Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Accountant

Een accountant is voor een groot gedeelte vergelijkbaar met een boekhouder. Hij houdt zich bezig met de financiële administratie van bedrijven. Het verschil met een boekhouder is dat een accountant meer bevoegdheden heeft.

Accountant

Wat is een accountant

Een accountant controleert de boekhouding. Hij is opgeleid om de hele administratie te verwerken maar in de praktijk heeft hij vaak meer een controlerende of adviserende rol in een team. Accountants zijn vooral bij grote financiële gebeurtenissen actief. Zoals de jaarafsluiting, een overname of grote financieringsaanvraag.

Een accountant mag (en als het goed is kán) alles wat een boekhouder doet. Maar andersom geldt dit niet. Zo mag een accountant een zogeheten accountantsverklaring, een verklaring van financiële betrouwbaarheid, afgeven. En ook bij wat meer complexe situaties die bij grotere of snel groeiende bedrijven kunnen optreden heb je vaak meer aan een accountant dan aan een boekhouder.

Zijn adviezen en controle hebben juridisch gezien meer waarde. De rol van een accountant wordt om die reden vaak uitgevoerd in samenwerking met boekhouders wanneer je de administratie uitbesteedt, waarbij de accountant de rol in het team heeft van toezichthouder en controleur.

Op zoek naar een boekhouder of accountant? offertes opvragen van boekhouders uit je regio kan online gratis en vrijblijvend. Zo kun je makkelijk vergelijken!

Taken van een accountant

Een accountant kan de hele financiële administratie verzorgen maar omdat hij vaak een hoger uurloon heeft dan andere administratiespecialisten zijn de taken meestal beperkt tot de adviserende en controlerende taken. Met de dagelijkse facturatie en crediteuren of debiteurenadministratie bemoeit hij zich meestal niet, al houdt hij wel het overzicht over deze zaken.

Een accountant overziet dus wel of het debiteurenrisico groot is, of de betalingen aan crediteuren op de juiste momenten gebeuren en of de inkomsten en uitgaven goed verlopen. Maar hij houdt zich niet met specifieke facturen, debiteuren of betalingen bezig. Het verwerken van deze dagelijkse zaken is meestal in handen van een administratiekantoor, boekhouder of incassobureau.

Een accountant heeft vooral controlerende of adviserende taken.

Controle en overzicht

Een boekhouder of administratiekantoor kan de boekhouding goed doen, maar in sommige gevallen is er controle nodig. Soms is dit zelfs verplicht, zoals bij een bv. Omdat de ondernemer dan niet meer hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden, is het belangrijk dat de administratie daarvan klopt. Een accountantscontrole kan dit bevestigen.

De accountant kijkt vooral naar het totaalplaatje. Tussentijds houdt hij overzicht en periodiek brengt hij hierover verslag uit. Soms zelfs letterlijk. Zo stelt hij  jaarrekeningen en jaarverslagen samen of controleert deze indien deze door de organisatie zelf zijn gemaakt. Verder geeft hij hierbij zijn oordeel of advies.

Afhankelijk van de opdrachtgever kun je de taken van zijn functie vergelijken met die van een financieel directeur. Zo adviseert een accountant ook regelmatig aangaande zaken op het terrein van management en organisatie, financiële administratie en fiscale aangelegenheden.

Wat verdient een accountant?

Een startend AA-accountant verdient zo’n 3600 euro bruto per maand. Maar afhankelijk van het kantoor, de complexiteit van het werk of de jaren ervaring kan dat bedrag snel groeien. Het salaris van een ervaren registeraccountant kan gemakkelijk oplopen naar de tienduizend euro per maand.

Hoe wordt iemand een accountant?

Het beroep van accountant is geregeld in twee wetten: de Wet op de registeraccountants (RA’s) en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (AA’s). Men mag alleen de titel ‘accountant’ gebruiken als men is ingeschreven in de registers van de NIVRA en NOvAA, de beroepsorganisaties.  Inmiddels zijn deze twee organisaties gefuseerd in de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Een opleiding tot AA-accountant kun je aan verschillende hogescholen in ons land volgen. Een accountancy-studie aan de universiteit leidt op tot registeraccountant.

Accountant - de laatste berichten:

Alle berichten over dit onderwerp