Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Jaarrekening eenmanszaak

Als eenmanszaak ben je niet verplicht een jaarrekening te maken. Wel moet je de financiële administratie goed op orde hebben. Dit is niet alleen belangrijk voor de belastingaangifte, maar ook voor inzicht in de financiële gezondheid van je bedrijf. Onderdelen en tips om een simpele jaarrekening inclusief balans en resultatenrekening op te stellen voor een eenmanszaak.

Wat is een jaarrekening en waarom heb je het nodig?

Jaarrekening eenmanszaakVeel bedrijven maken een jaarverslag: een rapportage van hun bedrijfsactiviteiten van het afgelopen jaar. De jaarrekening is hier een vast onderdeel van en geeft het financiële overzicht van je onderneming. Deze bestaat altijd minimaal uit de balans, resultatenrekening en een toelichting hierop. Hoe groter je bedrijf, hoe uitgebreider je jaarrekening zal zijn.

Je cijfers berekenen met een boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf vergelijken? Zie ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Je bent als eenmanszaak niet verplicht een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel af te geven. Wel moet je aangifte doen bij de belastingdienst. Wil je dit goed kunnen doen, dan heb je een balans en resultatenrekening nodig. Voor veel kleine ondernemers en zzp’ers zal een uitgebreide aangifte inkomstenbelasting dan ook volstaan als jaarrekening.

Een jaarrekening is bij de eenmanszaak niet verplicht. Je hebt de cijfers wel nodig voor aangiftes.

Om zicht op hun financiële administratie te houden, maken veel eenmanszaken toch een beknopte jaarrekening. Niet alleen voor de fiscus, maar zeker ook voor zichzelf. Het is namelijk een belangrijk onderdeel van je bedrijfsstrategie. Zo kun je precies zien hoe je bedrijf er voor staat. Ook komt het van pas bij het werven van opdrachtgevers, of als je een financiering zoekt. Bovendien kun je je jaarrekening gemakkelijk vergelijken met dat van ondernemers in dezelfde branche. Hoe besteedt je concurrent zijn of haar geld eigenlijk?

Zelf de jaarrekening opstellen, of dit uitbesteden?

De jaarrekening kan veel inzicht bieden in de staat van je bedrijf. Maar om dit inzicht te krijgen, moet je administratie wel kloppen. Daarom moet je deze nauwkeurig bijhouden. Neem bijvoorbeeld een aantal vaste momenten gedurende het jaar om je boekhouding bij te werken.

Als je eenmanszaak groeit en je administratie meer en meer tijd vraagt, kan je de boekhouding uitbesteden aan een boekhouder of accountant. Is dit een stap te ver en wil je zelf de controle behouden? Kies dan voor een boekhoudprogramma. Hier maken administratiekantoren en accountantskantoren doorgaans gebruik van om het proces te versimpelen. Bekende boekhoudprogramma’s die ook het opmaken van de balans en jaarrekening voor je kunnen maken zijn bijvoorbeeld e-Boekhouden, Moneybird en Exact Online. Een goed boekhoudprogramma kan veel tijd besparen, bovendien voorkomt deze soms dat er menselijke fouten tussendoor glippen. Dit is funest wanneer je de jaarlijkse balans gaat opmaken.

Je afschrijvingen berekenen met een boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf vergelijken? Zie ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Balans eenmanszaak

Een jaarrekening bestaat zoals eerder gezegd altijd uit drie onderdelen: de balans, winst- en verliesrekening en bijbehorende toelichting. De balans geeft de huidige stand van zaken weer. Het is een momentopname van de financiële staat van je bedrijf. Zeker als starter zal je in het begin veel investeringen moeten doen. Welke investeringen heb je allemaal gedaan, en hoe heb je deze gefinancierd?

Op de balans zet je aan de linkerkant de bezittingen van je bedrijf, ook wel activa. Denk hierbij aan gebouwen, maar ook aangekochte softwareprogramma’s en voorraadaankopen. Activa kan ook geldelijk zijn, zoals aandelen of nog te ontvangen vorderingen. Aan de rechterkant komen je schulden en eigen vermogen, of passiva. Dit zijn al je lasten, zoals leningen waarmee je je eenmanszaak financiert en schulden die nog betaald moeten worden.

Het verschil tussen je bezittingen en je schulden is je eigen vermogen. Dit verschil kan positief of negatief zijn. Idealiter bezit je als bedrijf meer dan dat je verschuldigd bent, en heb je dus een positief eigen vermogen. Een hoog eigen vermogen wekt vertrouwen bij financiers, bijvoorbeeld bij kredietaanvragen. Toch wil een negatief vermogen in een vroeg stadium niet alles zeggen. Zeker in het begin zal de winst uitblijven, terwijl er veel wordt geïnvesteerd.

Resultatenrekening

Je resultatenrekening wordt ook wel je winst- en verliesrekening genoemd. Deze bevat dan ook alle kostenposten en opbrengsten van je bedrijf. Denk bij je bedrijfskosten aan grond, personeelskosten, maar ook financiële lasten zoals rentekosten en negatieve koerswisselingen. De baten omvatten alle bedrijfswinsten, zoals je netto omzet en brutowinstmarge.

De resultatenrekening geeft je meer inzicht in de ontwikkeling van je eenmanszaak. Hoe presteer je ten opzichte van vorig jaar, en het jaar daarvoor? Houd je kosten, bruto winst en netto winst daarom bij als percentage van de omzet. In dat geval is de omzet 100%. Zo kun je omzetverschillen beter vergelijken, en je bedrijfsstrategie hierop aanpassen.

Zie ook de info over facturen maken, alles rond online boekhouden, of onze suggesties voor een boekhoudprogramma voor de eenmanszaak.