menu
e-boekhouden

Accountants leggen voortaan eed af

Accountants leggen voortaan eed af

Accountants gaan voortaan een eed afleggen om hiermee te benadrukken dat ze hun beroep naar eer en geweten uitvoeren. Dat heeft beroepsorganisatie NBA besloten, nadat een meerderheid van de ledenvergadering instemde met de invoering van de eed.

Alle accountants die momenteel actief zijn en staan ingeschreven bij NBA moeten de eed afleggen voor 1 mei volgend jaar, terwijl nieuwe accountants dit zullen doen bij de uitreiking van hun diploma óf binnen drie maanden na inschrijving in het register. De plechtige verklaring kan overigens ook in het Fries of in het Engels worden afgelegd.

Eed onderdeel van groter verbeterplan

De invoering van de eed is niet een op zichzelf staand iets. Het is de eerstgenoemde maatregel uit ‘In het publiek belang’, een verbeterplan voor de sector dat in september 2014 werd gepresenteerd als kritiek op het functioneren van accountants. Met de nieuwe beroepseed stelt de accountant zich ervan bewust te moeten handelen in het algemeen belang en zich te houden aan de beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Bestuurlijke verandering NBA

Afgezien van het invoeren van de eed, werd er tijdens de ledenvergadering ook meer verteld over het voorstel om de beroepsorganisatie bestuurlijk gezien anders in te richten. In plaats van de huidige dertien moet het bestuur uit zeven leden bestaan, waaronder ook enkele niet-accountants.

Beroepseed accountants

Reacties