Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting is eigenlijk een soort winst- en verliesrekening voor de toekomst. Je geeft hiermee een inkijkje in de verwachtingen van je bedrijf voor de komende periode.

Wat is een exploitatiebegroting?

Exploitatiebegroting

Veel ondernemers maken hun winst- en verliesrekening achteraf, maar in een ondernemingsplan kijk je per definitie vooruit. Dat doe je met een exploitatiebegroting.

De exploitatiebegroting is een onderdeel van het financieringsplan. Hierin beschrijf je de verwachte omzet, kosten en het resultaat van een bedrijf voor een bepaalde periode. Je maakt dus eigenlijk een fictieve winst- en verliesrekening. Hiermee geef je inzicht in je plannen en de onderbouwing daarvan. Zo laat je zien of je met de juiste zaken rekening houdt.

Een begroting maken met een boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis. Liever zelf vergelijken? Zie ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Het is natuurlijk de vraag of je voorspelling ook uitkomt. De exploitatiebegroting is gebaseerd op de omzet en kosten die je als ondernemer verwacht. In de praktijk blijkt dat lastig in te schatten. Zelfs als je de plannen en toekomst goed onderbouwt, blijft het dus de vraag of investeerders en andere geldschieters hier ook vertrouwen in hebben.

Exploitatiebegroting: de verwachte omzet, kosten en het resultaat voor de komende periode.

Zo moeten wij de eerste exploitatiebegroting nog tegenkomen waarbij de schrijver denkt geen mooie winst te maken in een korte tijd. In de realiteit zijn de kosten vaak hoger. Ook is het nog de vraag of de verwachte omzet te realiseren is.

Word je ondernemer en zoek je meer informatie? Lees dan ook over een eigen bedrijf starten, online boekhouden of hoe je zelf je eigen website maken kunt.

Exploitatiebegroting maken: meer dan een inschatting

Meestal is er een heel financieel plan waar de begroting maar een klein onderdeel van is. Toch is dit een hoofdstuk waar mensen meteen gedetailleerd naar willen kijken. Een exploitatiebegroting biedt een goede kans voor jou als ondernemer om te laten zien waar je zoal rekening mee houdt en wat de verwachtingen zijn.

Ook al is het maar een persoonlijke voorspelling, een goede exploitatiebegroting kan wel veel inzicht geven in het financiële plan van een ondernemer. Kosten zijn vooraf meestal redelijk goed in te schatten. En op basis van de marketingmix moet het mogelijk zijn om een prognose te geven van de omzet. Al blijft dit een prognose en hoeft het echt niet precies zo uit te komen.

Begroting toont je omzet en alle kosten van de komende periode

Natuurlijk moeten alle cijfers uit de exploitatiebegroting kloppen. Maar het is nog belangrijker dat je laat zien dat je alle kosten en risico’s vooraf goed in kaart hebt gebracht. Omzet kan giswerk zijn, maar onderbouw in je exploitatiebegroting in ieder geval alle kostenposten.

Laat in de begroting zien dat je alle kosten en risico’s goed in kaart hebt gebracht.

Inkoopkosten zijn variabel. Maar als de ondernemer alle posten kan noemen, heeft hij of zij in ieder geval goed onderzoek gedaan naar de uitgaven die gemaakt moeten worden. Zaken als je telefoon, huisvesting, computer en andere kosten zijn dan ook niet afhankelijk van de omzet. En deze zijn van tevoren goed in te schatten.

Met deze kosten en een toekomstige omzet gebaseerd op de marketingmix, kan je bekijken hoeveel geld er nodig is om jouw doelstellingen te behalen.

Liquiditeitsbegroting maken: laat zien hoe je de start financiert

Een liquiditeitsbegroting toont periodiek hoeveel liquide middelen de onderneming bezit.
Een liquiditeitsbegroting toont periodiek hoeveel liquide middelen de onderneming bezit.

Een exploitatiebegroting wordt vaak opgevolgd door een liquiditeitsbegroting. Deze begroting laat zien hoe je de start van je bedrijf financiert, totdat je de kosten uit de omzet kunt betalen.

Meestal moet je daarvoor een bepaalde periode overbruggen. Zelfs als je vanaf de eerste dag al winst weet te maken, bijvoorbeeld omdat je meteen declarabel bent of producten verkoopt, wil dat nog niet zeggen dat er doorlopend geld op je rekening staat.

Zoek je een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit. Liever zelf vergelijken? Zie ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Betalingstermijn, btw-afdracht en investeringen drukken het werkkapitaal

Vaak moet je vooraf investeren. Een betalingstermijn van zestig dagen is dan ook geen uitzondering, zeker niet in de wereld van business-to-business. Die opdrachten moet je wel kunnen voorschieten. Bovendien kan de verwachte omzet in het begin aardig tegenvallen.

In de exploitatiebegroting rekende je alles exclusief btw. In de liquiditeitsbegroting kun je laten zien dat je hier wel rekening mee houdt. Btw die je al wel moet afdragen maar nog niet hebt ontvangen, is voor veel snelgroeiende bedrijven een belangrijke dip in het werkkapitaal.

Vaak gaan de kosten voor de baten uit. En zeker voor b2b-bedrijven kan het lang duren voordat mogelijke omzet ook werkelijk op de bedrijfsrekening staat bijgeschreven. Door seizoensinvloeden of lange investeringstrajecten kan het ook langer duren voordat je werkelijk een positief saldo hebt.

Een liquiditeitsbegroting geeft een indicatie hoe de onderneming zijn schulden kan betalen in deze periode. Het toont periodiek, vaak per maand of kwartaal, hoeveel liquide middelen de onderneming bezit.