Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor het inkomstenverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid kun je je als ondernemer verzekeren. De arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV genoemd, garandeert dat je een inkomen hebt als je niet langer je werk kunt uitoefenen al kan dat wel veel geld kosten.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

ArbeidsongeschiktheidsverzekeringHet is voor ondernemers vaak onduidelijk wat de arbeidsongeschiktheidsverzekering precies doet. Simpelweg komt het erop neer dat de verzekering het financiële risico van het eventueel wegvallen van het eigen inkomen (deels) opvangt. Het is dus een verzekering voor het eigen salaris als je arbeidsongeschiktheid raakt, door wat voor reden dan ook.

Stel je valt tijdens het ramen wassen van de trap en komt in het ziekenhuis terecht en kunt daardoor enkele maanden niet werken, dan kun je het verlies van inkomen wat je had gehad als je wel zou werken dekken met een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ben jij al verzekerd tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid? Op Yezzer kun je de laagste premies en beste voorwaarden van deze en andere verzekeringen vergelijken.

Een belangrijk detail om daarbij te weten: je dekt de kosten van jouw salaris, en dus geen omzetverlies van je bedrijf. Je dekt dus geen zakelijke kosten die je maakt vanwege arbeidsongeschiktheid. De normale ziekenhuiskosten zijn gedekt via de normale ziektekostenverzekering maar de kosten van je bedrijf dien je dus zelf te blijven betalen. Als jouw bedrijf dus verlies gaat maken zonder jouw aanwezigheid, dan komt dat verlies mogelijk nog steeds voor jouw rekening.

Let op: een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt niet je omzet, maar je salaris!

Op wat voor manier men arbeidsongeschikt wordt is veelal niet relevant. Dit hoeft niet met het werk te maken hebben. Als men tijdens privézaken arbeidsongeschikt wordt is dat ook gedekt. Ook zwangerschap valt meestal onder de dekking van deze verzekering. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een van de meer flexibele verzekeringen. Het is dan ook een echte breinbreker omdat de opties zo lastig vooraf zijn in te schatten en veel invloed op de verzekering hebben.

Zo zijn de volgende zaken allemaal per AOV aanpasbaar:

  • Verzekerd bedrag (gangbaar is 80% van het huidige inkomen)
  • Looptijd (gangbaar is tot het 67e jaar)
  • Eigen risico (gangbaar is 1 maand om kleine verkoudheden uit te sluiten)
  • Uitkeringsdrempel (25% arbeidsongeschikt is gangbaar)
  • Stijging verzekerd inkomen (bijv. inflatiecorrecties)
  • Beroep- of arbeidsongeschikt (kun je wel nog achter de kassa?)

Een echte instinker van zogenaamde budget AOV-verzekeringen is om niet te verzekeren op beroepsarbeidsongeschiktheid maar op algemene arbeidsongeschiktheid. Ben je bereid om eventueel vervangend werk te doen als je je eigen beroep niet meer kunt uitoefenen? De betere verzekeraars keren uit bij beroepsarbeidsongeschiktheid! Vervangend werk zoeken is dan niet noodzakelijk.

Noodzaak & kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering

Grofweg de helft van de ondernemers in Nederland in 2014 is verzekerd geweest tegen inkomsten verlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Dat is niet veel maar komt mede omdat de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering soms vrij hoog kunnen oplopen. Met name in de meer risicovolle beroepen zijn de kosten voor deze verzekering vrij hoog.

Een tegellegger van 50 jaar ie vanaf vandaag verder gaat als zelfstandig ondernemer zal zich niet zo snel meer laten verzekeren. Aangezien de kans op klachten relatief hoog is en het bedrag dat wordt gereserveerd relatief laag. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een van de verzekeringen met de hoogste premies. Daarnaast wordt lang niet iedereen voor deze verzekering zomaar geaccepteerd.

Er is voor de verzekering met betrekking tot arbeidsongeschiktheid geen acceptatieplicht voor verzekeraars en ze zijn dan ook zeker kritisch wie en wat ze precies verzekeren. Vooraf is een grondig medisch onderzoek veelal noodzakelijk voor acceptatie. Mocht je in het verleden klachten hebben gehad dan heeft dat zeker invloed op de verzekering. Mensen met suikerziekte, eerdere psychische klachten of zelfs vagere klachten als langdurige vermoeidheid kijken al snel tegen een uitsluiting op de polis of premieverhoging aan. Op die manier is het lang niet voor elke ondernemer mogelijk om zich betaalbaar geheel te verzekeren.

Indien niet verzekerd

In het verleden had de overheid een soort van vangnet voor arbeidsongeschiktheid onder ondernemers. Dit vangnet is voor ondernemers die na 2004 arbeidsongeschikt worden niet meer van toepassing. Als je als ondernemer dan ook arbeidsongeschikt wordt en geen ander werk kunt vinden is er geen ander vangnet dan uiteindelijk de bijstand.