Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting is eigenlijk een soort winst- en verliesrekening voor de toekomst. De ondernemer geeft hiermee een kijkje in zijn verwachtingen van zijn bedrijf voor de komende periode.

ExploitatiebegrotingVeel ondernemers maken hun winst- en verliesrekening achteraf maar in een ondernemingsplan kijk je per definitie vooruit. Dat doe je met een exploitatiebegroting.

Wat is een exploitatiebegroting?

De exploitatiebegroting is een onderdeel van het financieringsplan en beschrijft de verwachte omzet, kosten en resultaat van een bedrijf voor een bepaalde periode. Je maakt dus eigenlijk een fictieve winst- en verliesrekening. Hiermee geef je inzicht in je plannen, en de onderbouwing hiervan. Je laat zien of je met de juiste zaken rekening houdt.

Een begroting maken met een boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis! Liever zelf vergelijken? Zie ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Al blijft het de vraag of de voorspelling uitkomt. Het is dus gebaseerd op de omzet en kosten die de ondernemer verwacht, en in de praktijk blijkt dat lastig in te schatten. Zelfs als je de plannen en toekomst goed onderbouwt blijft het dus de vraag of investeerders en andere geldschieters hier ook vertrouwen in hebben.

Exploitatiebegroting: de verwachte omzet, kosten en resultaat voor een komende periode.

Zo moeten wij de eerste exploitatiebegroting nog tegenkomen waarbij de schrijver zelf niet denkt een mooie winst te maken na een korte periode. In de realiteit zijn de kosten vaak hoger en het is al de vraag of de verwachte omzet realiseerbaar is.

Word je ondernemer en zoek je meer informatie? Lees dan ook over een eigen bedrijf starten, online boekhouden of hoe je zelf je eigen website maken kunt.

Exploitatiebegroting maken: meer dan een inschatting

Meestal is er een heel financieel plan waar de begroting slechts een klein onderdeel van is. Toch is dit wel vaak een hoofdstuk waar mensen snel en gedetailleerd naar kijken. Een exploitatiebegroting biedt een goede kans voor een ondernemer om te laten zien waar hij zoal rekening mee houdt en wat zijn verwachtingen zijn.

Ondanks dat het slechts een persoonlijke voorspelling is kan een goede exploitatiebegroting wel veel inzicht geven in het financiële plan van een ondernemer. Kosten zijn vooraf meestal redelijk in te schatten en ook op basis van de marketingmix moet het mogelijk zijn om een prognose te doen van de omzet. Al blijft het een prognose en hoeft het echt niet precies zo uit te komen.

Begroting toont de omzet en alle kosten van de komende periode

Natuurlijk moeten alle cijfers uit de exploitatiebegroting eigenlijk kloppen, maar nog belangrijker is het dat je laat zien dat je alle kosten en risico’s vooraf goed in kaart hebt gebracht. Omzet kan gokwerk zijn maar onderbouw in je exploitatiebegroting in ieder geval alle kostenposten.

Laat in de begroting zien dat je alle kosten en risico’s goed in kaart hebt gebracht.

Inkoopkosten zijn variabel maar als de ondernemer alle posten kan noemen heeft hij in ieder geval goed onderzoek gedaan naar de uitgaven die hij moet maken. Zaken als telefoon, huisvesting, computer en andere kosten zijn ook niet afhankelijk van de omzet maar zijn vooraf goed in te schatten.

Met deze kosten en een op de marketingmix gebaseerde toekomstige omzet kan worden gekeken hoeveel geld er nodig is om de doelstellingen te behalen.

Liquiditeitsbegroting maken: laat zien hoe je de start financiert

Een liquiditeitsbegroting toont periodiek hoeveel liquide middelen de onderneming bezit.
Een liquiditeitsbegroting toont periodiek hoeveel liquide middelen de onderneming bezit.

Een exploitatiebegroting wordt vaak opgevolgd door een liquiditeitsbegroting. Deze begroting laat zien hoe je de start financiert, totdat je de kosten uit de omzet kunt financieren.

Meestal moet je daarvoor een bepaalde periode overbruggen. Zelfs als je al vanaf de eerste dag weet winst te maken, doordat je direct declarabel bent of producten verkoopt, dan wil dat nog niet zeggen dat er ook direct continu geld op de rekening staat!

Zoek je een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf vergelijken? Zie ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Betalingstermijn, btw-afdracht en investeringen drukken het werkkapitaal

Vaak moet er vooraf wel worden geïnvesteerd en zeker in de business-to-business is een betalingstermijn van 60 dagen niet uitzonderlijk. Die opdrachten moet je wel kunnen voorschieten en de verwachte omzet kan in het begin natuurlijk ook tegenvallen.

In de exploitatiebegroting rekende je alles exclusief btw. In de liquiditeitsbegroting kun je laten zien dat je hier wel rekening mee houdt. Btw die je wel al moet afdragen maar nog niet hebt ontvangen, is voor veel snel groeiende bedrijven een belangrijke dip in het werkkapitaal.

Vaak gaan de kosten voor de baten uit en zeker in de business-to-business kan het lang duren voordat eventuele omzet ook werkelijk op de bedrijfsrekening staat bijgeschreven. Ook als er sprake is van seizoensinvloeden of langere investeringstrajecten kan het lang duren voordat je werkelijk een positief saldo hebt. Een liquiditeitsbegroting geeft een indicatie hoe de onderneming zijn schulden kan betalen in deze periode. Het toont periodiek, vaak per maand of kwartaal, hoeveel liquide middelen de onderneming bezit.