Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Financieringsplan

Een financieringsplan geeft inzicht in de investeringen, uitgaven en verwachte inkomsten. Het kan het meest belangrijke onderdeel van het ondernemingsplan zijn maar soms ook bestaan uit slechts een simpele begroting en toekomstverwachting.

Wat is een financieringsplan?

financieringsplanEen financieringsplan maakt de financiële verwachtingen van het ondernemingsplan duidelijk. Vaak schrijf je een financieel plan voor jezelf. Je beschrijft dan hoe je alle zakelijke kosten op gaat vangen. Daarnaast helpt het ondernemers die wel een gat in de markt zien maar hun eigen cijfers lastig vinden om in te schatten. Via dit plan kun je uitrekenen welk uurtarief je moet hanteren, of wanneer je op eigen benen moet kunnen staan met je onderneming indien je deze start met een uitkering. Je kunt het plan dan vrij beperkt houden.

Word je ondernemer en zoek je meer informatie? Lees dan ook over een eigen bedrijf starten, online boekhouden of hoe je zelf je eigen website maken kunt.

Anders wordt het wanneer je geld lenen moet. Dat hoeft niet direct bij de start het geval te zijn maar de meeste ondernemingen beginnen niet met het gewenste of de begrote winst. In het begin moet je meestal investeren. Zowel in tijd als geld.

Wanneer dit je eigen geld is, is het ook een eigen afweging. Het geld dat je er zelf insteekt noemen we eigen vermogen. Als er daarnaast ook een financiering nodig is, spreken we van vreemd vermogen. In het financieel plan maak je duidelijk wat de verhouding tussen de twee is. Hoeveel geld je bedrijf nodig heeft om te investeren en hoe snel je deze financiering terugverdient.

Een bank wil onderpand, en een financieel plan waaruit blijkt dat je bedrijf de lening kan terugbetalen. Een vraag die dus slim is om te beantwoorden met een financieringsplan: ‘hoe betaal ik alle zakelijke kosten en zorg ik dat ik privé rondkom in de periode dat mijn bedrijf nog geen geld oplevert?’ Maak duidelijk waar je geld ophaalt, tegen welke kosten en voor welke periode.

Met je bedrijf tijdelijk geld lenen? Kredietvooruit.nl! Belangrijke voorwaarden: je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks 50.000 euro omzet hebben.

Financiers verwachten een financieel plan mét onderpand

Als je wilt lenen en je hebt een baan en bent in loondienst dan is dat geen probleem want dan ziet de financierder dat er elke maand geld binnenkomt waarop beslag kan worden gelegd. Wanneer je gaat ondernemen is die geldstroom op eens niet zo vanzelfsprekend meer. Met het financieringsplan toon je aan dat je in staat bent om terug te betalen.

Er kan nog zo’n goed marketingplan zijn, een financier zal altijd zeker willen zijn dat het zijn geld terug krijgt. Nu is dat met een startende ondernemer zo goed als onmogelijk dus moet deze van goeden huize komen om toch geld los te peuteren bij een bank. Er moet veel tegenover staan. Als de bank niet financiert krijg je al snel te maken met een hoog rentepercentage. Zelfs dan moet je de financierder overtuigen met jouw cijfers. Dat kan via een fantastische onderbouwd financieringsplan.

Stappen en inhoud van een financieringsplan

  1. Investeringsplan
  2. Balans
  3. Solvabiliteit
  4. Exploitatiebegroting
  5. Privé-uitgaven
  6. Liquiditeitsbegroting

Investeringsplan

Een investeringsplan maakt duidelijk hoeveel geld de onderneming nodig heeft tot het moment dat het op zijn eigen benen kan staan. Als dit vooraf nog niet duidelijk is zal in ieder geval een sluitend plan voor de eerste drie jaar bekend moeten zijn. Houd bij de investering niet alleen rekening met de kosten van aanschaf van zaken om te kunnen ondernemen, maar ook met het geld om te kunnen leven deze periode.

Ben je van plan om jezelf ook een salaris uit te keren in de periode dat het bedrijf nog geen winst maakt? Gek is dat niet. Indien het bedrijf de eerste maanden nog geen geld verdient moet er thuis natuurlijk wel nog brood op de plank kunnen komen. Maar dan is het wel belangrijk dit goed te onderbouwen.

Investeringsbehoefte

Nadat bekend is hoeveel geld er nodig is om de onderneming rendabel te maken moet duidelijk worden waar dit geld vandaan komt.

Eigen vermogen

Eigen vermogenHet geld en kapitaal dat de ondernemer zelf van plan is om in de onderneming te steken, heet eigen vermogen. Vrijwel elke ondernemer financiert zelf een groot deel van zijn bedrijf. Hierdoor is hij ook de eerste die eventuele financiële risico’s opvangt en dat geeft andere financiers vertrouwen.

