menu

Deurwaarder inschakelen

Een deurwaarder inschakelen wordt vaak gezien als laatste redmiddel om een openstaande facturen te innen. De klantrelatie wordt er immers niet beter op. Maar wanneer je alles al hebt geprobeerd, kan de tussenkomst van een deurwaarder net dat zetje zijn om de factuur toch te kunnen incasseren. 

Deurwaarder inschakelen

Wanneer kun je een deurwaarder inschakelen?

Voordat je een deurwaarder inschakelt, heb je al een aantal stappen doorlopen. Je mag namelijk niet zomaar een deurwaarder in de arm nemen. Zeker wanneer jouw afnemer een particulier is, gelden er strenge regels. Zo ben je verplicht om hem eerst een betalingsherinnering en een aanmaning te sturen. Als je ook deze stappen wilt uitbesteden kun je hiervoor een boekhouder of incassobureau inschakelen. De meeste deurwaarders werken actief met incassobureaus samen.

De betalingsherinnering is een vriendelijk bericht waarin je de debiteur verwijst naar het feit dat de factuur nog niet is betaald. Wordt hier niet adequaat op gereageerd, dan kun je een wat fermer verzoek sturen: de aanmaning. Hierin geef je aan dat dit de laatste kans is om de vordering zonder bijkomende kosten te voldoen.

Je bent wettelijk verplicht om de debiteur minimaal veertien dagen de tijd te geven om de betaling in orde te maken. Daarnaast moet je aangeven wat de consequenties zijn als je na deze termijn het geld nog steeds niet hebt ontvangen. Denk hierbij aan het uit handen geven van het incassotraject en de kosten die hiermee gepaard gaan.

Voor zakelijke afnemers gelden minder strenge regels, omdat zij niet worden beschermd door de Wet Incassokosten. In theorie mag je bij hen direct het incassotraject starten. Je hoeft alleen rekening te houden met de wettelijke betaaltermijn van dertig dagen. Heeft de debiteur niet betaald, dan mag je op dag 31 een deurwaarder inschakelen. In de praktijk kiezen de meeste ondernemers er echter voor om dezelfde procedure te hanteren als bij particulieren.

Wat doet de deurwaarder?

Het idee dat een incassobureau of een deurwaarder de vordering gaat overnemen, is voor de meeste debiteuren voldoende reden om de factuur snel te voldoen. Maar er zijn altijd uitzonderingen. In dat geval zal de deurwaarder het minnelijke traject in gang zetten. In deze fase wordt er nog één keer een verzoek gedaan tot betaling. Geeft de debiteur ook nu niet thuis, dan gaat het traject over naar een juridische fase.

Het minnelijke traject, waarin uitsluitend een verzoek tot betaling kan plaatsvinden, kan zowel door een incassobureau als een deurwaarder worden uitgevoerd. Maar op het moment dat de juridische fase ingaat, mag dit uitsluitend door een deurwaarder worden gedaan. Dit heeft te maken met de gerechtelijke stappen die hierna moeten worden genomen en daardoor is alleen de deurwaarder bevoegd.

Het eerste wat de deurwaarder zal doen, is het uitsturen van een dagvaarding. Hierbij wordt de wanbetaler opgeroepen om op een bepaalde datum voor de rechter te komen. Komt hij niet opdagen bij de zitting of weigert hij ook na de uitspraak van de rechter om de vordering te betalen, dan zal de rechter een dwangbetaling opleggen. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door beslag te leggen op het loon of door de bezittingen van de debiteur te verkopen.

Voorwaarden beslaglegging

Een beslaglegging of executieveiling kan uiteraard alleen plaatsvinden wanneer de wanbetaler inkomsten of andere bezittingen heeft. Is dit niet het geval, dan kan het voordeliger zijn om het bij het minnelijke traject te laten. Zodra de deurwaarder juridische stappen onderneemt, loopt de teller op en de kosten moeten ergens op worden verhaald. In principe is het de debiteur die deze extra uitgaven moet betalen, maar als hij echt niets heeft, wordt het moeilijk om dit op hem te verhalen.

Voordat een deurwaarder een zaak aanneemt, is het gebruikelijk om daarom eerst de verhaalbaarheid te checken. Want ook al sta je volledig in je recht, als er bij de debiteur niets te halen valt, draai jij op voor alle procedurekosten. Voordat een deurwaarder gaat dagvaarden, zal hij eerst de achtergrond van de debiteur in kaart proberen te brengen. Dit doet hij door onder meer het kadaster, het UWV en de Kamer van Koophandel (bij zakelijke afnemers) te raadplegen. Ook is hij bevoegd om iemands kredietwaardigheid te checken.

Kosten deurwaarder

Het is lastig om vooraf in te schatten wat het inschakelen van een deurwaarder gaat kosten. Yuridis, een initiatief van OmniLegal en de Nederlandse Belangenvereniging voor Gerechtsdeurwaarders, heeft hiervoor een rekenhulp. Via enkele vragen kun je een indicatie krijgen van de kosten en de mogelijke netto-opbrengst als jij een deurwaarder inschakelt.

Al is dit enkel een indicatie. Je weet immers niet in welke fase de debiteur overgaat tot betaling. En misschien betaalt ‘ie wel helemaal niet. Gelukkig kun je vaak per stap de afweging maken of de kosten het waard zijn. De kosten voor ambtelijke werkzaamheden zoals het dagvaarden, de beslaglegging of het ontruimen van de woning zijn wettelijk bepaald en zijn bij elke deurwaarder dus even hoog. 

No cure no pay in de praktijk

Veel deurwaarders werken op basis van no cure no pay, waardoor je pas betaalt bij een geslaagde incasso. Maar voordat je jezelf rijk rekent, dit betekent niet dat je zelf helemaal geen kosten maakt. Zo stopt het no cure no pay-principe bij vrijwel alle deurwaarders op het moment dat de ambtelijke werkzaamheden starten.

Feitelijk betekent dit dat alleen het sturen van een aanmaning of het plegen van een telefoontje met het verzoek om de openstaande factuur te betalen tot de no cure no pay-werkzaamheden behoren. Ook is het gebruikelijk dat deurwaarders een voorschot vragen voor de kosten die zij maken wanneer ze de gerechtelijke fase ingaan. Verder zijn er deurwaarders die administratie- of dossierkosten in rekening brengen.

Het grote voordeel van het inschakelen van een deurwaarder ten opzichte van een incassobureau is dat het beroep van deurwaarder wettelijk is beschermd. Echt slechte kantoren zijn er dus in theorie niet. Elke deurwaarder is aangesloten bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Deze zorgt dat ze voldoen aan de wettelijk gestelde eisen én zich moeten houden aan de gedragscode van de beroepsvereniging. Je kunt dus prima een deurwaarder inschakelen uit je eigen regio.

Heb je geen persoonlijke klik? Dan kun je natuurlijk ook prima een deurwaarder inschakelen die iets verder weg gevestigd is, maar houd er rekening mee dat de deurwaarder wel de fysieke locatie van de debiteur en rechtbank werkelijk moet kunnen bezoeken.