Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Deurwaarder inschakelen

Je kunt een deurwaarder inschakelen als iemand zijn schuld aan jou niet betaalt. Het is een openbaar ambtenaar en het werk lijkt op dat van een incassomedewerker, maar dan met veel meer bevoegdheden. Zo mag een deurwaarder de debiteur vanwege de wettelijke status voor de rechter dagen. Ook mag die beslag leggen op iemands spullen of inkomsten.

Inhoud:

Wat doet een deurwaarder?

In het dagelijks leven heeft het iedereen het over een deurwaarder, maar de officiële benaming is een gerechtsdeurwaarder. Dit komt omdat het een door de Kroon benoemde ambtenaar is. Deze benoeming zorgt ervoor dat een deurwaarder toegang krijgt tot belangrijke overheidsregisters, zoals de gemeentelijke administratie persoonsgegevens en het UWV.

Verder is een deurwaarder bevoegd voor het uitoefenen van bepaalde ambtshandelingen, waaronder het uitbrengen van een dagvaarding, het leggen van beslag en het uitvoeren van een ontruiming. De meeste deurwaarderskantoren combineren hun praktijk met een incassobureau. Enerzijds omdat ze niet de hele dag bezig zijn met bovengenoemde ambtelijke taken en anderzijds om ook het voortraject te kunnen doen.

Zoek je een deurwaarder vanwege een openstaande vordering? Yuridis heeft een landelijk netwerk van deurwaarders op basis van vooraf overeengekomen tarieven.

Wanneer een deurwaarder inschakelen?

deurwaarder inschakelenVoordat je een deurwaarder in de arm neemt, heb je al een aantal stappen doorlopen. Je mag namelijk niet zomaar een deurwaarder inschakelen. Zeker wanneer jouw afnemer een particulier is, gelden er strenge regels. Zo ben je verplicht om hem eerst een betalingsherinnering en een aanmaning te sturen. Als je ook deze stappen wilt uitbesteden kun je hiervoor een boekhouder of incassobureau inschakelen. De meeste deurwaarders werken actief met incassobureaus samen.

De betalingsherinnering is een vriendelijk bericht waarin je de debiteur verwijst naar het feit dat de factuur nog niet is betaald. Wordt hier niet adequaat op gereageerd, dan kun je een wat fermer verzoek sturen: de aanmaning. Hierin geef je aan dat dit de laatste kans is om de vordering zonder bijkomende kosten te voldoen.

In een aanmaning geef je aan dat het de laatste kans is om zonder bijkomende kosten te betalen.

Je bent wettelijk verplicht om de debiteur minimaal veertien dagen de tijd te geven om de betaling in orde te maken. Daarnaast moet je aangeven wat de consequenties zijn als je na deze termijn het geld nog steeds niet hebt ontvangen. Denk hierbij aan het uit handen geven van het incassotraject en de kosten die hiermee gepaard gaan.

Voor zakelijke afnemers gelden minder strenge regels, omdat zij niet worden beschermd door de Wet Incassokosten. In theorie mag je bij hen direct het incassotraject starten. Je hoeft alleen rekening te houden met de wettelijke betaaltermijn van dertig dagen. Heeft de debiteur niet betaald, dan mag je op dag 31 een deurwaarder inschakelen. In de praktijk kiezen de meeste ondernemers er echter voor om dezelfde procedure te hanteren als bij particulieren.

Wat te doen voor je een deurwaarder inschakelt

Voordat een deurwaarder in actie komt, moeten er eerst een aantal stappen zijn doorlopen. Zo moet de debiteur middels een aanmaning op de hoogte worden gebracht van de openstaande factuur. Vaak doet de ondernemer dit nog zelf, of laat hij dit doen door een boekhouder.

De debiteur moet hij minimaal 14 dagen de tijd krijgen om de vordering alsnog te voldoen. Ook moet je de wanbetaler alvast duidelijk maken dat het de laatste herinnering is en dat je de vordering bij een uitblijvende betaling uit handen geeft. Pas als aanmanen niet werkt, kun je spreken van een dubieuze debiteur.

In dit traject, dat de minnelijke fase wordt genoemd, kun je de vordering zowel onderbrengen bij een incassobureau als een deurwaarder. Dit komt omdat er in deze fase alleen nog maar een verzoek tot betaling kan plaatsvinden. Weigert de debiteur te betalen, dan gaat het incassotraject de juridische fase in en kun je dus een deurwaarder inschakelen. Want vanwege de gerechtelijke stappen die hierna worden genomen, zijn vanaf dit moment alleen deurwaarders bevoegd om dit te doen.

Alleen een deurwaarder kan gerechtelijke stappen als een dagvaarding of beslaglegging nemen.

De gerechtelijke fase begint met het versturen van een dagvaarding, waarbij de debiteur wordt opgeroepen om op een bepaalde datum voor de rechter te verschijnen. Het is aan de rechter om te bepalen of een zitting is vereist of dat de zaak schriftelijk kan worden afgedaan. Maar dit hangt uiteraard ook af van de bereidwilligheid van de debiteur.

Stel dat de wanbetaler niet reageert op de brief, niet komt opdagen bij een zitting en zelfs na de uitspraak van de rechter de vordering niet betaalt, dan volgt dwangbetaling door beslaglegging of executie. Door beslag te leggen op het loon of de (on)roerende goederen van de debiteur en deze vervolgens te verkopen, kan de vordering worden voldaan. Dit lukt uiteraard alleen indien de wanbetaler geld of andere bezittingen heeft.

