menu

Penningmeester

Samen met de voorzitter en secretaris vormt de penningmeester het bestuur van een stichting, vereniging of commissie. De taken van een penningmeester bestaan uit het beheren van de financiën van deze organisatie. Daarnaast bepaalt hij of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en vertaalt hij het beleid naar een financieel overzicht.

Penningmeester van een vereniging - taken en werkzaamheden

Wat is een penningmeester?

Een penningmeester houdt zich bezig met de taken die nodig zijn voor de financiële administratie van een stichting, vereniging, club of commissie. Vaak gaat het om een vrijwillige (maar eervolle) functie en is het een verzamelnaam voor alle financiële zaken die bij de organisatie plaatsvinden. Daar kunnen zijn functie en werkzaamheden dus zowel vergelijkbaar zijn met die van een financieel directeur, als administratief medewerker.

De taken van een penningmeester?

Aangezien de penningmeester verantwoordelijk is voor alle inkomsten en uitgaven, is het belangrijk dat hij beschikt over een goed financieel inzicht. Hij werkt meestal met een boekhoudprogramma. Hij is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve deel van de organisatie en zijn taken zijn gericht op het in orde houden van de cijfers, verslagen en overzichten. Daarbij kun je denken aan werkzaamheden als:

 • de facturatie, of het aansturen en controleren hiervan
 • het beheren van de rekening en de kas van een organisatie
 • de ledenadministratie van de vereniging
 • het debiteuren- en crediteurenbeheer
 • belastingaangiftes & -aanslagen verwerken
 • financiële verslagen zoals jaarverslagen of jaarrekeningen
 • het maken van periodieke begrotingen
 • het afsluiten van relevante verzekeringen
 • het tekenen van betaalopdrachten
 • het bijwonen van vergaderingen
 • overige financiële besluiten en werkzaamheden

Welke kwaliteiten heeft een penningmeester?

In theorie zou iedereen die kan boekhouden het kunnen worden, want het is geen beschermde functie. Maar om de rol te vervullen is het handig als je naast een goed financieel inzicht beschikt over organisatievermogen, enige bestuurlijke ervaring hebt en bekend bent met geautomatiseerde systemen. Bij grotere organisaties, waar regelmatig grote geldbedragen in omgaan, is het niet ongebruikelijk dat er aan de penningmeester gevraagd wordt om een Verklaring Omtrent het Gedrag te kunnen overleggen.

Is er een vergoeding?

Bestuurders van een organisatie mogen net als andere vrijwilligers een vergoeding voor hun onkosten vragen. Daarnaast kan er een vergoeding worden betaald voor het vervullen van de functie. De vergoeding kan worden uitgekeerd op basis van de werkelijk gemaakte kosten of op basis van een vast bedrag. Voor de laatste vorm heeft de Belastingdienst een (maximum)bedrag vastgesteld van 150 euro per maand en 1500 euro per kalenderjaar.

Wanneer de werkzaamheden als vrijwilliger worden vervuld en de vergoeding de bovenstaande bedragen niet overschrijdt, dan is de tegemoetkoming onbelast en hoeft de Belastingdienst hiervan niet op de hoogte te worden gesteld. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van alle vergoedingen, dus inclusief reiskostenvergoeding of verstrekte sportkleding in het geval van een sportvereniging.

Ook is het mogelijk dat de penningmeester een dienstverband aangaat met de vereniging, alhoewel dit in de praktijk niet erg gebruikelijk is.