Accountant

Een accountant is voor een groot gedeelte vergelijkbaar met een boekhouder. Hij houdt zich bezig met de boekhouding van bedrijven. Het verschil met een boekhouder is dat  accountants meer bevoegdheden hebben.

Wat is een accountant?

AccountantEen accountant houdt zich bezig met de boekhouding. Hij heeft een accountancy-opleiding afgerond en is aangesloten bij de NBA, een Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants. Hij is opgeleid om de hele administratie te verwerken en beoordelen.

Bijvoorbeeld met het opstellen of controleren van de jaarrekening of de financiële gezondheid van een bedrijf. Een accountant kan bijvoorbeeld bepalen of een dividenduitkering een bedrijf in gevaar brengt, of helpen bij een overname.

Wil je advies van een boekhouder of administratiekantoor? Je kunt online tarieven vergelijken. Ontvang gratis een voorstel van drie boekhouders of accountants uit je eigen regio.

Verschillen tussen accountants en boekhouders

Een accountant kan en mag alles wat een boekhouder doet. Een boekhouder is vaak goed in het regelen van alle lopende zaken. Denk aan werkzaamheden rond de btw-aangifte of het bijhouden van fiscale voordelen en balansposten.

Maar de werkzaamheden van een accountant gaan vaak wat verder dan alleen het bijhouden van de boekhouding. Zo mag een accountant een zogeheten accountantsverklaring, een verklaring van financiële betrouwbaarheid, afgeven. En ook bij wat meer complexe situaties, die bij grotere of snel groeiende bedrijven kunnen optreden, heb je vaak meer aan een accountant dan aan een boekhouder.

Accountant controleert en adviseert

accountant helpt bij de jaarrekeningAccountants hebben vaak een controlerende of adviserende rol in een team. Ze zijn vooral bij grote financiële gebeurtenissen actief. Zoals de jaarafsluiting, een overname of grote financieringsaanvraag.

Zijn adviezen en beoordeling hebben juridisch gezien meer waarde. De rol van een accountant wordt om die reden vaak uitgevoerd in samenwerking met boekhouders wanneer je de administratie uitbesteedt, waarbij de accountant de rol in het team heeft van toezichthouder, adviseur en controleur.

Taken van een accountant

Een accountant kan de hele financiële administratie verzorgen maar omdat hij vaak een hoger uurloon heeft dan andere administratiespecialisten zijn deze taken meestal beperkt. Met de dagelijkse facturatie en crediteuren of debiteurenadministratie bemoeit hij zich meestal niet, al houdt hij wel het overzicht over deze zaken.

Een accountant overziet dus wel of het debiteurenrisico te groot is, of de betalingen aan crediteuren op de juiste momenten gebeuren en of de inkomsten en uitgaven goed verlopen. Maar hij houdt zich niet met specifieke facturen, debiteuren of betalingen bezig. Het verwerken van alle dagelijkse taken is meestal in handen van een administratiekantoor, boekhouder of incassobureau.

De werkzaamheden van een accountant bestaan vooral uit controleren of adviseren.

Controle en overzicht

ondernemers adviserenEen boekhouder of administratiekantoor kan de boekhouding goed doen, maar in sommige gevallen is er controle nodig. Soms is een accountantscontrole zelfs verplicht.

Accountant weten veel over de details, maar kijken meestal vooral naar het totaalplaatje. Tussentijds houden ze overzicht en periodiek brengen ze hierover verslag uit. Zo stelt hij jaarrekeningen en jaarverslagen samen of controleert deze indien deze door de organisatie zelf zijn gemaakt. Verder geeft hij hierbij zijn oordeel of advies.

Wil je advies van een boekhouder of administratiekantoor? Je kunt online tarieven vergelijken. Ontvang gratis een voorstel van drie boekhouders of accountants uit je eigen regio.

Afhankelijk van de opdrachtgever kun je de taken van zijn functie vergelijken met die van een financieel directeur. Zo adviseert een accountant ook regelmatig aangaande zaken op het terrein van management en organisatie, financiële administratie en fiscale aangelegenheden.

Wat verdient een accountant?

Een startend AA-accountant verdient zo’n 3600 euro bruto per maand. Maar afhankelijk van het kantoor, de complexiteit van het werk of de jaren ervaring kan dat bedrag snel groeien. Het salaris van een ervaren registeraccountant kan gemakkelijk oplopen naar de tienduizend euro per maand.

Welke opleidingen heeft een accountant gevolgd?

Het beroep van accountant is geregeld in twee wetten: de Wet op de registeraccountants (RA’s) en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (AA’s). Men mag alleen de titel ‘accountant’ gebruiken als je een accountancy-opleiding hebt afgerond en bent is ingeschreven in de registers van de NBA-beroepsorganisatie.

Een opleiding tot AA-accountant kun je aan verschillende hogescholen in ons land volgen. Een accountancy-studie aan de universiteit leidt op tot registeraccountant.

Gerelateerde berichten