Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Partner werkt mee

Werkt je partner mee in het bedrijf? Een partner van een ondernemer die meewerkt in de zaak komt geregeld voor. Belastingtechnisch kan dit op meerdere manieren geregeld worden. Om zo veel mogelijk voordeel te halen is het verstandig om goed uit te zoeken welke manier het voordeligst is, raadpleeg als het nodig is een deskundige. Een overzicht van de keuzes:

Meewerkaftrek als je partner onbetaald meewerkt in het bedrijf

Partner werkt meeWanneer de partner niet betaald krijgt voor haar werk kan gebruik gemaakt worden van de meewerkaftrek. De meewerkaftrek is onderdeel van de ondernemersaftrek (je het urencriterium kunnen bewijzen, bijvoorbeeld via een urenregistratie) en afhankelijk van het salaris en het aantal meegewerkte uren (zie tabel). Een percentage mag van de winst worden afgehaald en hierover wordt geen inkomstenbelasting geheven.

meewerkaftrek-2020
meewerkaftrek in 2020

Rekenvoorbeeld van de meewerkaftrek: stel je verdient €100.000 en je partner werkt 900 uur per jaar mee, dan is het bedrag dat afgetrokken mag worden 2% van €100.000 is €2.000.

Benieuwd naar de meerwaarde van een besloten vennootschap vergeleken met een vof? Ga hierover in gesprek met een boekhouder uit je eigen regio.

Meewerkende partner krijgt een arbeidsbeloning

Wanneer de partner een vergoeding ontvangt van minimaal 5.000 euro voor de meegewerkte uren, mag dit bedrag worden afgetrokken van de winst (ook wel de Meewerkbeloning). De beloning moet wel reëel zijn, ook hier is het weer verstandig om een urenadministratie bij te houden. De partner moet over de beloning uiteraard inkomstenbelasting en premie volksverzekering betalen. Is de beloning lager dan 5.000 euro dan kan gebruik gemaakt worden van de meewerkaftrek.

Arbeidsovereenkomst

Wanneer met de partner een arbeidsovereenkomst wordt gesloten is deze in dienstbetrekking. De partner moet werken onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als de andere werknemer en loon ontvangen.

Man-Vrouwfirma

Wanneer beide partners voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan ondernemers is waarschijnlijk de rechtsvorm Man-vrouwfirma een verstandige keuze. Beide partners komen namelijk in aanmerking voor de fiscale voordelen die gelden voor ondernemers (zelfstandigenaftrek, mkb winstvrijstelling). Ook wordt de winst verdeeld over twee ondernemers en de belastingdruk zal lager zijn.

De keuze kan ieder jaar worden aangepast.