Boekhouding vereniging stichting

Een goede boekhouding is ook bij een stichting of vereniging verplicht. Net als bij het mkb kun je deze financiële administratie, zoals facturen en belastingaangiftes, regelen met een boekhoudprogramma. Al zijn er wel verschillen in een boekhouding van een vereniging of stichting.

Inhoud:

Boekhoudprogramma voor vereniging of stichting

Het gebruikmaken van een online boekhoudprogramma spaart stichtingen en verenigingen een hoop moeite en tijd. Hieronder noemen we enkele boekhoudprogramma’s die juist voor deze ondernemingsvormen handig zijn:

Geschikt voor iedere vereniging om eenvoudig een complete boekhouding & ledenadministratie te voeren. Importeer je ledenbestand en maak onbeperkt gebruikers aan voor het bestuur, zonder extra kosten. Probeer het programma gratis.

Dit pakket automatiseert veel werkzaamheden die een penningmeester anders handmatig telkens opnieuw moet doen. Zoals bij betalingen, donaties of contributies incasseren of het verwerken van facturen. Ook de btw-aangifte is (deels) automatisch ingevuld.

Verenigingen regelen periodieke (jaar)facturen en abonnementen eenvoudig via Moneybird. Wijzig je de prijs van het product dan wijzigt het abonnement voor al je leden. Ook declaraties (van vrijwilligers) en kas-transacties (vanwege de declaraties) regel je eenvoudig met dit boekhoudpakket.

De boekhouding van een stichting of vereniging

Waarom is de boekhouding van een stichting of vereniging andersStichtingen en verenigingen zijn ondernemingsvormen die geen commercieel, maar juist een ideëel of sociaal doel hebben. Een stichting zet zich in voor het milieu, de natuur, cultuur of samenleving. Dat zie je ook terug in de boekhouding. Subsidies en donaties zorgen voor het voortbestaan van de stichting.

Een vereniging streeft andere doelen na. Denk hier bijvoorbeeld aan voetbalclubs of muziekverenigingen. Een vereniging bestaat uit leden en de ledenadministratie of contributies hebben veel invloed op de totale boekhouding.

Waarop moet je in de boekhouding letten?

Net als bedrijven komen in de boekhouding alle opbrengsten en kosten terug. Je kunt dit regelen via een boekhoudprogramma voor een vereniging of stichting, die ook ledenadministratie of subsidies goed verwerkt.

Ook al streven stichtingen en verenigingen geen commerciële doeleinden na, er gaat soms veel geld in om. In de boekhouding moet vermeld staan wat er met dit geld gebeurt. Eventuele winst mag niet worden uitgekeerd aan het bestuur. Een vereniging kan ervoor kiezen de winst te reserveren in de kas voor komende jaren. Een stichting mag de winst uitkeren aan derden als dit het doel verder verwezenlijkt.

Daarnaast hebben zowel een vereniging als stichting een bewaarplicht van 7 jaar. Alle administratie moet op orde zijn en binnen deze periode bij een controle toonbaar zijn. Het kan best een gedoe zijn om de boekhouding van de afgelopen 7 jaar te moeten bewaren, mede daarom kiezen veel verenigingen en stichtingen voor een online boekhoudprogramma. Ze hoeven dit dan niet fysiek te bewaren.

De boekhouding van een vereniging of stichting is anders dan die van bedrijven.

Verschillen in de boekhouding van een vereniging

boekhoudingEen vereniging is anders dan een stichting, wat ook terug te zien is in de boekhouding. Hieronder staan een paar voorbeelden van waar verenigingen specifiek op moeten letten:

 • Ledenadministratie
  Een vereniging is afhankelijk van de contributies van haar leden. Hierom is het voor een vereniging belangrijk om de ledenadministratie op orde te hebben. Veel verenigingen kiezen voor online boekhoudprogramma’s waarin de ledenadministratie opgenomen wordt. Dit kan gekoppeld worden aan het innen van contributie. In een overzicht kun je inzien wie er nog moet betalen en soms kun je met een eenvoudige druk op de knop automatische incasso’s innen.
 • Begroting en jaarverslag
  Meestal  presenteert het bestuur van de vereniging jaarlijks haar begroting en jaarverslag in de Algemene Leden Vergadering. Op deze manier hebben de leden van de vereniging inspraak in wat er met de vereniging gebeurt. In de boekhouding moeten deze dan terug te vinden zijn.
 • Btw-aangifte
  Daarnaast zal een vereniging, net als andere ondernemingen, periodiek een btw-aangifte moeten doen. De vereniging zal daarom in de boekhouding moeten zetten aan wat voor activiteiten geld uitgegeven wordt, om inzicht te krijgen in de btw die betaald moet worden.

Ben je op zoek naar een boekhoudprogramma? De populairste kun je gemakkelijk en snel vergelijken in ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Boekhouding stichting

vrijwilligers en donateursHieronder een overzicht van waar stichtingen juist op moeten letten:

 • Donateursadministratie
  Voor stichtingen is het belangrijk om de gegevens van haar donateurs overzichtelijk te houden. In een online boekhoudprogramma kun je contactgegevens van donateurs opslaan. Via mail kan er contact gehouden worden. Vaak worden de bankgegevens van de stichting ook gekoppeld aan dit boekhoudprogramma, waardoor moeiteloos bijgehouden wordt welke donaties binnen komen.
 • Subsidies
  Veel stichtingen ontvangen subsidies, wat betekent dat een stichting hier rekening mee moet houden in de boekhouding. Waar is de subsidie voor nodig? Waar wordt het aan uitgegeven? Vaak moeten stichtingen een verantwoording maken om aan te kunnen tonen waar ze de subsidie voor gebruiken.
 • Btw-aangifte, ja of nee?
  Of een stichting btw moet afdragen hangt af van de activiteiten die ze verricht en de vergoeding die ze hiervoor ontvangt. Als ze een vergoeding ontvangt die in rechtstreeks verband staat met de activiteiten van de stichting, verricht de stichting economische activiteiten. Deze vergoeding is dan belast met btw, tenzij een btw-vrijstelling geldt voor de activiteiten. Stel dat de stichting een vergoeding ontvangt voor algemeen maatschappelijk werk, is het vrijgesteld van btw omdat de algemeen maatschappelijke dienstverlening onder de sociaal-culturele vrijstelling valt.

Een stichting doet er dus goed aan om in de boekhouding bij te houden welke activiteiten er verricht zijn en wat voor vergoedingen hiervoor ontvangen zijn. Veel boekhoudprogramma’s kunnen dit automatisch bijhouden en uitrekenen of je btw moet afdragen.