Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Je kunt je verzekeren voor inkomstenverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering garandeert een uitkering als je niet langer je werk kunt uitoefenen, al zijn de kosten soms hoog en wordt veel uitgesloten.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

ArbeidsongeschiktheidsverzekeringEen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) regelt het eigen inkomen als dat wegvalt doordat je geen werkzaamheden meer kunt uitvoeren. In loondienst ben je meestal automatisch voor een uitkering verzekerd. Zelfstandig ondernemers moeten hiervoor zelf een verzekering  afsluiten en premie betalen.

Bij een AOV bepaal je zelf het verzekerd bedrag, al moet je dat wel kunnen onderbouwen. Hiermee zorgt een AOV-verzekering voor een uitkering als je arbeidsongeschiktheid raakt, om wat voor reden dan ook.

Op zoek naar een AOV-verzekering? Op Yezzer kun je de laagste premies en beste voorwaarden van deze en andere verzekeringen vergelijken.

Soms zijn delen van arbeidsongeschiktheid uitgesloten

Je verzekerd dus een uitkering voor als je door een ongeval of ziekte je werk niet kunt uitoefenen. Het is meestal niet belangrijk waarom je arbeidsongeschikt raakt. Dit hoeft niet met het werk te maken hebben. Als het tijdens privézaken gebeurt is dat ook gedekt. Wel krijg je bij het afsluiten van een AOV vooraf meestal een medische keuring en worden situaties waarop jij een vergrote kans hebt soms uitgesloten.

Vooraf vindt er meestal een medische keuring plaats om je huidige gezondheid in kaart te brengen.

Als je vanwege een onverwachte gebeurtenis arbeidsongeschikt raakt dan heb je hiervoor een verzekering. Stel je valt tijdens het ramen wassen van de trap en komt in het ziekenhuis terecht en kunt daardoor enkele maanden niet werken, dan ontvang je met een AOV-verzekering dus tijdelijk een uitkering. Ook inkomensverlies vanwege zwangerschap valt meestal onder de dekking van deze verzekering.

Wil je een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid? Op Yezzer kun je de laagste premies en beste voorwaarden van de AOV of andere verzekeringen vergelijken.

Let op: je verzekert met een AOV alleen je eigen salaris

AOV-verzekering dekt enkele onvoorziene risico'sBelangrijk om te weten als je een AOV afsluiten gaat is dat de uitkering alleen je eigen salaris dekt. Als jij een grote onderneming hebt en zonder jou valt er een groot deel van de omzet weg dan is dat verlies niet verzekerd.

De normale ziekenhuiskosten zijn gedekt via de normale ziektekostenverzekering maar de kosten van je bedrijf dien je dus zelf te blijven betalen. Zakelijke kosten die je maakt op het moment dat je arbeidsongeschikt bent zijn dus nog altijd jouw risico.

Let op: een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt niet je omzet, maar je salaris!

AOV-verzekering is maatwerk

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een van de meer flexibele verzekeringen. Het is dan ook lastig om vooraf de kosten in te schatten. Ook het uitzoeken van de juiste uitkering bij arbeidsongeschiktheid is complex omdat deze veel invloed hebben op de premie en dekking van de verzekering.

Bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn de volgende zaken aanpasbaar:

  • Verzekerde bedrag (gangbaar is 80% van het huidige inkomen)
  • Looptijd (gangbaar is tot het 67e jaar)
  • Eigen risico (gangbaar is één maand om kleine verkoudheden uit te sluiten)
  • Uitkeringsdrempel (25% arbeidsongeschikt is gangbaar)
  • Stijging verzekerd inkomen (bijv. inflatiecorrecties)
  • Algemene of beroepsarbeidsongeschiktheid (totaal andere werkzaamheden)

Algemene of beroepsarbeidsongeschiktheid verzekeren

let op wat je met een AOV precies verzekertEen groot verschil bij de goedkopere AOV-verzekeringen is dat niet beroepsarbeidsongeschiktheid maar algemene arbeidsongeschiktheid is verzekerd. Daar ben je pas arbeidsongeschikt als je ook geen vervangend werk meer kunt doen. Maar ben jij bereid om alles op te pakken als je jouw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen?

Die stap is vaak lastiger dan je vooraf denkt omdat arbeidsongeschiktheid vaak op veel zaken van grote invloed is. Je hele privésituatie verandert. De betere verzekeraars keren uit bij beroepsarbeidsongeschiktheid. Vervangend werk zoeken is dan niet noodzakelijk.

Op zoek naar een AOV-verzekering? Op Yezzer kun je de laagste premies en beste voorwaarden van deze en andere verzekeringen vergelijken.

Noodzaak & kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering

Grofweg een derde van alle zelfstandig ondernemers in Nederland was in 2018 verzekerd tegen inkomstenverlies door van arbeidsongeschiktheid. Vooral zzp’ers slaan de AOV-verzekering vaak over. Er zijn dus veel zelfstandigen onverzekerd.

Dat komt mede omdat de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering soms vrij hoog kunnen oplopen. De premie van de AOV is fiscaal aftrekbaar maar kan wel vrij fors zijn. Zeker voor startende ondernemers, waarbij het inkomen sowieso al onzeker is, kunnen de kosten van de AOV-premie reden zijn om er nog even mee te wachten. Al zijn er ook veel verzekeraars die nieuwe ondernemers de eerste jaren een korting bieden op de premie.

Kosten stijgen bij hogere leeftijd of risicovoller beroep

kosten aovVooraf brengt de verzekeraar eerst je gezondheid in kaart. De hoogte van de premie is afhankelijk van het risico dat de verzekeraar moet uitkeren. Hierdoor stijgt de premie bij een hogere leeftijd, hebben eerdere gezondheidsklachten mogelijk invloed op de verzekering en ook bij beroepen met een hoger risicoprofiel zijn de kosten van de premie voor een AOV-verzekering hoger.

De kosten van een AOV zijn sterk afhankelijk van je huidige gezondheid, leeftijd en je beroep.

Je kunt de kosten verlagen door te kiezen voor een hoger eigen risico, kortere uitkeringsduur of een lager verzekerd bedrag maar dat heeft dan ook veel invloed op de mogelijke uitkering. Vanaf een bepaalde leeftijd zijn sommige beroepsgroepen daarom vrij lastig te verzekeren en de AOV-verzekering is een van de duurste verzekeringen. Daarnaast wordt lang niet iedereen voor zomaar geaccepteerd voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Verzekeraars hebben geen acceptatieplicht rond de AOV

Er is voor de AOV-verzekering geen acceptatieplicht voor verzekeraars en ze zijn dan ook zeker kritisch wie en wat ze precies verzekeren. Vooraf is een grondig medisch onderzoek veelal noodzakelijk voor acceptatie.

Ondernemers die klachten hebben gehad kunnen bij de AOV een uitsluiting of hogere kosten krijgen.

Mocht je in het verleden klachten hebben gehad dan heeft dat dus mogelijk invloed op de verzekering. Mensen met suikerziekte, eerdere psychische klachten of zelfs vagere klachten als langdurige vermoeidheid kijken al snel tegen een uitsluiting op de polis of premieverhoging aan. Op die manier is het lang niet voor elke ondernemer mogelijk om zich betaalbaar geheel te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Zonder AOV geen ander vangnet dan de bijstand

Bij langdurig ziekte is er geen ander vangnet of uitkeringEr is helaas geen ander vangnet of uitkering als je langdurig ziek wordt. In het verleden had de overheid een soort van vangnet voor arbeidsongeschiktheid bij een eigen bedrijf maar dit vangnet is vervallen.

Als je als zelfstandig ondernemer onverzekerd arbeidsongeschikt wordt, en geen ander werk of inkomen kunt vinden, is er alleen nog de bijstand-uitkering.

Op zoek naar een AOV-verzekering? Op Yezzer kun je de laagste premies en beste voorwaarden van deze en andere verzekeringen vergelijken.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn:

Wat is een AOV-verzekering?

Een AOV is een verzekering die uitkeert bij arbeidsongeschiktheid. Je verzekert je hierbij van een uitkering als je zelf niet meer je beroep kunt uitoefenen. In loondienst ben je hier meestal automatisch voor verzekerd maar zzp’ers moeten hier zelf een oplossing voor zoeken.

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De premie van de AOV is per persoon enorm verschillend. Over het algemeen is het een van de duurste verzekeringen en loopt de premie al snel in de duizenden euro’s per jaar.

Wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering kost.is sterk afhankelijk van je eigen gezondheid, leeftijd en beroep. Daarnaast heb je de kosten van de AOV zelf ook deels in de hand. Zo kun je zelf het verzekerde bedrag, eigen risico of de looptijd bepalen.

Waar kan ik een AOV afsluiten?

Er zijn veel verzekeraars die een AOV aanbieden. Afhankelijk van je wensen loont het dus om de verzekeringen even met elkaar te vergelijken op de kosten en dekking. Al sluiten sommige verzekeraars bepaalde beroepen of situaties uit en hebben ze geen acceptatieplicht.

Gerelateerde berichten