Financieringsplan

Een financieringsplan vertelt of een ondernemingsplan financieel haalbaar is. Het geeft inzicht in je investeringen, uitgaven en verwachte inkomsten. Het kan het meest belangrijke onderdeel van jouw ondernemingsplan zijn, al is een simpele begroting en toekomstverwachting vaak al genoeg.

Wat is een financieringsplan?

financieringsplanEen financieringsplan maakt de financiële verwachtingen van het ondernemingsplan duidelijk. Vaak schrijf je een financieel plan voor jezelf. Je beschrijft dan hoe je alle zakelijke kosten op gaat vangen. Daarnaast helpt het ondernemers die wel een gat in de markt zien, maar hun eigen cijfers lastig kunnen inschatten.

Met een financieringsplan kun je de verwachte omzet uitrekenen, of hiermee bepalen welk uurtarief je moet gebruiken. Zo plan je wanneer je verwacht winst te kunnen maken met je onderneming. Dat is belangrijk, zeker als je nu afhankelijk bent van tijdelijke inkomsten. Bijvoorbeeld als start met een uitkering.

Wil je een eigen bedrijf starten? Het begint met het inschrijven bij de KvK. Wil je vooral wat extra inkomsten vanuit huis? Zie dan hoe je online geld kunt verdienen.

Bereken je verwachte omzet

Zakelijke financiering ophalen

Als je alleen wilt zien of jouw plannen financieel haalbaar zijn kun je meestal starten met een vrij simpel plan. Dat verandert als je geld moet lenen om je plannen te realiseren. De meeste ondernemingen starten niet met het gewenste of de begrote winst. In het begin moet je meestal investeren. Zowel in tijd als geld.

Als je ambitieuze plannen hebt, kun je overwegen om je eigen geld hierin te investeren. Het geld dat je er zelf in steekt, noemen we eigen vermogen. Als er daarnaast ook een externe financiering nodig is, spreken we van vreemd vermogen. In het financieel plan maak je duidelijk wat de verhouding tussen de twee is. Hoeveel geld je bedrijf nodig heeft om te investeren en hoe snel je deze financiering terugverdient.

Een financieringsplan laat zien hoeveel geld je bedrijf nodig heeft en hoe snel je dat weer terugverdient.

Een bank wil onderpand en een financieel plan waaruit blijkt dat je bedrijf de lening kan terugbetalen. Een vraag die dus slim is om te beantwoorden in een financieringsplan: hoe betaal ik alle zakelijke kosten en zorg ik dat ik privé rondkom in de periode dat mijn bedrijf nog geen geld oplevert? Maak duidelijk waar je geld ophaalt, tegen welke kosten en voor welke periode.

Snel geld lenen voor je onderneming? Floryn of Bridgefund financieren ondernemers. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Financiers willen een financieel plan mét onderpand

privésituatie en je inkomenAls je wilt lenen en je hebt een baan in loondienst, dan is dat geen probleem. De financierder ziet dan dat er elke maand geld binnenkomt waarop beslag kan worden gelegd. Wanneer je gaat ondernemen is die geldstroom opeens niet zo vanzelfsprekend meer. Met het financieringsplan toon je aan dat je wel in staat bent om terug te betalen.

Er kan nog zo’n goed marketingplan zijn, een financier zal altijd zeker willen zijn dat die zijn geld terug krijgt. Je moet aantonen dat je aan je financiële verplichtingen kunt voldoen. Als startende ondernemer is dat niet eenvoudig. Je kunt daardoor meestal geen financiering afsluiten bij een bank.

Als je buiten de bank om financiert krijg je al snel te maken met een hoog rentepercentage. Zelfs dan moet je de geldschieter overtuigen met jouw cijfers. Dat kan met een fantastische onderbouwd financieringsplan.

Stappen en inhoud van een financieringsplan

  1. Investeringsplan
  2. Balans
  3. Solvabiliteit
  4. Exploitatiebegroting
  5. Privé-uitgaven
  6. Liquiditeitsbegroting

Investeringsplan

Een investeringsplan maakt duidelijk hoeveel geld je onderneming nodig heeft tot het moment dat het op eigen benen kan staan. Als dit vooraf nog niet duidelijk is, moet in ieder geval een sluitend plan voor de eerste drie jaar bekend zijn. Houd bij de investering niet alleen rekening met de kosten van aanschaf van zaken om te kunnen ondernemen, maar ook met het geld om te kunnen leven in deze periode.

Ben je van plan om jezelf ook een salaris uit te keren in de periode dat het bedrijf nog geen winst maakt? Gek is dat niet. Als het bedrijf de eerste maanden nog geen geld verdient, moet er thuis natuurlijk wel brood op de plank kunnen komen. Maar dan is het wel belangrijk dit goed te onderbouwen.

Investeringsbehoefte

Nu bekend is hoeveel geld er nodig is om de onderneming rendabel te maken, moet duidelijk worden waar dit geld vandaan komt.

Eigen vermogen

Eigen vermogenHet geld en kapitaal dat de ondernemer zelf van plan is om in de onderneming te steken, heet eigen vermogen. Vrijwel elke ondernemer financiert zelf een groot deel van zijn bedrijf. Hierdoor ben jij ook de eerste die mogelijke financiële risico’s opvangt. Dit geeft andere financiers vertrouwen.

