Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting is eigenlijk een soort winst- en verliesrekening voor de toekomst. Je berekent de verwachte omzet en kosten van je bedrijf. Een exploitatiebegroting geeft inzicht in de financiële gevolgen van jouw plannen voor de komende periode.

Wat is een exploitatiebegroting?

exploitatiebegroting maken

Ondernemers maken de winst- en verliesrekening meestal achteraf, maar in een ondernemingsplan kijk je per definitie vooruit. Financieel doe je dat met een exploitatiebegroting.

De exploitatiebegroting is een onderdeel van het financieringsplan. Hierin beschrijf je de verwachte omzet kosten, en het resultaat van je bedrijf voor een bepaalde periode. Met een exploitatiebegroting maak je eigenlijk een fictieve winst- en verliesrekening. Hiermee geef je inzicht in je plannen en de financiële onderbouwing daarvan.

Exploitatiebegroting maken: de verwachte omzet, kosten en het resultaat inschatten voor de komende periode.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl, SnelStart of MoneyMonk vrijblijvend uit. Meer dan 100.000+ ondernemers gingen je voor.

personeelskosten hebben bij de start veel invloed.

Voorspelling van de ondernemer zelf

De exploitatiebegroting is gebaseerd op de omzet en kosten die je als ondernemer verwacht. Het is natuurlijk de vraag of je voorspelling ook uitkomt. Vaak is het lastig om in te schatten. Zelfs als je de plannen en toekomst goed onderbouwt, blijft het dus de vraag of iedereen er vertrouwen in heeft.

Al heb jij jouw plan nog zo goed onderbouwd, het blijft onzeker of je de omzet en kosten goed hebt ingeschat.

Zo moeten wij de eerste exploitatiebegroting nog tegenkomen waarbij de maker ervan geen mooie winst verwacht te maken in een korte tijd. In de realiteit zijn de kosten vaak hoger. Ook is het nog de vraag of de verwachte omzet te realiseren is.

Wil je een eigen bedrijf starten? Het begint met het inschrijven bij de KvK. Wil je vooral wat extra inkomsten vanuit huis? Zie dan hoe je online geld kunt verdienen.

Zelf een exploitatiebegroting maken

Meestal is er een heel financieel plan waar de begroting maar een klein onderdeel van is. Toch is dit een hoofdstuk waar mensen meteen gedetailleerd naar kijken. Een exploitatiebegroting biedt een goede kans voor jou als ondernemer om te laten zien waar je zoal rekening mee houdt en wat de verwachtingen zijn.

Ook al is het maar een persoonlijke voorspelling, een goede exploitatiebegroting kan wel veel inzicht geven in het financiële plan van een ondernemer. Kosten zijn vooraf meestal redelijk in te schatten. En op basis van de marketingmix moet het mogelijk zijn om een redelijke prognose te geven van de omzet.

exploitatiebegroting opstellen

Begroting toont je verwachte omzet en alle kosten

Als je een exploitatiebegroting maakt wil je natuurlijk dat alle cijfers kloppen. Maar het is nog belangrijker dat je laat zien dat je alle kosten en risico’s vooraf goed in kaart hebt gebracht. Omzet kan giswerk zijn, maar onderbouw in je exploitatiebegroting in ieder geval alle kostenposten.

Laat in de begroting zien dat je alle kosten en risico’s goed in kaart hebt gebracht.

Inkoopkosten zijn variabel. Maar als de ondernemer alle posten begroot zie je of die weet welke uitgaven er zijn. Zaken als je telefoon, huisvesting, computer en soortgelijke abonnementen zijn onafhankelijk van de omzet of afzet en vooraf goed in te schatten. Met deze kosten en een toekomstige omzet gebaseerd op de marketingmix, kan je inschatten hoeveel geld er nodig is om jouw doelstellingen te behalen.

Liquiditeitsbegroting maken

Een liquiditeitsbegroting toont periodiek hoeveel liquide middelen de onderneming bezit.
Een liquiditeitsbegroting toont periodiek hoeveel liquide middelen de onderneming bezit.

Een exploitatiebegroting maak je vaak samen met een liquiditeitsbegroting. Deze toont hoe je de start van je bedrijf financiert, totdat je de kosten uit de omzet kunt betalen.

Meestal moet je daarvoor een bepaalde periode overbruggen. Zelfs als je vanaf de eerste dag al winst weet te maken, bijvoorbeeld omdat je meteen declarabel bent of producten verkoopt, wil dat nog niet zeggen dat er doorlopend geld op je rekening staat.

Zoek je een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf programma's vergelijken? Zie ons overzicht van online boekhoudprogramma’s.

Betalingstermijn, btw-afdracht en investeringen

Vaak moet je vooraf investeren. Een betalingstermijn van zestig dagen komt in de wereld van business-to-business regelmatig voor. Ook door seizoensinvloeden kan het langer duren voor je een positief saldo hebt. Dit moet je wel kunnen voorschieten. Ook als de verwachte omzet in het begin nog tegenvalt.

In de exploitatiebegroting rekende je alles exclusief btw. In de liquiditeitsbegroting kun je laten zien dat je wel rekening houdt met alle belastingen. Btw die je al wel moet afdragen maar nog niet hebt ontvangen, is voor veel snelgroeiende bedrijven een belangrijke dip in het werkkapitaal.

Een liquiditeitsbegroting geeft een indicatie hoe de onderneming de schulden kan betalen in deze periode. Het toont periodiek, vaak per maand of kwartaal, hoeveel liquide middelen de onderneming bezit.