menu

Accountant

Een accountant is voor een groot gedeelte vergelijkbaar met een boekhouder. Hij houdt zich bezig met de financiële administratie van bedrijven. Het verschil met een boekhouder is dat een accountant meer bevoegdheden heeft. Zijn adviezen en controle hebben juridisch gezien meer waarde. De rol van een accountant wordt om die reden vaak uitgevoerd in samenwerking met boekhouders, waarbij de accountant de rol in het team heeft van toezichthouder en controleur.

AccountantEen accountant houdt zich bezig met de boekhouding en mag (en als het goed is kán) alles wat een boekhouder doet. Maar andersom geldt dit niet. Zo mag een accountant een zogeheten accountantsverklaring, een verklaring van financiële betrouwbaarheid, afgeven. Een boekhouder mag dat niet. En ook bij wat meer complexe situaties die bij grotere of snel groeiende bedrijven kunnen optreden heb je vaak meer aan een accountant dan aan een boekhouder. In veel gevallen werken ze met elkaar samen, wanneer je de administratie uitbesteedt.

Taken van een accountant

Een accountant kan de hele financiële administratie verzorgen maar omdat hij vaak een hoger uurloon heeft dan andere administratiespecialisten zijn de taken meestal beperkt tot de adviserende en controlerende taken. Met de dagelijkse facturatie en debiteuren- of crediteuren bemoeit hij zich meestal niet, al houdt hij dus wel het overzicht over deze zaken.

Hij overziet dus wel of het debiteurenrisico groot is, of de betalingen aan crediteuren op de juiste momenten gebeuren en of de inkomsten en uitgaven goed verlopen. Maar hij houdt zich niet met specifieke facturen, debiteuren of betalingen bezig. Het verwerken van deze dagelijkse zaken is meestal in handen van een administratief medewerker, administratiekantoor, boekhouder of incassobureau.

Controle en overzicht

Een boekhouder of administratiekantoor kan de boekhouding goed doen, maar in sommige gevallen is er controle nodig. Soms is dit zelfs verplicht, zoals bij een bv. Omdat de ondernemer dan niet meer hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden, is het belangrijk dat de administratie daarvan klopt. Een accountantscontrole kan dit bevestigen.

De accountant kijkt vooral naar het overkoepelende plaatje. Tussentijds houdt hij overzicht en periodiek brengt hij hierover verslag uit. Soms zelfs letterlijk. Zo stelt hij  jaarrekeningen en jaarverslagen samen of controleert deze indien deze door de organisatie zelf zijn gemaakt. Verder geeft hierbij zijn oordeel of advies.

Afhankelijk van de opdrachtgever kan zijn functie vergelijkbaar worden met die van een financieel directeur. Zo adviseert een accountant ook regelmatig aangaande zaken op het terrein van management en organisatie, financiële administratie en fiscale aangelegenheden.

Wat verdient een accountant?

Volgens de website AA-worden.nl verdient een startend AA-accountant zo’n 3600 euro bruto per maand, terwijl een AA-accountant met meerdere jaren ervaring kan rekenen op tussen de vier- en vijfduizend euro.

Hoe wordt iemand een accountant?

Het beroep van accountant is geregeld in twee wetten: de Wet op de registeraccountants (RA’s) en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (AA’s). Men mag alleen de titel ‘accountant’ gebruiken als men is ingeschreven in de registers van de NIVRA en NOvAA, de beroepsorganisaties.  Inmiddels zijn deze twee organisaties gefuseerd in de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Een opleiding tot AA-accountant kan aan verschillende hogescholen in ons land gevolgd worden. Een accountancy-studie aan de universiteit leidt op tot Registeraccountant.

Accountant - de laatste berichten:

Alle berichten over dit onderwerp