menu

Suppletieaangifte

Als je te veel, of juist te weinig, belasting hebt afgedragen, dan moet je een suppletieaangifte indienen bij de belastingdienst. Een suppletieaangifte is een correctie op een bestaande aangifte. Wanneer maak je een suppletieaangifte, hoe vaak maak je hem en kun je hem achteraf nog wijzigen?

Suppletieaangifte

Wanneer een suppletieaangifte indienen?

Een suppletieaangifte doe je omdat je te veel of te weinig btw hebt afgedragen, of opgegeven. Je kunt hiermee dus een eerdere aangifte corrigeren. Ook bij te weinig afgedragen loonbelasting of premies volksverzekeringen doe je een suppletieaangifte. Deze kan ingediend worden over een eerdere belastingaangifte van maximaal vijf jaar oud.

Let op: met ingang van het eerste aangiftetijdvak van 2012 ben je verplicht om een verschil in opgegeven btw zo snel mogelijk te corrigeren. Het niet op tijd melden van dit verschil kan leiden tot een boete, dus je bent gewaarschuwd.

Een suppletieaangifte kan je zowel via de site van de belastingdienst, als schriftelijk indienen. Btw-correcties van minder dan duizend euro hoef je niet per suppletieaangifte te melden, maar mag mag je ook verwerken in je eerstvolgende btw-aangifte.

Na indienen aangifte wel snel betalen!

Na een btw- maar zeker ook na de suppletieaangifte dien je wel op tijd de belastingdienst te betalen. Heb je de alsnog verschuldigde btw niet op tijd betaald? Dan kun je een verzuimboete krijgen, die vijf procent van de niet betaalde btw bedraagt, met een minimum van 50 en een maximum van 4920 euro.

Meld je een verschil tussen de voldane en verschuldigde btw niet meteen, dan kun je een vergrijpboete krijgen. Die bedraagt 25 procent van de verschuldigde belasting in geval van ‘grove schuld’ en 50 procent van de verschuldigde belasting in geval van ‘opzet’.