menu

Parttime ondernemen

Parttime ondernemen is nog nooit zo populair geweest als vandaag de dag. Eind 2017 had meer dan de helft van alle zzp’ers een inkomen uit een uitkering of werk naast het eigen bedrijf. Natuurlijk zijn er wel grote verschillen als je parttime gaat ondernemen naast een baan, pensioen, uitkering of omdat je simpelweg niet meer tijd hebt voor je eigen bedrijf.

Parttime ondernemenMede door internet, waar het op veel manieren mogelijk is om ’s avonds een webwinkel te beginnen of eigen website te starten, beginnen veel mensen parttime met ondernemen. Ze hopen hiermee een extra inkomen te creëren naast een inkomen uit een uitkering, baan of pensioen. Van de 1,5 miljoen zzp’ers die eind 2017 actief waren vulde ruim 55 procent zijn inkomen aan met inkomsten uit bijvoorbeeld loon, pensioen of een uitkering.

Parttime ondernemen en de belastingdienst

Zes op de tien zzp’ers halen hun hoofdinkomen uit hun onderneming, de rest van hen ziet zijn onderneming als extra inkomsten boven hun reguliere inkomen. Dat mag, maar parttime ondernemen is geen eigen ondernemingsvorm. Voor de belastingdienst ben je dan ook nooit parttime ondernemer. Je bent ondernemer, of niet.

Die beslissing is afhankelijk van bijvoorbeeld een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, hoeveel uur je werkt aan de onderneming en of je omzetbelasting afdraagt. Voor de meeste parttime ondernemers geldt dat het interessant is om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Tenminste, als die ook levensvatbaar is en dat is bij de start vaak nog onzeker. Juist als je maar een beperkt aantal uur in de onderneming kunt steken weet je vooraf niet of die wel succesvol wordt.

Naast een baan ook ondernemen, of toch niet?

Veel parttime starters twijfelen daarom of ze zich nu wel of niet moeten inschrijven bij de KvK. De werkgever is meestal al wel op de hoogte, maar ze zijn bang hun uitkering te verliezen of zien op tegen de financiële administratie. Ze stellen het daarom liever uit. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is, hoe graag deze instantie dat ook wil laten blijken, meestal niet verplicht. Veel mensen willen rustig en naast hun bestaande werk parttime ondernemen. Eerst eens een dag in de week, of eerst in het weekend.

Met veel beroepen is dat ook goed mogelijk. Om maar enkele voorbeelden te noemen: kapper kun je worden met een enkele klant. boekhouder enkel in de maand april, of adviseur enkel in het weekend. Al deze mensen zijn parttime aan het ondernemen. Zolang de klant op de  hoogte is dat jij niet ingeschreven bent bij de KvK en daar geen twijfels over bestaan is dit vaak goed mogelijk. De inkomsten kun je bij de inkomstenbelasting opgeven als ‘overige inkomsten’. Bij beroepen waar de klant zou kunnen twijfelen, bijvoorbeeld bij een webwinkel, mag dit niet. Dan is inschrijving altijd verplicht. Ook bij ondernemingen waarvoor vergunningen verplicht zijn, zoals een slager of schietschool, is het altijd verplicht om je in te schrijven.

Inschrijven bij de KvK

Om zakelijke klanten te krijgen is meestal een Kamer van Koophandel inschrijving nodig. Op die manier kunnen bedrijven zien dat ze met een onderneming te maken hebben en niet met een natuurlijk persoon. Een KvK-nummer geeft ook een ander beeld. Iedereen kan via een online marktplaats spulletjes verkopen maar de personen die zich hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zijn hier vaak serieuzer mee bezig.

Door de extra btw lijkt een onderneming duurder, maar voor de ondernemer zelf zijn er juist veel fiscale voordelen. Om te beginnen bij die btw zelf. Betaalde btw mag worden verrekend. Heb je meer btw ontvangen dan uitgegeven? Dan mag je dit soms houden vanwege de kleine-ondernemers-regeling, en wordt dit gezien als winst. Dat is ongeveer het geval bij 10.000 of minder winst per jaar. Voor veel parttime ondernemers een realistisch beeld. Bij meer winst of indien er meer dan 1225 uur aan de onderneming wordt gewerkt zijn er ook zelfstandigenaftrek en startersaftrek voor de inkomstenbelasting mogelijk.

