e-boekhouden

Waardebepaling bedrijf

De waarde van een bedrijf bepalen is niet eenvoudig. Er bestaat geen standaard rekensom of methode voor de waardebepaling. Winst- en verliescijfers spelen een grote rol, maar ook je verwachting van de toekomst of gevoelsmatige factoren (zoals klantrelaties) hebben grote invloed op de waarde van een onderneming.

Inhoud:

Berekening waardebepaling

Waarde van een ondernemingEr bestaat helaas geen gemakkelijke berekening om de waarde van een bedrijf te bepalen. Het is daarbij te afhankelijk van jou als verkoper. Hoeveel tijd geef je jezelf voordat de verkoop rond is? Ben je bereid om je bedrijf aan concurrenten te verkopen? Of wil je het liefst dat familie de zaak overneemt?

Waardebepaling is een indicatie. Geen enkele overname gaat volgens het boekje.

Dit zijn nog maar enkele simpele voorbeelden maar je begrijpt dat, zodra je afwijkt van de standaard, de bedrijfswaarde dat ook doet. En laten we eerlijk zijn: elke waardebepaling staat op zichzelf. Vrijwel geen enkele bedrijfsovername gaat volgens het boekje.

Benieuwd naar de waarde van jouw bedrijf? Brookz.nl biedt naast een groot aanbod of handig stappenplan ook veel hulp bij een bedrijfsovername.

De waarde van een bedrijf bepalen

Er bestaat dus geen gemakkelijke berekening voor de waardebepaling van je bedrijf maar we kunnen wel een een beeld geven welke methode(s) professionals gebruiken. Wil je het concreet maken? Schakel dan een accountant of bedrijfsovername-adviseur in voor het uitvoeren van de waardebepaling, het identificeren van extra waardevolle zaken en het vaststellen van de vraagprijs van de onderneming. Voor het vaststellen van de waarde van een bedrijfspand kan je het beste een taxateur inschakelen.

Als je liever nog even wacht met adviseurs en zelf toch vast een beeld wil krijgen zijn er drie belangrijke dingen die direct invloed hebben op je bedrijfswaarde. De eerste is de vraagprijs.

Vraagprijs bepalen en eigen uren normaliseren

De vraagprijs is bij verkoop de eerste stap in de waardebepaling. Wat heb jij zelf in je hoofd? Van jouw bedrijf is er namelijk maar één. En zelfs als potentiële kopers wel wat andere opties zien, is het aanbod in jouw markt en met jouw insteek altijd beperkt. De vraagprijs die je neerzet heeft hierdoor veel invloed op het verdere verloop.

De vraagprijs heeft veel invloed op het verloop. Welke bedrijfswaarde heb je zelf in gedachten?

Veel ondernemers van een eenmanszaak overschatten de bedrijfswaarde omdat ze geen rekening met hun eigen uren en vergoeding. Voor jou is de winst misschien hoog, maar iemand die jouw bedrijf koopt en jouw taken gaat uitbesteden zal er minder aan overhouden. Daarnaast overschatten ondernemers de waardebepaling omdat ze de jaarrekening nog niet genormaliseerd hebben.

Benieuwd naar de waarde van jouw bedrijf? Brookz.nl biedt naast een groot aanbod of handig stappenplan ook veel hulp bij een bedrijfsovername.

Normaliseren van de jaarrekening

Voordat de waarde van de onderneming kan worden vastgesteld moet je eerst de jaarrekening normaliseren. Schrap om te beginnen alle kosten en opbrengsten die geen deel uitmaken van de feitelijke bedrijfsvoering. Corrigeer verder eventuele buitengewone baten en/of lasten. Heb je vaak eenmalige kosten of is het van veel zaken onduidelijk of het belangrijk is voor de bedrijfsvoering? Schakel dan een accountant in voor het normaliseren van de jaarrekening.

Had je een eenmalige meevaller afgelopen jaar? Meestal is die invloed beperkt op de bedrijfswaarde.

Waarderingsmethoden

Een goede waardebepaling brengt duidelijk naar voren wat de waarde van de onderneming is en welke factoren deze waarde het meest beïnvloeden. Om die van jouw bedrijf vast te stellen zijn er verschillende waarderingsmethoden:

Discounted Cash Flow (DCF)

Een bekende berekening voor de waardebepaling is de discounted cashflow. Bij de dcf-methode is de waarde van de onderneming is gebaseerd op de omvang van de toekomstige geldstromen van je bedrijf.

Bij de discounted cashflow kijk je naar toekomstige geldstromen van je bedrijf.

Je weet waarschijnlijk welke winst je afgelopen drie jaren hebt gehad en welke investeringen of ontwikkelingen er afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Hiermee kun je een schatting maken van hoeveel geld je verwacht dat de onderneming de komende jaren oplevert. Op deze manier bereken je waarde van een bedrijf volgens de discounted cash-flow-methode.

