menu
e-boekhouden

Heb jij als ondernemer recht op een bevallingsuitkering?

Heb jij als ondernemer recht op een bevallingsuitkering?

Werkte je als zelfstandige ondernemer in de periode tussen 7 mei 2005 en 3 juni 2008 en ben je toen bevallen? Dan heb je misschien wel op een compensatie van 5,600 euro per kind. Daarvoor moet je wel een compensatie-aanvraag doen bij het UWV.

Het UWV heeft een aanvraagformulier online gezet voor de compensatieregeling zelfstandigen. Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet er wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet je zijn bevallen in de periode van 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 en moet je in het jaar van de bevalling hebben gewerkt als zelfstandige, met of zonder personeel.

Zelfstandige met of zonder personeel

Het UWV ziet als zelfstandige met of zonder personeel: mensen met een eigen onderneming, directeur-grootaandeelhouders, freelancers, huisartsen, artiesten, gastouders of zorgverleners via een persoonsgebonden budget, mensen die medeaandeelhouder zijn van het bedrijf waar ze werkten en meewerkende echtgenoten of partners.

Wanneer je de aanvraag doet, vraagt het UWV niet om bewijsstukken mee te sturen. Wel kan het gebeuren dat deze stukken bij de behandeling van de aanvraag alsnog opgevraagd worden. De compensatie aanvragen kan overigens tot en met 30 september van dit jaar. Latere aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Hoe zat het ook alweer?

In augustus 2004 verviel het recht van zelfstandige ondernemers op een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling. Ze moesten zich hiervoor maar particulier verzekeren. Maar in 2008 veranderde de wet weer en kreeg de vrouwelijke zelfstandige recht op een uitkering gedurende ten minste zestien weken. Voor de eerder genoemde periode tussen 2005 en 2008 bestond er dus geen wettelijke regeling voor zwangere zelfstandigen. Vorig jaar heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid echter aangekondigd dat hier een compensatieregeling voor komt.

Reacties