Het kan betekenen dat je direct veel geld moet investeren, maar eigen vermogen kan ook bestaan uit andere waardevolle zaken. Denk bijvoorbeeld aan een computer, bureau, of inrichting. Als dit soort eigendommen van jou privé waren maar nu bezit van je onderneming worden, hebben deze waarde op de balans. Daar tegenover staat een schuld van de onderneming aan jou als ondernemer. De waarde hiervan is de dagwaarde van de spullen. Alle zaken die de onderneming samen aan de ondernemer schuldig is, horen bij het eigen vermogen.

Vreemd vermogen

Financiën die derden betalen, horen allemaal onder de noemer vreemd vermogen. Dit vermogen is dan weer onderverdeeld in kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen. De eerste moet in korte tijd terug betaald worden, zoals een leverancierskrediet of btw-tegoeden. Voor lang vreemd vermogen is geen einddatum bekend, zoals een hypotheek of mogelijke familielening. Wat precies kort en lang vreemd vermogen is, kan de ondernemer bepalen. Over het algemeen is daarbij de vuistregel: korter dan 3 jaar is kort vreemd vermogen, langer dan 3 jaar is lang vreemd vermogen.

Snel geld lenen voor je onderneming? Floryn of Bridgefund financieren ondernemers. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

financiële verplichtingen bespreken

Balans

Om duidelijk te maken hoeveel geld er nodig is, wordt er een balans opgemaakt. Zo wordt direct duidelijk hoeveel geld er nodig is en waar dat geld dan vandaan komt. Met het vreemde vermogen stijgt dan ook de waarde van de inventaris en andere zaken die de onderneming in handen heeft. Een balans is altijd aan beide kanten gelijk.

Solvabiliteit

Voor een financier is dit een magisch woord. Niet altijd voor de adviseur van de instelling zelf: die werken tegenwoordig meer en meer met computers en rekenmodellen met daarin een solvabiliteitsberekening. In het kort komt het erop neer dat de solvabiliteit berekent hoeveel eigen geld er is in vergelijking met het kapitaal van de investeerders.

Eigen vermogen / Totaal vermogen x 100 % = solvabiliteit.

In de meeste gevallen is een solvabiliteit van ten minste 25 procent gewenst. Soms wil de financierder zelfs minimaal 60 procent solvabiliteit zien. Dit is per branche, financierder en reden voor financiering erg verschillend. Belasting financieren ze bijvoorbeeld bijna nooit, ook niet voor 10 procent. Vraag hier dus naar in een adviesgesprek.

Exploitatie- en liquiditeitsbegroting

Om te kunnen zien wanneer je geld uitgeeft en wanneer je denkt dat hier inkomsten tegenover staan, wordt er een exploitatiebegroting gemaakt. Hierin toon je periodiek, meestal per maand, de inkomsten en uitgaven. Een soort resultatenrekening dus, maar dan eentje die je van tevoren inschat. Om aan te geven of je al deze kosten ook echt kunt maken, wordt de begroting soms aangevuld met een liquiditeitsbegroting. Zo is voor financiers duidelijk wanneer je financiële wens het grootst is.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over het financieringsplan zijn:

Wat is een financieringsplan?

Het financieringsplan is een onderdeel van het ondernemingsplan. In dit financiële plan leg je uit hoe je aan het geld komt om het bedrijf op te starten en hoe je de eerste periode financieel overbrugt. Heb je bijvoorbeeld eigen vermogen waarmee je de zakelijke kosten kunt opvangen of ga je op zoek naar een financiering? En wat verwacht je voor omzet of resultaat in de beginperiode?

Wat is het nut van een financieringsplan?

Soms wordt een financieel overzicht gevraagd door anderen die benieuwd zijn naar de plannen. Denk aan een bank, investeerder, of het UWV die wil zien of jouw plannen wel kansrijk zijn. Naast dat een financieringsplan de financiële zaken van het ondernemingsplan aan anderen verduidelijkt, geeft het ondernemers houvast voor het inschatten van hun eigen cijfers. Zo kun je op basis van het financieringsplan berekenen welk uurtarief je minimaal moet hanteren en hoe lang je aanloopperiode maximaal mag duren.

Wat staat er in een financieringsplan?

Een financieringsplan kan bestaan uit een begroting en een toekomstverwachting. Maar het kan ook een uitgebreid verslag zijn met inzicht in de benodigde investeringen, kosten en (gewenste) verhouding tussen eigen – en vreemd vermogen. Hoe meer extern geld je nodig hebt, des te gedetailleerder het financiële plan moet zijn.

Hoe overtuig je mensen met je financieringsplan?

Wanneer je extern geld nodig hebt, kijkt een potentiële financier uiteraard naar diverse financiële aspecten. Wat ook belangrijk is, is dat je deze cijfers kunt onderbouwen. Hoe denk je de investering terug te betalen en binnen welke termijn? Vergeet dus in een gesprek niet om ook jouw ondernemerskwaliteiten te belichten.

Hoe stel je een financieringsplan op?

Een goed financieringsplan opstellen zonder voorbeeld is lastig. Gelukkig zijn er online allerlei voorbeelden te vinden, bijvoorbeeld op de website van de Kamer van Koophandel. Ook Excel heeft sjablonen die je hiervoor kunt gebruiken.