Economic value added (EVA)

Bij deze waarderingsmethode wordt het creëren van aandeelhouderswaarde als belangrijkste financiële doelstelling beschouwd om de waarde van een bedrijf te berekenen. EVA is een maatstaf voor de resultaten die de onderneming haalt uit haar gewone bedrijfsvoering. Hierbij wordt uitgegaan van de prestaties in een bepaalde periode (op basis van actuele cijfers).

Intrinsieke waarde (IW)

De intrinsieke waarde gaat uit van het vermogen van de onderneming. Dit is het eigen vermogen (waarde van alle activa minus voorzieningen, schulden en onroerend goed). Je kijkt dus wat je bedrijf waard is als je al het vreemd vermogen eruit haalt. Let op: ook schulden die het bedrijf aan jou persoonlijk heeft tellen soms mee als vreemd vermogen.

De waarde van immateriële activa wordt bij deze waarderingsmethode buiten beschouwing gelaten. Het is vaak niet mogelijk om de intrinsieke waarde die in de jaarrekening staat rechtstreeks over te nemen, omdat je hierop eerst nog correcties moet doorvoeren.

Rentabiliteitswaarde (RW)

Deze waarderingsmethode gaat uit van de toekomstige winstcapaciteiten van de onderneming. Daarbij wordt een gemiddeld en haalbaar winstcijfer gehanteerd. Natuurlijk is ook een combinatie van bovenstaande methoden mogelijk. Welke methode het meest geschikt is, hangt volledig af van de situatie. Schakel daarom altijd een specialist in voor de waardebepaling.

Benieuwd naar de waarde van jouw onderneming? Brookz.nl biedt naast een groot aanbod of handig stappenplan ook veel hulp bij een bedrijfsovername.

Flexibele houding van de ondernemer zelf

Bij het vaststellen van de vraagprijs is het belangrijk dat je flexibel bent. Ben je bijvoorbeeld bereid om een deel van het bedrag via aandelen van de overnemende partij, of via een achtergestelde lening te ontvangen? En wil je tijdelijk in dienst bij het bedrijf om ook na de overdracht nog bepaalde zaken af te ronden of om advies te geven? Wat een koper voor een bedrijf wil betalen, hangt verder vaak af van de verwachte toekomstige opbrengsten van de onderneming.

Waardebepaling van een bedrijf is vooral een indicatie

OnderhandelenHoewel de uitkomst van de waardebepaling van je bedrijf veelzeggend is, biedt deze waardering natuurlijk geen garanties voor de uiteindelijke verkoopprijs. De transactiesom wordt ook bepaald door de koper en verkoper. Om te beginnen moet er wel voldoende interesse zijn. Als de interesse zeer beperkt is kun je slecht onderhandelen.

Verder maakt het ook uit met wie je praat. Ben jij benaderd door een multinational of een concurrent? Dan is de waarde van je bedrijf misschien wel hoger. Ben je in onderhandeling met familie of een huidig medewerker die na jouw pensioen verder wil met het bedrijf? Dan kan de uitkomst ook fors lager liggen.

Het moment en mogelijke koper hebben veel invloed op de werkelijke waarde van je bedrijf.

Ook het moment van de overdracht speelt een rol. En meestal zijn er daarnaast ook nog andere factoren die belangrijk zijn bij het berekenen van de waarde. Je kunt een onafhankelijke makelaar misschien vragen wat je bedrijfswaarde is, maar het werkelijk realiseren van een overname blijft een momentopname en afhankelijk van de emoties van zowel de koper als verkoper.

Benieuwd naar de waardebepaling van jouw bedrijf? Brookz.nl biedt naast een groot aanbod of handig stappenplan ook veel hulp bij een bedrijfsovername.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de waardebepaling van een bedrijf zijn:

Hoe kan ik de waarde van mijn bedrijf berekenen?

Voor een waardebepaling van een bedrijf zijn verschillende methodes. De discounted cashflow-methode is populair maar ook de economic value added of rentabiliteitswaarde zijn mogelijk. Meestal speelt ook de intrinsieke waarde van je bedrijf een rol.

Wat heeft nou echt invloed op je bedrijfswaarde?

Simpel gezegd: alles kan invloed hebben op de waarde van je bedrijf. In de praktijk blijkt om te beginnen de vraagprijs van grote invloed. Denk dus goed na over hoe jij je bedrijf in de markt zet. Ondernemers overschatten de waarde vaak als ze de jaarrekening niet hebben genormaliseerd of als ze geen rekening houden met hun eigen salaris. Ook het moment van overdracht en je inzet na de overname zijn bepalend.

Hoe maximaliseer ik mijn bedrijfswaarde?

Er is geen waterdichte berekening, en dus is het altijd maar de vraag wat kopers bieden. Toch blijkt in de praktijk dat een beetje voorbereiding veel invloed heeft op de waardebepaling van je bedrijf.

Natuurlijk moet de winst- en verliesrekening positief zijn en met een beetje geluk zit er ook wat groei in je bedrijf de afgelopen jaren. Los daarvan: als een bedrijf zonder jouw inzet doordraait en als je zware balansposten vast onderbrengt in een holding verhoog je hiermee de kans op interesse van een koper én dus de kans op betere biedingen.