e-boekhouden

Trouwen als ondernemer

Ben jij zelfstandig ondernemer en ga je trouwen? Dan moet je stilstaan bij het eigendom van je bedrijf. Want wat gebeurt er bij schulden, een faillissement of als je gaat scheiden?

Trouwen in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden

Trouwen als ondernemerIn Nederland kun je trouwen in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Spreek je niks af met je partner, dan ben je automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd. Alle bezettingen en schulden van de echtgenoten worden dan gemeenschappelijk.

Daaronder valt ook de waarde van je onderneming. Zowel bij winst als verlies deel je dan het resultaat met je partner. Die krijgt dan in één klap de helft van jouw eigendom.

Wil je dit niet, dan kan je ervoor kiezen om op huwelijkse voorwaarden te trouwen. Je maakt dan van tevoren afspraken over het vermogen en de bezittingen.

Je bedrijf en privévermogen scheiden? Dan is het misschien nu tijd om die eenmanszaak of vof om te zetten in een besloten vennootschap.

Trouwen op huwelijkse voorwaarden als ondernemer

Trouwen op huwelijkse voorwaarden is populair onder ondernemers. Als je trouwt, blijft jouw bedrijf namelijk van jou. Eigenlijk is dat natuurlijk altijd zo: ook in gemeenschap van goederen is je partner niet opeens mededirecteur. Die kan dus niet zomaar jouw medewerkers ontslaan of leverancierscontracten ontbinden. Maar als je bedrijf een waarde vertegenwoordigt en je trouwt in gemeenschap van goederen, is die waarde wel opeens voor de helft van je partner.

Veel ondernemers trouwen onder huwelijkse voorwaarden om hun partner te beschermen.

Trouwen onder huwelijkse voorwaarden lijkt op het eerste gezicht misschien onaardig. Alsof je jouw partner niet vertrouwt of jouw onderneming niet wilt delen. Maar vaak doen ondernemers het juist om hun partner te beschermen, zoals bij schulden of een faillissement.

Eenmanszaak, vof of bv?

Vooral voor een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) is trouwen op huwelijkse voorwaarden slim. Je bent in die bedrijfsvormen namelijk hoofdelijke aansprakelijk voor alle schulden die je onderneming maakt.

Als je trouwt, krijgt je partner niet alleen te maken met je bezittingen, maar ook met je bedrijfsschulden. Dit kan verregaande gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan je huis: als er een overwaarde is en het huis is van jullie beiden, dan kunnen schuldeisers afdwingen dat je dit huis verkoopt.

Vooral voor een eenmanszaak of vof is trouwen op huwelijkse voorwaarden slim.

Is het huis alleen van je partner en ben je getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Dan blijft het huis buiten schot. Al is het maar de vraag hoe groot de overwaarde werkelijk is. Bijvoorbeeld als alle kosten voor de schuldeisers zijn en de opbrengsten voor de helft van je partner. Toch kun je veel verliezen. Denk aan je auto, pensioen, of het inkomen dat jij de komende jaren verdient.

Is je bedrijf geen eenmanszaak of vof maar een besloten vennootschap (bv)? Dan ben je als ondernemer bij een faillissement niet persoonlijk aansprakelijk. De schulden spelen hier dus een minder grote rol. Ondernemers met een bv hoeven dus niet onder huwelijkse voorwaarden te trouwen om hun partner tegen bedrijfsschulden te beschermen.

Je bedrijf en privévermogen scheiden? Dan is het misschien nu tijd om die eenmanszaak of vof om te zetten in een besloten vennootschap.

Scheiden als ondernemer

In het leven van een zzp’er of eigenaar van een eenmanszaak bestaat er geen scheiding tussen het privévermogen en het ondernemingsvermogen. Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan gaat bij een scheiding de helft van het ondernemingsvermogen naar je partner.

Je bedrijf is van jou, maar als je bent getrouwd in gemeenschap van goederen is de waarde van jullie samen. Als je gaat scheiden, moet je dus je partner uitkopen. Je moet het bedrijf taxeren en dat bedrag aan je partner betalen. Maar de waardebepaling van je bedrijf, die vaak voor een groot deel bestaat uit toekomstige winst, is soms wat lastig.

Ga je scheiden en is je partner voor de helft eigenaar van je bedrijf? Dan moet je die uitkopen.

Want moet je je partner ook betalen voor de inzet die je zelf nog moet leveren de komende jaren? En hoe zit het met het uitbetalen van de helft van de waarde van het bedrijf? Het is zelden mogelijk om dat in gelde te doen. De waarde zit namelijk in veel gevallen ‘vast’ in de onderneming en staat niet als geld op de bank.

Deze situaties kun je oplossen door een afbetalingsregeling te treffen of je partner recht te geven op een aandeel in de toekomstige winst. Echt fijn is dit natuurlijk niet. Soms ben je jarenlang aan elkaar gekoppeld. Je kan lenen bij de bank, maar daar staat natuurlijk rente tegenover. Daarmee wordt dat een duurdere kwestie. Een andere oplossing is het toedelen van andere waardevolle zaken, zoals het huis, aan je partner.

Regel het van tevoren

Spring hoe dan ook niet te snel in het huwelijksbootje, maar maak duidelijke afspraken van tevoren. Vergeet de nodige dingen niet eerst vast te leggen. Het klinkt onromantisch, maar voorkomt een hoop gedonder in de toekomst.