menu
e-boekhouden

Boekhouding vereniging/stichting

Ook bij een stichting of vereniging ben je verplicht een administratie bij te houden. Net als bij het mkb staat financiële administratie, ofwel boekhouding, meestal voor factureren en belastingaangifte regelen. Al zijn er wel verschillen in een boekhouding van een vereniging of stichting.

Inhoud:

Wat houdt een stichting of vereniging in?

verenigingStichtingen en verenigingen zijn ondernemingsvormen die geen commercieel, maar juist een ideëel of sociaal doel hebben. Een stichting zet zich in voor het milieu, de natuur, cultuur of samenleving. Meestal bestaat de stichting uit oprichters, een bestuur, vrijwilligers en soms werknemers. Subsidies en donaties zorgen voor het voortbestaan van de stichting.

Een vereniging streeft andere doelen na. Denk hier bijvoorbeeld aan voetbalclubs of muziekverenigingen. Een vereniging bestaat uit leden waaruit meestal een bestuur wordt verkozen. De contributies van de leden zorgen er meestal voor dat een vereniging kan blijven bestaan.

De boekhouding van een vereniging of stichting werkt dankzij donateurs, leden of contributie vaak net anders. Meest gekozen boekhoudprogramma: e-Boekhouden!

Waar moet een vereniging of stichting in de boekhouding op letten?

Ook al streven stichtingen en verenigingen geen commerciële doeleinden na, kan het wel voorkomen dat ze winst maken. In de boekhouding moet vermeld staan wat er met deze winst gebeurt. Het mag bij deze ondernemingsvormen niet worden uitgekeerd aan het bestuur. Een vereniging kan ervoor kiezen de winst te reserveren in de kas voor komende jaren. Een stichting mag de winst uitkeren aan derden als dit het doel verder verwezenlijkt.

Daarnaast hebben zowel een vereniging als stichting een bewaarplicht van 7 jaar. Alle administratie moet op orde zijn en binnen deze periode bij een controle toonbaar zijn. Het kan best een gedoe zijn om de boekhouding van de afgelopen 7 jaar te moeten bewaren, mede daarom kiezen veel verenigingen en stichtingen voor een digitale boekhouding. Ze hoeven dit dan niet fysiek te bewaren.

De boekhouding van een vereniging of stichting is anders dan die van bedrijven.

Verschillen in de boekhouding van een vereniging en stichting

boekhoudingEen vereniging is anders dan een stichting, wat ook terug te zien is in de boekhouding. Hieronder staan een paar voorbeelden van waar verenigingen specifiek op moeten letten:

 • Ledenadministratie
  Een vereniging is afhankelijk van de contributies van haar leden. Hierom is het voor een vereniging belangrijk om de ledenadministratie op orde te hebben. Veel verenigingen kiezen voor online boekhoudprogramma’s waarin de ledenadministratie opgenomen wordt. Dit kan gekoppeld worden aan het innen van contributie. In een overzicht kun je inzien wie er nog moet betalen en soms kun je met een eenvoudige druk op de knop automatische incasso’s innen.
 • Begroting en jaarverslag
  Meestal  presenteert het bestuur van de vereniging jaarlijks haar begroting en jaarverslag in de Algemene Leden Vergadering. Op deze manier hebben de leden van de vereniging inspraak in wat er met de vereniging gebeurt. In de boekhouding moeten deze dan terug te vinden zijn.
 • Btw-aangifte
  Daarnaast zal een vereniging, net als andere ondernemingen, periodiek een btw-aangifte moeten doen. De vereniging zal daarom in de boekhouding moeten zetten aan wat voor activiteiten geld uitgegeven wordt, om inzicht te krijgen in de btw die betaald moet worden.

Ben je op zoek naar een boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Boekhouding stichting

vrijwilligers en donateursHieronder een overzicht van waar stichtingen juist op moeten letten:

 • Donateursadministratie
  Voor stichtingen is het belangrijk om de gegevens van haar donateurs overzichtelijk te houden. In online boekhoudprogramma’s kunnen de contactgegevens van de donateurs worden opgeslagen. Via mailing modules kan dan makkelijk contact met hen onderhouden worden. Vaak worden de bankgegevens van de stichting ook gekoppeld aan dit programma, waardoor moeiteloos bijgehouden wordt welke donaties binnen komen.
 • Subsidies
  Veel stichtingen ontvangen subsidies, wat betekent dat een stichting hier rekening mee moet houden in de boekhouding. Waar is de subsidie voor nodig? Waar wordt het aan uitgegeven? Vaak moeten stichtingen een verantwoording maken om aan te kunnen tonen waar ze de subsidie voor gebruikt hebben.
 • Btw-aangifte, ja of nee?
  Of een stichting btw moet afdragen hangt af van de activiteiten die ze verricht en de vergoeding die ze hiervoor ontvangt. Als ze een vergoeding ontvangt die in rechtstreeks verband staat met de activiteiten van de stichting, verricht de stichting economische activiteiten. Deze vergoeding is dan belast met btw, tenzij een btw-vrijstelling geldt voor de activiteiten. Stel dat de stichting een vergoeding ontvangt voor algemeen maatschappelijk werk, is het vrijgesteld van btw omdat de algemeen maatschappelijke dienstverlening onder de sociaal-culturele vrijstelling valt.

Een stichting doet er dus goed aan om in de boekhouding bij te houden welke activiteiten er verricht zijn en wat voor vergoedingen hiervoor ontvangen zijn. Veel boekhoudprogramma’s kunnen dit automatisch bijhouden en zal dus uitrekenen of er btw afgedragen moet worden.

Boekhoudprogramma’s voor vereniging of stichting

Het gebruikmaken van een online boekhoudprogramma spaart stichtingen en verenigingen een hoop moeite en tijd. Hieronder noemen we enkele programma’s die juist voor deze ondernemingsvormen handig zijn:

e-Boekhouden.nl - Boekhoudpakket vereniging (Best getest)

Geschikt voor iedere vereniging om eenvoudig een complete boekhouding & ledenadministratie te voeren. Importeer uw ledenbestand en maak onbeperkt gebruikers aan voor het bestuur, zonder extra kosten. Open nu uw gratis account!
Bekijk de website

Ficsus.nl - Boekhoudpakket voor verenigingen!

Geschikt voor iedere vereniging om een boekhouding & ledenadministratie te voeren. U kunt gemakkelijk uw ledenbestand invoeren. Open nu uw gratis account!
Bekijk de website

Visma - De meest gebruiksvriendelijke boekhoudsoftware

Visma eAccounting is het meest gebruiksvriendelijke boekhoudprogramma voor het MKB. Onbeperkt boekhouden & factureren, gratis trainingen, handige mobiele app en uitstekende Klantenservice. Probeer eAccounting 30 dagen gratis!
Bekijk de website