Jaarrekening vaak te laat ingeleverd

Nederlandse bedrijven leveren hun jaarrekening vaak te laat in. Slechts 43 procent van de ondernemingen doet dit op tijd. Dit komt waarschijnlijk met name door de nieuwe verplichting om jaarrekeningen digitaal te deponeren.

Onderzoek van het Financieel Dagblad wijst uit dat 43 procent van de bedrijven die een deponeringsplicht heeft aan het begin van dit jaar hun jaarrekening over 2016 op tijd hebben ingeleverd bij de Kamer van Koophandel.

Tegenwoordig minder ruime termijn

Dat het percentage zo laag is, komt ook omdat jaarrekeningen nu binnen twaalf maanden (in plaats van dertien) moeten worden gedeponeerd. Wordt er nog met de oude termijn gerekend, dan gaat het om 47 procent en is dat percentage gelijk aan dat van een jaar eerder.

Digitalisering leidt tot vertragingen

Desondanks is het percentage bedrijven dat hun jaarrekening op tijd deponeert wel flink afgenomen, want vijf jaar geleden ging het nog om 65 procent dat keurig op tijd was. Het FD ziet de oorzaak van de afname deels in de toenemende digitalisering. “Kleine bedrijven moesten hun jaarrekening over 2016 voor het eerst elektronisch inleveren, maar een deel van deze onderneming deponeerde toch nog papieren versies. Dat leidde tot vertragingen.”

Regels zijn ook strenger geworden

Volgens hoogleraar Hans Verkruijsse komt het lagere percentage ook doordat de regels strenger zijn geworden. Met de digitalisering vinden bij de Kamer van Koophandel geautomatiseerde controles plaats. Eén foutmelding betekent gelijk het terugsturen van een ontvangen jaarrekening. “Dit leidt er toe dat er nu minder jaarrekeningen tijdig worden ingediend. Maar de kwaliteit van de jaarrekeningen is door de directe controles wel hoger.”

Het zijn overigens niet alleen de kleine bedrijven (die toch het grootste deel van de deponeringsplichtigen vormen) die hun jaarstukken digitaal moeten aanleveren; vanaf boekjaar 2017 geldt deze verplichting namelijk ook voor middelgrote ondernemingen.

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten