menu
e-boekhouden

Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting is eigenlijk een soort winst- en verliesrekening waarin de toekomst is meegenomen. De ondernemer geeft hiermee een kijkje in zijn verwachtingen van mogelijke cijfers die volgens hem de nabije toekomst zullen brengen.

ExploitatiebegrotingVeel ondernemers maken hun winst- en verliesrekening achteraf maar in een ondernemingsplan kijk je eigenlijk per definitie vooruit. Natuurlijk zijn er zaken waarop je een inschatting kunt maken. Vaak kun je een voorspelling vooraf goed onderbouwen, al blijft het de vraag of de voorspelling uitkomt.

Omdat de omzet vrij lastig is om in te schatten noemen we het een exploitatiebegroting. Het is dus gebaseerd op wat de ondernemer denkt dat gaat gebeuren. Dat kan goed onderbouwd, maar het blijft de vraag of investeerders en andere geldschieters hier dus ook vertrouwen in hebben.

Word je ondernemer en zoek je meer informatie? Lees dan ook over een eigen bedrijf starten, online boekhouden of hoe je zelf je eigen website maken kunt.

Exploitatiebegroting is een inschatting

Ondanks dat het slechts een persoonlijke inschatting is kan een goede exploitatiebegroting wel veel inzicht geven in de plannen van een ondernemer. Kosten zijn vooraf in de meeste gevallen redelijk in te schatten en ook op basis van de marketingmix moet het mogelijk zijn om een prognose te doen van de omzet. Natuurlijk is het maar een prognose en hoeft het niet precies zo uit te komen maar een exploitatiebegroting biedt wel een goede kans voor een ondernemer om te laten zien wat zijn verwachtingen zijn.

Omzet kan gokwerk zijn maar onderbouw in ieder geval alle kostenposten. Inkoopkosten zijn variabel maar als de ondernemer alle posten kan noemen heeft hij in ieder geval goed onderzoek gedaan naar de uitgaven die hij moet maken. Zaken als telefoon, huisvesting, computer en andere kosten zijn ook niet afhankelijk van de omzet maar zijn vooraf goed in te schatten.

Met deze kosten en een op de marketingmix gebaseerde toekomstige omzet kan worden gekeken hoeveel geld er nodig is om de doelstellingen te behalen.

Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting toont periodiek hoeveel liquide middelen de onderneming bezit.
Een liquiditeitsbegroting toont periodiek hoeveel liquide middelen de onderneming bezit.

Een exploitatiebegroting wordt vaak opgevolgd door een liquiditeitsbegroting. Hierin toon je hoe je de komende periode gaat overbruggen. Want zelfs als je al vanaf de eerste dag declarabel bent of producten verkoopt, dan wil dat nog niet zeggen dat er ook altijd geld op de rekening staat!

Vaak moet er vooraf wel worden geïnvesteerd en zeker in de business-to-business is een betalingstermijn van 60 dagen niet uitzonderlijk. Die opdrachten moet je wel kunnen voorschieten. Ook zit er op die facturen vaak al btw dat je misschien al moet afdragen aan de belastingdienst nog voor dit op je rekening is bijgeschreven.

Vaak gaan de kosten voor de baten uit en zeker in de business-to-business kan het lang duren voordat eventuele omzet ook werkelijk op de bedrijfsrekening staat bijgeschreven. Ook als er sprake is van seizoensverkopen of langere investeringstrajecten kan het lang duren voordat je werkelijk een positief saldo hebt. Een liquiditeitsbegroting geeft een indicatie hoe de onderneming zijn schulden kan betalen in deze periode. Het toont periodiek, vaak per maand of kwartaal, hoeveel liquide middelen de onderneming bezit.