Vereisten voor het parttime ondernemen

In theorie zijn er eigenlijk geen vereisten om parttime te kunnen ondernemen. Iedereen mag zich parttime ondernemer noemen als hij of zij iets naast zijn normale bezigheden of werkzaamheden in loondienst doet. De inkomsten uit de onderneming kunnen bij de inkomsten belasting worden opgegeven als “inkomen uit overige werkzaamheden”. En dat is dat! Aan de ene kant klinkt dat te mooi om waar te zijn en in de praktijk is het dat ook meestal wel. Zo zijn er wel zaken waarop gelet moet worden.

 • De werkgever
  Naast de onderneming is men veelal nog parttime in loondienst. Heel verstandig want zo blijft er vast inkomen in een tijd waarin het inkomen van het ondernemen misschien nog lang niet zeker is. Het is echter maar de vraag of de werkgever er ook zo over denkt.  Bij voldoende omzet wordt de baan misschien wel opgezegd. Als er naast de baan klanten worden geworven voor de eigen zaak kan er belangenverstrengeling optreden. Met een concurrentiebeding is dit soms zelfs verboden. Wij raden dan ook aan om initiatieven eerst openhartig met de werkgever te bespreken. Eerlijkheid geeft de grootste kansen!
 • Risico’s & verzekeringen
  Als er parttime wordt gewerkt aan een eigen zaak zijn verzekeringen soms relatief duur. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is met een baan naast de eigen zaak soms ook niet eens nodig, maar een aansprakelijkheidsverzekering juist weer wel. Kijk vooraf duidelijk wat de risico’s zijn van het ondernemen en of deze zo klein mogelijk kunnen worden gemaakt. Zie voor meer informatie ons artikel over verzekeringen.
 • Bedrijfsruimte
  Veel parttime ondernemers werken vanuit huis. Voor die ene dag in de week is het ook niet rendabel om een bedrijfsruimte te huren. Vaak is het geen enkel probleem om thuis te werken maar houd wel rekening met de eisen van de lokale overheid. Zo hebben gemeentes bijvoorbeeld een bestemmingsplan en kun je niet zomaar een “kapperszaak” van je huis maken. Lees voor meer informatie ons artikel over bedrijfsruimte.
 • Belastingdienst
  Als je eenmaal gaat ondernemen heeft de Belastingdienst enkele voorwaarden. Zo moeten ondernemers die veel voor bedrijven werken bij voorkeur meerdere opdrachtgevers hebben, wisselende uren hebben, prestatie gerichte doelen hebben en mogen zij anderen inschakelen om hen te helpen met de opdracht. Als aan een of meerdere voorwaarden niet voldaan wordt kan de Belastingdienst zeggen dat er geen bedrijf is maar dat de persoon in dienst van dat bedrijf is. Het gevolg kan zijn dat er opeens premies afgedragen moeten worden, pensioen en vakantiegeld geregeld moeten worden en er zo grote financiële gevolgen voor de ondernemer en opdrachtgever kunnen onstaan.

Laatste tip: denk eens aan een ondernemingsplan

De meeste ondernemers maken er wel een maar vooral parttime ondernemers denken: Mijn idee is nog zo pril, ik hoef nog geen krediet en weet nog niet of dit wel is wat ik wil, een ondernemingsplan is nog niet nodig. Ons advies is om hoe klein het idee ook is, maak toch een ondernemingsplan en laat deze zien aan een ervaren ondernemer of ervaren ondernemersadviseur als de Kamer van Koophandel of een boekhouder. Een ondernemingsplan is niet verplicht maar geeft een duidelijk beeld hoe de ondernemer denkt over de markt, keuzes, risico’s en financiën. Het is een gemakkelijke manier om alle facetten van het ondernemen even langs te gaan. Zie ook ons artikel: een ondernemingsplan schrijven.