Nederlandse bedrijven doen te lang over publiceren jaarrekening

Meer dan de helft van de niet-beursgenoteerde bedrijven in ons land is te laat met het opmaken en publiceren van de jaarrekening. Eén op de acht maakt de jaarrekening niet op binnen de tijd, terwijl 41 procent de jaarstukken te laat publiceert.

Bedrijven in Nederland zijn vaak bewust vaag over hun financiële situatie. Ze zijn laat met informatie over activiteiten en winsten en als ze al een boekje open doen dan gaat het om summiere informatie. En essentiële gegevens zoals een kasstroomoverzicht of een bestuursverslag ontbreken vaak, zo blijkt uit onderzoek van Ruud Vergoossen, hoogleraar externe verslaggeving aan de universiteiten van Nyenrode en Maastricht, en Ton Meershoek, verslaggevingsexpert bij toezichthouder AFM.

Tientallen bedrijven overtreden zelfs de wet door niet op tijd de jaarrekening op te maken of te publiceren. Los daarvan, zorgt die vertraging ervoor dat klanten, burgers of politici maar moeilijk kunnen checken hoe een bedrijf er financieel voor staat. Ook voor leveranciers levert dit vervelende situaties op. Kunnen hun afnemers wel alles op tijd afbetalen?

‘Bedrijven hechten geen waarde aan transparantie’

Vergoossen en Meershoek onderzochten de gepubliceerde jaarstukken van ruim duizend grote en middelgrote niet-beursgenoteerde ondernemingen en de uitkomsten van dit onderzoek zijn volgens de twee heren zorgwekkend te noemen. “Bedrijven lijken niet veel waarde te hechten aan transparantie. Zij willen uit concurrentieoverwegingen misschien niet met de billen bloot, maar dit is maatschappelijk onaanvaardbaar”, zo tekent de FD op uit hun mond.

In de meeste gevallen werden er geen wetten overtreden, maar werd er wel maximaal gebruikgemaakt van de mazen in de wet. Zo gebruiken bedrijven allerlei vrijstellingen om maar geen (of met veel vertraging) informatie te hoeven delen. Dit leidt er toe dat veel bedrijven geen bestuursverslag verstrekken. Maar in een bestuursverslag worden juist de belangrijkste cijfers uit de jaarrekening geduid, zoals de omzet, de kasstand en de solvabiliteit.

De wet zegt niet dat het bestuursverslag bij het jaarstuk moet worden gepubliceerd, het mag bijvoorbeeld ook ter inzage worden gelegd op kantoor. Iets dat veel ondernemingen in ons land dan ook doen. Twee op de drie bedrijven voegt het verslag namelijk niet bij de jaarstukken.

Jaar na boekjaar worden jaarstukken pas gedeeld

Een andere wet waar ondernemingen slim mee omgaan is er een die zegt dat een jaarrekening binnen vijf maanden moet zijn opgemaakt. Meer dan de helft van de ondernemers maakte echter gebruik van een uitzonderingsmogelijkheid en kreeg maximaal zes maanden extra om de jaarrekening op te stellen. En zo kan het dat sommige ondernemers pas een jaar na afloop van een boekjaar met de jaarstukken komt.

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten