menu

Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV

Voor het inkomstenverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid kun je je als ondernemer verzekeren. De arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV genoemd, garandeert dat je een inkomen hebt als je niet langer je werk kunt uitoefenen. Stel je valt tijdens het ramen wassen van de trap en komt in het ziekenhuis terecht en kunt daardoor 3 maanden niet werken, dan kun je het verlies van inkomen wat je had gehad als je wel zou werken dekken met een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Dekking arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het is voor ondernemers vaak onduidelijk wat de arbeidsongeschiktheidsverzekering precies dekt. Simpelweg komt het erop neer dat de verzekering het eventueel wegvallen van het eigen inkomen dekt. Het eigen salaris. arbeidsongeschiktheid door wat voor reden dan ook. Dus niet de kosten die als gevolg van arbeidsongeschiktheid gemaakt worden. De normale ziekenhuiskosten zijn gedekt via de normale ziektekostenverzekering maar de auto van de zaak, kantoorkosten of het salaris van je medewerkers dien je dus zelf te blijven betalen.

Op wat voor manier men arbeidsongeschikt wordt is veelal niet relevant. Dit hoeft niet met het werk te maken hebben. Als men tijdens priv├ęzaken arbeidsongeschikt wordt is dat ook gedekt. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld zwangerschap. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een van de meer flexibele verzekeringen. Het is dan ook een echte breinbreker omdat de opties zo lastig vooraf zijn in te schatten en veel invloed op de verzekering hebben.

Zo zijn de volgende zaken allemaal per geval aanpasbaar:

  • Verzekerd bedrag (gangbaar is 80% van het huidige inkomen)
  • Looptijd (gangbaar is tot het 67e jaar)
  • Eigen risico (gangbaar is 1 maand om kleine verkoudheden uit te sluiten)
  • Uitkeringsdrempel (25% arbeidsongeschikt is gangbaar)
  • Stijging verzekerd inkomen (bijv. inflatiecorrecties)
  • Beroep- of arbeidsongeschikt (kun je wel nog achter de kassa?)

Een echte instinker van zogenaamde budget AOV-verzekeringen is om niet te verzekeren op beroepsarbeidsongeschiktheid maar op algemene arbeidsongeschiktheid. Ben je bereid om eventueel vervangend werk te doen als je je eigen beroep niet meer kunt uitoefenen? De betere verzekeraars keren uit bij beroepsarbeidsongeschiktheid! Vervangend werk zoeken is dan niet noodzakelijk.

Noodzaak & kosten AOV

Grofweg de helft van de ondernemers in Nederland in 2014 is verzekerd geweest tegen inkomsten verlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Dat is niet veel maar komt mede omdat deze verzekering een van de duurdere verzekeringen is. Met name in de meer risicovolle beroepen is deze verzekering vrij kostbaar.

Een tegellegger van 50 jaar ie vanaf vandaag verder gaat als zelfstandig ondernemer zal zich niet zo snel meer laten verzekeren. Aangezien de kans op klachten relatief hoog is en het bedrag dat wordt gereserveerd relatief laag. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een van de verzekeringen met de hoogste premies. Daarnaast wordt lang niet iedereen voor deze verzekering zomaar geaccepteerd.

Er is voor de verzekering met betrekking tot arbeidsongeschiktheid geen acceptatieplicht voor verzekeraars en ze zijn dan ook zeker kritisch wie en wat ze precies verzekeren. Vooraf is een grondig medisch onderzoek veelal noodzakelijk voor acceptatie. Mocht je in het verleden klachten hebben gehad dan heeft dat zeker invloed op de verzekering. Mensen met suikerziekte, eerdere psychische klachten of zelfs vagere klachten als langdurige vermoeidheid kijken al snel tegen een uitsluiting op de polis of premieverhoging aan. Op die manier is het lang niet voor elke ondernemer mogelijk om zich betaalbaar geheel te verzekeren.

Indien niet verzekerd

In het verleden had de overheid een soort van vangnet voor arbeidsongeschiktheid onder ondernemers. Dit vangnet is voor ondernemers die na 2004 arbeidsongeschikt worden niet meer van toepassing. Als je als ondernemer dan ook arbeidsongeschikt wordt en geen ander werk kunt vinden is er geen ander vangnet dan uiteindelijk de bijstand.