Ruim 1200 NBA-leden hebben eed afgelegd

Sinds de invoering van de beroepseed voor accountants afgelopen mei, hebben ruim 1200 leden van beroepsorganisatie NBA deze eed afgelegd. De beroepseed is slechts één van de maatregelen die de beroepsorganisatie wil nemen om het beroep van accountant te verbeteren.

In mei besloot NBA de beroepseed in te voeren, nadat de meerderheid van de ledenvergadering daartoe instemde. Deze officiële belofte is ingevoerd als onderdeel van een reeks maatregelen uit het verbeterplan ‘In het publiek belang’. De verschillende sector-organisaties – waaronder NBA, SRA en Novak – zullen de MKB-kantoren in Nederland gaan begeleiden, zodat er sneller kennis wordt uitgewisseld rondom de implementatie van de verbeteringen.

Volgens Accountancyvanmorgen.nl hebben de grote accountantskantoren gemiddeld genomen 92 procent van alle maatregelen doorgevoerd. Deloitte loopt helemaal op schema, terwijl Baker Tilly Berk en EY pas op 84% zitten.

Accountskantoren op schema

De beroepseed voor accountants

De beroepseed geldt voor alle accountants die na 1 juni 2016 in het accountantsregister worden ingeschreven. Binnen drie maanden moeten ze de eed afleggen, die bestaat uit de volgende tekst: “Ik ben mij ervan bewust dat ik als accountant dien te handelen in het algemeen belang. Ik oefen mijn beroep uit met een professioneel-kritische instelling. In de uitoefening van mijn beroep als accountant laat ik mij leiden door fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Ik houd mij aan de wetten en regelgeving die op mijn beroep van toepassing zijn. Mijn professionaliteit brengt met zich mee dat ik geen handelingen verricht waarvan ik weet of behoor te weten dat die het accountantsberoep in diskrediet kunnen brengen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig/dat beloof/dat verklaar ik.”

Gerelateerde berichten