Engelse Limited Ltd

De Engelse Limited (afgekort Ltd) is sinds 2003 ook in Nederland mogelijk. Feitelijk gezien is de Engelse Limited Ltd vergelijkbaar met de Nederlandse Besloten Vennootschap (afgekort BV). Zie deze pagina voor de voor- en nadelen van deze ondernemingsvormen.

De Ltd was in eerste instantie enkel mogelijk in Engeland. Door de Europese Unie zijn de regels hiervoor wat veranderd en mogen ondernemers in Nederland ook een Engelse Limited oprichten. Dit wordt tegenwoordig ook wel gedaan.

Limited en belasting
Belastingtechnisch is er weinig verschil. Belasting voor de Limited moet worden betaald volgens de regels van het land waarin het management actief is. Als er dus voor de Engelse Limited wordt gekozen in verband met voordelen met de Besloten Vennootschap heeft dit voor de belasting geen gevolgen.

Verschillen Besloten Vennootschap met de Engelse Limited.
Alhoewel de ondernemingsvormen steeds op elkaar lijken zijn er wel belangrijke verschillen.

Voordelen van de Limited:

  1. Snel op te richten. Het oprichten van de Ltd. is vaak al mogelijk binnen een maand.
  2. Goedkoop om op te richten. Alhoewel de regels voor de Besloten Vennootschap ook soepeler worden is deze nog steeds duurder (mogelijk rond de 3000 euro) dan de Limited (minder dan 1000).
  3. Internationaal soms meer bekendheid. Indien er Europees wordt gehandeld heeft de Limited soms een duidelijker karakter.
  4. Er hoeft geen startkapitaal gestort te worden. Deze regel komt inmiddels ook bij de Besloten Vennootschap te vervallen. Een voorstel hiervoor is door de Tweede Kamer goedgekeurd. Wachten is op een akkoord van de Eerste Kamer.

Nadelen van de Limited:

  1. De Limited is officieel Engels. Bij eventuele problemen wordt dus de Engelse wetgeving gehanteerd wat enorme gevolgen kan hebben.
  2. De Engelse overheid moet het nu goedkeuren en keurt het officieel pas goed nadat aangetoond kan worden dat de Engelse Limited nodig is. Er moet dus een reden zijn waarom gekozen wordt voor de Limited.
  3. De Limited geniet momenteel in Nederland een minder positief imago dan de Nederlandse BV.
  4. De papieren van de Ltd. moeten in het Engels worden opgesteld wat eventueel een nadeel kan zijn.

Met name imago nadeel van de Limited
Alhoewel op het eerste gezicht de Limited gunstiger lijkt dan de BV blijft de Ltd. in Nederland wel stukken minder populair. Niet eens om de taal. De Engelse wetgeving blijkt zelden een probleem. In 99% van de gevallen heb je gewoon met het Nederlands recht te maken als er een probleem voordoet met je bedrijf. Het gaat hier specifiek om aan de rechtsvorm gerelateerde zaken en die komen niet vaak voor.

Het is meer het imago van de rechtsvorm zelf. De voordelen van de Limited, zoals het snelle en goedkope oprichten geven de Ltd. al snel een ‘budget-imago’ waar investeerders en leveranciers al snel vraagtekens bij zetten. Als je enkel in Nederland handelt en dus niet goed kunt uitleggen waarom je voor deze rechtsvorm kiest, bestaat de kans dat mensen er twijfels bij hebben. Bij bedrijven die ook in het buitenland handelen is dit niet het geval en in internationale branches lijkt de Limited dan ook echt door te breken in ons land.