Zoek je een deurwaarder vanwege een openstaande vordering? Yuridis heeft een landelijk netwerk van deurwaarders op basis van vooraf overeengekomen tarieven.

Wie kan een deurwaarder inschakelen?

Iedereen kan een deurwaarder inschakelen; de overheid, ondernemers en particulieren. Ook van een minimumbedrag voor de vordering is geen sprake. Stel dat een debiteur voor de zoveelste keer zijn rekening van enkele tientjes niet heeft betaald en hij reageert evenmin op de aanmaningen, dan kun je hem voor de rechter dagen.

Nu is het de vraag of dergelijke vorderingen het waard zijn om te procederen, maar als het voor jou een principekwestie is geworden, is het dus mogelijk om het zover te laten komen.

Iedereen kan een deurwaarder inschakelen en er geldt geen minimumbedrag.

Wat kost een deurwaarder?

Wat het inschakelen van een deurwaarder precies kost, is vooraf lastig in te schatten. Dit komt omdat je niet altijd weet welke stappen er genomen moeten worden. Bij veel debiteuren is het contact met een deurwaarder al genoeg om over te gaan tot betalen, maar er zijn altijd mensen die wat meer aansporing nodig hebben.

Zodra er gerechtelijke stappen worden genomen, loopt de teller verder op. Dit heeft ook te maken met het griffierecht. Dit zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor de rechtszaak. Yuridis, een initiatief van OmniLegal en de Nederlandse Belangenvereniging voor Gerechtsdeurwaarders, heeft hiervoor een rekenhulp geplaatst op haar site. Via enkele simpele vragen kun je hiermee snel een indicatie krijgen van de kosten en de mogelijke netto-opbrengst als jij een deurwaarder inschakelt.

Wat betekent no cure no pay?

kosten deurwaarderDe kosten voor ambtelijke werkzaamheden als het dagvaarden, het leggen van beslag en het ontruimen van de woning zijn wettelijk bepaald. Het tarief voor niet-ambtelijke taken is niet vastgelegd, waardoor dit per bureau verschilt. Veel deurwaarderskantoren werken, net als incassobureaus, op basis van no cure no pay. Dit betekent dat je pas betaalt bij een geslaagde incasso.

Toch houdt dit niet in dat je helemaal geen kosten maakt. Om te beginnen slaat het no cure no pay-principe vaak alleen op het traject voordat de ambtelijke werkzaamheden starten. Denk hierbij aan het sturen van een aanmaning of het telefonisch contact opnemen met de debiteur met het verzoek om de openstaande rekening te betalen.

Lukt het niet om de vordering te incasseren en wordt de wanbetaler voor de rechter gedaagd, dan begint hier de gerechtelijke fase en stopt het no cure no pay-principe. Vanaf dit moment vraagt elk deurwaarderskantoor in ons land een kostenvoorschot. Daarnaast zijn er bureaus die dossier- of administratiekosten rekenen.

Waar vind je een goede deurwaarder?

Wanneer je even googelt, vind je al snel een hele lijst aan deurwaarders. Alhoewel de kans groot is dat je deze bureaus niet kent – de meeste ondernemers hebben niet dagelijks te maken met incassotrajecten – zou eigenlijk elke deurwaarder in orde moeten zijn. Alle deurwaarders zijn aangesloten bij Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. En zij moeten niet alleen voldoen aan de wettelijk gestelde eisen, maar ook aan de strenge gedragscode van de beroepsvereniging.

Natuurlijk zijn deurwaarders ook gewoon mensen. Er zal dus zeker wel eens wat verkeerd zijn gegaan. Maar ze zijn ook professional: ze weten als geen ander hoe ze met moeilijke situaties om moeten gaan. Om een beeld te geven: in 2018 zijn er 3100 klachten over deurwaarders geuit, maar in diezelfde periode hebben deurwaarders ruim twee miljoen ambtshandelingen uitgevoerd! Je kunt dus veilig een deurwaarder uit jouw regio kiezen, of je keuze baseren op je eigen gevoel. Bij welke persoon heb jij de beste klik?

Zoek je een deurwaarder vanwege een openstaande vordering? Yuridis heeft een landelijk netwerk van deurwaarders op basis van vooraf overeengekomen tarieven.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over deurwaarders zijn:

wanneer kun je een deurwaarder inschakelen?

Wanneer je een deurwaarder kunt inschakelen is afhankelijk van je eigen betalingstermijn en voorwaarden. Ook maakt het veel uit of je klant een particulier of een bedrijf is. Wil je het liefst direct ondersteuning bij het hele traject? Dan kun je ook kijken naar een incassobureau of je debiteurenadministratie uitbesteden.

Wanneer komt een deurwaarder in actie?

Een deurwaarder komt meestal direct in actie! Wel zijn er wel voorwaarden voordat hij gerechtelijke stappen, zoals een beslaglegging of ontruiming, kan nemen. Mocht je hier nog niet aan voldoen dan kan hij je hierbij begeleiden. Bijvoorbeeld door enkele stappen uit het incassotraject nog even met je door te nemen.

Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar. Hij werkt dus voor de staat. Zijn werk lijkt op dat van een incassomedewerker, maar dan met veel meer bevoegdheden. Zo mag hij de debiteur vanwege zijn wettelijke status voor de rechter dagen. Ook mag hij beslag leggen op iemands spullen of inkomsten of zelfs een ontruiming in gang zetten.