Het kan betekenen dat je direct veel geld moet investeren, maar eigen vermogen kan ook bestaan uit andere waardevolle zaken. Denk bijvoorbeeld aan een computer, bureau, of inrichting. Als deze van jou privé waren maar nu eigendom worden van je onderneming, heeft deze waarde op de balans. Daar tegenover staat een schuld van de onderneming aan jou als ondernemer. De waarde hiervan is de dagwaarde van de spullen. Alle zaken die de onderneming samen aan de ondernemer schuldig is, is het eigen vermogen.

Vreemd vermogen

Financiën die door derden worden betaald worden samen onder de noemer vreemd vermogen genoemd. Dit vermogen kan weer worden ingedeeld in kort vreemd vermogen (vermogen dat in korte tijd terug betaald moet worden zoals bijvoorbeeld een leverancierskrediet of btw-tegoeden) en Lang vreemd vermogen zoals een hypotheek of mogelijke familielening waarvan geen eind-datum bekend is. Wat precies kort is en wat precies lang vreemd vermogen is, is voor de ondernemer te bepalen maar over het algemeen worden hier tijden gehanteerd als: korter dan 3 jaar is kort vreemd vermogen, langer dan 3 jaar is lang vreemd vermogen.

Balans

Om duidelijk te maken hoeveel geld er nodig is wordt er vaak een balans opgemaakt. Daarmee wordt direct duidelijk hoeveel geld er nodig is en waar dat geld dan vandaan komt. Met het vreemde vermogen stijgt dan ook de waarde van de inventaris en andere zaken die de onderneming in handen heeft. Op de balans wordt dit duidelijk. Een balans is altijd aan beide zijden gelijk.

Solvabiliteit

Voor een financier een magisch woord. Niet altijd voor de adviseur van de instelling zelf, die werken tegenwoordig meer en meer met computers en rekenmodellen maar daarin zit altijd een soort van solvabiliteitsberekening. In het kort komt het erop neer dat de solvabiliteit berekend hoeveel eigen geld er is in vergelijking met het kapitaal van de investeerders. De som van solvabiliteit:

Eigen vermogen / Totaal vermogen x 100 % = solvabiliteit.

In de meeste gevallen is een solvabiliteit van minimaal 25% gewenst. In sommige gevallen wil de financierder zelfs minimaal 60% solvabiliteit zien. Dit is per branche, reden van financiering (belasting financieren ze bijna nooit bijvoorbeeld, ook niet 10%)  en financierder enorm verschillend dus vraag ernaar in een adviesgesprek.

Exploitatie- en liquiditeitsbegroting

Om te kunnen zien wanneer de ondernemer zijn geld uitgeeft en wanneer hij denkt dat hier inkomsten tegenover staan, wordt er meestal een exploitatiebegroting gemaakt. Hierin toon je periodiek, meestal per maand, de inkomsten en uitgaven. Een soort resultatenrekening dus maar dan eentje die je vooraf voor de komende periode inschat. Om aan te geven of je al deze kosten ook werkelijk kunt maken wordt deze soms aangevuld met een liquiditeitsbegroting, zodat voor financiers duidelijk is wanneer je financiële wens het grootst is.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over het financieringsplan zijn:

Wat is een financieringsplan?

Het financieringsplan is een onderdeel van het ondernemingsplan. In dit gedeelte leg je uit hoe je aan het geld komt om het bedrijf op te starten en hoe je de eerste periode financieel overbrugt. Heb je bijvoorbeeld eigen vermogen waarmee je de zakelijke kosten kunt opvangen of ga je op zoek naar een financiering? En wat verwacht je eigenlijk voor omzet of resultaat in de beginperiode?

Wat is het nut van een financieringsplan?

Soms wordt een financieel overzicht gevraagd door anderen die benieuwd zijn naar de plannen. Denk aan een bank, investeerder, of het UWV die wil zien of jouw plannen wel kansrijk zijn. Naast dat een financieringsplan de financiële zaken van het ondernemingsplan aan anderen verduidelijkt, geeft het ondernemers houvast voor het inschatten van hun eigen cijfers. Zo kun je op basis van het financieringsplan berekenen welk uurtarief je minimaal moet hanteren en hoe lang je aanloopperiode maximaal mag duren.

Wat staat er in een financieringsplan?

Een financieringsplan kan bestaan uit een begroting en een toekomstverwachting. Maar het kan ook een uitgebreid verslag zijn met inzicht in de benodigde investeringen, kosten en (gewenste) verhouding tussen eigen – en vreemd vermogen. Hoe meer extern geld je nodig hebt, des te gedetailleerder het plan moet zijn.

Hoe overtuig je mensen met je financieringsplan?

Wanneer je extern geld nodig hebt, kijkt een potentiële financier uiteraard naar diverse financiële aspecten. Wat ook belangrijk is, is dat je deze cijfers kunt onderbouwen. Hoe denk je de investering terug te betalen en binnen welke termijn? Vergeet dus in een gesprek niet om ook jouw ondernemerskwaliteiten te belichten.

Hoe stel je een financieringsplan op?

Een goed financieringsplan opstellen zonder voorbeeld is lastig. Gelukkig zijn er online allerlei voorbeelden te vinden, bijvoorbeeld op de website van de Kamer van Koophandel. Ook Excel heeft sjablonen die je hiervoor kunt gebruiken.