalen? Dat is waar. Vennootschapsbelasting betaal je over de winst. Maar dit is niet altijd noodzakelijk. Zo kan de werk-bv dividend uitkeren aan de holding of zijn er regels indien een beheer-bv (voor een groot gedeelte) eigenaar is van een andere bv. Dan zijn er voorwaarden om niet de dubbele belasting te hoeven betalen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk via deelnemingsvrijstelling. Vraag hiernaar voor je de accountant de belastingpapieren definitief laat tekenen.