Jaarrekening voor kleine bedrijven niet langer verplicht

Jaarrekening voor kleine bedrijven niet langer verplicht

Kleine bedrijven gevestigd in een EU-land mogen worden vrijgesteld van de plicht om een jaarrekening op te stellen. Dit is op woensdag 10 maart 2010 door het Europees Parlement besloten. Concreet geldt de nieuwe vrijstelling voor bedrijven met minder dan 10 werknemers en een balanstotaal dat lager is dan een half miljoen euro.

Van de meer dan 7 miljoen bedrijven in de EU-landen valt ongeveer driekwart in deze categorie. Er is berekend door de Europese Commissie dat het niet verplicht stellen van een jaarrekening een kostenbesparing van 6,3 miljard euro per jaar zal opleveren. Dit is dan ook de reden dat de VVD en de PvdA voor stemde, Thijs Berman van de PvdA noemde het “Een enorme lastenverlichting voor de kleinste bedrijven” en voor de Nederlandse regering heeft hij dan ook de volgende boodschap: “Nederland moet dan ook meegaan met Europa en kleine bedrijven bevrijden van de verplichting om een jaarrekening te presenteren.”

Niet iedereen is positief, zo zeg Europarlementariër Drik Sterckx van het liberale Open Vld ‘Als er geen toegankelijke jaarrekening is, dan wordt het voor kleine bedrijven moeilijker om zich te informeren over collega’s en, zoals de zaken nu liggen, krijgen we verschillende situaties in verschillende lidstaten. Dat vind ik geen goede zaak, zeker niet voor kleine bedrijven die in al die dingen niet gespecialiseerd zijn.’ Hij werd bijgestaan door collega Cornelis de Jong van de GUE/NGL: “Zonder een deugdelijke en transparante financiële administratie krijg je geen krediet en wordt zaken doen in het algemeen een stuk moeilijker’. Als de jaarrekening als verplichte informatiebron wegvalt, blijft alleen nog de mogelijkheid over de stukken die voor de belasting worden opgesteld op te vragen. Maar wie garandeert dat die even betrouwbaar zijn als een gewaarmerkte jaarrekening?’

De Jaarrekening

Een jaarrekening geeft elk jaar het financiële overzicht van een onderneming, de onderdelen op de rekening zijn de balans, een winst- verliesrekening, een toelichting (bij een eenmanszaak is dit meestal de basisgegevens van de onderneming en een uitleg hoe de balans tot stand is gekomen) en wanneer het bedrijf groot genoeg is, is een accountantsverklaring verplicht.

Bij de eenmanszaak is de jaarrekening voornamelijk bedoelt voor de eigenaar zelf en de belastingdienst. Soms moet de rekening ook aan financiers verschaft worden. Bij een BV was het echter tot nu toe verplicht om de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel, deze zijn openbaar. Hierin schuilt volgens de tegenstanders van het voorstel dan ook het gevaar, als niet alle lidstaten van de EU zich houden aan het voorstel dan kan er concurrentievoordeel ontstaan. Als bijvoorbeeld Nederland gebruik maakt van de uitzondering en België niet, weten Nederlandse bedrijven veel meer over Belgische bedrijven dan andersom.

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten