Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Bedrijfspand kopen

Bij het kopen van een bedrijfsruimte wordt er direct geïnvesteerd in het bedrijf. Indien er voldoende financiën zijn kan het financieel veel interessanter zijn om een bedrijfspand te kopen in plaats van te huren. Op termijn kan het financieel interessant zijn, en er is veel meer mogelijk als je het pand zelf koopt of bouwt, dan als je deze gaat huren. Natuurlijk zijn er ook grote nadelen.

Bedrijfspand kopen

Het kopen van een bedrijfspand op een mooie aantrekkelijke locatie kan een interessante investering zijn. Zo zien veel ondernemers het als een soort opbouw van het pensioen. Ze bouwen waarde op in het bedrijf. Zeker in jaren waarin je toch al erg goed draait en je dus de winst liever de komende jaren niet uitkeert, maar herinvesteert, is het kopen van een pand een optie om te overwegen.

Houd er wel altijd rekening mee dat er ook jaren kunnen komen dat het minder gaat, en de waardeopbouw in het pand dan geen risico wordt. Bijvoorbeeld door deze niet in een werkmaatschappij maar in een holding onder te brengen.

Zoek je een financiering voor je winkel-, kantoor-, bedrijfs- of beleggingspand? Via Mogelijk.nl financierden investeerders al voor bijna 250 miljoen aan zakelijk vastgoed.

Bedrijfspand: interessant voor nu én later

bedrijfspand kopenAls investering is je eigen kantoor of werkruimte relatief veilig. Je kunt ook op de beurs, vreemde valuta of in startups investeren maar waarom zou je geld steken in bedrijven waarvan je niet ziet of die goed bestuurd worden? Waarom zou je het risico lopen dat je geld steekt in een project van iemand anders? Met een eigen bedrijfspand heb je zelf vrijwel dagelijks zicht op je investering. Daarnaast heb je er direct voordeel aan, want je kunt het inrichten zoals jij wilt en bespaart gelijk de huurkosten.

Natuurlijk zitten er ook grote nadelen aan. Om te beginnen is het kopen van een groot pand, of zelfs een deel daarvan, niet gratis. De meeste ondernemers kunnen hun bedrijfsruimte niet zomaar zelf betalen. De financiering van het bedrijfspand kan dus doorslaggevend zijn. Als je ervoor moet lenen, zelfs als dat via een goedkope hypotheek gebeurt, kun je je afvragen of het nog wel zo verstandig is.

Je eigen bedrijfspand financieren zonder de bank? Matching Capital financiert vaak daar waar de bank moeite heeft. Tot 90% van de waarde van het pand!

Daarnaast koop je letterlijk stenen en grond wat betekent dat je dus niet zomaar kunt verhuizen. Als jouw bedrijf afhankelijk is van haar omgeving en die verandert, dan is het de vraag of je die flexibiliteit op wilt geven. Winkeliers die afhankelijk zijn van langslopende toeristen lopen hier dan ook meer risico mee dan een bedrijf dat alleen een kantoorpand nodig heeft.

Je kunt je bedrijfspand niet zomaar verhuizen.

Zaken waarop gelet moet worden

Twijfel je tussen het kopen of huren van een bedrijfsruimte? Met de volgende vragen kun je mogelijk snel een antwoord vinden op je vraag:

 1. Toekomstbeeld
  Zelfs als je voldoende kapitaal hebt, is kopen niet altijd de meest logische keuze. Met het kopen van een bedrijfsruimte is er direct minder flexibiliteit dan bij het huren ervan. Door te kopen is het soms bijna direct noodzakelijk om op deze locatie jarenlang te blijven zitten om de aanschafkosten kwijt te raken.
 2. Noodzaak  van het kopen
  Moet de bedrijfsruimte gekocht worden omdat er op deze locatie nog geen bedrijfsruimte bestaat? Of is er veel inspraak nodig in de indeling? Dit kan de keuze mogelijkheden natuurlijk zeer beperken.
 3. Financiële moment
  Kopen is een momentopname. Wat zijn de hypotheekkosten op dat moment? En de huurprijzen?
 4. Locatie
  Wat is de beste locatie voor het bedrijf? Bereikbaarheid? Gemeentelijke vergunningen? Milieu (schone grond verklaring?) Uitbreidingsmogelijkheden?
 5. Aankoopkosten
  De aankoopkosten die komen kijken bij het kopen van een bedrijfsruimte, zoals makelaars- en notariskosten, overdrachtsbelastingen en BTW worden bij de koopsom van het bedrijfspand opgeteld. Deze mogen niet in een keer worden afgetrokken maar moeten periodiek worden afgeschreven.
 6. Investeringsaftrek
  Het kopen van een bedrijfsruimte is een investering. Er is dan ook investeringsaftrek mogelijk voor het bedrag dat de onderneming zelf in de bedrijfsruimte steekt (dus exclusief het te lenen bedrag).
 7. Wel of geen btw
  De levering van een bedrijfsruimte die langer dan twee jaar geleden in gebruik is genomen is vrijgesteld van btw. Een nieuwe bedrijfsruimte of bouwterrein heeft wel btw. In overeenstemming kan er worden gekozen om bij het kopen wel btw te heffen. Dit is echter alleen mogelijk als 90% via voorbelasting kan worden verrekend. Verder is het niet mogelijk indien het hele bedrijf wordt verkocht, of indien de verkoper valt onder de landbouwregeling.
 8. Overdrachtsbelasting
  Bij het kopen van een bedrijfsruimte is overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze is niet aftrekbaar als kosten voor de onderneming. Deze kan bij de waarde van de bedrijfsruimte worden opgeteld en hierop kan worden afgeschreven. Indien er met btw wordt gewerkt dan hier soms vrijstelling voor worden aangevraagd.

Interesse gewekt? Zoek dan gedetailleerde informatie

Bij het kopen van een bedrijfsruimte komen veel zaken kijken. Bovenstaande is een opsomming van veelvoorkomende onderdelen en geven misschien een eerste beeld of idee maar zijn lang niet volledig. Schakel bij de koop altijd een adviseur in. Denk aan een accountant of boekhouder, of zoek een gespecialiseerd adviseur die ook de overheidsregels, vergunningen en andere randzaken kent. Let ook op de fiscale verschillen.