menu
e-boekhouden

Financieel directeur

Een financieel directeur, ook wel Chief Financial Officer of kortweg CFO genoemd, is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen een bedrijf. Het is vaak de op één na hoogste functie binnen het bestuur, alleen de algemeen directeur is hoger in rang. Dit is tevens degene aan wie de financieel directeur rapporteert. In sommige bedrijven, bijvoorbeeld die een snelle groei doormaken of waar de geldstromen meer dan gemiddeld belangrijk zijn, heeft de CFO zelfs de meeste status.  

Financieel directeurIn de kern is de financieel directeur verantwoordelijk voor de financiële planning, het beheren van geldstromen binnen de organisatie en het beheersen van alle financiële risico’s. Ook fungeert de Chief Financial Officer (CFO) vaak als sparringpartner van de algemeen directeur. Daarnaast geeft hij leiding aan de financiële medewerkers binnen de organisatie.

De financieel directeur regelt de financiële planning, de geldstromen en beheerst financiële risico’s.

Hoe zit een werkdag eruit van een financieel directeur?

De financieel directeur waarborgt de financiële gang van zaken op meerdere manieren. Enerzijds houdt hij geldstromen in de gaten, anderzijds controleert hij de bedrijfsprocessen. Hij is verantwoordelijk voor de boekhouding, maar zijn dagelijkse werkzaamheden zijn vaak meer op toezicht en beleid gericht, dan op het verwerken van administratie zelf. De CFO houdt zich onder andere bezig met het beoordelen van de financiële situatie, het opstellen van analyses en rapportages over de stand van zaken en het maken van plannen voor de toekomst.

Zo is hij (mede)verantwoordelijk voor alle financiële onderdelen uit het jaarverslag, bepaald hij budgetten en is hij eindverantwoordelijk voor het financiële beleid, dat hij in de meeste gevallen samen met de andere directieleden opstelt.

Een financieel directeur is verantwoordelijk voor de administratie. Maak deze duidelijk en inzichtelijk met software via ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Welke achtergrond sluit aan?

In theorie mag iedereen zich financieel directeur noemen, want het is geen beschermde titel. Maar in de praktijk hebben CFO’s veelal een achtergrond als gekwalificeerde accountant, boekhoudkundige of als controller. Er is geen specifieke opleiding om financieel directeur te worden, maar de meeste mensen die deze functie vervullen hebben een Master of Business Administration en/of een achtergrond in corporate finance.

Welke competenties heeft een financieel directeur?

Wanneer je de ambitie hebt om CFO te worden is het handig wanneer je kennis hebt van bedrijfskunde, bedrijfseconomie en algemeen management. Verder helpt het als je veel praktijkervaring opdoet op het gebied van financieel management. En aangezien je een belangrijke functie binnen het bestuur zult vervullen, zijn goede managementvaardigheden een must. Evenals uitstekende communicatieve vaardigheden. Eén van de belangrijkste taken van een financieel directeur is namelijk de communicatie met alle belanghebbenden over het financiële beleid, zowel intern als extern.

Wat verdient een CFO?

Het salaris voor de functie van financieel directeur is, net als andere directeursvergoedingen, zeer wisselend. Omdat het een bestuursfunctie is, is de vergoeding in veel gevallen afhankelijk van het bedrijfsresultaat. De belastingdienst hanteert een minimum van 46.000 euro voor directieleden die daarnaast ook aandeelhouder zijn (DGA-salaris). Veel directeuren keren zichzelf dit minimumbedrag aan salaris uit maar verdienen daarnaast nog veel geld als winstuitkering (dividend) vanuit het bedrijf.

Veelal is er dus enige vorm van eigenaarschap van bedrijfsaandelen, of is een deel van de vergoeding variabel op basis van (financiële) doelen. Daarnaast is het formaat van de organisatie zeer bepalend. Een financieel directeur van een klein lokaal bedrijf met nog geen twintig medewerkers, zal in de regel minder verdienen dan diegene die financieel verantwoordelijk is binnen een internationale organisatie waar duizenden medewerkers in dienst zijn.

Voor het salaris van topfuncties binnen de publieke sector zoals overheid, ziekenhuizen, scholen of publieke omroepen, is een maximumvergoeding afgesproken. Deze vergoeding is inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering of betaalde onkostenvergoedingen. In 2020 is deze vergoeding gemaximaliseerd op 201.000 euro bruto. Daarmee is het maximum inmiddels hoger dan het salaris van een minister.